TERUG                  Het tracÚ.  

Planning-Tunnelplan - Ligging Details -  Animatie en bouwwijze - De Gemeenteraad  - De Aannemers - Bomen        De Specialisten.   

HoogspanningsleidingStation Nijverdal-Centraal - De Groene Mal - Archeologisch onderzoek  - Slooppanden  - Kaarten van het traject - Langs het tracÚ 

Overzicht

Planning               2008-2013

 

 

Tunnelplan

                           

Ligging               

                                Begin en einde van de tunnel.

Details                                                             

                                                                     Kruispunten en ligging van de wegen nu en in de toekomst.

Animatie en bouwwijze                                    Een ritje door de tunnel, tunnelconstructie.  

 

De Gemeenteraad                                De gekozen partijen in de gemeenteraad.

 

De Specialisten.        Meningen van de oud gemeenteraadsleden.

De Aannemers                                              De " Leo ten Brinke Combinatie ".

 

 

 

 

Hoogspanningsleiding                                             

                                                                                                              Deze gaat ook ondergronds.

Station Nijverdal-Centraal               Ook ondergronds in centrum???

Bomen                                                                      

                                                                    Een groot aantal bomen zal gekapt worden......

De Groene Mal                                                   

                                  Waterkruising met de weg.

Archeologisch onderzoek                         Wat komen we tegen tijdens het graven?

 

Slooppanden                                                                 Welke woningen worden gesloopt. 

 

 

Kaarten van het traject              Hier zijn diverse gedetailleerde kaarten te zien. 

 

 

 

 

Langs het tracÚ 

                                                        Wat ontstaat er naast het traject?

TERUG