TERUG          Kijk hier naar oude krantenartikelen en foto's. 

En hier naar de spoorloods die nu in het Spoormuseum Utrecht staat.

Station Nijverdal Centraal.(voor station Nijverdal West klik hier)

Hier een filmpje vanuit een trein door de Leo ten Brinke Tunnel (maart 2013)    Hier een filmpje vanuit de werktrein.  Bouw van 2004 tot 2013.

 

Aan de noordzijde is sprake van een 1:15 wissel (80 km/h afbuigend), aan de zuidzijde een symmetrisch 1:20 wissel (100 km/h beide standen).
De fysieke perronlengte is als 186m aangegeven (aan de noordzijde zijn de seinen 30m ervandaan, aan de zuidzijde 409m).

Zie ook aanbesteding

07 april 2012

Presentatie op 6 maart 2012  Noord en Zuid

 

17-12-2010

Spoormotie Zwolle-Enschede

In de Tweede Kamer is gisteren een motie aangenomen van de kamerleden Slob (Christen Unie) en De Rouwe (CDA). Deze motie heeft als doel om gelijktijdig met de MIRT-verkenningen van de N35 voor Wythmen-Nijverdal en Nijverdal-Wierden de opwaardering van het spoor mee te nemen. Één en ander als vervolg op een eerder aangenomen motie-Cramer c.s.

Jarenlang wordt er al aandacht gevraagd om de spoorverbinding Wierden-Zwolle te verbeteren. Dit kan middels gedeeltelijke verdubbeling en elektrificatie van het traject. Daarmee wordt bijvoorbeeld ook een alternatief geboden aan reizigers vanaf Enschede naar de randstad op het moment dat de Hanzelijn in 2012 klaar is en er problemen zijn met het spoor bij Deventer. Er hoeft dan door NS niet van materiaal (diesel-elektrisch) gewisseld te worden bij calamiteiten.

Het doet ook recht aan de groei die er in de afgelopen jaren (tot de buitendienststelling in Nijverdal) op deze lijn te zien was. Na de 3 jaar durende buitendienststelling in Nijverdal, waarbij uiterlijk december 2012 de treinen weer dienen te rijden vanaf het naar het centrum verplaatste station, kan daarmee een verdere groei gerealiseerd worden en is er bijvoorbeeld een kwartierdienst tussen Enschede en Zwolle mogelijk.

Deze opwaardering is inmiddels opgenomen in de toekomstvisie van de regio Twente en de realisatie ervan komt met het aannemen van deze motie in de Tweede Kamer weer een stapje dichterbij.

 

 

Zie ook de raadsvergadering van 12 oktober.

Raadsvoorstel

 

Voorstel van 16 september 2010

Tuinen van Nijverdal ??????? Zie de video

 

Oude situatie

Klankbordgroep positief over schetsontwerp Stationsplein-Noord

11 december 2009
Gemeente gaat voor Groningse oplossing: fietsen onder de grond
Afgelopen week heeft de gemeente haar schetsontwerp voor het Stationsplein-Noord voorgelegd aan een klankbordgroep van ongeveer 30 mensen. Deze klankbordgroep is geformeerd na de informatieavond over De Strip van afgelopen maand.
foto

Schetsontwerp stationsplein-noord
In het schetsontwerp heeft de gemeente haar visie op de stationsplein neergelegd. Eén van de grootste knelpunten bij een station is het grote aantal fietsen en de rommelige aanblik die dit geeft. Door het hoogteverschil tussen de tunnelwand van het station en het terrein waar het stationsplein moet komen is het mogelijk om relatief eenvoudig een bewaakte fietsenstalling onder de grond te maken (waarbij Groningen en Zutphen als voorbeeld hebben gediend). Onderdeel van het stationsplein vormt ook een parkeerterrein van 100 auto’s, het busstation, de verbinding tussen de Oranjestraat en de G. van de Muelenweg. Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor waterberging door wadi’s voor het water van de tunnel en een groene invulling van het terrein rond de voorzieningen. Ook de aanleg van de fietssnelweg is opgenomen in het schetsontwerp. Voor de toekomst is er nog ruimte voor een aantal gebouwen.

Reactie wethouder Paalman
Wethouder Wilma Paalman is erg tevreden over de eerste reacties over het schetsontwerp. Het oordeel van de klankbordgroep over het geheel was heel positief. Natuurlijk zijn er nog wel diverse opmerkingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de wens om het water niet alleen te bergen via wadi’s, maar het water ook permanent zichtbaar te maken. Ook is er aandacht gevraagd voor een goede ontsluiting op de G. van de Muelenweg.
Alle opmerkingen worden de komende weken beoordeeld en verwerkt, ook vindt er overleg plaats met ProRail, NS en andere betrokkenen. Er wordt ook nog een aparte klankbordgroep geformeerd.
Het schetsontwerp is op deze website geplaatst en reacties kunnen worden gestuurd naar m.van.cruijningen@hellendoorn.nl.

Verplaatsing station naar centrum van Nijverdal
De aanleg van het stationsplein-noord is een direct gevolg van de geslaagde lobby om het Nijverdalse station te verplaatsen naar het centrum en vormt een onderdeel van het combiplan Nijverdal. De verplaatsing van het station wordt betaald door het Rijk (4 miljoen), de Provincie (4 miljoen), de Regio (2 miljoen) en de gemeente Hellendoorn (2,5 miljoen). Onderdeel van de verplaatsing vormt tevens de afspraak dat de gemeente 2 miljoen investeert in een nieuw stationsplein-noord.
Voordelen van de verplaatsing zijn de centralere ligging en betere bereikbaarheid, grotere sociale veiligheid en de kans om het nieuwe stationsgebied te ontwikkelen tot een ruimtelijk scharnierpunt in dit deel van het centrum.

Verdere procedure
De gemeente Hellendoorn gaat ervan uit dat in februari een volgende versie van het ontwerp kan worden gepresenteerd. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat voor de financiering van het stationsplein gebruik wordt gemaakt van bestaande budgetten van de gemeente en aanvullende gelden van andere partijen, zoals bijvoorbeeld een bijdrage van ProRail en de Regio in de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen. Op verzoek van ProRail wordt namelijk het aantal fietsenstallingsplaatsen uitgebreid van 768 naar 1428.

 

Hieronder een tekening van het nieuwe station Nijverdal Centraal.

november 2009

 

Hieronder een tekening van het nieuwe station Nijverdal.

Links loopt de Meyboomstraat met tunnelingang oost en rechts de van der Muelenweg.

Het voet-(fiets)pad dat rechts scheef over het spoor en de rijksweg 35 loopt volgt het vroegere trace van de spoorlijn Hellendoorn-Neede.

Vanaf dit pad is er toegang via trappen naar de twee perrons.

In het midden is de toegang via een loopbrug met trappen met een lift en ook vanaf de van der Muelenweg.

september 2008

 

 

Nijverdal Oost, West of misschien wel Centraal, ondergronds?

Station Centraal  wat is mogelijk                                                        Verlenging tunnel RTV-Hellendoorn.

Station West (video TV-Oost) klik hier.......             Station Centraal (geluidfragment TV-Oost) klik hier... 

Station Centraal (video TV-Oost) klik hier....            Station Centraal (geluidfragment TV-Oost) klik hier....

Mening van de treingebruikers (geluidfragment TV-Oost) klik hier.... De trein komt altijd te laat.

Kijk hier naar Almelo Verdiept Filmpje van Pro Rail.

ROVER 

Extra geld voor treinverkeer over de grens

vrijdag 02 januari 2009 | 18:00 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 03 januari 2009 | 18:11

De trein van Enschede naar Münster.
Archieffoto: Gerard Hassing

De trein van Enschede naar Münster. Archieffoto: Gerard Hassing

ENSCHEDE - Twente moet snel een plan maken om de reistijd op de treinverbinding vanuit Enschede naar Münster en Dortmund te 'bekorten.' Verder zou deze spoorverbinding moeten worden doorgetrokken naar Hengelo en uiteindelijk Almelo (en station Nijverdal Centraal als eindbestemming).

Zodat ook station Enschede Drienerlo in de route is opgenomen waarvan veel Duitse studenten van de Universiteit Twente profiteren.CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt uit Hengelo roept regio en provincie Overijssel op om hierover in overleg te gaan met de Duitse autoriteiten. Het CDA maakte zich sterk in de Kamer voor meer geld in het Infrastructuurfonds van het rijk, na een lobby van de christendemocraten vanuit Twente.Kort voor kerst nam de Kamer een voorstel aan van CDA en ChristenUnie om twintig miljoen euro extra toe te voegen aan dit fonds voor grensoverschrijdende treinverbindingen. De Twentse projecten worden daarbij specifiek genoemd. Regio en provincie moeten zelf ook bijdragen aan eventuele maatregelen. Maar allereerst moet er een plan van aanpak komen. " Het zou mooi zijn als er snel een proefproject komt, om te kijken of het kan" , aldus Omtzigt.

 

Raadsbesluit

(13-07-2008)

TUNNELPLAN 61

Station Nijverdal-Centraal.

 

Nu de financiering van de verplaatsing van het nieuwe station  rond is, kunnen de plannenmakers aan het werk.

Het nieuwe station Nijverdal-Centraal krijgt geen eilandperron in het midden maar twee afzonderlijke perrons.

Deze perrons zijn dan bereikbaar via loopbruggen, trappen en liften vanaf alle richtingen.

Dit zou al een mooie basis kunnen zijn voor een gedeeltelijke overkapping van het station, vooral aan het begin van de tunnelopening.

In het zuiden van Nederland zijn hiervan voorbeelden te zien.

Een uitdaging voor de plannenmakers hiervan iets moois te maken dat past in het nieuwe centrum van Nijverdal.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl voor meer details.

 

19-06-2008 

Het nieuwe station Nijverdal-Centraal krijgt geen eilandperron in het midden maar twee afzonderlijke perrons

Hieronder de toekomstige plek van het station Nijverdal-Centraal.(januari 2008)

Richting Meiboomstraat.

Richting RK-kerk.

Richting Het Honk.

Richting Nijverdal ten Cate

Richting Rooie Dorp.

 

Kijk naar de argumenten om het station te verplaatsen.

 

Meer details van het nieuwe station (april 2007).

 

 

Situatie in Dieren lijkt op Nijverdal (juni 2007)

PERSBERICHT

Hart van Dieren kost ruim 40 miljoen extra bij ongewijzigde plannen

De Stuurgroep Hart van Dieren heeft op 11 september 2007 bekend gemaakt dat de plannen voor Hart van Dieren gewijzigd moeten worden, om in de toekomst een financieel tekort te voorkomen. De huidige plannen passen niet bij de beschikbare middelen van 107 miljoen euro. Worden ze ongewijzigd uitgevoerd, dan zouden de kosten ruim 40 miljoen hoger uitvallen.Gezien de omvang van het tekort zit er niets anders op dan de plannen voor Hart van Dieren aan te passen.

 

 

 

 

De eerste plannen van het station Nijverdal-Centraal achter de RK-kerk in het centrum.

(verdiept maar nog niet ondergronds             kruising met het oude lijntje Hellendoorn-Neede).

december 2006.

De sporen van Nijverdal in vroegere tijd.

De sporen in Het Ravijn.

 

 

Station Nijverdal Centraal.

Een logisch gevolg, ondergronds?

Je kunt je afvragen hoe bedrijven en overheden hun krachten kunnen bundelen tot een innovatief idee dat samengroeit, tot een Centraal Nijverdals station voor ieders nut.

Spelende met gedachten zie je dat er voor elke partij die je in Nijverdal kunt bedenken er een “win - win” situatie ontstaat.

Gemeente Hellendoorn:

Gebaat bij een doorontwikkeld goed bereikbaar centrum met uitstraling.

Rijkswaterstaat:

Een veilige N35 die goed doorstroomt door de tunnel en niet te geïsoleerd ligt om te monitoren (controlekamer).

Koninklijke Nijverdal ten Cate:

Ligging en bereikbaarheid van een nieuw te bouwen innovatief technologiecentrum met internationale uitstraling, waarbij nieuwe technologieën als Geosynthetics en Advanced Composites zeker een plaats kunnen vinden in de constructie en bouw.

Hegeman Nijverdal :

Een bouwbedrijf dat participeert in de bouw van megaprojecten zoals de HSL en de Betuwe lijn.

NS en Pro-Rail:

Gebaat bij een veilig , onderhoudsarm,  efficiënt en goed bezocht station.

En dan zijn er natuurlijk de diverse kleinere bedrijven,  horeca en andere ondernemingen.

Kijk je naar de plek dan kan aan bijna alle wensen voldaan worden waaronder ook bereikbaarheid voor de omliggende kernen en het parkeren.

Om over na te denken!!!

Arry, november 2006

 

Hierboven een ondergronds voorbeeld.

 

In Dieren hebben ze ook een probleem (trein en autoweg).

Klick hier

 

 

Meerwaarde van station in centrum


TC/ Tubantia - 19 oktober 2006

NIJVERDAL - In de zomer van 2007 wordt duidelijk of de aanbesteding van het combiplan voldoende voordeel oplevert om de tunnelbak onder de G. van der Muelenweg te kunnen doortrekken. Als dat het geval is, heeft de gemeente Hellendoorn nog een extra wens: een station in het centrum.


In de huidige plannen voor het verleggen van Rijksweg 35, waarvan het combiplan een belangrijk onderdeel is, wordt uitgegaan van de bouw van een nieuw NS-station iets ten noorden van de huidige perrons. Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn zien echter veel meer in een verplaatsing van het station naar een plek ergens in de nabijheid van de rooms-katholieke Sint Antonius van Padua parochie.
Wethouder W.M.H. Paalman-Vloedgraven van openbare ruimte en financiën geeft aan dat een nieuw station op vrijwel de huidige plek straks wel heel erg geïsoleerd komt te liggen en dit uit oogpunt van sociale veiligheid niet wenselijk is.
Het opschuiven van het station in de richting van de dorpskom draagt bij tot het aantrekkelijker maken van het Nijverdalse centrum en past derhalve prima in het centrumplan van de gemeente Hellendoorn. Zeker als de bouw van het station gecombineerd kan worden met het realiseren van voorzieningen als een fietsenverhuur, koffiecorner en bloemenwinkel in de directe omgeving.


Ondergronds
Het verplaatsen van het station betekent uiteraard dat het in de tunnelbak en daarmee een stuk onder het maaiveld terecht komt. Projectleider P. van Heteren van Rijkswaterstaat geeft aan dat de bouw van een ondergronds station aanmerkelijk duurder is dan een station boven het maaiveld.
Rijkswaterstaat wil volgens Van Heteren alleen over een dergelijke verplaatsing praten als de extra kosten binnen de plannen kunnen worden opgevangen dan wel hiervoor aanvullende financiering wordt gevonden. Hoeveel die extra kosten bedragen wil Van Heteren in het belang van de aanbesteding echter niet zeggen. Hij benadrukt dat deze discussie pas echt gevoerd kan worden als de tunnelbak onder de G. van der Muelenweg wordt doorgetrokken. Over de kosten hiervan houdt hij eveneens de lippen stijf op elkaar.
Behalve Rijkswaterstaat staat ook spoorbeheerder ProRail niet direct te springen om het station naar het centrum te verplaatsen. Projectleider A. Maijers wijst hierbij niet zozeer op de financiële gevolgen, maar vooral op de veiligheidsaspecten van een dergelijke operatie. Hij geeft aan dat er een veel uitgebreider veiligheidsplan nodig is als de perrons inderdaad in de tunnelbak komen te liggen.

In hoeverre dit technisch en financieel mogelijk is wordt pas volgend jaar duidelijk, na de aanbesteding van de combitunnel.       (Leo ten Brinke Combinatie?)   

 

 

Klick hier  Tijdelijk station Nijverdal West.    Klick hier.

Vanaf Zwolle richting Nijverdal.    

Rechts kerkhof, links zwembad achter tijdelijk station Nijverdal West.                            Zie ook de tekening hier.

 

Verplaatsen station Nijverdal nog niet geheel uit beeld

TC/ Tubantia - 23 juni 2006

Als het aan wethouder W.M.H. Paalman-Vloedgraven ligt is de verplaatsing van het NS-station richting het centrum van Nijverdal nog niet helemaal uit beeld. Bij een verlenging van de combitunnel richting het station zijn wat haar betreft alle opties weer open.

De verplaatsing van het station naar het centrum van Nijverdal, in combinatie met de aanleg van de combitunnel, bleek twee jaar geleden een wensdroom van het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders. Technisch gezien was die verplaatsing te moeilijk en te duur, zo meende het college.

Paalman blijkt die verplaatsing níet uit haar hoofd te hebben gezet. Zij zegt dat ze de locatie van het station opnieuw ter discussie zal stellen op het moment dat de tunnelbak in oostelijke richting verlengd wordt. Daarvan is overigens alleen sprake wanneer de aanbesteding van de combitunnel gunstig uitpakt. Paalman is daar optimistisch over.

De locatie waar Rijkswaterstaat bij een verlenging van de tunnel het station in de plannen heeft opgenomen ziet Paalman sowieso niet zitten. Dat is namelijk aan de noordzijde van het spoor, terwijl het station nu aan de zuidzijde staat. Een station aan de noordkant is juist vérder van het centrum, terwijl het de inzet van Paalman is het station juist díchter naar het centrum te brengen.

Daarom geeft ze ook aan dat bij een verlenging van de tunnel voor wat betreft de locatie van het station voor haar ‘alle opties weer open zijn’. ‘Als je wilt verplaatsen’, zegt Paalman, ‘dan moet je het nú doen.’ Waarmee ze nog maar eens aangeeft dat na de bouw van de combitunnel de plek van het station voor vele decennia vastligt.

Meijboomstraat

Het eerdere idee voor de verplaatsing van het NS-station was een meer centrale locatie tussen de Meijboomstraat en G. van der Muelenweg. In het voorontwerp bestemmingsplan voor het tunneltracé werd dit ook zo aangeven.

Achterliggende gedachte was dat een station op zo’n nieuwe plek veel beter bereikbaar is en het station daar veel beter kon worden gecombineerd met voorzieningen als een koffiecorner, bloemenboetiek, rijwielhandel en tijdschriftenkiosk. Nu is het station feitelijk niet veel meer dan een in- en uitstapplaats van treinreizigers.

Volgens Paalman weet Rijkswaterstaat dat ze de locatie van het station opnieuw ter discussie zal stellen bij de verlengde tunnel. ‘Rijkswaterstaat is daartoe ook bereid’, aldus de wethouder.

In hoeverre dit technisch en financieel mogelijk is wordt pas volgend jaar duidelijk, na de aanbesteding van de combitunnel.       (Leo ten Brinke Combinatie?)   

 

TERUG