TERUG

                                De Groene Mal

 

Deze week is begonnen met fase 3 (15-12-2012)  en wat er zo al meer gebeurd 

12-08-2011  Zie hier het plan fase 3 en het besluit voorstel 12-10-2011  

25-03-2009

Klick hier voor de uitleg

(45 seconden laadtijd)

 

 Een aantal ontwerpen van Reggesteyn leerlingen van de Boskronkel brug 

            Brug weer open op 12-12-2008              

                                                                                                                                             

Hierboven de 6 overgangen (bruggen) over de Regge

december 2008 Brug in Wierdensestraat voorzien van asfalt.

05-10-2008 de betonoplegconstructie van de liggers voor de brug Wierdensestraat.

(klik op de foto voor meer details)

27-08-2008 de eerste fundatie voor de brug Wierdensestraat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-06-2008

De werkzaamheden aan de nieuwe brug zijn begonnen.

Hiervoor zijn de fietspaden naast de Wierdensestraat tijdelijk afgesloten.

18-03-2008

Uit de aanbestedingskalender (groene mal fase 2).

Het aanleggen van een gecombineerde brug voor gemotoriseerd en langzaam verkeer, incl. het maken van berekeningen en uitvoeringingstekeningen,met diverse asfaltverhardingen, aanleg van een noodweg, riolering en grondwerk.

Begin: 02/06/2008.

Voltooiing: 27/02/2009.

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

22/04/2008 - 10:00.
Plaats: Huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA te Nijverdal

Artikel

 

 


Groene mal Reggedalgebied
 

 

 

 

 

 

Het Reggedal is een ecologische verbindingszone die deels dwars door het stedelijk gebied van de gemeente Hellendoorn loopt. Bij het project de Groene Mal gaat het om het gebied tussen Nijverdal en de woonwijk Kruidenwijk. In het project is ruimte voor natuurontwikkeling en de aanleg van een meanderende hoofdgeul van de Regge. De huidige loop van het te verleggen gedeelte van de Regge zal het karakter van een nevengeul krijgen met onder meer een waterbergende, waterafvoerende en recreatieve functie.

De Groene Mal is geen op zichzelf staand project. In het binnenstedelijke, als groengebied beleefde landelijke gebied tussen Nijverdal en de Kruidenwijk speelt een aantal uiteenlopende ontwikkelingen.

Naast de inrichting van het Reggedalgebied als ecologische verbindingszone is dat de nieuwe doorsnijding van Rijksweg 35 en spoorweg (combiplan), de aanleg van de Noordzuidverbinding en revitalisering van het oude landgoed de Eversberg.
Druk van de nieuwe infrastructuur (Rijksweg en Noordzuidverbinding) op het gebied is acceptabel. Maatregelen worden genomen om de invloed van deze projecten te verminderen, waardoor met realisatie van het project 'Groene Mal' een samenhangende ecohydrologische structuur in het plangebied ontstaat.        (www.Hellendoorn.nl)

27-02-2008

De brugliggers van de brug worden geleverd door Romijn Beton, die ook de liggers levert voor de vrijwel identieke brug Wierdensestraat. De brug in de Collenstaartweg Reggeweg moet worden vernieuwd om verkeerstechnisch te kunnen voldoen als onderdeel van de Noordzuidverbinding.

 

30 juni 2007 zie ook hier..................

Voorbeeld Velderberg. Een filmpje hoe de Groene Mal er uit kan zien.

 

Situatie Wierdensestraat (feb. 2007)