TERUG

Planning Tunnelplan

                                                       

Start bouw Combitunnel vanaf 21 juni

Vanaf 21 juni gaan de eerste damwanden voor de Combitunnel de grond in. Dit is een belangrijke mijlpaal in het project, omdat deze werkzaamheden de start vormen van de bouw van de tunnel. De eerste damwanden worden in twee stromen geplaatst. De eerste stroom start ter hoogte van de Piet Heinweg en de andere stroom start ter hoogte van de Meijboomstraat. Beide stromen starten vanaf 21 juni en gaan van west naar oost. Naar verwachting staan in oktober 2010 alle damwanden op hun plek.

De omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over deze werkzaamheden. Om geluidsoverlast tijdens het intrillen van de damwanden te beperken, maakt de aannemer gebruik van speciale geluidsschermen. Daarnaast wordt op verschillende momenten en locaties gemeten of de trillingen en het geluid binnen de grenzen blijven. Dit om te voorkomen dat schade aan woningen ontstaat tijdens het werk. In week 29 tot en met 32 ligt het werk aan de damwanden stil in verband met de bouwvak.

Combiplan Nijverdal
Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 aan te pakken. Rijkswaterstaat verplaatst de N35 naar het noorden en ProRail legt hiernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2013 gereed.

Zie ook www.rijkswaterstaat.nl/N35

 

G. van der Muelenweg krijgt tijdelijke brug 21-05-2010


In het kader van Combiplan Nijverdal

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt op dinsdag 25 mei de tijdelijke brug in de G. van der Muelenweg geplaatst. Deze brug moet de doorstroming van het verkeer op gang houden tijdens de realisatie van de combitunnel in Nijverdal. Naar verwachting kan het verkeer vanaf maandag 28 mei gebruik maken van de brug. Met de komst van de brug kan aan de combitunnel gebouwd worden, terwijl de G. van der Muelenweg in gebruik kan blijven. Als de G. van der Muelenweg na 28 mei weer opengesteld is, wordt de De Joncheerelaan voor een periode van anderhalf jaar afgesloten.

De stalen brug bestaat uit een breed deel voor het gemotoriseerde verkeer en twee smallere delen voor fietsers en voetgangers. De brug wordt in delen aangevoerd en ter plaatse in elkaar gezet. Wanneer de combitunnel klaar is, komt er een betonnen viaduct in de G. van der Muelenweg. De bouw hiervan start op het moment dat de kruising met de De Joncheerelaan (over de nieuwe tunnel) afgerond is. Tijdens de bouw van het betonnen dek is de G. van der Muelenweg afgesloten.


Fietstunnel Piet Heinweg
Tijdens de bouw van de combitunnel komt er, naast de tijdelijke brug in de G. van der Muelenweg, een tweede oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Zij kunnen het bouwterrein dan ook kruisen via een tunnel bij de Piet Heinweg. Een voorbeeld van een dergelijke tunnel is al te zien bij station Nijverdal-West. Op deze manier hebben fietsers en voetgangers geen last van bouwverkeer en kranen en kunnen zij met beperkte hellingbanen het tracé veilig kruisen.

Combiplan Nijverdal
Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 aan te pakken. Rijkswaterstaat verplaatst de N35 naar het noorden en ProRail legt hiernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2013 gereed.

 

Combiplan Nijverdal 07-05-2010

Spoorviaduct krijgt steeds meer vorm
Buiten het zicht van de bebouwde kom vordert het spoorviaduct Noord-Zuid-verbinding
- bijna ongemerkt - gestaag. Komende periode wordt het definitieve dek aangebracht waardoor het spoorviaduct steeds meer vorm krijgt. 
Verder zijn afgelopen week de damwanden ingetrild voor de fundering van de tijdelijke brug in de G. van der Muelenweg die in de laatste week van mei in gebruik wordt genomen. Zodra dit een feit is, wordt de De Joncheerelaan vanaf 31 mei 2010 afgesloten voor een periode van anderhalf jaar. Deze afsluiting is nodig om de Combitunnel te kunnen bouwen. Eerst worden bij de De Joncheerelaan de laatste kabels en leidingen nog verlegd, waarna in principe vanaf eind juni begonnen kan worden met het intrillen van de damwanden (van west naar oost) van de Combitunnel. Over de afsluiting van de De Joncheerelaan worden bedrijven en omwonenden persoonlijk geïnformeerd en volgt nog nadere berichtgeving.


‘kaart van tracé, voor werkzaamheden klik op deze link’

Planning week 19 t/m 21 (10 t/m 28 mei 2010)

  1. Verwijderen oude kabels en leidingen in de Meijboomstraat en in de G. van der Muelenweg.

  2. Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in de Meijboomstraat.

  3. Lassen kabels en leidingen bij de kruising Grotestraat G.van der Muelenweg. Het fietsverkeer aan de noordzijde van de Grotestraat wordt ter plaatste tijdelijk omgeleid. Begin week 19 zal er ook incidenteel ’s nachts worden gewerkt aan de kabel van KPN. Dit geeft geen overlast voor omwonenden.

  4. Vervangen en aanbrengen riool in de Van der Steen van Ommerenstraat die hiervoor gedeeltelijk is afgesloten.

  5. Laatste laswerkzaamheden aan kabels en leidingen, maken landhoofden en aanpassing situatie (o.a. grondwerk, asfalteren, aanbrengen markering en bebording) ten behoeve van de tijdelijke brug die in week 21 op locatie gemonteerd wordt in G. van der Muelenweg.

  6. Start werkzaamheden aan kabels en leidingen bij de Boskronkel.

Verder gaat de aanvoer van damwandplanken naar het opslagterrein ten oosten G. van der Muelenweg ook komende periode door en wordt de bekisting boven het water van de Spoorbrug Regge verwijderd.


Afsluitingen 

 

Start intrillen damwanden G. van der Muelenweg
In het kader van Combiplan Nijverdal

Rijkswaterstaat start vanaf maandag 3 mei met het intrillen van de damwanden voor de tijdelijke brug aan de G. van der Muelenweg. De werkzaamheden duren tot en met uiterlijk maandag 10 mei. De damwanden zijn nodig voor het aanbrengen van de fundering voor de tijdelijke brug. Tijdens het intrillen van de damwanden kunnen fietsers en voetgangers gebruik blijven maken van de G. van der Muelenweg.

Om de damwanden in de grond te kunnen trillen, moeten iedere dag opnieuw voorbereidingen getroffen worden, moet de stellage meerdere keren verplaatst worden en moet aan het einde van een dag alles weer veilig achtergelaten worden. Het echte trillen zal niet continu zijn, maar verspreid over de hele dag. Deze werkzaamheden zijn vergelijkbaar met het intrillen van de damwanden voor de Combitunnel, dat later dit jaar op de planning staat. Daarom is het voor omwonenden interessant om een kijkje te komen nemen en alvast te ervaren hoe het werk uitgevoerd wordt.

Aanpassing werktijden
In totaal nemen de werkzaamheden meerdere dagen in beslag, uiterlijk tot en met maandag 10 mei. In verband met de dodenherdenking stopt de aannemer eerder met het werk op dinsdag 4 mei. Ook op woensdag 5 mei houdt de aannemer rekening met de festiviteiten vanwege Bevrijdingsdag. Die dag ligt het werk aan de damwanden stil. De werktijden van de aannemer liggen op de andere dagen tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds.

Tijdelijke brug
De tijdelijke brug, die naar verwachting eind mei open gaat, is toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en kruist het voormalige spoor ter hoogte van de G. van der Muelenweg. Met de komst van de tijdelijke brug blijft de G. van der Muelenweg tijdens de bouw van de tunnel beschikbaar.


Informatiepunt
Het informatiepunt is vanwege het intrillen van de damwanden op maandag 3 mei geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om naar het informatiepunt te komen voor een toelichting op de werkzaamheden en het bekijken van de werkzaamheden. Op woensdag 5 mei is het informatiepunt in verband met Bevrijdingsdag gesloten.

Combiplan Nijverdal
Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 aan te pakken. Rijkswaterstaat verplaatst de N35 naar het noorden en ProRail legt hiernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2013 gereed.

 

de werkzaamheden

2008

Informatieavond maandag 15 september in het Huis voor Cultuur en Bestuur          (TV-OOST video)

Onderzoek naar NGCE  (Niet Gesprongen Conventionele Explosieven) Gereed

Demonteren hoogspanningsmasten. Gereed

Archeologisch onderzoek. Gereed

Uitvoering fase 2 van de Groene Mal (start met de bouw van brug in de Wierdensestraat) Gereed

2009

Verleggen kabels en leidingen.Gereed

Uitwerken van het uitvoeringsontwerp.Gereed

Plaatsen ketenpark. Gereed

Aanvragen van diverse vergunningen. Gereed

Aanleg zuidelijk deel van de Baron van Sternbachlaan met spoorviaduct (van Wierdensestraat tot Rotonde).

Uitwerken van het aanbiedingsontwerp naar een definitief ontwerp.Gereed

Bouw van weg- en spoorbruggen over de hoofd- en nevengeul van de Regge.

Voltooiing van de bouw van brug in de Wierdensestraat (27-02-2009)Gereed

Bouw van tijdelijk station Nijverdal West naast zwembad het Ravijn. (het perron van Almelo de Riet wordt hiervoor verplaatst van Almelo naar Nijverdal) Gereed

Bouw nieuwe spoordijk van de Regge tot Veenweg.

Verwijderen van de fundatie van de hoogspanningsmasten.Gereed

Treinvervoer niet meer mogelijk.Gereed

Uitvoering fase 3 van de Groene Mal.

2010 Aanleg zuidelijk deel van de Baron van Sternbachlaan met spoorviaduct (van Wierdensestraat tot Rotonde).

Bouw nieuwe spoordijk van de Regge tot Veenweg.

Uitvoering fase 3 van de Groene Mal.

Bouw van weg- en spoorbruggen over de hoofd- en nevengeul van de Regge.

2011  
2012  
2013 Opening A35?

Opening intercityspoorlijn?

Opening Leo ten Brinke Tunnel?

 

TERUG