TERUG

 

De aannemers.         

 

 

De bedrijven en mensen achter dit project in 2012.

Opdrachtgever:                 RWS Projecten te Utrecht        

www.rijkswaterstaat.nl/N35 

 

Gedelegeerde Opdrachtgever:             ProRail te Utrecht                                            

 

 

Opdrachtnemer:                          Leo ten Brinke Combinatie           

 

 

bestaande uit:                           van Hattum en Blankevoort te Woerden                        

                                                Hegeman Beton en Industriebouw te Nijverdal           

Uitvoerende Combinatie:        Volker Wessels Infra                 

bestaande uit: 

                        van Hattum en Blankevoort                                               

                        KWS (Weginfra) te Zwolle                                               

                        Vialis                                                                                  

                        Hegeman Beton en Industriebouw.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedrijven en mensen achter dit project in 2010.

 

Opdrachtgever:                 RWS Projecten te Utrecht        

Opdrachtgever:                             Guido Hagemann

Bouw Team:

Project Manager:                             Okke van Brandwijk

Contract Manager:                         Caroline Schuring van Woudenberg

Toetser:                                         Gerrit Knoef

Toetser:                                         Chris de Jong  

www.rijkswaterstaat.nl/N35 

 

Gedelegeerde Opdrachtgever:             ProRail te Utrecht                                            

Project Manager:                                     Allard Maijer

Bouw Manager:                                       Titus Boomsma

Project Engineer:                                     Rensus Stel

 

 

Opdrachtnemer:                          Leo ten Brinke Combinatie           

 

 

bestaande uit:                           van Hattum en Blankevoort te Woerden                        

                                                Hegeman Beton en Industriebouw te Nijverdal           

Uitvoerende Combinatie:        Volker Wessels Infra                 

bestaande uit: 

                        van Hattum en Blankevoort                                               

                        KWS (Weginfra) te Zwolle                                               

                        HOMIJ (Tunnel Technische Installatie) te Rotterdam    

                        Hegeman Beton en Industriebouw.                           

Raad van Bestuur:

Jil Ligtering (Volker Wessels Infra, voorzitter)

John van Dongen (vHB)

Rinus de Vries (KWS)

Wiko Thier (HOMIJ)

Leo Hegeman (HBI)

Tonny Boerkamp (HBI)

 

Bouw Team:

Project Manager: Leonard van der Vorm

Technische Manager B&W: Robert Maat

Ontwerp Coördinator: Gert Jan Braas

Project Voorbereider: Herbert Lubbers

Project Medewerker: Bram van de Wal

SE Engineer: Johan van den Tillaart

   

(...hoor net dat Rijkswaterstraat over het hele Combiplan een dak wil hebben, wat kost dat ? )

 

De eerste bouwvergunning.

 

 

 

 

 

De bedrijven en mensen achter dit project in 2008.

 

Opdrachtgever:                 RWS Projecten te Utrecht        

Opdrachtgever:                             Guido Hagemann

Bouw Team:

Project Manager:                             Frank Faassen

Contract Manager:                         Gert Jan Braas

Toetser:                                         Gerrit Knoef

Toetser:                                         Chris de Jong  

www.rijkswaterstaat.nl/N35   fragment

 

Gedelegeerde Opdrachtgever:             ProRail te Utrecht                                            

Project Manager:                                     Allard Maijer

Bouw Manager:                                         Titus Boomsma

Project Engineer:                                     Rensus Stel

 

 

Opdrachtnemer:                          Leo ten Brinke Combinatie           

 

 

bestaande uit:                           van Hattum en Blankevoort te Woerden                        

                                                Hegeman Beton en Industriebouw te Nijverdal           

Uitvoerende Combinatie:        Volker Wessels Infra                 

bestaande uit: 

                        van Hattum en Blankevoort                                               

                        KWS (Weginfra) te Zwolle                                               

                        HOMIJ (Tunnel Technische Installatie) te Rotterdam    

                        Hegeman Beton en Industriebouw.                           

Raad van Bestuur:

Henk Spek (Volker Wessels Infra, voorzitter)

John van Dongen (vHB)

Rinus de Vries (KWS)

Tom Wiersma (HOMIJ)

Leo Hegeman (HBI)

Tonny Boerkamp (HBI)

 

Bouw Team:

Project Manager: Hans Oude Avenhuis

Technische Manager B&W: Robert Maat

Technische Manager Wegen: Albrecht Baan

Contract Manager: Patrick Jongenelen

Ontwerp Coördinator: Martijn Takken

Project Voorbereider: Koos Viet

Project Medewerker: Bram van de Wal

SE Engineer: Marco Vos

 

Ontwerp Team: Het ontwerp wordt gerealiseerd door LtB waarin Haskoning specialisten integraal onderdeel van uitmaken

Ontwerp Leider B&W: Martijn Takken

Ontwerp Leider Wegen: Albrecht Baan

Ontwerp Leider TTI: Hans Hofland

Ontwerper / Constructeur: Ronald Hergarden

Constructeur: Matthijs Somhorst

MX Ontwerper: Ellen Kortstee

Tekenaar: Ben Jansen

 

Verder zal het Ontwerp Team worden geassisteerd met Specialisten op gebied van Vormgeving, Geotechniek, Hydroliek en Akoestisch ontwerp.

Cobouw (25-8-2008) schreef:Eurlings trekt lessen uit d&c tunnels A73

Den Haag - De vertraagde tunnels bij Swalmen en Roermond deed de discussie over d&c-contracten oplaaien. Volgens minister Eurlings (Verkeer) is op weinig mis met de contractvorm, maar hij wil bij problemen wel sneller ingrijpen. ' Vooral de bestuurders van Roermond wezen de contractvorm aan als grote schuldige voor de vertraagde oplevering van de tunnels. In augustus gingen de tunnels nog twee weken helemaal dicht voor de installatie van het zogenoemde Snelheids Discriminatie Systeem. Pas na afronding van de alle werkzaamheden, rond half september, is meer duidelijkheid te geven over de datum waarop de tunnels definitief opengaan.
Eigenlijk had Volker Wessels de tunnels 1 januari jl al moeten opleveren, maar dat bleek volstrekt onhaalbaar. Eurlings besliste tot tijdelijke openstelling. Ruim 2 miljoen voertuigen maakte gebruik van die mogelijkheid, maar tegelijk leidde dat tot forse meerkosten en veel extra nachtwerk. Vooral de complexiteit van 52 installaties is onderschat door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, blijkt uit een recente rapportage van de Departementale Auditdienst. De verdeling van de miljoenen meerkosten zal vrijwel zeker tot een rechtszaak leiden, maar die discussie is wijzelijk uitgesteld tot na oplevering.
Het rapport wijst op de onervarenheid van de aannemer met d&ccontracten en het ontbreken van een deugdelijk totaalontwerp. Ook is zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te verwijten dat ze niet tijdig problemen signaleerden en nalieten om in te grijpen. De contractvorm staat echter niet ter discussie, ook al blijkt dat partijen moeten wennen aan kwaliteitsborging, sturing op afstand en toetsing achteraf. Volker Wessels ging bijvoorbeeld al aan de slag zonder goedkeuring van het definitieve ontwerp. Ook blijkt in de installatie-branche, in tegenstelling tot andere civiel technische projecten, nog nauwelijks ervaring opgedaan met systems engineering. Mede daardoor liep het 'sturen op afstand' van Rijkswaterstaat mis.

Verbeterpunten
Eurlings trekt op basis van de A73 een aantal algemene lessen voor de veelgebruikte contractvorm. Rijkswaterstaat zet engineering & construct (e&c) en design & construct (d&c) in voor bijna alle projecten met een waarde boven een miljoen euro, en wil de verbeterpunten onderdeel maken van het opleidingstraject. Ook alle nieuwe en lopende tunnelprojecten zullen worden getoetst op de leereffecten, en" waar nodig zal Rijkswaterstaat de contracten aanpassen.
Een belangrijke les is dat de opdrachtgever problemen niet alleen meer moet sturen op herbevestiging van de einddatum. Volker Wessels heeft officieel tot oktober vorig jaar volgehouden dat 1 januari realistisch was, terwijl alle signalen op het tegendeel wezen. Daarmee hangt samen dat meer betrokkenheid van het topniveau kan voorkomen dat problemen escaleren. Het ontbreken van, een deugdelijk integraal plan leidt ertoe dat Rijkswaterstaat beter gaat toetsen op de kwaliteit en aanpak van de opdrachtnemer. Ook blijkt het nodig snel te beslissen over de aanpak van problemen.

Leereffecten A73 voor d&c
• herbevestiging einddatum onvoldoende
• eigen toetsing aanpak aannemer
• sneller alarmeren top
• snelle besluitvorming over aanpak

 

FD (16-7-2008) schreef:

Overheid perkt vrijheid markt in na drama tunnels A73

Maastricht - De overheid eist een deel van de regie terug bij geplande en nieuwe tunnelprojecten. Markt en overheid kunnen de grotere vrijheid die ze elkaar hebben gegeven niet aan. Verkeersminister Camiel Eurlings concludeert dat op basis van een recent onderzoeksrapport van zijn departementale auditdienst. Die concludeert dat zowel de overheidsinstellingen, zoals Rijkswaterstaat, als het consortium van aannemers (onder leidingvan Volker Wessels) 'de complexiteit van de tunneltechnische systemen hebben onderschat'. Met als gevolg dat de nieuwe vierbaansverbinding tussen Noord-Limburg en het zuiden van de provincie bijna een jaar later wordt opgeleverd dan de geplande 31 december. Ook zijn er kostenoverschrijdingen van vele miljoenen. Het is nog onduidelijk wie dat gaat betalen.
Volgens de auditcommissie ging er van alles mis met de tunnels in Roermond en Swalmen. Hoofdaannemer Volker Wessels en de onderaannemers krijgen er flink van langs in het rapport. 'Onderschatting van de complexiteit van de systemen. Gebrek aan voldoende kennis en kunde op hetgebied van systeemintegratie. Het niet tijdig leveren van cruciale (deel)producten, het ontbreken van een deugdelijk totaalontwerp en bijbehorende planningen.' Ook de overheid heeft steken laten vallen. 'Onvoldoende ingrijpen, met tijdig escaleren van de gesignaleerde problemen en scopewijzigingen tijdens de uitvoering van het contract.' Het Limburgs tunnelproject is een van de eerste grote installatieprojecten waar de overheid niet meer met gedetailleerde bestekken werkt, maar op resultaat stuurt. Dat past in het overheidsstreven van 'markt, tenzij', zoals minister Eurlings dat omschrijft. Via het nieuwe concept 'Design and Construct' krijgt het bedrijfsleven veel meervrijheid om de klus te klaren.
Alhoewel Eurlings schrijft dat hij wil vasthouden aan het uitgangspunt van meer ruimte laten aan de markt, beperkt hij de vrijheid van bedrijven en wil hij weer een grotere rol van de overheid. Zijn voornemen is: 'Bij problemen niet alleen-sturen op herbevestiging van de einddatum, meer eigen toetsing op kwaliteit van de aanpak van de opdrachtnemer en snelle besluitvorming over de aanpak.' Waar minister Eurlings het boetekleed namens de overheidsinstanties aantrekt en beterschap belooft, ontbreekt een reactie van VolkerWessels in het rapport. Dat kan te maken hebben met mogelijke juridische procedures over schadevergoedingen. Eurlings: 'Het rapport heeft ook een juridische context.' Volgens de onderzoekers van het auditrapport heeft de aannemer getekend voor een tijdige oplevering. Ook tegenover deze krant wil aannemer Volker Wessels niet reageren op de conclusies van het onderzoeksrapport. Limburgs verkeersgedeputeerde Ger Driessen is blij dat Eurlings de teugels strakker aantrekt. 'Het was voor mij onduidelijk wie dit project aanstuurt.'

 

 

 

Arcades

Voor alle grote tunnelprojecten in de wereld kijk hier, of hier (Leo ten Brinke Tunnel).

Innovatie in Nederland......

 

Artikel in het blad Civiele Techniek nummer 8 over het tunnelplan.

Klik op het artikel.

 

Reportage LOH (september 2007) over Leo ten Brinke bouwcombinatie  zie ook hier.  (even geduld met laden).

 

 

19 juli 2007 (artikel Tubantia) zie ook hier

De opdracht is gegeven aan de Leo ten Brinke Combinatie.

De Leo ten Brinke combinatie.

Van Hattum & Blankenvoort

Hegeman Beton en Industriebouw

Homij

KWS Infra

 

Engineering              Royal Haskoning 

Vormgeving              Hans van Heeswijk architecten

 

 

 

 

 

 

De volgende 5 combinaties namen in 2007 deel aan de aanbesteding.

 

 

       1.  HBI/KWS  (de Leo ten Brinke combinatie).    

         Hegeman Beton- en Industriebouw NijverdalKoninklijke Wegenbouw Stevin 

 

       2. Bam                                              Bataafsche Aanneming Mij

3. Strukton / TBI                              Strukton  &    Techniek Bouw Industrie

       4. Ballast Nedam                              Ballast Nedam

       5. Heijmans                                      Heijmans 

 

 

 

 

 

 

 

08-12-2006,  Artikel Tubantia

Ook KWS-Rijssen in race voor combiplan

Koninklijke Wegenbouw Stevin (VolkerWessels) uit Rijssen blijkt deel uit te maken van één van de aannemers(combinaties), die door Rijkswaterstaat is geselecteerd voor deelname aan de aanbesteding van het combiplan. KWS vormt een combinatie met Hegeman Bouw- en Industriebouw (HBI) uit Nijverdal.

 

NIJVERDAL Rijkswaterstaat heeft begin november vijf aannemers(combinaties) uitgenodigd voor deze megaklus. De namen van de uitverkorenen werden door Rijkswaterstaat echter niet bekend gemaakt, maar al snel bleek dat de 'Nijverdalse inbreng' met HBI en Ballast Nedam Infra Projecten (dat een rayonkantoor op industrieterrein 't Lochter heeft) opvallend groot is. 'We mogen er terecht trots op zijn dat wij dergelijke bedrijven binnen onze grenzen hebben', vindt de Hellendoornse wethouder W. Paalman Behalve de combinatie KWS/HBI en Ballast Nedam Infra Projecten staat ook Heijmans op het korte lijstje. Deze landelijke bouwer en projectontwikkelaar is elders in Nijverdal al actief, namelijk bij het realiseren van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Om het lijstje compleet te maken: de combinaties HPG/BAM en Strukton/TBI. De geselecteerde ondernemingen worden door de opdrachtgever zo goed mogelijk voorbereid op de aanbesteding. Temeer daar het gaat om een zeer complex project met spoor en weg. De uitverkorenen krijgen tot 31 mei de tijd aan te geven hoe en voor welke prijs zij deze klus denken te kunnen klaren. Rijkswaterstaat maakt in juli bekend wie de oplossing voor 'het knelpunt Nijverdal' gaat uitvoeren. Overigens is het verlengen van de tunnelbak onder de G. van der Muelenweg uitgangspunt bij deze aanbesteding. Deze verlenging is voor de gemeente Hellendoorn essentieel, want het is een absolute voorwaarde voor het verplaatsen van het huidige NS-station naar een locatie in het centrum. Bovendien wordt het door deze verlenging mogelijk het High Textile Park van Koninklijke ten Cate op het toekomstige bedrijventerrein Nijverdal-Noord beter te ontsluiten. NIJVERDAL Rijkswaterstaat heeft begin november vijf aannemers(combinaties) uitgenodigd voor deze megaklus. De namen van de uitverkorenen werden door Rijkswaterstaat echter niet bekend gemaakt, maar al snel bleek dat de 'Nijverdalse inbreng' met HBI en Ballast Nedam Infra Projecten (dat een rayonkantoor op industrieterrein 't Lochter heeft) opvallend groot is. 'We mogen er terecht trots op zijn dat wij dergelijke bedrijven binnen onze grenzen hebben', vindt de Hellendoornse wethouder W. Paalman Behalve de combinatie KWS/HBI en Ballast Nedam Infra Projecten staat ook Heijmans op het korte lijstje. Deze landelijke bouwer en projectontwikkelaar is elders in Nijverdal al actief, namelijk bij het realiseren van het Huis voor Cultuur en Bestuur. Om het lijstje compleet te maken: de combinaties HPG/BAM en Strukton/TBI. De geselecteerde ondernemingen worden door de opdrachtgever zo goed mogelijk voorbereid op de aanbesteding. Temeer daar het gaat om een zeer complex project met spoor en weg. De uitverkorenen krijgen tot 31 mei de tijd aan te geven hoe en voor welke prijs zij deze klus denken te kunnen klaren. Rijkswaterstaat maakt in juli bekend wie de oplossing voor 'het knelpunt Nijverdal' gaat uitvoeren. Overigens is het verlengen van de tunnelbak onder de G. van der Muelenweg uitgangspunt bij deze aanbesteding. Deze verlenging is voor de gemeente Hellendoorn essentieel, want het is een absolute voorwaarde voor het verplaatsen van het huidige NS-station naar een locatie in het centrum. Bovendien wordt het door deze verlenging mogelijk het High Textile Park van Koninklijke ten Cate op het toekomstige bedrijventerrein Nijverdal-Noord beter te ontsluiten.

 

 

16-11-2006,  Artikel Tubantia

Ballast Nedam en Hegeman in race om combitunnel

Nijverdal.

Rijkswaterstaat heeft vijf aannemers(combinaties) geselecteerd, die eind mei 2007 mogen deelnemen aan de aanbesteding voor het realiseren van het combiplan in het centrum van Nijverdal.

Tot de uitverkorenen behoren Ballast Nedam Infra Projecten, dat met Infra Noord-Oost ook een vestiging in Nijverdal heeft, en Hegeman Bouw- en Industriebouw (HBI) uit Nijverdal, dat deel uitmaakt van een grotere combinatie.  (de Leo ten Brinke combinatie?)

 

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat, de opdrachtgever bij dit megaproject, geeft aan dat het om een zeer complex project met spoor en weg gaat en daarom met de geselecteerden een 'dialoogfase' wordt ingegaan om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende aanbesteding. Ze benadrukt dat de uiteindelijke bouwer van de combitunnel uit deze vijf geselecteerden komt en het niet de bedoeling is hierbij nog anderen van buitenaf te betrekken. Wethouder W. Paalman noemt het 'zonder meer bijzonder' dat twee min of meer plaatselijke aannemers zijn uitgekozen om mee te dingen naar een dergelijk megaproject. 'We mogen er terecht trots op zijn dat de gemeente Hellendoorn dergelijke bedrijven binnen haar grenzen heeft', aldus Paalman. Ze geeft tevens aan dat het natuurlijk ook goed is voor de werkgelegenheid als de combinatie met HBI of Ballast Nedam deze klus zou mogen klaren. 'Wij hopen in juli één van deze twee te mogen feliciteren, maar voor hen is er natuurlijk eerst nog veel werk aan de winkel.

 

TERUG