TERUG

 

De volgende huizen worden gesloopt voor de N35.

Oktober 2010

 

Leegstand Steen van Ommerenstraat (november 2009)

Sloop huizen voor station

zondag 07 juni 2009  Tubantia

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn heeft overeenstemming bereikt met de eigenaren van de woningen aan de Meijboomstraat 24 en 26 over de aankoop van deze panden.

Zij dienen deze voor eind 2010 te verlaten. De woningen worden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe plein bij het nog te verplaatsen NS-station, dat een plekje krijgt in de open tunnelbak tussen de Meijboomstraat en de G. van der Muelenweg.

De Nijverdalse rijschoolhouders Hans en Els Dekker hebben inmiddels een nieuwe locatie gevonden. Zij verhuizen naar de Parkweg 9 in Hellendoorn. Deze ruime kavel biedt voldoende ruimte om de lesauto's, aanhangwagens en motoren te kunnen stallen.

De familie Dekker heeft Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn inmiddels verzocht de nog te verbouwen garage bij hun nieuwe woning in de toekomst te mogen gebruiken als theorielokaal, kantoorruimte/kantine en berg-/stallingsruimte. Dit gebruik is namelijk strijdig met de voorwaarden van het geldende bestemmingsplan.B en W zijn in principe bereid hiervoor ontheffing te verlenen. Het voornemen om die planologische medewerking te verlenen moet vervolgens zes weken ter visie worden gelegd, zodat mensen hiertegen een eventuele zienswijze kunnen indienen. B en W benadrukken dat de familie Dekker de garage pas mag gaan verbouwen nadat hiervoor een bouwvergunning is verleend.

Dit zijn de panden tegenover D op het onderstaande kaartje.

 

 

A. Hoek Piet Heinweg (gesloopt)

 

 

 

B. Hoek Bouwmeesterstraat (gesloopt)

De eerste zichtbare werkzaamheden aan de combitunnel zijn begonnen.

Het huis op de hoek van de Joncheerelaan en de Bouwmeesterstraat, waar vroeger de banketbakker koekjes en chocolade verkocht en op de voorgevel met grote letters “Maison ten Brinke” stond, is deze week gesloopt.

Een goed teken, want Leo ten Brinke, initiator en drijvende kracht achter het tunnelplan uit 1975, heeft in dit huis aan het begin van de tunnel zijn jeugd doorgebracht.

1 december 2006.

 

Situatie op 10-10-2007 (start sloopwerkzaamheden).

C. Hoek Steen van Ommerenstraat

D. Hoek Bouwmeesterstraat (gesloopt)

en het huis tegenover (is al gesloopt).

E. Is al gesloopt.

F. Achter het station (gesloopt)

(Campbellweg).

G. Veenweg.

Situatie 28-01-2009

Tubantia 22-12-2006

Laatste bezwaarmaker.

Nijverdal   - Koikarper- en papegaaienhandel Van Keulen aan de Veenweg wil het onderste uit de kan nu hij moet wijken voor de aanleg van de nieuwe Rijksweg 35 door Nijverdal.

Van Keulens woning en bedrijf ligt op het nieuwe tracé. De Raad van State behandelde gisteren de bezwaren van Van Keulen tegen het bestemmingsplan.

De andere bezwaarmakers hebben hun beroep ingetrokken, omdat ze inmiddels een overeenkomst met Rijkswaterstaat over de verhuizing en compensatie hebben gesloten...........

Situatie 10-10-2007

 

 

 

 

H. Veenweg.

H. Veenweg (gesloopt juli 2008).

I. Veenweg. (gesloopt)