2010     jan-feb-mei     juni-juli-augustus                                                  2011         2012        2013        

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2009 bekijken, klik op het jaartal.

In de periode van 1970 t/m 2009 (40 jaar) meer dan 600 artikelen.

70-112 80-73 90-84 2000-320 

Hier het jaar 2010 van januari tot en met mei.

                                         

Voor de berichten van juni tot december klik hier.

 

Ten Broeke is 'karrenspoor' N35 beu

woensdag 26 mei 2010 | 15:43 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 26 mei 2010 | 15:46

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
Han ten Broeke met paard en wagen op de drukke N35 bij Nijverdal. Foto Dolf Ruesink

Han ten Broeke met paard en wagen op de drukke N35 bij Nijverdal. Foto Dolf Ruesink

NIJVERDAL – ‘Het is leuk dat ik hier met paard en wagen rijd, maar dit nostalgische beeld moet snel verdwijnen’. Kamerlid Han ten Broeke (VVD) begon vandaag zijn oostelijke verkiezingscampagne. Als koetsier op de bok reed Ten Broeke een stukje over de drukke N35, het befaamde ‘karrenspoor’ van Almelo naar Zwolle.Om het contrast tussen het ouderwetse en hedendaagse vervoer duidelijk te maken liet de nummer dertien van de liberalen ook een imposante truck met oplegger aanrukken. ‘Die truck symboliseert waar het naar toe moet met Nederland en Oost Nederland: namelijk ruim baan voor ondernemers en de economie. Daarom wil de VVD de N35, maar ook de N18, volledig opwaarderen tot een autosnelweg”.

Inmiddels meent Ten Broeke ook al extra geld voor de gewenste aanleg gevonden te hebben. “De provincie heft opcenten bij de automobilist die daarvan een deel ziet weglekken naar hobby’s van provincieambtenaren. Aan die hobby’s maken we een einde en dat geld wordt teruggeven door te investeren in bereikbaarheid.” . In Overijssel zou dat – naar schatting – om een bedrag van zeventien miljoen euro gaan.

 

Na aanleiding van het bovenstaande bericht.

                            Station Nijverdal Centraal is ontworpen met een perronhoogte van 76 cm.


13-10-2009

ProRail investeert 450 miljoen euro in toegankelijkheid 

ProRail investeert 450 miljoen euro om stations comfortabeler en beter toegankelijk te maken. Daarom wordt op veel stations de komende 10 jaar gebouwd. Om drempelloos instappen mogelijk te maken past ProRail perrons aan naar één hoogte en worden er de komende jaren meer liften en hellingbanen aangelegd die de perrons optimaal bereikbaar maken. Ook worden er braille- en reliëfplaatjes op stations aangebracht die mensen met een visuele beperking op weg helpen in het station.
 

ProRail past op 250 stations de perrons aan naar één hoogte van 76 cm. Vervoerders zorgen voor treinen met lage instap, zodat iedereen gelijkvloers kan instappen. Inmiddels zijn op 40 stations de perrons op hoogte gebracht. Jaarlijks komen daar 25 stations bij. Daarnaast worden er de komende jaren 100 liften en meer hellingbanen gebouwd om perrons beter bereikbaar te maken.

Om de perronrand beter zichtbaar te maken wordt op 250 kilometer perron extra markering aangebracht. Daarnaast zet ProRail honderden extra verlichtingsmasten neer en worden extra lampen opgehangen voor betere verlichting en een groter gevoel van veiligheid.

Leiden Centraal is op 15 oktober a.s., de ‘Dag van de witte stok’, het eerste station waar braille - en reliëfplaatjes op de trapleuningen zijn aangebracht zodat reizigers met een visuele beperking weten op welk perron ze zich bevinden. Daarna volgen Den Haag HS, Schiedam Centraal, Vlaardingen Centrum, Driebergen–Zeist, Apeldoorn. In totaal worden 1.500 brailleplaatjes aangebracht op de rode trapleuningen en langs hellingbanen. De braillebordjes zijn het resultaat van een eerdere proef op het ‘Proefstation Leiden’.

 

 

CDA pleit voor tempo in aanpak N35

 

zaterdag, 22 mei 2010 16:39 RTV Hellendoorn
NIJVERDAL - De CDA-gemeenteraadsfractie in Hellendoorn en de CDA-Statenfractie Overijssel willen tempo in de aanpak van de N35. Tijdens het werkbezoek van de Statenfractie aan de gemeente Hellendoorn op woensdag 19 mei, zijn de werkzaamheden aan de Combitunnel in Nijverdal bekeken; een indrukwekkende operatie in het hart van Nijverdal.

De gemeenteraadsfractie vraagt zich bezorgd af of de kruisingen op de N35 tussen Nijverdal en Wierden, nabij de kruising Burgemeester H. Boersingel en Wierdensestraat, nog wel in de plannen kunnen worden meegenomen. "De kruisingen staan in de plannen als gelijkvloers beschreven, maar worden mogelijk ongelijkvloers in een 2x2baans uitvoering. Met een ongelijkvloerse kruising is er sprake van een betere verkeersdoorstroom, omdat een gelijkvloerse kruising de aanwezigheid betekent van verkeerslichten. Financieel gezien is het verstandig dit gelijk goed aan te pakken”, geven Bertus Bannink (CDA-gemeenteraadsfractie) en Laura Antuma (CDA-Statenfractie) aan.
De minister heeft al opdracht van de CDA Tweede Kamerfractie om de verkenning uit voeren over het wegvak Nijverdal-Wierden. Maar de fracties dringen bij Gedeputeerde Staten aan om een spoedige verkenning van het wegvak blijvend onder de aandacht van de minister te brengen.

De Provincie heeft samen met de regio een marsroute (visie) gemaakt van de N35, maar de minister heeft dit nog niet vastgesteld. Naast het project van de Combitunnel in Nijverdal (het tracé Nijverdal-Wierden), moeten er nog meer tracés, onder andere bij Raalte, worden aangepakt.
De CDA-fracties zijn daarom benieuwd naar de resultaten van het MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van het Rijk met Overijssel/Gelderland in mei 2010.

 

N35   Wat doet de provincie ? (video fragment)  20-05-2010

 

 

Uit OTAR  www.otar.nl  19-05-2010

Nieuwe entree Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

17 mei 2010
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Hellendoorn samen met een klankbordgroep en een extern bureau gewerkt aan het opstellen van een integrale visie voor de noordrand van het Nationaal Park, inclusief het gebied rond het bezoekerscentrum en Dalzicht. Het bij de visie horende uitvoeringsprogramma richt zich op haalbare ontwikkelingsmogelijkheden op korte en middellange termijn.
foto

De “noordrand” betreft het natuurgebied ten zuiden van de Rijksweg 35 tot aan het centrale heidegebied. In navolging van de metamorfose van het zuidelijke hoofdsteunpunt van het Nationaal Park in Holten, bestaat de behoefte om ook het noordelijke hoofdsteunpunt bij het bezoekerscentrum en Dalzicht een impuls te geven. Ontwikkelingswensen en knelpunten zijn integraal bekeken en verwerkt tot een samenhangende visie. De visie is mede tot stand gekomen met een bijdrage van de provincie Overijssel.

 Aan de noordkant van de nieuwe entree, ligt het 1e deelgebied van de Centrale Strip. Bij de ontwikkeling van de nieuwe entree wordt rekening gehouden met de wensen die zijn vastgelegd in de visie voor de Centrale Strip.

 Om de noordelijke entree van het Nationaal Park aantrekkelijker te maken is het plan om een natuur- en cultuurplein te realiseren tussen het bezoekerscentrum en Dalzicht. Dit plein wordt een echt verblijfsgebied, een soort overgangszone waar men tot rust kan komen en die uitnodigt de omgeving te gaan ontdekken. Het verblijfsgebied bevordert ook dat het verkeer op een rustige wijze naar de Toeristenweg wordt geleid. Het bezoekerscentrum wordt verbouwd en zal een groen-educatief centrum worden waarin de Sterrenwacht, het IVN en het CNME een plaats krijgen. Door deze unieke combinatie van functies zal de entree een breder publiek aantrekken, ruimere openingstijden kennen en hierdoor meer uitstraling krijgen. De opwaardering van Holten zal niet worden gekopieerd. Aan de noordrand wordt wel gestreefd naar een zelfde kwaliteit maar met een eigen insteek en visie: die van “Ontmoetingsplek tussen mens en natuur”. De noordrand zal fungeren als poort tot het Nationaal Park, het noordelijk deel van de heuvelrug (de Hellendoornseberg), en tot de kern van Nijverdal.

Het versterken van de entree en de directe omgeving kan een zeer belangrijke impuls betekenen voor recreatie en toerisme in de streek. De opwaardering in Holten leert bovendien dat deze aanpassingen ook in economische zin van groot belang kunnen zijn. De volgende ontwikkelingen maken deel uit van de visie:

-          Upgraden van de entree van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

-          Behoud van voldoende parkeervoorzieningen bij de entree

-          Behoud en waar mogelijk versterken van het uitzichtspunt op de centrale heide

-          Verbeteren van de route vanaf de entree tot aan het uitzichtspunt

-          Versterken van Twilhaarskamp (schaapskooi en omgeving)

-          Verplaatsen van natuurcamping Twilhaar richting Haarle

De visie wordt gezien als een streefbeeld dat als basis dient voor verdere uitwerking en het bewerkstelligen van de benodigde externe financiering. Onderstaand kunt u de visie downloaden. Er wordt nog een inloopbijeenkomst georganiseerd waar belangstellenden vragen kunnen stellen en op- en aanmerkingen kenbaar kunt maken. Nieuwe en extra ideeën zijn ook welkom en kunnen betrokken worden bij de verdere uitwerking van de visie. De datum van de inloopbijeenkomst wordt nog bekend gemaakt. Na de inloopbijeenkomst wordt de commissie grondgebied om advies gevraagd.

 

De bruine beer doet kunstjes en met het pontje steken we de Regge over

donderdag 01 april 2010

Naaktzwemmen in De Koerbelt in Rijssen, een levensechte dansende bruine beer uit de dierentuin van Münster bewonderen bij keuken- en sanitairzaak Paul Roescher in Rijssen of een nieuw pontje over de Regge.

De 1 aprilgrappen waarmee de redactie van de editie Reggestreek van deze krant geconfronteerd werd, waren ook dit jaar weer aardig bedacht en origineel.

Zweminstructrice Ria Lankamp van het Rijssense zwembad legt uit dat zij en haar collega's met name de donderdagochtendzwemmers voor de gek wilden houden. "Vorige week hebben we een bordje opgehangen met de mededeling dat de nudistenvereniging Rijssen het bad op 1 april huurde. We hebben daarop een aantal verbaasde reacties gekregen. Al snel hebben we medegedeeld dat het om een grap ging. Iedereen had gisteren dan ook gewoon een zwempak of broek aan", lacht Lankamp.

Een artikel over de Boskronkel (het fiets-/voetpad tussen het centrum van Nijverdal en de Kruidenwijk) dat enkele weken geleden in deze editie van De Twentsche Courant Tubantia stond, kreeg ook een geheel nieuwe wending op de website tunnelplan.nl . 'Feestelijke opening fiets-/voetveer over de Regge' werd daar op aangekondigd. Omdat de Boskronkel tijdelijk verlegd wordt en het fabrieksterrein van de Koninklijke ten Cate deels gesloten zal zijn, komt er een zelfbedienbaar kabelveerpontje. Dit als alternatief voor een houten brug over de Regge. Het verzonnen pontje, 'afkomstig uit het Groningse dorp Beerta', zou de eerste paar weken bediend worden door vrijwilligers en honderd meter noordelijk van de houten brug aanmeren en oversteken. Duidelijk een 1 aprilgrap waar goed over nagedacht is.

 

Uitstel besluit over naam combitunnel Nijverdal

27-2-2010 10:41:25 RTV-Oost

Het blijft nog jaren onduidelijk wat de naam wordt van de nieuwe combitunnel in Nijverdal.

De bedoeling was dat dit jaar een besluit genomen zou worden over de naam, maar eigenaar Rijkswaterstaat wil uitstel tot 2013. Veel inwoners van Nijverdal en de gemeenteraad willen dat de tunnel waardoor de spoorlijn en de weg N35 gaan lopen de naam Leo ten Brinke-tunnel krijgt. Ten Brinke is de grondlegger van het tunnelplan. Het college van burgemeester en wethouders koos voor de naam Salland-Twentetunnel.

 

Naamgeving
De naamgeving voor de Combitunnel en de andere bruggen, tunnels en viaducten in dit project is een onderwerp dat de Nijverdallers na aan het hart ligt. Omdat in de komende jaren nog veel inrichtingswerken rond de Combitunnel en het stationsplein plaatsvinden, heeft Rijkswaterstaat met de gemeente afgesproken samen de vraagstukken over de naamgeving voor het hele centrumgebied aan te
pakken. Ook ProRail zal hierbij betrokken worden. Het is de bedoeling dat de definitieve namen vóór de oplevering in 2013 vastgesteld zijn.

 

CDA Hellendoorn verheugd over toezegging Rijkswaterstaat naamgeving tunnel Combiplan
zaterdag 27 februari 2010

Het CDA Hellendoorn is verheugd met het besluit van Rijkswaterstaat om voorlopig nog geen definitieve naam aan de tunnel uit het Combiplan te geven.

Daarmee vervalt vooralsnog de naamgeving Twente-Salland tunnel en blijft de mogelijkheid open deze te vernoemen naar Leo ten Brinke. 

Daarmee geeft Rijkswaterstaat gehoor aan de oproep van diverse politieke partijen, waaronder het CDA Hellendoorn, om de oorspronkelijke motivator voor de verkeerstunnel te vernoemen


Rijkswaterstaat heeft in een brief aan de gemeenteraad gesteld dat zij zich realiseert dat in het hele gebied rond de tunnel nog diverse ontwikkelingen zullen volgen. Om die reden wil zij de naamgeving van allerlei onderdelen niet blokkeren door nu al namen vast te leggen.


Rijkswaterstaat wil in samenwerking met de gemeente uiterlijk in de eerste helft van 2013 besluiten nemen over de naamgeving, passend in de integrale gebiedsbenadering.

Ook HOP blij met uitstel naamgeving tunnel
zaterdag, 27 februari 2010 RTV-Hellendoorn
NIJVERDAL - HOP is verheugd, dat RWS de naamgeving van de combitunnel uitstelt. Het idee van HOP over de openbare veiling voor de naam van de combitunnel is inmiddels ook in Den Haag geland.
Rijkswateerstaat wacht de ontwikkelingen af tot 2013 voor ze overgaat tot definitieve aanwijzing.
HOP wil met de veiling van de tunnelnaam regionale bedrijven de kans geven zichzelf te promoten. en vindt dat die kans met beide handen aangegrepen moet worden. "Onze inwoners kunnen we nu de kans geven daadwerkelijk te kiezen tussen een kaal tunneldak op maaiveld zonder naam. Geld voor invulling dak is er niet. Naam van de tunnel wordt dan Leo ten Brinketunnel "", stelt HOP lijsstrekker Johan Stuut.

Maar ook kan men volgens Stuut kiezen voor een ingevuld tunneldak met de naam Leo ten Brinkeplein
waar een uitdagende speeltuin en volop ruimte voor seizoensmarkten en recreatie voor iedereen mogelijk is. "De naam voor de tunnel komt dan toe aan een regionale investeerder, wiens geld word geïnvesteerd voor de invulling op het maaiveld", aldus Stuut.

HOP vindt deze laatste variant de beste.  "De wens van Leo ten Brinke was immers een Nijverdal waar iedereen zich kon vermaken zonder last te hebben van het verkeersgeweld", besluit Stuut zijn verhaal.


 

Oh ja, wat was de boodschap van Leo ten Brinke ook al weer?

Alleen de doorgaande route Almelo-Zwolle, welke dwars door Nijverdal gaat, blijft wel een probleem.
Zodoende de oplossing een tunnel op het tracé van de trein.
Dit tast n.l. de leefbaarheid niet aan en heeft vele voordelen, welke in deze krant genoemd worden.
Blijkt dan toch in de toekomst dat het werkelijk noodzakelijk is dat die andere wegen er ook komen, dan kunnen die nog altijd aangebracht worden,met een eventueel aansluitingspunt achter de R.K. kerk.
Blijkt dat we het allemaal een beetje overtrokken hebben gezien, dan zijn in ieder geval al die mooie gebieden niet aangetast.
Daarom willen wij graag, dat al die mensen die zich betrokken voelen bij deze problemen, dit dan ook daadwerkelijk laten horen.
U kunt naar deze krant schrijven voor al Uw opmerkingen, aanmerkingen, suggesties en ideeën, of het afmaken met een lachertje.
De mensen die zich in werkgroepen bezig houden met de alternatieve tunnel, zullen ook Uw hulp nodig hebben.
Leo ten Brinke
(uit d'Opregte Nijverdalse Courant)
WAT MAAKT HET UIT EEN STUKJE GROEN, HET GAAT TENSLOTTE ALLEMAAL OM DE POEN.

 


'Geef Nijverdal een park terug' RTV-Hellendoorn
woensdag, 24 februari 2010 22:31
NIJVERDAL – Er moet weer een park komen in Nijverdal, dat was de tendens van de informatieavond die vanavond werd gehouden in de foyer van het ZINiN Theater. “Als het groen terug komt in Nijverdal, raken we misschien ook wel de betonnen houding van het oude college kwijt”, liet een van de aanwezigen zich ontvalllen.

Een initiatiefgroep, bestaande uit mensen van de ChristenUnie, BurgerBelang, D66 en de bedenkers van het plan Johan Huis in ’t Veld en Leo Steur presenteerde vanavond het plan voor een nieuw park in Nijverdal. Een plan dat leeft, zoals bleek uit de grote opkomst en de positieve reacties.


Het plan van de beide bedenkers is uitgewerkt door IAA Architecten en Odin Landschapsarchitecten. De plek waar het park zou moeten komen is de driehoek tussen de Rooms-katholieke kerk, het spoor, en lunchroom ‘De Harlekijn’. Met een oppervlakte van 3500 m2 is dit vergelijkbaar met het Hellendoornse park De Geuren. Het park is gesitueerd op de plek die in de plannen van de gemeente nog een witte vlek is.

Het park moet een beeldmerk worden voor Nijverdal, waarin de aanwezige, monumentale bomen en de historische kerk goed tot hun recht komen. Het geschetste plan voorziet in gras waarop gerecreëerd kan worden, maar ook in grassoorten die een soort rivier vormen door het park.

Een muziekkoepel in Jugendstil, met ronde, gebogen vormen en een warme uitstraling moet het hart van het park worden waar allerlei optredens plaats kunnen vinden. De vorm van de koepel is afgeleid van de oude muziektent in het Dunantpark, maar in een ander jasje gestoken met een overkapping van glas in lood.

Het plan dat nu geschetst is en dat verder uitgewerkt zal gaan worden, sluit aan op de plannen voor De Strip zoals die in het Masterplan van de gemeente zijn vastgelegd. Dit is ook tevens een punt van zorg, omdat de functionaliteit van het park in zijn huidige vorm staat of valt met de vernieuwing van de aangrenzende bebouwing.

Tussen de Meyboomstraat en de R.K. Kerk staan in het Masterplan twee blokken met nieuwe bebouwing gepland op de plek van de huidige winkels. Daartussen loopt dan in een schuine lijn het pad vanaf het station richting het centrum van Nijverdal. “Dit is een uitdaging voor het nieuwe college en de nieuwe raad”, aldus Jos van den Born die de avond aan elkaar praatte.

Uit de ingeleverde reactieformulieren bleek dat de kreet “Geef Nijverdal een park terug” uit het hart gegrepen is. Van de 80 reacties waren er 79 vóór het park.
De stelling ‘Ja het park moet er komen', werd door 72% van de aanwezigen met ja beantwoord. 70% was het eens met de stelling dat het park er moet komen, ook als dat ten koste gaat van een aantal parkeerplaatsen. En 40% bleek bereid om voor de kosten van het park iets meer OZB te betalen.

Aan het eind van de avond kregen alle politieke partijen de gelegenheid om te reageren. Jan Veneman van GemeenteBelangen benadrukte dat zijn partij al in 2008 vragen heeft gesteld over een park in het centrum van Nijverdal en dat dit ook meegenomen is in de plannen van de gemeente. Volgens Veneman is de gekozen locatie echter niet de juiste plek. “De muziektent  komt op de meest schaduwrijke plek van Nijverdal te staan en bovendien is er niet genoeg ruimte met alle bomen die er nu staan. Hij stelde een plek ten noorden van het spoor voor.

Henk Daggert van D66 noemde het een mooi plan en liet weten het van harte te ondersteunen. “Een prachtig plan, dat park moet er komen”, was de korte reactie van Thea ten Have van BB. Jeroen Piksen van het CDA vond het een mooi en positief initiatief, dat past in het CDA-programma. Er moet nog wel geld voor gevonden worden, maar voor goede plannen is volgens hem wel geld te vinden.

GroenLinks is blij met het initiatief dat Nijverdal een mooi, groen hart moet geven. “Het moet een plek worden om creatief bezig te zijn, een mooie locatie voor kleinschalige concerten”, aldus Wouter Felix. Anja ter Harmsel van de PvdA had wat recht te zetten en benadrukte dat ten onrechte de indruk was ontstaan dat haar partij tegen de plannen zou zijn.
Ook Wim Gorter van de VVD merkte op het plan een warm hart toe te dragen en zei dat de gemeente in mogelijkheden moet denken ten aanzien van het plan. Hij vindt dat het park er zeker moet komen.

Bert Haan van de ChristenUnie was blij verrast door het plan dat volgens hem bewijst dat er wel degelijk geluisterd wordt naar de burger. “Het is een start idee, daar moeten we mee aan het werk”, aldus Haan. Een park dat verder van het centrum afligt, zoals GB voorstelde, is wat hem betreft niet bespreekbaar. De HOP was niet aanwezig in de zaal maar stond te flyeren voor de deur. HOP vindt dat er wel een groen hart in Nijverdal moet komen, maar dat mag volgens deze partij niet ten koste van 135 parkeerplaatsen gaan. Deze zouden voor het park opgeofferd moeten worden.

Het vanavond gepresenteerde plan is nog maar een begin. De nieuwe gemeenteraad zal er straks verder mee aan het werk moeten. Voor het zover is kan er nog op gereageerd worden via de website www.nijverdalzoalshetwas.nl. Daarop is een aparte pagina te vinden met alle informatie over het park en is er de mogelijkheid om te reageren.

Commentaar (5)add
...
geschreven door henny , 25 februari, 2010
Tja, zo'n glas in lood overkapping word binnen de kortste keren doelwit van vandalisme. Laat zo'n permanent podium alsjeblieft achterwege. Ieder evenement behoeft toch weer andere afmetingen qua podium.
...
geschreven door Werkgroep Leefbaarheid Prinsessewijk , 25 februari, 2010
Aan de rand van de Prinsessewijk ligt ook een park, het Storkpark, in de volksmond beter bekend als het hertenkamp. Ik weet dat dit niet direct in het centrum ligt (800 m) maar als we het beter toegankelijk maken kan het echt mooi worden. Op de plaats van de oude villa (waar men nu plannen heeft om weer te gaan bouwen) zou je ook een muziekkoepel of iets dergelijks kunnen realiseren.
Het is goed dat we ons druk maken om groen in het centrum maar vergeet niet dat wat we hebben we dit moeten koesteren. Dan waren deze acties niet nodig geweest.Ga er eens kijken; monumentale bomen, de watertoren (aangrenzend) die wordt gerenoveerd,
de herten. Onze werkgroep ijvert al jaren voor behoud van dit park en zijn functie.
Het park is trouwens sinds december 2008 eigendom van de gemeente...
...
geschreven door gait , 25 februari, 2010
Hoezo park in nijverdal als je een kwartiertje wandelt ben je in een van de grootste parken van nederland
...
geschreven door Jan , 25 februari, 2010
Meer OZB voor een paar bomen???? Ga toch fietsen!!! Op de Berg kappen ze 100den zonder gezeur van de politiek. Zag een spandoek BB Vrij parkeren, burgers beduvelen bedoel je: Iedereen kan vrij parkeren al moet je ervoor betalen.
...
geschreven door Roberto Juliano , 25 februari, 2010
Geef ze een paar bomen en de BB, CU en D66 mensen zijn blij. Hoe zielig, ze willen iedereen de betaald parkeerkelder indrijven. Grote schande van vooral BB.
Jan Veneman GB en HOP hebben groot gelijk, ze houden de mensen voor de gek!

 

CDA: Even Buurten in 'bakermat'

donderdag 18 februari 2010 TC Tubantia

De CDA-fractie gaat morgen Even Buurten in de Wilhelminawijk.

Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn de christendemocraten aanwezig in het vernieuwde wijkgebouw 't Noaberstekkie om met bewoners van het 'rooie dorp' in gesprek te gaan. Aan de orde komen onder meer de kritiek van de wijkbewoners op de gebrekkige informatievoorziening en contacten met Rijkswaterstaat over de uitvoering van het Combiplan, de ontwikkelingen op het voormalige Van Burenterrein (Van Limburg Stirumstraat) en de gemeentelijke toekomstvisie voor sportpark Gagelman en directe omgeving. Overigens zijn ook de inwoners van de Zeeheldenbuurt (Villapark) voor deze CDA-bijeenkomst uitgenodigd.

Voor de CDA-afdeling Hellendoorn is het twaalf jaar geleden dat zij begon met Even Buurten om de band tussen politiek en burger te versterken en erachter te komen wat overal daadwerkelijk leeft en speelt. De directe aanleiding voor dit initiatief vormde de onzekerheid bij een groot deel van de bewoners van de Wilhelminawijk over de mogelijke gevolgen van het Combiplan. Deze Nijverdallers vreesden dat hun wijk door de tunnel van de rest van Nijverdal zou worden afgesneden. Ook maakten zij destijds van de gelegenheid gebruik om te klagen over de slechte staat, waarin het wijkgebouw verkeerde.

Het CDA concludeert nu dat de spookbeelden van een 'muur van Nijverdal' niet bewaarheid zijn en het gebied tussen de Grotestraat en de wijk (Tuinen van Nijverdal) mooi wordt ingericht, al is het natuurlijk ook hier zo dat de kosten (overlast) voor de baten uitgaan.

 

 

HOP: 'Fileleed en milieuschade door stoplicht
dinsdag, 16 februari 2010 09:27 RTV Hellendoorn
NIJVERDAL - Fileleed en milieuschade. Dat zijn de zorgen van Hellendoorns Onafhankelijke Partij ten aanzien van de verkeerslichten ter hoogte van station Nijverdal West. De partij heeft een brief aan het college van B&W geschreven met het verzoek maatregelen te nemen ten aanzien van deze verkeerslichten. De verkeerstlichten zijn volgens HOP niet ingesteld op de doorstroming van het doorgaand verkeer en veroorzaken daarom veel irritatie en fileleed, aldus HOP.

"Vanaf Nijverdal worden automobilisten voortdurend tot een hellingproef en tot stilstand gedwongen zonder dat er verkeer vanuit de afrit station West nadert. Dit zorgt bovendien naast ergernis en fileleed voor milieuschade door opnieuw optrekkend verkeer de berg op. Het vergt een kleine moeite dit verkeerslicht in te regelen op doorgaand verkeer. Waarom gebeurt dit niet?", aldus HOP in haar brief aan het college.

"HOP hoopt dat u dit snel en daadkrachtig regelt met RWS. We moeten er niet aan denken, dat dit de komende drie jaar zo blijft", besluit HOP haar noodkreet.

Rijkswaterstaat kapt zes bomen Stationsstraat
 RTV-Hellendoorn
NIJVERDAL - Rijkswaterstaat start vanaf maandag 8 februari met het kappen van een zestal Amerikaanse eiken aan de Stationsstraat in Nijverdal. Dit gebeurt in het kader van het Combiplan Nijverdal In een eerder stadium zijn op verschillende plaatsen al bomen gekapt, maar deze zes bomen zijn toendertijd blijven staan omdat het vanwege het spoorverkeer complex was deze te verwijderen. Nu het spoor buiten dienst gesteld is, kunnen de bomen alsnog gekapt worden. Het gaat om zes eiken die aan de zuidzijde van het spoor ter hoogte van het politiebureau staan. Het kappen van de bomen is noodzakelijk vanwege het intrillen van de damwanden.

Voor het plaatsen van de damwanden is een methode gekozen waarbij de damwandplanken verticaal de grond in worden getrild. De kruinen van de bomen ten zuiden van het spoor staan dusdanig in de weg, dat het verticaal aanbrengen van de damwandplanken niet mogelijk is, als gevolg van ver overhangende takken.

 

 

't Station staat op de plaats, waar voor een zestigtal jaren het park was aangelegd, dat bij de factorij der Handelmaatschappij behoorde. Bijna alles echter is verdwenen; de prachtige vijver, die zich kronkelend tusschen bloemperken en groepen, loof- en naaldboomen slingerde, werd gedempt, de boomen werden gekapt, de bloemperken vernield, en waar eens, na volbrachte dagtaak, de beambten der maatschappij uitrustten in de schaduw der boomen, daar zwoegen en slaven heden ten dage de beambten eener andere maatschappij, kisten inpakkend in de goederentreinen, lossend, ladend al wat te Nijverdal komt, al wat van hier naar Oost en West wordt heengezonden. Merkwaardig echter: heden zoowel als in de dagen die voorbij zijn, is 't altijd weer, altijd nog de katoen, die den arbeid verschaft. Van het huis, waar de ambtenaren der Handelmaatschappij verblijf hielden en waar Koning Willem III in 1862 logeerde, is een verdieping afgenomen; enkele boomgroepen links en rechts van de spoorlijn wijzen nog op de dagen van voorheen en een heel, heel klein brokje van den vijver is mede nog overgebleven.

Raad wil Leo ten Brinke-tunnel

19-1-2010 22:52:00 TV-Oost geluidfragment

Burgemeester Van Overbeeke van de gemeente Hellendoorn verstuurt namens de gemeenteraad een brief aan Rijkswaterstaat.

Hierin verzoekt hij de bouwer van de Combitunnel in Nijverdal om de naam Salland-Twentetunnel te veranderen in Leo ten Brinke-tunnel. Het is een gevolg van de teleurstelling die bij veel Nijverdallers leeft. Velen zien liever dat de tunnel de naam krijgt van de overleden Ten Brinke, aangezien hij wordt gezien als grondlegger van het tunnelplan.

 

 

Luister en hoor hier wat wethouder Paalman op 9 december zei.

....................wordt de naam van de tunnel de Leo ten Brinke tunnel? 

En dan moet ik u zeggen nee de naam van de tunnel wordt niet de Leo ten Brinke tunnel, dat is ook niet de naam die de Historische vereniging heeft voorgesteld.

De naam van de tunnel wordt Salland Twente tunnel omdat hij net op de grens ligt van Salland en Twente....................

 

 

Verkiezingen en Moties van Wantrouwen! 

( Uit: Weblog wethouder Wilma Paalman )

Het is voor mij als relatieve nieuwkomer in de plaatselijke politiek (vóór 2006 was ik er alleen als geïnteresseerd krantenlezer bij betrokken) af en toe nog steeds verbazen geblazen. In de afgelopen jaren is er in de raad nooit sprake geweest van moties van wantrouwen en nu vliegen ze je bij wijze van spreken om de oren. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat de komende verkiezingen hier ook wat mee te maken hebben.

 

Op 15-12 jl. tijdens de raadsvergadering was er een raadslid, die over een motie van een aantal partijen inzake de dagopvang, aangaf dat het overkwam als een motie van wantrouwen (tegen Johan Coes) en dit lokte meteen enorme reacties van alle kanten uit, die ik met verbazing heb gevolgd. Mocht u het ook willen bekijken, via www.hellendoorn.nl zijn de raadsvergaderingen op internet te bekijken en te beluisteren.

Deze week bleek dat de VVD het pleidooi van PvdA en CDA voor de naam Leo ten Brinke voor de tunnel als een motie van wantrouwen ziet tegen mij als verantwoordelijk wethouder. Ook dit heb ik om meerdere redenen met verbazing gelezen. Allereerst dien je volgens mij een motie van wantrouwen in als je het niet eens bent met het gevoerde beleid en in deze kwestie hebben we als college geen beleid te voeren. Immers; Rijkswaterstaat bepaalt de naam van niet alleen de tunnel, maar van alle kunstwerken. Ze hadden ook al voor alle kunstwerken, inclusief de tunnel namen bedacht, de tunnel zou bijvoorbeeld in hun optiek Nijverdalse tunnel moeten gaan heten. 

Ambtelijk heeft men toen vanuit de gemeente Rijkswaterstaat geadviseerd om de Historische Vereniging om advies te vragen over alle namen. De Historische Vereniging heeft vervolgens advies uitgebracht over de namen en Rijkswaterstaat heeft deze allemaal overgenomen. Hun advies was onder andere Salland-Twente tunnel en Leo ten Brinke traverse. 

Vervolgens heeft Rijkswaterstaat ons college gevraagd wat wij hiervan vonden. Als college hebben we aangegeven dat we achter het advies van de Historische Vereniging stonden. Tijdens deze bespreking in het college hebben we het ook gehad over de emotionele overwegingen om voor Leo ten Brinke tunnel te kiezen en de rationele om voor Salland-Twente tunnel te kiezen. De tweede reden van verbazing is het feit dat het niet mijn portefeuille is en dat is volgens mij ook bij de raad bekend. Ik ben weliswaar projectwethouder van het combiplan, maar naamgevingen in de gemeente, maar ook bijvoorbeeld de tunnelveiligheid zijn de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Als verantwoordelijk portefeuillehouder heeft hij het onderwerp dan ook in het college aan de orde gesteld. Hij is daarnaast natuurlijk ook voorzitter van de raad en in die hoedanigheid heeft hij blijkbaar de fracties toegezegd een brief naar Rijkswaterstaat te sturen. Ik ben daar dus op geen enkele wijze bij betrokken. En dat is meteen mijn derde reden voor verbazing. Ik vind het een teken van dualisme dat een aantal raadsfracties een andere mening is toegedaan dan het college, die de Historische Vereniging is gevolgd in haar advies. Dat deze fracties, via de voorzitter van de raad, Rijkswaterstaat proberen te beïnvloeden om toch voor een andere naam te kiezen, is voor mij dan ook geen enkel probleem en deze zal ook op geen enkele wijze mijn eigen rol richting en vanuit Rijkswaterstaat beïnvloeden, laat staan schaden. Dus, ik kan de VVD geruststellen. Ik beschouw welke actie dan ook om de naam van de tunnel te wijzigen op geen enkele wijze als een motie van wantrouwen, zowel niet tegen mij persoonlijk, als niet tegen het college.

 

Geschreven door Fenny Martens-Berends

 

Als zoon van bakker ten Brinke woonde Leo vlak bij het spoor
Maar in zijn puber jaren kwamen zijn wilde haren er door.

Met Studio Pub is het begonnen, hij had een goed idee
Zag toen al de dorps problemen en dacht toen ook al mee.

Het verkeer dat werd steeds drukker en Leo had een plan
Een tunnel dwars door Nijverdal hij ging toen aan de gang.

Leo kon goed tekenen en maakte een ontwerp
De ruimte was in Nijverdal toen ook al heel beperkt.

Maar later liep de gemeenteraad met Leo’s idee toen weg
De tunnel kwam toen echt in beeld en er werd zo overlegd.

Als straks de tunnel in gereedheid is krijgt het niet Leo ten Brinke naam
Dat vinden wij oneerlijk en bovendien infaam.

Zijn naam moet de tunnel dragen, het was toch zijn idee?
Met de naam Salland/Twente Tunnel, daar zitten wij nu mee.

Historische kring Hellendoorn/Nijverdal, zet een actie nu op touw
Word de tunnel naar Leo niet vernoemd, dan ergeren wij ons blauw.
www.stinkertje.nl

 

Zout voor de tunnel?

'Informatie bussen Nijverdal kan beter'

8-1-2010 TV-Oost

De dienstregeling en informatie over pendelbussen tussen station Nijverdal-West en station Nijverdal-Centrum moeten beter.

Ook de toegankelijkheid voor minder validen van het tijdelijke station verdient aandacht. Dat is de conclusie van de SP in Raalte die, samen met CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum, de route inspecteerde. Het tijdelijke station Nijverdal-West is aangelegd vanwege de werkzaamheden aan de tunnelbak in de N35. Hierdoor moeten reizigers drie jaar lang een deel van het treintraject met de bus afleggen.

Kijk hier naar een video van TV-Oost

 

Laatste foto van 2009.

 

 

 

Bord bij Dalzicht