2000         2001         2002        2003         2004         2005        2006       2007       2008      2009

     1970-1979                               1980-1989                                     1990-1999

TERUG

Uit 2000.

 

 

Een ravijn met een dak (de Volkskrant)

Hellendoorn, Nederland op zaterdag 29 april 2000

recreatie en vrijetijdsbesteding pretparken Attractieparken Ecoferium

 

Hellendoorn heeft een ravijn. Dat is geen erfenis van de ijstijd, maar van de spoorwegen. In 1880 - Einstein was een paar maanden oud - heerste het geloof dat een rechte lijn altijd de kortste verbinding is tussen twee punten. Dus werd dwars door de Sallandse Heuvelrug een kaarsrechte sleuf gegraven voor de spoorlijn Zwolle-Almelo.

Het geloof was hardnekkig: er kwam een autoweg naast de spoorlijn te liggen, de N35. Opnieuw gingen flinke stukken natuur ten onder. De rest is snel verteld. Een eeuw later was Nederland verslingerd aan de auto. Daar weten ze in Salland alles van. Bij Nijverdal klimt de weg uit het ravijn en dreunt het verkeer dag en nacht door de bebouwde kom.

In 2009 moet het afgelopen zijn. Niet met het verkeer, maar met de herrie. Onder Nijverdal (gemeente Hellendoorn) ligt dan een tunnel. Een planologische blunder wordt na 129 jaar hersteld, maar er dreigt een tweede.

 

Het Avonturenpark Hellendoorn breidt gestaag uit. Attractieparken moeten elk jaar met iets nieuws komen. Wie niet uitbreidt, tekent zijn doodvonnis. De parkeerplaats van het park zal vroeg of laat plaatsmaken voor nieuw vermaak. En dan moet er een nieuwe parkeerplaats komen in het groen. Dat kost opnieuw natuur, want je kunt auto's niet achterlaten op een snelweg. Maar wel daarboven, bóven Het Ravijn, zoals de sleuf wordt genoemd in Salland.

Parkeren in het Ravijn heet het plan dat Hellendoorn in het najaar presenteerde, samen met Staatsbosbeheer en het Avonturenpark. Boven het ravijn wordt een vierhonderd meter breed viaduct gebouwd met een hotel, een parkeergarage voor vierduizend auto's en een kabelbaan die de toerist naar het noorden brengt, naar het attractiepark. Of naar het zuiden, naar een uitzichtspunt op een 'berg' van Staatsbosbeheer.

 

De reacties waren per saldo positief, zegt wethouder Peter de Noord van Hellendoorn. 'Er was een hoge mate van enthousiasme, ook bij de milieubeweging.' Het viaduct ('We spreken intussen van een Ecoferium', grinnikt De Noord over de modieuze benaming) is niet voor niets zo breed.

Het is een wildwissel van royaal formaat. Viaducten die bestemd zijn voor het wild zijn gewoonlijk vijftien meter breed. Hier wordt ruim baan gemaakt voor de dieren die naar de overkant willen. Een ecologische barričre wordt geslecht.

Maar uiteraard moet er ook ruimte komen voor het hotel en de parkeergarage, en voor wandel- en fietspaden. Niet voor het kabelbaanstation. Dat idee is gesneuveld.

'Het zou een aantasting betekenen van het gebied. Voor de kabelbaan moeten te veel bomen wijken', zegt De Noord. 'En de baan was niet rendabel.' 's Ochtends en 's avonds zou de baan volop draaien, vooral voor de ruim 500 duizend dagjesmensen die het Avonturenpark elk jaar aandoen. De rest van de dag zouden de gondels nagenoeg werkloos zijn.

Het Avonturenpark, Staatsbosbeheer en de gemeente Hellendoorn - ze trekken samen op - zoeken naar een andere oplossing.

 

Eddy den Boer van het Avonturenpark: 'Er wordt flink gebrainstormd, want een van de voordelen van het Ecoferium is dat er geen autoverkeer meer nodig is van en naar het park.'

Volgens Den Boer is de hoofdzaak dat er een vervoerssysteem komt, dat geruisloos werkt en grote aantallen mensen kan verplaatsen. Een monorail is geopperd en ook het idee om people movers te laten rijden, onbemande elektrobussen. Die rijden al bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam en alleen als de computer zegt dat er werk te doen is.

Het attractiepark zit met zijn uitbreidingsplannen niet in tijdnood, maar een van de partners wel: de gemeente Hellendoorn. Het park kan nog wel een paar jaar uit de voeten met de bestaande parkeerplaats, die 2500 auto's kan herbergen. 'Alleen op topdagen loopt die over', zegt Den Boer. Dan moeten automobilisten uitwijken naar een weiland in de buurt.

 

Toch moet volgens wethouder De Noord de beslissing over het Ecoferium halverwege volgend jaar vallen. Want dan worden ook de laatste besluiten genomen over het complexe tunnelplan bij Nijverdal.

'Dan gaan we aan de slag met het ontwerp voor de weg en dan moet ook een hard besluit vallen over het Ecoferium', zegt De Noord. Het plan met het superviaduct moet passen in de tunnelplannen. Voor dat laatste project wordt een stuk van de N35 verlegd naar de andere kans van de spoorbaan. Drukke tijden voor de rekenmeesters.

De aanleg van het Ecoferium is vorig najaar ruw geschat op tachtig miljoen gulden, een immens bedrag voor puur toeristische infrastructuur. De Noord somt staccato de zaken op die in nog geen anderhalf jaar moeten worden onderzocht.

 

Is tachtig miljoen voldoende voor de aanleg, is de exploitatie rendabel te krijgen, draagt de rijksoverheid bij, moet er een beroep worden gedaan op Europese fondsen en wat wordt de eigen bijdrage van het park, van Staatsbosbeheer en van de gemeente zelf?

Belangstelling is er genoeg. Aannemersconsortia hebben zich al gemeld. Financiers ook. Maar De Noord heeft niets aan die interesse zolang op al zijn vragen geen antwoord is. Economische groei en een natuurbehoud gaan niet zo gemakkelijk samen.

 

Het kost veel geld, soms te veel.