2000         2001         2002        2003         2004         2005        2006       2007       2008        2009

     1970-1979                1980-1989                 1990-1999            2010-2013

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2008 bekijken, klik op het jaartal.

In de periode van 1970 t/m 2009 (40 jaar) meer dan 576 artikelen.

70-112 80-73 90-84 2000-307

Uit 2009.   Voor artikelen van januari tot juli zie hier.    

                                         

Bord bij Dalzicht

'Verkoop tunnelnaam per opbod’

24.12.09 Uit BB.

De naam van de nieuwe trein- en autotunnel in het centrum van Nijverdal moet verkocht worden aan de hoogste bieder. Op die manier kan de gemeente Hellendoorn zich presenteren als ‘ondernemende gemeente, die creatief zorgt voor extra inkomsten’, meent de Hellendoorns Onafhankelijke Partij (HOP).
Combitunnel
Rijkswaterstaat stelde onlangs voor om de nieuwe trein- en autotunnel (‘combitunnel’) in het centrum van Nijverdal, een dorp op de grens tussen Salland en Twente de Salland-Twente tunnel te noemen, een neutrale naam geïnspireerd op de locatie. Het gemeentebestuur van Hellendoorn, waar Nijverdal toe behoort, opteert voor een andere naam: de Leo ten Brinke tunnel. Die naam zou recht doen aan de locale ‘held’ Ten Brinke die al in de jaren zeventig het plan van de combitunnel heeft gelanceerd. Volgens de kleurrijke café-eigenaar, die inmiddels is overleden, zou de tunnel een einde maken aan de ‘splitsing’ van Hellendoorn door spoorweg en de N34; Hellendoorn zou worden ‘teruggegeven’ aan de inwoners. Rijkswaterstaat vernoemt in de regel niet naar personen, maar coalitiepartijen CDA en PvdA hopen dat Rijkswaterstaat een uitzondering maakt als de gehele gemeenteraad die naam zou adviseren.

Prachtige platanen
Maar Hellendoorns Onafhankelijke Partij ziet weinig in het vernoemen van de tunnel naar Leo Ten Brinke. ‘Je hebt daar niets aan. Dan heb je de naam van iemand onder de grond; verder niet,’ zegt Johan Stuut, fractievoorzitter van HOP. ‘Als je hem echt wilt eren, maak dan boven op die tunnel een Leo ten Brinke-plein. Een plein, zoals in Frankrijk waar seizoensmarkten gehouden kunnen worden, met prachtige platanen en een mooie kinderspeelplaats. Dan eer je Leo ten Brinke echt, want hij wilde dat stuk teruggeven aan het dorp.’

Per opbod
Voordeel van de vernoeming van het plein naar Brinke, in plaats van de tunnel, is dat je de tunnelnaam zou kunnen verkopen, per opbod. ‘Net als Enschede het stadion niet heeft vernoemd naar een voetballegende van FC Twente, maar de Grolsch Vest, kan ook een tunnel best een bedrijfsnaam krijgen, wat ons betreft’, vindt Stuut. Naast de financiële opbrengst – volgens Stuut ‘tonnen tot miljoen, niet om tienduizend euro of zo’ -, is het vooral de ‘creatieve, ondernemende’ uitstraling die het de gemeente kan opleveren, waarom Stuut het zo’n goed idee zou vinden om de tunnelnaam te verkopen. Zelfs als de opbrengst van de naamverkoop naar Rijkswaterstaat zou gaan, of als de gemeente zou worden gekort op de rijksbijdrage, is Stuut voor de naamverkoop. ‘Het levert de overheid geld op, wat de burger dan niet meer hoeft te betalen. Het toont dat de overheid innovatief kan omgaan met zo iets. Zo kunnen wij een voorbeeld zijn voor andere gemeenten of het Rijk, hoe je als overheid ondernemend te werk gaat,’ zegt Stuut.

Trapveldje
Overigens werkt de gemeentebestuur ook aan invulling van de openbare ruimte op het dak van de tunnel. Volgens Stuut gaat het daarbij echter om een erg duur ‘trapveldje’ waar de bevolking weinig aan heeft.

5 partijen gehad, nog 3 te gaan.

VVD

Standpunt op 23-12-2009

BB

Leo ten Brinke tunnel
Geplaatst op: 2009-12-23
BurgerBelang voor Leo ten Brinke tunnel

BurgerBelang is van mening dat de tunnel de naam van de “architect” Leo ten Brinke moet krijgen. Burgemeesters, regenten en notabelen worden regelmatig herdacht bij de naamgeving van wegen, lanen en singels. Waarom niet de geestelijk vader van de tunnel.

Rookte hij soms geen sigaren?
Een tunnel die al geschiedenis schrijft voordat ze gerealiseerd is. Velen waren voor, velen waren tegen maar ……hij komt er met een onnodig dure en milieuvervuilende constructie bergopwaarts aan de westzijde bij Dalzicht.

Zie hier onder het filmpje over de ongebrijpelijke beslissing tunnel tracé in/uitgang West Nijverdal.

HOP

HOP: 'Openbare veiling voor tunnelnaam"     RTV-Hellendoorn
dinsdag, 22 december 2009 14:55
NIJVERDAL - In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad gaat Hellendoorns Onafhankelijke Partij (HOP) in op de commotie die is ontstaan rond de naam van de combitunnel. PvdA en CDA pleitten gisteren en vandaag al voor de naam Leo ten Brinke tunnel in plaats van de naam Salland-Twentetunnel, zoals Rijkswaterstaat heeft voorgesteld.

HOP komt met een veel verder gaand plan, zij wil een openbare veiling houden voor de naam van de tunnel. HOP gaat er van uit dat de tunnel voornamelijk gebruikt zal worden door mensen die niet in Nijverdal hoeven te zijn: passanten en dus hebben zij volgens de partij niet zoveel belang bij de naamgeving. De opbrengst van de veiling wil HOP dan gebruiken voor de invulling van het tunneldak, het nieuw ontstane plein.

Hier zou volgens de partij een uitgebreide speeltuin moeten komen, waar kinderen zich kunnen uitleven. Tevens kan men hier seizoensmarkten houden. Uiteraard moet dit plein de naam Leo ten Brinkeplein krijgen, vindt HOP.  "Zo doen we daadwerkelijk recht aan het doel, wat de bedenker van het tunnelplan voor ogen had. We geven onze inwoners ECHT iets terug. Dat is veel meer waard dan alleen een ondergrondse naam waar men geen cent van terug ziet", aldus HOP. De partij vraagt college en raad om haar mening over dit voorstel.

 

PvdA

Ook PvdA verbaasd over naamgeving tunnel

dinsdag, 22 december 2009 09:59 RTV-Hellendoorn
NIJVERDAL -De PvdA Hellendoorn heeft met verbazing kennis genomen van de voorgestelde naam (Twente-salland tunnel) van de tunnel. "Bij het tunnelplan zijn vele mensen betrokken geweest. Maar als je uit Hellendoorn komt en aan het tunnelplan denkt dan denk je ook bijna meteen aan de geestelijk vader: Leo ten Brinke", aldus de PvdA.
pvda fractie  burgemeester
Eigen foto
"Het zou dan ook passend zijn als de tunnel straks zijn naam zou krijgen. Hiertoe is ook in de afgelopen dagen een oproep in de media verschenen". De PvdA wil dit ondersteunen en daarom zal Anja ter Harmsel namens de PvdA fractie dinsdag rond 12.00 uur een alternatief naambord aan de burgemeester overhandigen om de gemeente aan te sporen er bij rijkswaterstaat op aan kan dringen om de combitunnel de 'Leo ten Brinke tunnel' te noemen. Ook het CDA maakte gisteren bekend een voorstander te zijn van deze naamgeving.CDA

CDA wil Leo ten Brinke tunnel

maandag, 21 december 2009 23:49 RTV-Hellendoorn
NIJVERDAL - Het CDA is van mening dat de combitunnel de naam Leo ten Brinke Tunnel mee moet krijgen. Dat schrijft de partij in een brief aan het college.

Vorige week werd bekend dat de tunnel Salland Twente tunnel zal gaan heten. Dat maakte wethouder Paalman bekend. De traverse over het tunneldak zal dan wel de naam Leo ten Brinke krijgen. Hierbij heeft een door de Historische Kring uitgebracht advies zwaar gewogen. Veel burgers hebben het CDA laten weten dat men teleurgesteld is over deze naamgeving omdat Leo ten Brinke beschouwd wordt als de meest herkenbare 'grondlegger' van de tunnel. Ook was hij de man met baanbrekende ideeén over de lokale samenleving. 'Zo leeft hij voort bij velen', aldus het CDA.

Vorige week werd aangevoerd dat tunnels en bruggen niet naar personen genoemd worden, het CDA bestrijdt dat. "In Nederland zijn vele tunnels en bruggen naar personen genoemd. Bijvoorbeeld de Van Brienenoordbrug of de Coentunnel. De Combitunnel ligt onder het centrum van Nijverdal en is het grootste lokale project dat Nijverdal ooit heeft gekend. Vernoeming naar de plaatselijk zeer bekende Leo ten Brinke is onzes inziens een goede keuze", meldt het CDA aan het college.
Het CDA wil het college dan ook opnieuw laten overwegen om de tunnel Leo ten Brinke tunnel te noemen.

 

Een gedicht over Leo.

Wie kent W.Thomassen? ( voor het antwoord kijk hieronder)

Thomassentunnel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken
Thomassentunnel
Thomassentunnel-jan-2005.jpg
Ingang van de tunnel
Algemene gegevens
Locatie Rotterdam
Lengte totaal 685,5 meter
Ingebruikname 2004
Weg N15

De Thomassentunnel, plaatselijk ook bekend als Ferraritunnel door zijn opvallende rode kleur, is een moderne tunnel onder het Calandkanaal in de havens van Rotterdam, vernoemd naar Wim Thomassen, burgemeester van Rotterdam van 1965 tot 1974. Hij overleed in 2001 op 91-jarige leeftijd. De officiële naam voor de tunnel, eerst Calandtunnel geheten, werd op 18 juni 2004 bekend gemaakt, tijdens de opening door minister Peijs van Verkeer en Waterstaat.

De A15 doorkruist het Europoort- en het Botlekgebied en gaat nabij Rozenburg over in de N15. Het verkeer op de N15 wordt nu niet meer gehinderd door de vaak voor het scheepvaartverkeer openstaande Calandbrug.

 

16-12-2009

Schetsontwerp Stationsplein-Noord

NIJVERDAL - De gemeente heeft afgelopen week haar schetsontwerp voor het Stationsplein-Noord voorgelegd aan een klankbordgroep van ongeveer 30 mensen. Deze klankbordgroep is geformeerd na de informatieavond over De Strip van afgelopen maand.

Eén van de grootste knelpunten bij een station is het grote aantal fietsen en de rommelige aanblik die dit geeft. Door het hoogteverschil tussen de tunnelwand van het station en het terrein waar het stationsplein moet komen is het mogelijk om relatief eenvoudig een bewaakte fietsenstalling onder de grond te maken (waarbij Groningen en Zutphen als voorbeeld hebben gediend). Onderdeel van het stationsplein vormt ook een parkeerterrein van 100 auto’s, het busstation, de verbinding tussen de Oranjestraat en de G. van de Muelenweg. Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor waterberging door wadi’s voor het water van de tunnel en een groene invulling van het terrein rond de voorzieningen. Ook de aanleg van de fietssnelweg is opgenomen in het schetsontwerp. Voor de toekomst is er nog ruimte voor een aantal gebouwen.
Wethouder Wilma Paalman is erg tevreden over de eerste reacties over het schetsontwerp. Het oordeel van de klankbordgroep over het geheel was heel positief. Natuurlijk zijn er nog wel diverse opmerkingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de wens om het water niet alleen te bergen via wadi’s, maar het water ook permanent zichtbaar te maken. Ook is er aandacht gevraagd voor een goede ontsluiting op de G. van de Muelenweg.
De aanleg van het stationsplein-noord is een direct gevolg van de geslaagde lobby om het Nijverdalse station te verplaatsen naar het centrum en vormt een onderdeel van het combiplan Nijverdal. De verplaatsing van het station wordt betaald door het Rijk (4 miljoen), de Provincie (4 miljoen), de Regio (2 miljoen) en de gemeente Hellendoorn (2,5 miljoen). Onderdeel van de verplaatsing vormt tevens de afspraak dat de gemeente 2 miljoen investeert in een nieuw stationsplein-noord.
Voordelen van de verplaatsing zijn de centralere ligging en betere bereikbaarheid, grotere sociale veiligheid en de kans om het nieuwe stationsgebied te ontwikkelen tot een ruimtelijk scharnierpunt in dit deel van het centrum.
De gemeente Hellendoorn gaat ervan uit dat in februari een volgende versie van het ontwerp kan worden gepresenteerd.

 

09-12-2009 Tubantia.

Kabels De Joncheerelaan maanden later verlegd

NIJVERDAL - Het verleggen van kabels en leidingen ter hoogte van de spoorwegovergang in de De Joncheerelaan in Nijverdal heeft maanden vertraging opgelopen. Naar verluidt ligt een meningsverschil tussen Rijkswaterstaat en netwerkbeheerder Enexis hieraan ten grondslag.

Het verleggen van de talloze ondergrondse kabels en leidingen (gas, water, elektriciteit en telecom) vormt een onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van het Combiplan. Van medio augustus tot begin november was de De Joncheerelaan daarom afgesloten voor het doorgaande verkeer. Op vrijdag 6 november werd de weg voor een periode van acht dagen opengesteld, waarna de laatste werkzaamheden aan de kabels en leidingen zouden worden uitgevoerd. Inmiddels is deze weg nog steeds open en volgens de planning van Rijkswaterstaat worden de werkzaamheden in de De Joncheerelaan zeker niet voor het einde van dit jaar hervat.

Navraag bij Siers leiding en montageprojecten in Oldenzaal leert dat tot nu toe slechts een klein deel van de beoogde werkzaamheden is uitgevoerd. „We werken in opdracht van de gezamenlijke nutsbedrijven en Koninklijke ten Cate en hebben tot nu toe van Enexis geen opdracht ontvangen om verder te gaan. Maar deze klus is nog lang niet geklaard”, zo laat een zegsman van dit bedrijf weten.

Een woordvoerder van Enexis bevestigt dit verhaal en geeft aan dat de netwerkbeheerder deze opdracht pas kan verlenen als zij op haar beurt de opdracht van Rijkswaterstaat krijgt, maar de hiervoor benodigde projectovereenkomst nog steeds niet is afgesloten. Het blijkt het enige onderdeel van dit megaproject te zijn, waarvoor een dergelijke overeenkomst ontbreekt.

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat verwacht dat deze overeenkomst nu snel kan worden afgesloten en het werk begin januari kan worden hervat. „Er is afstemming, maar nog geen overeenstemming”, zo vat zij de huidige stand van de onderhandelingen samen. Ze zegt niet te weten over de oorzaak van het stroeve verloop van de gesprekken met Enexis. Dat de opgelopen vertraging bij de De Joncheerelaan ook gevolgen heeft voor de einddatum van de oplevering van het gehele Combiplan kan ze niet uitsluiten. „Maar daar gaan we nu nog niet vanuit.”

 

Verbrede N35 moet in 2015 klaar zijn

TC-Tubantia donderdag 03 december 2009 | 12:25

 

Rijk en provincie passen Combiplan Nijverdal aan

03 december 2009
In plaats van twee gelijkvloerse kruispunten ten oosten van de tunnel (Noordzuidverbinding en de Burg. Boersingel) en een 2x1-strooksweg van 80 km/uur krijgt het Combiplan Nijverdal twee ongelijkvloerse aansluitingen en een 2x2 wegprofiel van 100 km/uur, behalve in de tunnel, met een 2x1 wegprofiel en een ruimtereservering voor 2x2 en waar 80 km/u de maximum snelheid wordt.
foto

Het Rijk en de provincie Overijssel passen de plannen voor de nieuwe N35 bij Nijverdal aan om ervoor te zorgen dat het Combiplan ook toekomstige verkeersstromen in goede banen kan leiden.

 

Hiermee is ook een goede aansluiting op de toekomstige opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden gegarandeerd. Alle aanpassingen in het combiplan worden onderdeel van de studie naar de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Het Rijk start begin 2010 met een verkenning naar dit tracé.

 

Door de uitvoering van het Combiplan Nijverdal, dat naar verwachting in 2013 gereed is, verbetert de leefbaarheid en bereikbaarheid in Nijverdal aanzienlijk. Hierbij gaat het om de noordelijke verlegging van de N35 waarbij weg en spoor in één tunnelbak komen te liggen en de verplaatsing van het station naar de centrumlocatie.

 

Gedeputeerde Job Klaasen van de provincie Overijssel en wethouder Wilma Paalman van de gemeente Hellendoorn zijn blij dat minister Eurlings gehoor geeft aan de regionale plannen voor aanpassing van het Combiplan. "De werkzaamheden voor het Combiplan zijn al gestart, maar de aanpak van de kruispunten en de verbreding van de weg staan als laatste op de planning. Dit biedt ruimte voor Rijk en regio om in het huidige plan nog te anticiperen op toekomstige verkeersontwikkelingen. Als we het nu niet doen, loopt het verkeer hier over een paar jaar weer vast en moet er alsnog extra geïnvesteerd worden in een opwaardering van dit tracédeel. Dat is kapitaalvernietiging."

De aanpassingen in het Combiplan kosten ongeveer 35 miljoen euro. De provincie en het rijk nemen hiervan ieder de helft voor hun rekening.

 

De provincie Overijssel heeft haar ambities voor de N35 beschreven in de Marsroute N35. Zij wordt daarin gesteund door de gemeenten langs de route en Regio Twente. Ook het Rijk is akkoord met de provinciale ambities en bekijkt op welke wijze de Marsroute uitgevoerd kan worden. Doel is om deze Rijksweg tussen Zwolle en Wierden gefaseerd op te waarderen naar een 2x2-strooks stroomweg van 100 km/uur, waarin zich geen gelijkvloerse kruispunten meer bevinden. Hierdoor verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel.

 

Kijk voor meer informatie over de marsroute op www.provincie.overijssel.nl/n35.

 

(www.hellendoorn.nl)

Zie ook de video van TV-Oost hier.

RTV-Hellendoorn

Combiplan opgewaardeerd door provincie

dinsdag, 01 december 2009 15:24
NIJVERDAL/TWENTE - In plaats van twee gelijkvloerse kruispunten ten oosten van de tunnel en een 2x1-strooksweg van 80 km/uur wil de provincie Overijssel samen met haar regionale partners (Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten en Regio Twente) het Combiplan Nijverdal opwaarderen naar twee ongelijkvloerse aansluitingen en een 2x2 wegprofiel van 100 km/uur. In de tunnel wordt geen wijziging doorgevoerd deze blijft 80 km/uur met 1 rijstrook per rijbaan.

Het Rijk en de provincie Overijssel passen de plannen voor de nieuwe N35 bij Nijverdal aan om ervoor te zorgen dat het Combiplan ook toekomstige verkeersstromen in goede banen kan leiden. Hiermee is ook een goede aansluiting op de toekomstige opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden gegarandeerd. Alle aanpassingen in het Combiplan worden onderdeel van de studie naar de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Het Rijk start begin 2010 met een verkenning naar dit tracé.

Door de uitvoering van het Combiplan Nijverdal, dat naar verwachting in 2013 gereed is, verbetert de leefbaarheid en bereikbaarheid in Nijverdal aanzienlijk. De N35 wordt noordelijk verlegd waarbij weg en spoor in één tunnelbak komen te liggen. Ook wordt het station naar de centrumlocatie verplaatst.

Gedeputeerde Job Klaasen van de provincie Overijssel en wethouder Wilma Paalman van de gemeente Hellendoorn zijn blij dat minister Eurlings gehoor geeft aan de regionale plannen voor aanpassing van het Combiplan. "De werkzaamheden voor het Combiplan zijn al gestart, maar de aanpak van de kruispunten en de verbreding van de weg staan als laatste op de planning. Dit biedt ruimte voor Rijk en regio om in het huidige plan nog te anticiperen op toekomstige verkeersontwikkelingen. Als we het nu niet doen, loopt het verkeer hier over een paar jaar weer vast en moet er alsnog extra geïnvesteerd worden in een opwaardering van dit tracédeel. Dat is kapitaalvernietiging."

De aanpassingen in het Combiplan kosten ongeveer 35 miljoen euro. De provincie neemt hiervan de helft voor haar rekening. De provincie Overijssel heeft haar ambities voor de N35 beschreven in de Marsroute N35. Zij wordt daarin gesteund door de gemeenten langs de route en Regio Twente. Doel van de regionale partners is om deze Rijksweg tussen Zwolle en Wierden gefaseerd op te waarderen naar een 2x2-strooks stroomweg van 100 km/uur, waarin zich geen gelijkvloerse kruispunten meer bevinden. Hierdoor verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel.

Kijk voor meer informatie over de marsroute op www.provincie.overijssel.nl/n35.

 

Loopbrug station West geplaatst
dinsdag, 27 oktober 2009  RTV Hellendoorn
NIJVERDAL - In de afgelopen nacht is de loopbrug bij het tijdelijke station West geplaatst. ProRail startte vannacht om 1.00 uur met de werzkaamheden, nadat de laatste werktrein langs het bouwproject was gereden. Vanaf de tijdelijke parkeerplaats bij het station was er een goed zicht op het project, dat slechts enkele uren in beslag nam.

Twee delen verbonden beide zijden van het spoor met elkaar, en volgens een woordvoerder van ProRail ging het dan ook om een relatief kleine klus. De beide brugdelen werden op hun plaats getakeld, waarna de brug werd vastgezet. Veel bezoekers leverde het werk dan ook niet op, slechts 1 belangstellende kwam naar het nieuwe station toe om te kijken. Rond 3.00 uur was de klus geklaard en konden de mannen van ProRail naar huis.

Kap bomen bij Nijverdal hakt er behoorlijk in

dinsdag 27 oktober 2009 | 08:30

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
De grootschalige kap van bomen voor de realisering van het combiplan is de politieke partij Burger Belang een gruwel.
Foto: George Nusmeijer

De grootschalige kap van bomen voor de realisering van het combiplan is de politieke partij Burger Belang een gruwel. Foto: George Nusmeijer

NIJVERDAL - Een kaal terein markeert de plek waar binnenkort het tijdelijk treinstation Nijverdal-West wordt gebouwd. Volgens plan zal er in de nabije toekomst een uitkijktoren verrijzen. De plaatselijke politieke partij Burger Belang vraagt zich geërgerd af of de kaalslag wel nodig was.

Het was natuurlijk wel bekend dat er behoorlijk gekapt zou moeten worden om de Rijksweg 35 ter hoogte van Dalzicht aan te laten sluiten op het nieuwe tracé van het Combiplan. Ook is er ruimte gemaakt voor het tijdelijke parkeerterrein voor het tijdelijk station Nijverdal-West.

Maar nu de bomen echt gekapt zijn en vanaf Dalzicht een brede strook kaalslag zichtbaar is, ‘hakt het er’ - visueel gesproken - stevig in.

Zichtbaar is ook al hoe er straks tussen het nieuwe tracé en de ‘oude’ Rijksweg van Dalzicht naar Nijverdal, een wigvormig stukje natuur tussen twee wegen overblijft.

Politieke partij Burger Belang is uiterst kritisch op de grootschalige bomenkap langs de N35, zo blijkt uit een brief aan het college van burgemeester en wethouders. 'We willen - net als vele burgers - onze verbazing uitspreken over de grootschalige kap van vele beeldbepalende bomen. Het groene karakter van het gebied bovenop de berg, zijnde poort van Nijverdal vanaf Zwolle, is daardoor wezenlijk veranderd', aldus Burger Belang.

Gemeente krijgt 3 ton voor de ‘De Tuinen van Nijverdal’
maandag, 19 oktober 2009 16:51 RTV Hellendoorn
NIJVERDAL - Minister Cramer heeft tijdens het Mooi Nederland Evenement op 15 oktober in De Fabrique (Utrecht) bekend gemaakt dat het project ‘De Tuinen van Nijverdal’, een bijdrage van € 311 841,- ontvangt in het kader van de Innovatieregeling Mooi Nederland.

Van de 222 inzendingen is Hellendoorn uitgeroepen tot één van de 26 prijswinnaars die subsidie ontvangen. Ook is het project genomineerd voor de Mooi Nederland Prijs: burgers mogen stemmen op hun favoriete project. Het project met de meeste publieksstemmen wint de Mooi Nederland Prijs. ‘De innovatieregeling Mooi Nederland draagt bij aan een goede balans tussen een bloeiende economie, bereikbaarheid, woningbouw en een duurzame leefomgeving’, aldus Minister Cramer.

Wat houdt het project in?
Als gevolg van het Combiplan verdwijnen de N35 en het spoor onder de grond, die nu het centrum nog dwars doorsnijden. Hierdoor komt bovenop het tunneldak ruimte beschikbaar in het Nijverdalse centrum die invulling moet krijgen. De gemeente Hellendoorn heeft met ‘De Tuinen van Nijverdal’, ontwikkeld door Ashok Bhalotra, een plan voor een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van deze centrale strook.
Door de aanleg van een park, dat bestaat uit diverse tuinen met elk een eigen karakter, worden het centrum van Nijverdal en de Wilhelminawijk, die voorheen door het spoor werden gescheiden, nu met elkaar verbonden. Dit geeft een originele invulling aan het thema ’verbinden en ontmoeten’ dat al enkele jaren een belangrijke rol speelt binnen de gemeente Hellendoorn.
Om te zorgen voor een visuele eenheid zal ook een belangrijk deel van de woningbouw aan de zuidkant van de tunnel (Van den Steen van Ommerenstraat) worden herontwikkeld. De architectuur van deze woningen zal moeten aansluiten op het ontwerp van de diverse tuinen. Het project versterkt het woon- en leefklimaat in het centrum en zal de relaties tussen de verschillende wijken verrijken.

Uitvoering van het project
Na het gereedkomen van de tunnel, wordt in 2012 – 2013 de uitvoering van de inrichting van het dak ter hand genomen. Voor het realiseren van de beoogde kwalitatief hoogwaardige invulling, zijn nog aanvullende financiële middelen nodig. De inrichting van het dak van de tunnel is onderdeel van het Combiplan en van daar uit draagt Rijkswaterstaat volgens afspraak financieel bij aan de inrichting. Mochten al met al de financiën voor de kwalitatief hoogwaardige invulling toch niet voldoende zijn, dan zal er (deels) voor een soberdere uitvoering van de inrichting van het tunneldak moeten worden gekozen. In de komende jaren zullen de plannen verder worden uitgewerkt en volgens afspraak worden de bewoners van de Bouwmeesterstraat hierbij betrokken.

Inwoners kunnen stemmen voor de Mooi Nederland Prijs
De Mooi Nederland Prijs is onderdeel van de Innovatieregeling ‘Mooi Nederland’. 26 plannen en projecten dingen mee naar de Prijs. Omwonenden en gebruikers van de projecten staan centraal, hun mening is dan ook erg belangrijk. Daarom kan iedereen in Nederland van 16 oktober 2009 tot 1 januari 2010 stemmen op zijn of haar favoriete project. Men kan stemmen via de website www.MooiNederlandPrijs.nl.
Het project met de meeste stemmen wint de Mooi Nederland Prijs, bestaande uit een extra bijdrage van € 10.000,-. Onder de stemmers worden bovendien 5 ballonvaarten boven Nederland verloot.

 

Kennisplein Mooi Nederland

Mooi Nederland Prijs

Genomineerd project voor Mooi Nederland Prijs

De Tuinen van Nijverdal

Omschrijving

De spoorlijn die Nijverdal dwars doorsnijdt verdwijnt onder de grond. Hierdoor komt een strook door het Nijverdalse centrum vrij die invulling moet krijgen. De gemeente Hellendoorn komt met een plan voor een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van deze centrale strook.

Door de aanleg van een park, dat bestaat uit diverse tuinen, worden wijken die voorheen door het spoor werden gescheiden, nu met elkaar verbonden. Dit geeft een originele invulling aan het thema ’verbinden en ontmoeten’ dat al enkele jaren een belangrijke rol speelt binnen de gemeente Hellendoorn.

Om te zorgen voor een visuele eenheid zal ook een belangrijk deel van de woningbouw aan de zuidkant van de tunnel worden herontwikkeld. Het project versterkt het woon- en leefklimaat in het centrum en zal de relaties tussen de verschillende wijken verrijken.

Project ook bekend binnen het K&L-traject onder de naam: De Tuinen van Nijverdal.

 

10-10-2009

(5-10-2009)

PvdA wil gratis ov-fietsen tussen stations

Tijdens de aanleg van het Combiplan Nijverdal is er geen treinverkeer mogelijk door het centrum van Nijverdal. Ten westen van Nijverdal legt ProRail een tijdelijk station Nijverdal-West aan. De trein vanuit Almelo rijdt tot aan station Nijverdal, de trein vanuit Zwolle tot aan station Nijverdal-West.
De PvdA Hellendoorn wil gratis ov-fietsen op beide stations. De reiziger kan de afstand tussen beide stations overbruggen per fiets.

 

De PvdA dient dinsdag 6 oktober, tijdens de raadsvergadering, een motie in met deze strekking bij de vaststelling van het Hellendoorns Mobiliteitsplan. De verkeersoverlast in het centrum neemt toe in de periode van de werkzaamheden aan de combitunnel. De PvdA wil met een ov-fietsenplan het gebruik van openbaarvervoer aantrekkelijker maken en gebruik van de auto beperken.

 

Vreemd, dat dit artikel op donderdag 01 oktober al in de bus ligt.

Bouw tijdelijk station in Het Ravijn

woensdag 16 september 2009 | 17:03 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 16 september 2009 | 17:05

Er worden al bomen gekapt langs de Grotestraat voor de aanleg van tijdelijk station Nijverdal-West. 
Foto: Ronald Vrugteman

Er worden al bomen gekapt langs de Grotestraat voor de aanleg van tijdelijk station Nijverdal-West. Foto: Ronald Vrugteman

NIJVERDAL - Om de aanleg van de combitunnel in het centrum van Nijverdal te versnellen is het noodzakelijk de treinverbinding Almelo-Zwolle ter hoogte van Nijverdal drie jaar te onderbreken. De aanleg van een tijdelijk stationnetje begint binnenkort.

ProRail en de gemeente Hellendoorn zijn deze week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisering van het tijdelijke stationnetje Nijverdal-West. Vanaf medio december tot eind 2012 vertrekken de treinen richting Zwolle namelijk vanaf een perron in het Ravijn.

Er worden momenteel kabels en leidingen verlegd en bomen en struiken gekapt om de bouw van Nijverdal-West mogelijk te maken. Het Goudzoekerspad is vanwege deze werkzaamheden vanaf morgen tot medio december afgesloten. Fietsers worden omgeleid over het fietspad aan de zuidkant van de N35, de doorgaande weg Almelo-Zwolle.

 

Goudzoekerspad tijdelijk afgesloten
0 - Nieuws
dinsdag, 15 september 2009 16:57
NIJVERDAL - ProRail en de gemeente Hellendoorn starten deze week met de bouw van het tijdelijke station Nijverdal-West. Dit tijdelijke station is nodig in verband met de bouw van het Combiplan. In verband met de bouw van station Nijverdal-West wordt het Goudzoekerspad afgesloten vanaf vrijdag 18 september tot half december. Fietsers worden omgeleid over het fietspad aan de zuidzijde van de N35.

Twee stations in Nijverdal
Door de bouw van het Combiplan rijden er geen treinen in Nijverdal tussen december 2009 en eind 2012. ProRail bouwt aan de westzijde van Nijverdal het  tijdelijke station Nijverdal-West. De trein rijdt vanuit Almelo tot aan station Nijverdal en de trein vanuit Zwolle rijdt tot aan station Nijverdal-West. Tussen de stations rijdt een pendelbusje, dat aansluiting geeft op de treinen in Nijverdal en Nijverdal-West.

Bouw station Nijverdal-West
ProRail is deze week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het station, zoals werkzaamheden aan kabels en leidingen en verwijderen van bossage. Daarna start de bouw van het station. Aan zowel de noord- als zuidzijde plaatst ProRail fietskluizen en stallingen. Alleen vanaf de noordzijde (zijde Ravijn) beschikt het station over een hellingbaan voor rolstoelen en/of kinderwagens. Hier komen parkeerplaatsen voor invaliden en een taxistandplaats.

Inrichting omgeving tijdelijk station
De gemeente Hellendoorn zorgt voor de aanleg van de parkeerplaatsen en aansluitende wegen aan de zuidzijde van het spoor. Hiervoor moet een strook bomen worden gekapt ter hoogte van het bezoekerscentrum. Deze werkzaamheden zijn reeds gestart. Het parkeren van een auto kan bij station Nijverdal-West straks alleen aan de zuidzijde bij de begraafplaats. Omdat de parkeerplaats hoog ligt en het perron laag, zijn de parkeerplaats en het perron met elkaar verbonden via een brug/tunnelcombinatie met trappen.

Hinder op N35
Door de aanleg van het tijdelijke station en de bijbehorende toegangsweg naar de parkeerplaats, moet de N35 rond de toerit naar het tijdelijke station worden aangepast. In de week van 28 september wordt de middengeleider verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer buiten de spitsuren met tijdelijke verkeerslichten geregeld. Als het tijdelijke station in gebruik wordt genomen (half december), komen er op de N35 verkeerslichten om de parkeerplaats bij het station Nijverdal-West veilig te bereiken.

Station Nijverdal
Het bestaande station Nijverdal blijft tijdens de bouw van het Combiplan in dienst als station voor de richting Almelo. Het station is dan alleen bereikbaar vanaf de zuidzijde (Grotestraat). Fietsen kunnen vanaf medio december 2009 alleen aan de zuidzijde worden gestald in de al bestaande stallingen en kluizen.

Combiplan Nijverdal

In Nijverdal wordt de rijksweg 35 en het spoor samen aangelegd in een tunnel in het dichtst bebouwde deel van het centrum. Door de realisatie van het Combiplan Nijverdal van Rijkswaterstaat en ProRail, wordt de doorstroming van het verkeer op rijksweg 35 door Nijverdal verbeterd en wordt het centrum van Nijverdal ontlast van het doorgaande verkeer. Daarnaast wordt de treinverbinding tussen Almelo en Zwolle versterkt (verbetering dienstregeling). Het Combiplan Nijverdal moet in 2013 gereed zijn.

Commentaar (2)add
...
geschreven door hellendoorner , 17 september, 2009
gaat de bus nu ook naar het nieuwe station of moeten we er naar toe fietsen?
...
geschreven door Kruidenwijker , 16 september, 2009
Tijdelijk afgesloten? Net zo tijdelijk als de Boskronkel? Wij zijn benieuwd.

 

CDA ontevreden over communicatie Combiplan
zondag, 06 september 2009 18:48RTVHellendoorn
NIJVERDAL - De CDA-fractie in de Hellendoornse gemeenteraad is niet tevreden over de kwaliteit van de communicatie met burgers en bedrijven over de uitvoering van het Combiplan. Er is inmiddels een start gemaakt met de realisatie van het Combiplan en tot het gereed komen van het Combiplan zal er sprake zal zijn van overlast voor het verkeer en de aanwonenden. "Het is van het allergrootste belang dat het maximale wordt gedaan om een zo groot mogelijk draagvlak voor dit fantastische plan te behouden. Hiervoor is goede communicatie met de verkeers- deelnemers, de bevolking en in het bijzonder de aanwonenden een absolute voorwaarde", aldus CDA-fratievoorzitter Jan Scholten.

Uit contacten met de bevolking is volgens het CDA gebleken dat er teveel onduidelijkheden zijn. De partij is daarom niet tevreden over de manier waarop de communicatie met burgers en bedrijven heeft plaatsgevonden. Het CDA noemt verschillende voorbeelden van punten waarop niet goed gecommuniceerd is. Zo zijn er  borden geplaatst die afsluiting van overwegen aankondigen terwijl blijkt dat fietsers en voetgangers de overgangen blijvend kunnen passeren. Ook had volgens  de partij betere informatie gegeven moeten worden over de noodzaak van gelijktijdige afsluiting van beide overgangen.

Over de inloopavond over de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het combiplan is het CDA evenmin tevreden. Volgens de partij is in de aankondiging te onrechte gesproken over een inloopavond, terwijl het eigenlijk ging om een inloopavond met een eenmalig programma. Hierdoor zouden burgers een deel van de informatie gemist hebben, omdat ze pas later binnen kwamen.  

Onduidelijkheid is er ook over het al dan niet gevoerde overleg met ondernemers die door de werkzaamheden tijdelijk minder goed bereikbaar zijn, ook voorbij het spoor richting Hellendoorn. Bij de aanwonenden bestaat volgens het CDA onduidelijkheid over het al dan niet voortbestaan van bestaande klankbordgroepen waar zij lid van zijn en het starten van nieuwe overleggroepen. Daarnaast bestaat er bij de aanwonenden en leden van overleggroepen onduidelijkheid over de concrete inspraakmogelijkheden,  zo stelt de partij.

Het CDA vraagt het college om op korte termijn met de opdrachtgever van het Combiplan, Rijkswaterstaat, overleg te voeren over de genoemde knelpunten en daarbij de  wenselijkheid van een integraal inspraak en communicatieplan uitdrukkelijk te betrekken en de gemeenteraad te informeren over dit overleg. Ook vraagt de partij om de mogelijkheden van het openen van een lokaal telefonisch informatiepunt concreet te onderzoeken.
Commentaar (1)add
...
geschreven door Betrokken lezer , 06 september, 2009
Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 augustus in het Hervormd Centrum over de afsluitingen en werkzaamheden in diverse straten, vertelde de vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat dat de presentatie van die avond en de namen van de klankbordgroepdeelnemers op de site van RWS zou worden gezet.

Mee eens, dat er nog te veel onduidelijkheden zijn en beloftes (nog) niet nagekomen worden.
Betrokken lezer.

Schrijf commentaar

 

CDA wil betere info over Combiplan

zondag 06 september 2009 | 09:18 | Tubantia

NIJVERDAL - Volgens de CDA-fractie in de gemeenteraad zijn er onder de inwoners van Nijverdal in het algemeen, en de aanwonenden in het bijzonder, 'te veel onduidelijkheden' over het Combiplan. De fractie is niet tevreden over de communicatie met de burgers en de bedrijven, zo schrijft ze in een brief aan B en W. Als voorbeeld wordt genoemd het plaatsen van borden die afsluiting van de spoorwegovergangen aankondigen, terwijl blijkt dat fietsers en voetgangers er wel door kunnen.

Ook is volgens het CDA betere informatie nodig over de noodzaak om gelijktijdig de spoorwegovergangen in de Meyboomstraat en de Joncheerelaan af te sluiten. Verder is het volgens het CDA de aanwonenden niet duidelijk of de klankbordgroepen blijven bestaan.

Het CDA wil, dat B en W met Rijkswaterstaat overleggen over deze 'knelpunten' en over de wenselijkheid van een 'integraal inspraak- en communicatieplan', met daarbij een telefonisch informatiepunt.

 

zie ook het Marsplan van de provincie Overijssel.

Voor artikelen uit 2009 van januari tot juli zie hier.