2010    2011    2012    2013    2014      

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2013 bekijken, klik op het jaartal.

 

                                        

Mogelijke oplossing voor het viaduct in de N35 over de Baron van Sternbachlaan. (onder de N35,  midden de spoorlijn)

19-10-2013

 

 

 

kijk hier naar een filmpje over dit onderwerp. 

Vliegtuigbom onder de zandheuvel (midden) en de bewakingsunit met camera (links).

 

 

 

16-08-2013 Regio Twente

Fietssnelweg F35 gemeente Hellendoorn binnenkort open

In de week van 23 augustus 2013 is een belangrijk deel van het tracé van de fietssnelweg F35 in de gemeente Hellendoorn klaar. De F35 onderscheidt zich van andere fietspaden door zijn breedte en het rode asfalt. Fietsers kunnen vanaf de Eversbergweg, waar het nieuwe tracé start, tot aan het zwembad Het Ravijn, gebruik maken van deze snelle fietsverbinding.

Over de Regge, die onlangs zijn nieuwe loop kreeg, is een fietsbrug gebouwd. De fietsroute voert vanaf de nieuwe fietsbrug naar de 'oude' brug over de Regge (nu de nevengeul) en komt uit op de Campbellweg. Onder de G. v.d. Muelenweg is een fietstunnel aangelegd waardoor fietsers deze weg snel en veilig kunnen kruisen. De F35 is vervolgens ingepast in de nieuwe stationsomgeving. Via de Bouwmeesterstraat en de Piet Heinweg, die nu zijn ingericht als fietsstraat, vervolgt de F35 zijn route naar het zwembad. De F35 eindigt bij het zwembad en wordt daar weer een 'normaal' fietspad.

Officiële opening

Op vrijdag 30 augustus wordt de F35 in Nijverdal officieel geopend door Jan Bron, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Twente en Jelle Beintema, wethouder Openbare Ruimte gemeente Hellendoorn.

Aansluitingen op de F35

De nog aan te leggen weg die door het Eversbergbos komt te lopen, sluit straks aan op de F35. Fietsers vanuit de Kruidenwijk hebben zo aansluiting op de F35. Ook de fietstunnel bij garage Konijnenbelt, het Grote Alleepad, die in het najaar in gebruik wordt genomen, sluit aan op de fietssnelweg. Nadat bekend is hoe de N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt aangelegd, wordt bekeken hoe de F35 tussen beide kernen wordt ingepast.

Regio Twente investeert in duurzaamheid en bereikbaarheid

Regio Twente en gemeente Hellendoorn hebben beide 50% van de aanleg van de F35 in Nijverdal bekostigd. De fietssnelweg F35 is de drager van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente en daarmee een belangrijk fietsprojectvan Regio Twente en de Twentse gemeenten. In nauwe samenwerking met acht Twentse gemeenten werkt Regio Twente aan een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Nijverdal, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede, met zijtakken Enschede-Oldenzaal en Almelo-Vriezenveen. De aaneengesloten tracés, die samen een lengte hebben van ca. 60 kilometer, vormen de belangrijkste bovengemeentelijke fietsverbindingen en moeten bijdragen aan het terugdringen van autokilometers.

Uit onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn te fietsen over woon-werkafstanden tot 15 kilometer. Als deze routes ook nog snel en comfortabel zijn, dan is het zelfs één van de redenen voor automobilisten om over te stappen op de fiets. De F35 moet zorgen voor een veilige, snelle en comfortabele fietsverbinding tussen de Twentse steden en naar de stedelijke centra. Fietsen is daarnaast schoon, veilig en gezond

 

 

    

Voor april, mei en juni 2013 kijk hier.