Terug 

TUNNELPLAN

Op deze pagina staan regelmatig een aantal foto's met een stukje tekst over een actueel of historisch onderwerp van het Tunnelplan.

TUNNELPLAN 263,  een kijkje in de toekomst?

Met een klein artikeltje of een paar foto’s probeer ik nu op de website van de TC-Tubantia (http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/nijverdal ) de veranderingen op het nieuwe tracé van de N35 en de tunnel door Nijverdal aan te geven en in beeld te brengen. 

(in november 2009 stopt de TC-Tubantia abrupt met dorpspleinen op haar website )

De vraag is natuurlijk hoe het er over 6 jaar uitziet en of we TUNNELPLAN 263 nog kunnen schrijven.

Langs het tracé zijn er nu opeens wijzigingen (zoals de sloop van woningen) die erop duiden dat er een begin gemaakt is met dit megaplan.

In de toekomst kijken is moeilijk, maar het heden en wat achter ons ligt is goed te beschrijven.

Tunnelplan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tunnelplan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tunnelplan 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tunnelplan 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Tunnelplan 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Tunnelplan 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Tunnelplan 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Tunnelplan 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Tunnelplan 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Tunnelplan 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Tunnelplan 170 171 172 173 174

 

 

(21-08-2010)

TUNNELPLAN 109

 

 

Van bewaakte overweg naar distance control.

 

Wanneer in 2013 de Leo ten Brinke tunnel in Nijverdal geopend wordt zijn er geen spooroverwegen meer in de gemeente Hellendoorn.

De laatste overgebleven spooroverweg in de Kruidenlaan is dan vervallen en vervangen door een fietstunnel.

 

Dat was vroeger wel anders.

Bij de aanleg van de spoorlijn in de vorige eeuw door het Ravijn en door Nijverdal moest er veel zand verplaatst worden richting Wierden.

Dit wordt nu nog een keer opnieuw gedaan voor de aanleg van de tunnel.

 

Nijverdal had een groot aantal bewaakte overwegen, niet alleen overwegbomen maar ook met huizen gebouwd.

Aan de kopse kant van deze witte huizen waren hele grote cijfers aangebracht.

Op de kaart zijn deze huizen goed te herkennen.

 

Aan de Klinkenbeltweg het huis met nummer 21.

 

Aan de Joncheerelaan het huis met nummer 22.

 

                                                                    Spoorhuis met nummer 22.

 

Aan de van der Muelenweg het huis met nummer 23.

                                                                            Spoorhuis met nummer 23.

Tussen het station en de Reggebrug het huis met nummer 24.

 

                                                                                                            Spoorhuis met nummer 24

Aan de Eversbergweg het huis met nummer 25.

                                                                                                    Spoorhuis met nummer 25

Aan de Veenweg het huis met nummer 26.

                                                                                         Spoorhuis met nummer 26

Op een na zijn alle huizen in de loop der tijd afgebroken, alleen het huis aan de Veenweg/Bolderpad staat er nog.

Als je goed kijkt kun je het nummer 26 nog onder de nieuwe witte verflaag door zien schijnen.

 

Bij het nieuwe tunneltracé worden straks geen huizen gebouwd voor de bewaking, de controle vindt dan plaats in een centrale, 80 kilometer verder op met bewakingscamera’s.

 

 

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

 

 

(06-08-2010)

TUNNELPLAN 108

 

Hakhout of groene long.

 

Nu alle tunnelbouwers op vakantie zijn is er weinig activiteit langs het tunneltracé.

Het terrein ligt er kaal en verlaten bij en het zal nog wel een paar jaar duren totdat het tunneldak is ingericht met nieuw groen en bomen.

 

Dan komt direct de vraag naar boven hoeveel kaalslag is er geweest en waar komt dan de herplant van bomen.

Als burger kan de gemeente u een herplant plicht opleggen wanneer er onvoldoende bomen overblijven of wanneer het gaat om een waardevol exemplaar.

De provincie kan dan nog voorschrijven dat er meer oppervlak herplant moet worden dan er gekapt is (de Boswet).

 

Met Google maps is het gemakkelijk om vanuit een vogelperspectief het tracé te bekijken en te zien welke bomen moesten wijken.

Op de pagina http://www.tunnelplan.nl/bomen.htm is met rode lijnen aangegeven waar deze zijn gekapt en in detail om hoeveel vierkante meters bos het gaat.

Bij elkaar is dat zo’n 240.000 vierkante meter waarvan 74.000 vierkante meter binnen de bebouwde kom.

Op het kaartje is met rood aangegeven waar de bomen stonden op het tracé.

Het blauwe vierkant geeft het totaal aan ( 490 m x 490 m) geplaatst midden in Nijverdal en het groene vierkant geeft de hoeveelheid bos aan binnen de bebouwde kom.

Het wordt een uitdaging om een plek te vinden binnen de kom en misschien moet het Beeldkwaliteitplan van Nijverdal wel wat groener worden.

 

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

 

(21-07-2010)

TUNNELPLAN 107

 

Geen donker tunnelgat maar een vrij en open vergezicht.

 

Toen ik deze week de straat inreed waar ik geboren ben, gaf het verkeersbord aan dat de Karel Doormanweg een doodlopende straat geworden was.

Aan het bord was te zien dat de letters W, E en G niet meer in de letterbak van de verkeersbordenmaker waren en hij creatief met andere letters een oplossing gevonden had.

Op de kruising met de Piet Heinweg sloeg de schrik mij om het hart.

Was Noord- en Zuid-Nijverdal opeens gedeeld met een houten schutting net als vroeger Oost- en West-Berlijn met een hoge muur voorzien van prikkeldraad?

Kunnen de werkzaamheden aan de tunnel van de komende jaren het daglicht niet meer verdragen en waarom noemen de ondernemers van de Joncheerelaan hun straat al “achter de tunnel” alsof het een achterbuurt zou worden?

                                                                                            De hoge schutting aan de Piet Heinweg.

 

Openheid en transparantie lijken hier op zijn plaats.

 

Een prachtig voorbeeld was een paar jaar geleden te zien in het Limburgse dorpje Swalmen waar een verkeerstunnel voor de A73 aangelegd werd.

Langs het tracé waren hier op een aantal plaatsen uitzichtpunten gemaakt boven op een container of het dak van een directiekeet.

Vanaf deze met een trap bereikbare plekken, had men een ruim overzicht van de werkzaamheden, waarbij op een duidelijk paneel meer achtergrondinformatie gegeven werd.

Misschien een suggestie om ook in Nijverdal (bv. achter de RK kerk) een uitzichtpunt te maken zodat de werkzaamheden aan de Leo ten Brinke tunnel en het nieuwe station Nijverdal Centraal de komende jaren goed te volgen zijn.

 

                                                                                         Uitzichtpunt met paneel op een directiekeet.

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

 

(10-07-2010)

TUNNELPLAN 106

 

Reggebruggen gereed maar nog niet open..

Een prachtig stukje vakwerk is gereed gekomen bij het riviertje de Regge in Nijverdal.

                                    De Konijnenbergspoortunnel over de Regge

Een beetje aan het oog ontrokken is in wit beton het afgelopen jaar een dubbele spoorbrug over de Regge (de Konijnenbergspoorbrug) en een enkele spoorbrug over de nevengeul van de Regge (de Marke Notterspoorbrug) ontstaan.

De door de aannemerscombinatie Leo ten Brinke gemaakte bruggen staan in schril contrast met de naastgelegen houten brug van het fietspad de Boskronkel.

Vanaf deze houten brug waren de bouwwerkzaamheden goed te volgen, alleen is het fietspad de Boskronkel al meer dan anderhalf jaar afgesloten.

 

                                                            De Boskronkelbrug over de Regge.

Op 23 januari 2009 werd het fietspad voor 2 maand gesloten waarna op 11 maart 2009 de oude spoorhaven een sanering moest ondergaan.

In een artikel van de Tubantia op 12 augustus stond dat eind 2009 de Boskronkel weer open zou gaan.

“Kruidenwijk is de afsluiting zat”  lazen we op 16 februari in de krant.

Tijdens een avond in het wijkgebouw merkte de wethouder op dat we vraagtekens mochten zetten bij het veiligheidsargument van Rijkswaterstaat en we moesten en konden niet accepteren dat de Boskronkel pas over drie jaar weer open zou gaan.

 

De CDA-fractie wilde op 1 maart 2010 van B&W weten of de tijdelijke verlegging over het terrein van Nijverdal ten Cate is onderzocht en op 17 maart lazen we in een krantenartikel dat het besluit om het fietspad te verleggen binnen enkele weken genomen zou worden.

 

Het is nu al 10 juli 2010, prachtig fietsweer en het toeristische fietspad naar de Eversberg is nog niet open.

De oplossing is technisch niet moeilijk: leg met betonplaten een tijdelijk twee meter breed fietspad aan over de 400 meter van de Regge naar de van der Muelenweg.

Dit moet toch mogelijk zijn voordat de noeste bouwvakkers van de Leo ten Brinke Combinatie op vakantie gaan zodat de Nijverdalse toeristen het stukje vakwerk in witte beton met eigen ogen kunnen bewonderen.

( kijk ook naar de artikeltjes tunnelplan 75, 82, 87, 90 en 97 op http://nijverdal.blogspot.com )

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

De Marke Notterspoorbrug over de nevengeul van de Regge.

 

(17-06-2010)

TUNNELPLAN 105

 

Eroverheen of eronderdoor.

In het begin van deze maand gaf minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan dat er een begin gemaakt kan worden aan het onderzoek van de verbreding van de N35 van Wierden naar Nijverdal.

De geplande 2x1-strooksweg van 80 km/u zal dan een 2x2-strooksweg worden van 100 km/u met ongelijkvloerse kruisingen.

De tunnelbuizen van de Leo ten Brinke tunnel zijn met een breedte van 2 x 7 meter al geschikt voor dit type weg waardoor er in Nijverdal geen flessenhals ontstaat.

 

Het is niet nieuw dat er een ongelijkvloerse kruising nodig is ter hoogte van het industrieterrein.

Leo ten Brinke gaf in 1975 op zijn tekening al aan dat er hier een viaduct nodig was om een goede aansluiting met de Wierdensestraat te maken.

Je kunt trouwens ook nu al vraagtekens plaatsen bij de huidige plannen voor de kruising met de Burgemeester H Boersingel, de aansluiting naar het industrieterrein bij het kantoor van Hegeman en de aansluiting van de Baron van Sternbachlaan naar de Kruidenlaan.

Het lijkt niet logisch om zo dicht op elkaar twee aansluitingen op de N35 te maken, wellicht een uitdaging voor de plannenmakers.

 

Hetzelfde is ook van toepassing aan de andere zijde van Nijverdal bij Dalzicht.

Nadat de fraaie oplossing van de gemeente Hellendoorn voor een ovonde (ovale rotonde) teruggebracht was naar een simpele kruising, zal ook hier een ongelijkvloerse oplossing moeten komen.

Met de grote plaatselijke hoogteverschillen kan ook hier de N35 eroverheen of eronderdoor en dan zijn weg vervolgen richting Zwolle.

Of moeten we ook hier met een scheef oog kijken naar de tekening van Leo ?

 

 

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl.

 

(05-06-2010)

TUNNELPLAN 104

 

Dag van de bouw in Nijverdal.

Een foto impressie.

 

 

(22-05-2010)

TUNNELPLAN 103

 

Kruipend van noord naar zuid.

 

De komende jaren zijn de mogelijkheden om met de auto van noord naar zuid te reizen in de gemeente Hellendoorn niet al te best.

De overgang van de Joncheerelaan en de Meijboomstraat blijven een lange tijd gesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Voor voetgangers en fietsers wordt het echter makkelijker de bouwput van de nieuwe N35 (Leo ten Brinke tunnel) en de dubbele spoorlijn te kruisen.

In het westen, richting Raalte krijgen diverse diersoorten zoals de das, hagedis, heikikker, ree en edelhert de mogelijkheid kruipend of lopend de spoorlijn over te steken via het nieuwe ecoduct.

                                                                                Het nieuwe ecoduct.

Bij Rendac achter de berg kunnen fietsers en voetgangers nu al het spoor passeren om (via het Goudzoekerspad)  in het Ravijn te komen.

 

Een nieuwe verbinding voor voetgangers komt boven op de berg bij Dalzicht.

Deze langzaamverkeersverbinding ligt in het verlengde van de Toeristenweg ter hoogte van het bezoekerscentrum en maakt een gemakkelijke verbinding met de Hellendoornse Berg en de Eelerberg mogelijk.

 

Dan hebben we nog de brug ter plaatse van het station Nijverdal West.

Ook komt er een nieuwe brug bij de Piet Heinweg voor fietsers en voetgangers.

Ter plaatse van de Meijboomstraat en de Van der Muelenweg zijn tijdelijke voetgangersbruggen.

 

En nog een nieuwe fietstunnel langs de Groene Mal in de beukenlaan naar de voormalige havezate Eversberg.

Ook komt er een fietstunnel in het verlengde van de Eversbergweg.

 

Kortom, niet alleen wilde dieren maar ook het autoverkeer zal de komende jaren de spoorlijn en de nieuwe N35 kruipend passeren.

 

 

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl.

 

 

(05-05-2010)

TUNNELPLAN 102

 

Hoog en droog.

 

Alweer 100 jaar geleden in 1910 was Nijverdal nog het knooppunt van de treinsporen in Noord-Zuid richting (Hellendoorn-Neede) en West-Oost richting (Zwolle-Almelo).

Ook waren de Koninklijke Stoom Weverij en de Koninklijke Stoom Bleek verbonden met deze sporen.

Dit knooppunt, achter de RK kerk in het centrum van Nijverdal, maakte deel uit van een groter spooremplacement zoals op het kaartje te zien is.

In het middelpunt hiervan stond lange tijd een hoog seinhuis van waaruit de wachters een goed overzicht hadden.

Vanaf hier werden zowel de spoorwissels als ook de spoorbomen van de overwegen (Meijboomstraat en van der Muelenweg) bediend.

 

Treinen rijden hier nu niet meer en het seinhuis is al jaren geleden afgebroken maar op deze plek komt over een paar jaar een nieuw centraal punt.

Het nieuwe station Nijverdal Centraal in het midden van een parkomgeving.

Dit ligt dan wel diep, voor de Leo ten Brinke tunnel, onder het grondwater niveau.

 

Links is het seinhuis nog net te zien.

 

                                           Luchtopname uit 1945.

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl.

 

(21-04-2010)

TUNNELPLAN 101  

 

De droom van het Ecoferium van 10 jaar geleden is nu een simpel Ecoduct geworden.

Weet u het nog, al weer 10 jaren geleden hadden de  gemeente Hellendoorn, het Avonturenpark en Staatsbosbeheer samen een idee ontwikkelt om het Ravijn te overkoepelen met een natuurlijk dak.

Met dit natuurlijke dak zou een wildwissel ontstaan met daaronder een parkeergelegenheid voor circa 2.500 auto's.
Het Ecoferium gaf een oplossing voor de verkeersproblemen die ontstaan in de kernen van Nijverdal en Hellendoorn door de verkeersstromen naar het Avonturenpark.
De verbinding tussen het Ravijn en het Avonturenpark over circa 2 kilometer moest dan met een innovatieve/alternatieve vervoersvoorziening gerealiseerd worden.

Gesproken werd zelfs over een kabelbaan over de boomtoppen.

In hoofdlijnen gaf het plan aan:

 

                                                (Wildwissel)

Een verkennende fietstocht vanmiddag over het Goudzoekers pad door het Ravijn gaf het volgende resultaat:

 

De VVTO, Vereniging Veilig verkeer Onze Toekomst voorspelde 10 jaren geleden ook dat de tunnel er NOOIT zou komen.

 

                                        (Station Nijverdal West in het Ravijn)

Een paar dromen zijn in 2010 dus wel uitgekomen.

 

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl.

 

 

(08-04-2010)

TUNNELPLAN 100

 

De waarheid kan het daglicht niet verdragen..

 

Eind 2008 werd er door archeologen de oudste boerderij van Nijverdal gevonden in de Eversberg. ( zie http://nijverdal.blogspot.com/2008/11/tunnelplan-69.html )

Alle gevonden voorwerpen zijn toen naar het provinciale opslagdepot gebracht voor nader onderzoek waarna er in 2009 een rapport (nog niet openbaar) geschreven is.

Nu zijn we meer dan een jaar verder.

 

Het gerucht gaat dat er tijdens deze opgravingen ook iets anders aan het licht is gekomen.

Niet zoals in 1951 bij het uitgraven van zwembad het Ravijn toen er sprake was van het vinden van skeletten 

( zie http://nijverdal.blogspot.com/2009/01/tunnelplan-75.html )  maar iets anders.

De eerste aanwijzingen zijn vroeger al gevonden in de oude Zandkoele aan de Bonteweg bij het zeven van het metselzand door Spieker-Eppie.

De verwachting is dat er in de strook in het centrum van Nijverdal waar de tunnelbak nu uitgegraven wordt er nog meer kostbaarheden vrij komen te liggen.

Een aantal van deze pronkjuweeltjes zijn lang geleden al opgegraven en worden zorgvuldig bewaard in de grote donkere kluis van de voormalige BB kelder van de gemeente Hellendoorn.

Het wordt tijd dat de waarheid nu naar boven komt.

 

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/stenen.htm

 

 

(17-03-2010)

TUNNELPLAN 99

 

Opening fiets-/voetveer over de Regge.

In het kantenartikel uit de Tubantia van 17 maart is te lezen dat de Boskronkel, het fiets-/voetpad tussen het centrum van Nijverdal en de Kruidenwijk, een tijdelijke verlegging over het fabrieksterrein van de Koninklijke ten Cate zal krijgen.

                     

Koninklijke ten Cate wil hieraan meewerken en over een 500 meter vanaf de G. van der Muelenweg richting de Regge wordt gebruik gemaakt van betonnen rijplaten van 2 bij 2 meter net als bij de Piet Heinweg.

Ook is te lezen dat een kronkel in dit pad tijdelijk wordt afgesloten.

 

Een medewerker van Rijkswaterstraat vertelde dat de houten brug over de Regge dan niet meer te gebruiken is en als alternatief een fiets-/voetveer gebruikt zal worden.

Dit pontje dat afkomstig is uit het Groningse dorp Beerta is van het type “Zelfbedienings kabelveerpont”en zal de eerste paar weken bediend worden door vrijwilligers.

Een honderd meter noordelijk van de houten brug is een ideale oversteek plaats gevonden omdat de Boskronkel hier dicht bij het water komt en aan de andere zijde van de Regge een lange kade aanwezig is.

Omdat er op deze plek weinig bouwkundige werkzaamheden nodig zijn verwacht men dat de feestelijke opening al volgende maand  zal zijn (donderdag 01-04-2010).

 

De  landelijke fietsersbond (adviesgroep infrastructurele barrièrevorming) heeft al aangegeven blij te zijn met dit initiatief. Verder zal ook de Nijverdal Tunnelplan wandel en fietsroute op http://fietsen.startkabel.nl aangepast worden.

Meer informatie op http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm

 

(10-03-2010)

TUNNELPLAN 98

 

De tijd loopt door.

 

Toen ik 6 jaar geleden in 2004 een aantal plekken langs het tunneltracé uitzocht om halfjaarlijks foto’s te maken, zag het er nog groen en knus uit.

Maar er is veel gebeurd en vooral het laatste jaar is er geweldig veel kaalslag van bomen geweest.

Vanuit de ruimte met de Google satelliet lijkt het alsof er in Nijverdal een nieuwe start en landingsbaan gemaakt wordt voor het Salland - Twente vliegveld.

De foto’s op de 17 plekken langs het tracé laten een goed beeld per jaar zien van de veranderingen zowel in de zomer als in de winter.

Op bv. http://www.tunnelplan.nl/fotonuzwembad.htm zie je een aantal foto’s achter elkaar in noord, oost, zuid en west richting waarbij zwembad het Ravijn en het Goudzoekerspad veranderen in een gigantische bouwput en een tijdelijk station Nijverdal West.

   

 

Kijkende naar deze beelden vraag ik mij af waar al dit verwijderde groen straks een nieuwe plek zal krijgen in de bebouwde kom van Nijverdal.

Onze nieuwe gemeentelijke bestuurders kunnen hierover de komende jaren goed over nadenken want de tijd staat niet stil.

 

(18-02-2010)

TUNNELPLAN 97

Boskronkel toch niet open? 

Mijn verzoek aan de gemeente Hellendoorn om er bij Rijkswaterstaat voor te pleiten een alternatieve route te zoeken voor het fietspad de Boskronkel, werd door RWS in september afgedaan met: misschien eind 2009 weer open.

Omdat er in de oude spoorhaven verontreinigingen aangetroffen waren en de sanering gepaard ging met zandtransporten, was voor de afsluiting enig begrip op te brengen.

Maar opmerkingen van toeristen (tunnelplan 90) en een opmerking in een mail van de landelijke fietsersbond (adviesgroep infrastructurele barrièrevorming) over een fietsonvriendelijke gemeente gaven mij toch te denken.

En zo moeilijk is een alternatieve route volgens mij niet.   Noordelijk van het fietspad is nog genoeg ruimte (tunnelplan 87).

Wel gedeeltelijk over de grond van Koninklijke ten Cate maar dan hebben de noeste werkers van het combiplan er ook geen last van.

 

En wat te denken over een landelijke primeur in Nijverdal?

Fietsgemeente Hellendoorn heeft een nieuw fietspad met links en rechts prachtig groen kunstgras van Nijverdal ten Cate.

(misschien is het bijpassende kunstwerk Merrie-Ga-Rond uit 2002 terug te vinden? En komt er weer wat groen terug)

                                                                        Ruimte genoeg achter het oude station.

(23-01-2010)

TUNNELPLAN 96

 

Nijverdal aan Zee?

Zover zal het wel niet komen.

Maar als we de plannen van de Centrale Strip bekijken, zien we dat Nijverdal na 80 jaar weer een Reggehaven terug krijgt.

De in 1929 gedempte haven achter het huidige station, die vorig jaar is uitgegraven (vanwege verontreinigingen), komt in de nieuwe plannen weer terug met een uitloper naar de Van der Muelenweg.

Vanaf het prachtige fietspad dat via de Reggebrug Nijverdal verbindt met de Eversberg, is deze haven dan te bewonderen.

Met de boot kunnen de toeristen (en die ene uit Spanje in december) dicht bij het centrum komen.

Helaas zijn de werkzaamheden bij deze haven nog steeds niet te zien, omdat de Boskronkel nu al een jaar is afgesloten.

Hopelijk maakt de wethouder van de “fietspartij” (en de andere partijen) zich sterk om deze verbinding tussen de Kruidenwijk en het centrum zo snel mogelijk te openen voor het weer fietsweer wordt.

Misschien krijgen we in Nijverdal dan wel het gevoel dat we in de duinen fietsen.

 

(01-01-2010)

TUNNELPLAN 95

 

Laatste foto van 2009.

 

(10-12-2009)

TUNNELPLAN 94

Historische naam tunnel?

 

Rijkswaterstaat wil de tunnel de volgende naam geven:

Sallandt en Twenthe Tunnel.

Volgens wethouder Paalman is deze naam gekozen op advies van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal en de Gemeente Hellendoorn.

De naam Leo ten Brinke tunnel blijft mijn voorkeur hebben, maar misschien kan een klein historisch onderzoek duidelijkheid geven.

We gaan terug in de tijd en zien op het tracé een boerderij staan tussen Koerse en de Keizer.

In de kadastrale atlas van 1832 heet deze boerderij Hegeman. 

Jannes Hegeman woont op dit erf en hij heeft weilanden, bouwland en hakhout in de omgeving.

Kijken we op het kaartje dan zien we dat deze boerderij aan de oostelijke ingang van de LtB tunnel lag. Dus het zou de Hegeman tunnel kunnen zijn.

Aan de andere zijde, de westelijke ingang is een paar jaar geleden het ouderlijk huis van Leo ten Brinke afgebroken. De initiator en stuwende kracht achter het hele idee uit 1975 van deze tunnel, heeft hier vanaf 1946 zijn jeugdjaren doorgebracht. Dus het zou Leo’s tunnel moeten zijn.

Net als bij de naam Salland-Twente tunnel moeten we dan west en oost samenbrengen in één naam.

Dus de Leo Hegeman tunnel  ?

 

Geen goed idee denk ik, mijn voorkeur blijft, de Leo ten Brinke tunnel.

 

( 4 jaar eerder vond de Historische Kring ook dat er maar één naam in aanmerking kan komen, de Leo ten Brinke tunnel).

Zie ook het artikel in Tubantia (19-12-2009)

(06-12-2009)

TUNNELPLAN 93

 

Gigantische bouwput.

Om een idee te krijgen van de afmetingen van de gigantische bouwput die de komende jaren in Nijverdal zal ontstaan, heb ik een schets van een plan uit 1975 gebruikt.

Op deze schets staat het plan om de auto’s in een openbak te laten rijden en ernaast een enkelspoor voor de trein.

De afstand tussen de huizen van de van den Steen van Ommerenstraat tot de Bouwmeesterstraat is 49,5 meter.

De nieuwe Leo ten Brinke tunnel heeft een breedte van 30,5 meter waarbij het auto gedeelte alleen een breedte heeft van 16,5 meter. (een stroomweg van 2x2 rijbanen).

Tussen de bouwput en de huizen blijft dan nog een ruimte van 6 tot 8 meter voor een tuintje en een voetpad.

In het Limburgse dorpje Swalmen werd een paar jaar geleden ook een tunnel voor de A73 gemaakt echter hier ging de dubbele spoorlijn niet ondergronds maar liep naast de tunnel.

De foto laat de bouwput zien voor de A73 tunnel met een breedte van maar 19 meter een stuk minder dan de 30,5 meter van de Leo ten Brinke tunnel.

Ook is te zien dat er naast de bouwput ruimte was voor de bouwmaterialen die in Nijverdal (nog) niet aanwezig is.

Het zal dus een technisch hoogstandje worden om de tunnel over 3 jaar in ons nijvere dal officieel te openen.

 

 

Alles is na te lezen op  http://www.tunnelplan.nl

 

(25-11-2009)

TUNNELPLAN 92

 

Overweg.

Al meer dan 50 jaar geleden liep ik 4x per dag langs het spoor van de Piet Heinweg naar de kleuterschool aan de Spoorstraat.

De 5 km moest elke dag wel te voet omdat er geen andere mogelijkheden waren, maar het ging wel via een veilige route.

De “drukke” Joncheerelaan werd overgestoken bij de spoorweg overgang en waar je ’s morgens de geur van koekjes kon ruiken die uit de banketbakkerij van Maison ten Brinke (het ouderlijk huis van Leo ten Brinke) kwam.

In de winter konden we ons even opwarmen aan een rond potkacheltje,  in een klein houten seinhuisje. De seinwachter bediende van hieruit de overwegbomen en een sein dat ergens in het Ravijn stond.

Spooroverweg Joncheerelaan met klein seinwachtershuisje.

Verder ging het over de Van Den Steen van Ommerenstraat waar altijd veel eikels lagen.

De volgende overweg was dan aan de Meijboomstraat. Deze overwegbomen werden bediend vanaf een hoger gelegen seinhuis achter de RK-kerk.

Seinwachtershuisje voor de overweg Meijboomstraat en G.van der Muelenweg.

Via de Grotestraat naar de volgende overweg zonder spoorbomen bij de Parallelweg waar af en toe nog een goederentreintje langs kwam.

Het laatste stuk via de Spoorstraat naar de kleuterschool die op de hoek met de Spoelerstraat stond.

Over 14 dagen zijn deze veilige overwegen er niet meer omdat de spoorlijn afgesloten wordt.

In 2013 zal de trein dan door de Leo ten Brinke tunnel rijden en bestaan er geen overwegen meer in Nijverdal.

Alles is na te lezen op  http://www.tunnelplan.nl

Overgang Parallelweg en Grotestraat.

 

 

(14-11-2009)

TUNNELPLAN 91

 

Nieuwe bruggen.

 

Met de bouw van de Leo ten Brinke tunnel is nog niet begonnen maar er zijn nu al een aantal bruggen op het toekomstige traject van het combiplan.

 

In het westen ter hoogte van het nieuwe zwembad Het Ravijn is een loopbrug over de spoorlijn Nijverdal- Zwolle geplaatst.

Voetgangers kunnen in december het tijdelijke station Nijverdal West bereiken vanaf de nieuwe parkeerplaats aan de Grotestraat.

Vanaf deze parkeerplaats krijg je een prachtig overzicht van de werkzaamheden aan de nieuwe A35 en het zwembad.

  Over het riviertje de Regge ligt een nieuwe spoorbrug.

Het dek van deze spoorbrug met een dubbel spoor wordt nu aangebracht.

De naastliggende oude spoorbrug zal hierna verdwijnen een plaats moeten maken voor twee bruggen voor de snelweg A35.

Een paar honderd meter verder ligt in het gebied De Groene Mal een nieuwe spoorbrug met een enkel spoor over de toekomstige nevengeul van De Regge.

Deze is al bijna gereed en ook hiernaast komen twee bruggen voor de snelweg A35.

 

In het oosten is begonnen met de fundatie van het spoorviaduct over de toekomstige verlenging van de Baron van Sternbachlaan.

 

Alles is na te lezen op  http://www.tunnelplan.nl

 

 

(10-10-2009)

TUNNELPLAN 90

 

Afgesloten, en nu?

Bij het lezen van drie krantenartikelen vandaag (Drie jaar geen treinenloop, Meijboomstraat even open voor auto’s en Goedkopere pendelbus) moest ik terug denken aan een ontmoeting met twee families vorige maand.

Op de Klinkenbeldweg, aan het begin van het Goudzoekerspad, wisten deze fietsende families niet hoe het verder moest. Het fietspad door het Ravijn was afgesloten.

Vorig jaar om deze tijd waren ze ook een weekje in een bungalowpark in de gemeente Hellendoorn en hadden een prachtige fietstocht gemaakt via de fietsenknooppuntroute.

Ook dit jaar zou deze fietstocht door bos, heide en veengebied voor hen weer een hoogtepunt zijn, maar hellaas moest ik ze vertellen dat de enige mogelijkheid om van knooppunt 53 (ravijn) naar knooppunt 76 (Wierdense veen) te komen langs de drukke N35 liep.

Voor de Opa en twee Oma’s was de klim over de berg te veel en besloten werd terug te gaan.

Een van de kinderen wist zich nog te herinneren dat er op de route een brug was met daarachter een groot bos met beukennootjes (Eversberg).

Ik denk dat deze groep van 12 personen volgend jaar een ander vakantieadres gaat zoeken.

  Jammer, maar dit had voorkomen kunnen worden.

Door simpel een paar stalen rijplaten of betonnen stelconplaten aan de noordzijde van het zwembad te leggen, was het niet nodig geweest het Goudzoekerspad door het Ravijn af te sluiten voor de bouwwerkzaamheden van het nieuwe station Nijverdal West en het zwembad.

Aan de andere zijde van Nijverdal achter het station is een zelfde situatie en had ook de Boskronkel open kunnen blijven door met rijplaten een noodfietspad aan te leggen.

Dit kleine stukje fietspad van station tot reggebrug is zelfs al sinds januari afgesloten.

  Dus denk s.v.p. bij het afsluiten van wegen ook aan de toeristische fietsers.

(14-09-2009)

TUNNELPLAN 89

Eversberg.

Voor de spoorlijn van Combiplan moesten tot nu toe al een groot aantal bomen verdwijnen.

Ook een paar monumentale bomen aan het begin van het Eversberglaantje de oprit naar Huize Eversberg.

Je zou zeggen, aan de rand van het landgoed is dit nu gedaan en laten we verder zuinig zijn op dit prachtige stukje natuur in Nijverdal.

Met volle verbazing las ik dit weekend een pamflet van ongeruste buurtbewoners waarin stond dat er plannen zijn voor een hotel en een aantal zorgappartementen midden in dit bosgebied.

Ik kan mij het protest van deze  buurtbewoners op dit plan goed voorstellen en de gemeente Hellendoorn zal zeker ergens anders (b.v. achter het nieuwe station) een plekje vinden voor een hotel.

 

                                                                                                            Aktie behoud van de Eversberg  (klik op de foto)

 

 

(02-09-2009)

TUNNELPLAN 88

 

Rooien.

  Op het fietspad langs de N35 naar Raalte staat met oranje letters al aangegeven wat er gaat gebeuren.

“Bos rooien tot spoor”.

  Nog deze maand wordt begonnen met de aanleg van de parkeerplaats voor het tijdelijk station Nijverdal West.

Op de kruising bij Dalzicht komt de inrit en naast het RK-kerkhof is dan plaats voor ca. 50 auto’s.

Vanaf deze parkeerplek krijgen de treinreizigers richting Raalte  toegang via een loopbrug met tunnel naar het tijdelijk station Nijverdal West.

Dit station komt naast het nieuwe zwembad, ligt ca. 14 meter lager en is bereikbaar via een aantal trappen.

 

 

 

(12-08-2009)

TUNNELPLAN 87

 

Boskronkel weer open ??

 

De fietsverbinding van de Kruidenwijk naar het NS station via de Boskronkel is nog steeds afgesloten.

In verband met de sanering van de oude Reggehaven en de aanvoer van bouwmaterialen voor de nieuwe spoorbrug over de Regge is dit fietspad van het station tot de fietsbrug gesloten.

Erg jammer, want dit is een snelle verbinding via een mooi stukje natuur.

Eigenlijk is deze afsluiting niet nodig omdat direct na de fietsbrug, noordelijk van de Boskronkel, een tijdelijk fietspad door het weiland aangelegd kan worden dat dan voor het kantoorgebouw van Ten Cate aansluit op de Campbellweg.

De bouwers kunnen dan ongestoord verder werken.

 

Hetzelfde probleem is ook ontstaan voor fietsers die uit de richting Wierden komen en straks niet meer via de Veenweg en de Eversbergweg, parallel aan de spoorlijn, kunnen rijden.

Ook deze wegen worden gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen naar het spoorviaduct en de spoorbrug over de nevengeul van de Regge.

Een alternatieve route is te rijden over de nieuwe Veenweg die aansluit op de rotonde in de Baron van Sternbachlaan en dan via de Schanshekweg naar de Eversbergweg.

Tussen de huizen nr. 5 en 11 zou een nieuw fietspad over de prachtige beukenlaan door het bos kunnen aansluiten op de Boskronkel.

 

Een prachtig stukje natuur blijft dan de komende jaren goed bereikbaar tijdens de bouwwerkzaamheden van het Combiplan.

 

 

Alles is na te lezen op  http://www.tunnelplan.nl

 

 

(22-07-2009)

TUNNELPLAN 86

Werkzaamheden aan de tunnel gaan gewoon door.

 

De werkzaamheden aan de tunnel gaan tijdens de vakantie periode gewoon door.

Op dit moment wordt vooral fundatiewerk gedaan en zijn de bouwers op diverse punten te vinden langs het 6 kilometer lange traject.

Ter hoogte van de Piet Heinweg zijn de testen met de verankeringspalen voor de tunnelvloer net afgerond en het intrillen van damwanden in de eigenwijze Nijverdalse grond is in volle gang aan de Meijboomstraat.

Net achter het station boort de firma Kandt met een speciale machine, lange stalen fundatie buizen in de drassige Reggebodem.

Hier komt de nieuwe spoorbrug met dubbel spoor over de Regge.

Een 100 meter verderop zijn de contouren van de fundatie van de spoorbrug over de nevengeul van de Regge al goed te zien.

Ook de fundatie van de nieuwe Veenweg achter het spoorwegviaduct over de Baron van Sternbachlaan is al gereed.

Op de website http://www.tunnelplan.nl zijn diverse fotoreportages te zien van de vorderingen over het afgelopen halve jaar.

Deze zijn bij Dalzicht, het tijdelijk station Nijverdal West, de Leo ten Brinke tunnel, het station Nijverdal Centraal, de Reggebruggen, de aansluiting op de Baron van Sternbachlaan en de Boersingel kruising.

 

Alles is na te lezen op  http://www.tunnelplan.nl

 

 

 

(04-07-2009)

TUNNELPLAN 85

Drie snelle verbindingen van en naar Nijverdal.

 

1.      per auto.

Vandaag is in de krant te lezen dat minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat samen met de regio, geld vrij gemaakt hebben ( totale kosten 61 miljoen) om de A35 van Wierden naar Nijverdal door te trekken. Dit wordt een stroomweg met 2 x 2 rijstroken.

 

2.      per trein.

De  provincie gaat de spoorlijn verdubbelen en voorzien van bovenleidingen waardoor er vier keer per uur een sneltrein kan rijden.

Deze enorme kwaliteitssprong gaat ongeveer 31 miljoen kosten.

 

3.      per fiets.

De regio Twente zorgt er voor dat met de nieuwe fietssnelweg de F35, die voorzien is van ongelijkvloerse kruisingen en comfort verharding, de gemiddelde fietssnelheid toeneemt.

Hierdoor kan de fietser in de zelfde tijd een grotere afstand afleggen en zullen meer mensen de fiets pakken.

 

De eerste werkzaamheden zijn al zichtbaar.

-de fundatieterpen voor het spoorviaduct over de Baron van Sternbachlaan.

-het inrichten van het tijdelijk station Nijverdal West (begin van de Leo ten Brinke tunnel).

-de fundatie van de spoorbrug over de nevengeul van de Regge.

-zie ook het Marsplan van de provincie Overijssel.

Alles is na te lezen op  http://www.tunnelplan.nl

 

 

(17-06-2009)

TUNNELPLAN 84

 

Station Nijverdal Centraal overdreven?

 

Het nieuwe station komt straks in het centrum van Nijverdal, voor de ingang van de Leo ten Brinketunnel.

Deze centrale ligging is niet zo vreemd wanneer de toekomstige intercitytrein hier stopt en een directe verbinding geeft met het westen van Nederland en Duitsland.

Ook een centraal onderzoekscentrum van Nijverdal ten Cate aan de noordzijde van een nieuwe (evenementen) weide en een centraal bus- en stationsplein.

En dan via de “netkousbrug” over de N35 naar het centrale (markt) plein en met een promenade naar het winkelerf “Grotestraat”.

Overdreven? We zien het over 4 jaar.

 

Vandaag is in ieder geval al begonnen met de fundering van de spoorbrug over de nevengeul van de Regge.

 

 

(30-05-2009)

TUNNELPLAN 83

Sporen van de oude spoorhaven.

Achter het station in Nijverdal zijn goed de contouren te zien van de oude spoorhaven.

Deze haven die een open verbinding had met het riviertje de Regge werd gebruikt om goederen over te slaan van de spoorweg wagons naar de Reggeschepen.

Over de kade liep vroeger een spoorlijn. Op oude kaarten is dit water nog goed te zien.

In 1929 is de haven volgestort met zand en ander materiaal en hierna vergeten.

Op de plek van deze haven zal voor het combiplan de fundatie van een nieuwe dubbele spoorbrug komen.

Echter bij graafwerkzaamheden zijn verontreinigingen aangetroffen waardoor een sanering van de bodem nodig is.

De kade aan de stationzijde bestaat nog uit oude houten palen met planken en de andere zijde heeft een glooiend talud, gemaakt van gemetselde rode bakstenen.

Misschien heeft iemand nog een oude foto van deze haven in bedrijf, een stukje Nijverdalse geschiedenis.Zie ook http://www.tunnelplan.nl

 

 

(06-05-2009)

TUNNELPLAN 82

 

Wat vreemd.

Een stuk Eversbergweg langs de spoorlijn is afgesloten voor alle verkeer.

Echter de omleidingroute voor fietsers is een beetje vreemd.

Om van hieruit naar het station te komen, geven de borden aan dat je ongeveer 3 km moet omrijden via de Eversbergweg, de Baron van Sternbachlaan, de Helmkruidlaan, de G.van der Muelenweg en de Campbellweg.

Sneller en veiliger zou het kunnen via het fietspad van de Wierdensestraat, ongeveer 1 km.

De reden voor deze omleiding is niet een tweede toeristische fietsroute , (  http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm ) maar iets anders.

Naast de bestaande spoorbrug over de Regge is in het voorjaar een z.g. heiterp gemaakt voor de fundatie van de nieuwe dubbele spoorbrug.

Het lijkt erop dat deze nu compleet weg gegraven wordt, vreemd.

 

De Boskronkel, het fietspad van het station naar de Kruidenwijk is nu al maanden afgesloten en zal volgens Rijkswaterstaat nog langer niet toegankelijk zijn i.v.m. de bodemsanering van de oude spoorhaven.

Echter hier is de laatste maand geen enkele activiteit te bespeuren, vreemd, zou er ondergronds dan wat gebeuren?

 

Aan de andere zijde van het combiplan, bij zwembad het Ravijn, komt over een paar maand het nieuwe tijdelijke station Nijverdal West.

Het noodperron van station Almelo de Riet zal dan waarschijnlijk verplaatst worden naar Nijverdal.

Op de foto een impressie van hoe het eruit zou kunnen zien.

 

Zie ook http://www.tunnelplan.nl

 

(22-04-2009)

TUNNELPLAN 81

 

Leo ten Brinke Combinatie op nieuwe stek.

De ongeveer 50 medewerkers van de aannemers Combinatie Leo ten Brinke zijn deze week verhuisd van Wierden naar het nieuwe onderkomen aan de van der Muelenweg in Nijverdal.

Het witte gebouw dat nu nog midden in een gele bloemenwei staat is de komende jaren het middelpunt van alle bouwactiviteiten van de gecombineerde spoor en wegtunnel van het combiplan. Aan de voorzijde hiervan staat een apart gebouwtje waarin Rijkswaterstaat binnenkort een informatiecentrum zal inrichten.

Tijdens de Dag van de Bouw op vrijdag 5 juni zal er een Open Dag zijn waarbij de inwoners van Nijverdal informatie kunnen krijgen over dit mega project.

De komende weken zijn er weer diverse activiteiten op het 6 km lange traject.

-Aan de Veenweg wordt een z.g. heiterp aangebracht (een zandheuvel) waarin de fundering komt van het nieuw te bouwen spoorviaduct.

-Achter het station zal uit de oude spoorhaven verder het vervuilde slib gehaald worden en als het meezit de fietsbrug over de Regge en de Boskronkel weer open gaan voor fietsers richting Kruidenwijk. (  http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm )

-Verder zijn er ter plaatse van het nieuwe station en bij de Piet Heinweg proefboringen om de bodem gesteldheid te bepalen en worden een aantal oude fundaties van de hoogspanningsmasten verwijderd.

(10-04-2009)

TUNNELPLAN 80

 

d'Opregte Nijverdalse Courant

 

Het gehele tunnelplan dat in de 6e editie van d'Opregte Nijverdalse Courant van 1975 stond en mede door een markant figuur uit het toen roerige Nijverdal en uitbater van Studio Pub, Leo ten Brinke bedacht is, lijkt erg veel op het huidige combiplan.
Dit stond dus in de 6e editie.

Ik ben opzoek naar de voorgaande edities.

Heeft iemand nog een stencil ergens liggen van deze voorgaande uitgaven van d'Opregte Nijverdalse Courant op een zolder of in een schuurtje die ik kan kopiëren?

Mijn mail adres is arry@tunnelplan.nl

Zie ook
www.tunnelplan.nl/studiopub.htm
Rechtsboven uw webmaster.

Voor Tunnelplan 60 tot Tunnelplan 79     kijk hier......