Terug

TUNNELPLAN

Op deze pagina staan regelmatig een aantal foto's met een stukje tekst over een actueel of historisch onderwerp van het Tunnelplan.

TUNNELPLAN 263,  een kijkje in de toekomst?

Met een klein artikeltje of een paar foto’s probeer ik nu op de website van de TC-Tubantia (http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/nijverdal ) de veranderingen op het nieuwe tracé van de N35 en de tunnel door Nijverdal aan te geven en in beeld te brengen.

De vraag is natuurlijk hoe het er over 6 jaar uitziet en of we TUNNELPLAN 263 nog kunnen schrijven.

Langs het tracé zijn er nu opeens wijzigingen (zoals de sloop van woningen) die erop duiden dat er een begin gemaakt is met dit megaplan.

In de toekomst kijken is moeilijk, maar het heden en wat achter ons ligt is goed te beschrijven.

Tunnelplan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tunnelplan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tunnelplan 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tunnelplan 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Tunnelplan 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Tunnelplan 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Tunnelplan 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Tunnelplan 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Tunnelplan 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Tunnelplan 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Tunnelplan 170 171 172 173 174

 

(18-03-2009)

TUNNELPLAN 79

Huisje gesloopt zonder vergunning.

Vandaag keek mevrouw Vogel met volle verbijstering naar de lege plek waar vorig jaar haar houten huis nog stond.

Niet alleen haar woning aan de Veenweg maar ook de bijbehorende houten constructie waren verdwenen.

Volgens de gemeente is de houten fundering waaraan het huis vast zat compleet verplaatst naar de Kappertsweg en in de tuin van een boerderij geplaatst.

Waar haar woning ( die moest wijken voor het combiplan) gebleven is kon de woordvoerder niet zeggen.

Tijdens de commissievergadering Grondgebied op woensdag 01-04-2009 zal dit pijnlijke onderwerp worden besproken en krijgt mevrouw Vogel misschien een nieuw huis aan de Kappertsweg.

 

Huisje van mevrouw Vogel aan de Veenweg.                            Nieuwe locatie aan de Kappertsweg.

 

Zie ook http://www.tunnelplan.nl

 

(08-03-2009)

TUNNELPLAN 78

Veranderingen in 4,5 jaar.

  In de loop van de afgelopen 4,5 jaar zijn er vele opmerkelijke verschillen te zien langs het tracé van het combiplan.

Op de website http://www.tunnelplan.nl/foto.htm zijn foto’s te vinden die elk half jaar gemaakt zijn op 17 punten in alle windrichtingen.

Niet alleen het slopen van de hoogspanningsmasten maar ook de sanering van de vervuilde grond uit de oude spoorhaven achter het station is goed te zien.

In de komende maanden worden regelmatig nieuwe foto’s geplaatst met duidelijke kaartjes waarop  het verloop van de werkzaamheden goed te volgen is.

Sanering van de oude spoorhaven (07-03-2009)

(23-02-2009)

TUNNELPLAN 77

 

Voor en tegenstanders van de tunnel.

1979.

Nu alweer 30 jaar geleden in 1979 waren een aantal groepen in Nijverdal het niet eens met het standpunt dat B & W had ingenomen over een rondweg tussen Nijverdal en Hellendoorn.

Deze rondweg was gepland door het natuurgebied (Doktersbos) en het Reggedal.

De protestbrief aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Gedeputeerde Staten was ondertekend door o.m. de Milieuraad, de werkgroep Spoorweg tracé en het Tunnelplan comité.

1989.

Tien jaar later in 1989 komt B & W met een compleet ander standpunt en laat het tunneltracé onderzoeken.

Voorstanders van de rondweg merken dat het niet haalbaar is en draaien 180 graden om.

1999.

Maar ook de verenigingen kunnen er wat van.

Zo is de winkeliersvereniging eerst tegenstander (te weinig klandizie) en later een groot voorstander (te veel verkeer).

Een andere vereniging VVOT (Vereniging Veilig verkeer Onze Toekomst) blijft in 1999 nog een groot tegenstander van een tunnel.

De geschiedenis van 35 jaar tunnelplan is na te lezen in een groot aantal krantenartikelen op  http://www.tunnelplan.nl/29.htm

 

(08-02-2009)

TUNNELPLAN 76

 

Nieuw bouwketendorp voor de Tunnel.

  In het weiland achter de RK-kerk is begonnen met de aanleg van een tijdelijke weg naar het bouwketendorp.

Aan de G. van der Muelenweg, naast jongerencentrum Het Honk, zal binnenkort de directiekeet van de Leo ten Brinke Combinatie geplaatst worden.

Deze directiekeet, die nu nog langs de N36 in Wierden staat, zal straks het zenuwcentrum zijn van alle bouwactiviteiten aan het 6 km lange Combiplan traject in Nijverdal.

In ieder geval tot de opening van het gehele tracé in 2013.

 

Zie ook http://www.tunnelplan.nl

 

  

 

(17-01-2009)

TUNNELPLAN 75

 

Skeletten langs spoorlijn.

In een stencil uit 1975 staat te lezen dat er bij het graven van het zwembad Het Ravijn in 1951 een aantal skeletten zijn gevonden.

Deze mensen waren bij het zoeken naar goud in 1876, slachtoffer geworden van de hebzucht van andere gouddelvers.

Ook staat er te lezen dat in de toekomst bij het graven van het Tunnelplan mogelijk een diep gelegen goudader gevonden kan worden.

                                                   

 Stencil uit 1975 (d' Opregte Nijverdalsche Courant)          (Klik op de afbeelding voor groter formaat.)

Nu dit jaar de schop in de grond gaat voor het Tunnelplan wordt het duidelijk waarom er naast de spoorlijn zo intensief in de grond gezocht is met detectieapparatuur.

Binnenkort wordt achter het station begonnen met het uitgraven van de oude spoorhaven aan de Regge.

Onderzoek door forensische specialisten tijdens deze werkzaamheden wordt niet uitgesloten.

Het fietspad achter het station (de Boskronkel) zal gedurende deze graafactie een tijdlang afgesloten worden en de fietsers naar de Kuidenwijk moeten dan een alternatieve route fietsen.

  

                           Nieuw te graven zwembad                                                                Plaats van de oude spoorhaven

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan.htm 

 

(04-01-2009)

TUNNELPLAN 74

 

Villa wijkt voor viaduct.

De witte villa aan de Veenweg wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor een nieuw spoorweg viaduct.

De Leo ten Brinke Combinatie zal hier beginnen met de bouw van het eerste kunstwerk voor het combiplan.

Parallel aan de bestaande spoorlijn komt hier een nieuwe hoge spoordijk die kruist met een nieuw deel van de Baron van Sternbachlaan.

De Baron van Sternbachlaan wordt n.l. doorgetrokken vanaf de rotonde in de Kruidenlaan, kruist de nieuwe spoorlijn en de nieuwe rijksweg 35 en sluit dan aan op de bestaande Wierdensestraat.

De witte villa is het laatste huis (afgezien van de V/d Steen van Ommerenstraat?) dat afgebroken moet worden voor het Tunnelplan.

Deze sloop start een gigantisch nieuwbouwtraject in Nijverdal.

                        Overzicht                                                                        Witte villa

                                                                                                Spoorviaduct

(22-12-2008)

TUNNELPLAN 73

Tunnel voor tijdelijk gebruik.

Een stalen loopbrug moet het straks mogelijk maken het tijdelijke NS station Nijverdal West in het Ravijn te bereiken.

Van december 2009 tot december 2012 is er namelijk geen treinverkeer meer mogelijk in Nijverdal.De trein van en naar Zwolle zal dan stoppen op station Nijverdal West.

Voetgangers kunnen dan via een tijdelijke loopverbinding van de nieuwe parkeerplaats aan de Grotestraat (achter het RK kerkhof) naar het perron in het Ravijn lopen.     Deze loopverbinding bestaat uit: 3 taludtrappen (voor een hoogteverschil van 7,5 meter), een tunnel van 17 meter, een loopbrug van 36 meter en 2 trappen (voor een hoogteverschil van 5 meter) die achter het perron uitkomen.       De tunnel (een Multi Plate Duiker van 17 meter) met een breedte van 4,2 meter en een hoogte van 3,5 meter zorgt ervoor dat de werkzaamheden aan de N35 gewoon door kunnen gaan omdat deze onder de bouwweg loopt.

Niet alleen voor de treinreizigers is deze loopbrug interessant maar ook voor de Nijverdalse wandelaars die straks vanaf dit uitkijkpunt een prachtig overzicht hebben van de werkzaamheden aan zowel het tunneltracé als de bouw van het nieuwe zwembad het Ravijn.

(Te laat echter voor de badmeester die in de jaren zestig elke dag het talud op moest klimmen om zijn huis aan de Grotestraat te bereiken)

 

Tunnel in het Ravijn (voorbeeld)                Hier komt station Nijverdal West                    Hier komt de parkeerplaats (Grotestraat)

 

(02-12-2008)

TUNNELPLAN 72

 

Trein over een onbewoond eiland in Nijverdal.

  De treinreiziger die nu van Almelo naar Zwolle reist, komt Nijverdal binnen via een oude spoorbrug over het riviertje de Regge.

De komende jaren zal dit door het aan te leggen Combiplan veranderen.

Ter hoogte van het Bolderpad in het Wierdenseveen  komt een nieuwe hoge spoordijk met een spoorviaduct over de Baron van Sternbachlaan.

Na de Kruidenlaan en de plaatselijk afgegraven Eversberg loopt het spoor verder over een nieuwe spoorbrug in de Regge vallei.

Deze spoorbrug kruist de nieuw te graven nevengeul van de Regge (deel van de Groene Mal) en komt uit op een eiland met een spoorwissel.

Op dit eiland splitst de spoorlijn zich in tweeën (dubbelspoor) en kruist hierna de hoofdgeul van de Regge.

De treinreiziger reist dan nog een kilometer door Nijverdal om het nieuwe station, Nijverdal Centraal, in het centrum te bereiken.

Terug in de bewoonde wereld.

  Zie ook http://www.tunnelplan.nl

 

 

(29-11-2008)

TUNNELPLAN 71

 

Archeologische middag op de Eversberg.

Een impressie.(klik op de foto"s)      Archeologische middag op de Eversberg.

 

(22-11-2008)

TUNNELPLAN 70

Winterse taferelen.

Enige winterse foto’s van de huidige situatie langs het Combiplan.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl.

 

(05-11-2008)

TUNNELPLAN 69

Oudste boerderij van Nijverdal gevonden.

Archeologen hebben op de Eversberg resten van een oude boerderij gevonden.

In de gele stuifzandlaag is nu goed de plattegrond van deze nederzetting te zien, waarschijnlijk uit de Steentijd, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.

De donkere paalsporen geven duidelijk de omvang van deze redelijk grote boerderij weer.

Ook zijn een aantal potscherven en vuurstenen werktuigen gevonden.

Nu bijna alle bomen voor het combiplan hier gekapt zijn kun je je beter voorstellen hoe het hier er uitzag in de Steentijd.

Huisnummers waren er toen nog niet al doet het bordje vermoeden dat deze boerderij op nummer 1 stond.

Klik op de foto's voor meer details.

 

 

(30-10-2008)

TUNNELPLAN 68

Nieuwe kijk op Nijverdal

Na 3 weken vertoeven in de dorre woestijn van New Mexico was het bij thuiskomst in Nijverdal wel even schrikken.
De herfst was ingetreden en het blad van de boom.
Niet alleen het blad maar ook de bomen langs de spoorlijn waren gevallen voor het Combiplan.
Nu is al duidelijk zichtbaar waar straks de nieuwe spoorbaan, het station in het centrum en de nieuwe spoorbrug over de Regge komt te liggen.
Met het verwijderen van een groot aantal bomen laat Nijverdal zich nu duidelijk van een andere kant zien.

  

 

 

 

(01-10-2008)

TUNNELPLAN 67

Sporen in het zand.

Deze week is begonnen met het afgraven van een deel van de Eversberg.

Het zwarte zand wordt tot op de gele stuifzandlaag verwijderd, waarna archeologen dit onderzoeken.

Men verwacht hier n.l. vondsten uit de Steentijd die zeer bijzonder zijn.

Het gaat om potscherven, vuurstenen werktuigen en grondsporen van een nederzetting.

Zand wordt niet alleen hier afgegraven maar er komt ook tijdelijk ander zand bij.

Grote zandwagens halen van een plek verderop, naast de nieuwe brug in de Wierdensestraat, het zand dat vrijkomt bij het graven van de nevengeul van de Regge (plan de Groene Mal).

  Zie ook http://www.tunnelplan.nl/arch.htm   .

         

 

(17-09-2008)

TUNNELPLAN 66

 

Onderzoek op Eversberg.

  Deze week is op de Eversberg begonnen met het kappen van een groot aantal bomen.

Ze moeten plaats maken voor de nieuwe spoorlijn die hier komt, 150 meter noordelijk van de bestaande.

Archeologen bekijken eerst de af te graven strook, men verwacht hier n.l. vondsten uit de Steentijd die zeer bijzonder zijn.

Het gaat om potscherven, vuurstenen werktuigen en grondsporen van een nederzetting.

Uit het proefsleuven-onderzoek dat in het begin van dit jaar plaatsvond, bleek dat deze goed geconserveerd zijn omdat deze afgedekt en behouden zijn door een laag stuifzand.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl/arch.htm   .

De oranje paaltjes laten op dit moment goed zien hoe breed de te onderzoeken strook is.

 

 

 

(07-09-2008)

TUNNELPLAN 65

 

Nijverdal gaat veranderen.

Sinds 2004 worden elk half jaar op 17 punten langs het combiplan tracé, van Dalzicht boven op de berg tot de kruising met de burgemeester Boersingel aan de andere zijde van Nijverdal, foto’s gemaakt.

Op de website http://www.tunnelplan.nl/foto.htm zijn de verschillen in noordelijke, oostelijke, zuidelijke en westelijke richting goed te zien.

Oost ingang tunnel

West ingang tunnel

Tot nu toe waren dit echter kleine verschillen zoals de sloop van een aantal huizen en het verwijderen van de beeldbepalende hoogspanningsmasten.

Nu dit jaar begonnen wordt met de kap van een aantal bomen en de schop voor de tunnel in de grond gaat zal het aanzien van Nijverdal vooral langs het spoor grondig veranderen.

Bekijk nu nog de diverse mooie plekjes met behulp van de foto’s van de laatste jaren, of ga te voet of met de fiets over de wandel/fietsroute ( http://www.tunnelplan.nl/fiets.htm ) omdat over een paar maanden hier een gigantische bouwput ontstaat.Zie ook http://www.tunnelplan.nl voor meer details.

 

 

(27-08-2008)

TUNNELPLAN 64

Spoorbomen worden gekapt.

  De Gemeente Hellendoorn heeft aan de aannemers Combinatie Leo ten Brinke  een kapvergunning verleend voor de kap van minimaal 187 bomen langs het toekomstige tunneltracé.

Aan de Veenweg, bij het station en langs de Bouwmeesterstraat/Steen van Ommerenweg verdwijnen helaas een aantal prachtige bomen.

  Maar deze zullen zeker vervangen worden door herplant op ander plaatsen langs het tracé.

Gesterkt door de opmerking van een Engelse stads planologe die laatst op bezoek was en vond dat er in onze gemeente een goed bomenbeleid is, gaan we dit zeker vervolgen.

 

 

(13-08-2008)

TUNNELPLAN 63

Villa maakt plaats voor spoorviaduct.

Om ruimte te bieden aan de bouw van een nieuw spoorviaduct aan de Veenweg moeten twee huizen gesloopt worden.

Op de plaats van de riante witte villa aan de Veenweg 7 (het huis ernaast is in juli al gesloopt) zal de aannemers combinatie Leo ten Brinke nadat de vergunningen rond zijn, een spoorwegviaduct gaan bouwen.

De nieuwe Baron van Sternbachlaan die komt vanaf de Kruidenwijk zal hier aansluiten op het nieuwe grote kruispunt met rijksweg N35.

 

Zie ook http://www.tunnelplan.nl voor meer details.

 

(31-07-2008)

TUNNELPLAN 62

 

Explosieven onder spoorbrug.

De spoorlijn door Nijverdal is tussen oktober 1944 en maart 1945 zwaar gebombardeerd door de geallieerden.

Vooral de spoorbrug over de Regge was meerdere malen het doelwit. Deze is na de oorlog vervangen door het huidige betonnen exemplaar.

In de bosjes naast de brug zijn nu nog steeds oude resten te vinden.

  Maandag begint  de firma KWS Bijzondere Opdrachten een onderzoek naar NGCE (niet gesprongen conventionele explosieven).

Volgend jaar kan dan naast deze brug een nieuwe spoorbrug geplaatst worden.

De huidige betonnen brug wordt dan gesloopt, ditmaal zonder explosieven.

Op deze link de noodbrug.  en hier

 

Zie ook http://www.tunnelplan.nl voor meer details.

 

 

(13-07-2008)

TUNNELPLAN 61

Station Nijverdal-Centraal.

 

Nu de financiering van de verplaatsing van het nieuwe station  rond is, kunnen de plannenmakers aan het werk.

Het nieuwe station Nijverdal-Centraal krijgt geen eilandperron in het midden maar twee afzonderlijke perrons.

Deze perrons zijn dan bereikbaar via loopbruggen, trappen en liften vanaf alle richtingen.

Dit zou al een mooie basis kunnen zijn voor een gedeeltelijke overkapping van het station, vooral aan het begin van de tunnelopening.

In het zuiden van Nederland zijn hiervan voorbeelden te zien.

Een uitdaging voor de plannenmakers hiervan iets moois te maken dat past in het nieuwe centrum van Nijverdal.

Zie ook http://www.tunnelplan.nl voor meer details.

(26-06-2008)

TUNNELPLAN 60

Nieuwe brug.

De werkzaamheden aan de nieuwe brug in de Wierdensestraat zijn na een jaar oponthoud weer begonnen.
Voor het plan de Groene Mal zal hier de hoofdgeul van het riviertje de Regge gegraven worden.
Voor verdere info zie www.tunnelplan.nl.

Hier komt de Groene Mal.

 

Voor Tunnelplan 40 tot Tunnelplan 59     kijk hier......