2010   jan-feb-mrt-april-mei     juni-juli-augustus    september-oktober   november-december   2011  jan-feb-mrt-april  2012    2013        

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2010 bekijken, klik op het jaartal.

In de periode van 1970 t/m 2010 (41 jaar) meer dan 1000 artikelen.

70-112 80-73 90-84 2000-620 

Hier het jaar 2011  (mei+ juni+juli+augustus+september)

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Bouwproject 2011 GWW
• In de categorie GWW zijn genomineerd:


Tunnels onder spoorlijn Nijverdal
(Leo ten Brink bouwcombinatie)


Noordzuidlijn – inschuiven tunnelelementen
(Strukton Civiel)

Fly-Over Haarlem
(Ballast Nedam Infra Noord-West, Haitsma Beton)

Westrandweg/2e Coentunnel
(De Combinatie Westpoort bv, bestaande uit de bedrijven Van Hattum en Blankevoort, KWS infra en Boskalis)

Aanleg 2e Maasvlakte
(PUMA: Boskalis en Van Oord)

Op woensdag 26 oktober vindt de uitreiking van de Cobouw Awards 2011 plaats in LP2 in Las Palmas op de Wilhelminapier te Rotterdam.

 

Van een Bouw Makker.

 

Duurste huizen van Nijverdal straks bij de combitunnel
woensdag, 10 augustus 2011 Uit de Roskam

Nijverdal – De woningen, die aan de noordkant van de toekomstige combitunnel in het hart van Nijverdal moeten worden gebouwd, zullen op de duurste plek van Nijverdal komen te staan. De gemeente Hellendoorn kocht aan de voormalige Steen van Ommerenstraat voor negen miljoen euro gronden en opstallen. Volgens sommige raadsleden was dat bedrag veel te hoog, maar er is geen weg meer terug. Het gemeentebestuur heeft zich inmiddels genoodzaakt gezien vier miljoen af te waarderen, maar het is nog de vraag of dat voldoende is. Het kan een (nog grotere) finananciële molensteen om de nek van de gemeente worden. Na de oplevering van de tunnel moeten er luxe grondgebonden woningen worden gebouwd, zo heeft Bureau KuiperCompagnons uit Rotterdam in het stedenbouwkundige plan opgenomen. Deze woningen worden in een parkachtige omgeving geplaatst, want het dak dat op de tunnelbuis wordt gelegd heeft de naam ‘Tuinen van Nijverdal’ meegekregen: een groene omgeving met allerhande bloemen, struiken en planten. Ook over de realisering daarvan leeft in de gemeenteraad overigens scepsis, want gevreesd wordt dat dit te ambitieus is omdat de realisering te duur zou uitvallen.

 

N35: van karrespoor naar autoweg

zondag 07 augustus 2011 | Tubantia

NIJVERDAL/WIERDEN - Rijkswaterstaat haalt alles uit de kast om van de N35 tussen Nijverdal en Wierden zo snel mogelijk een autoweg met twee maal twee rijstroken te maken. De rijksoverheid en de regio (gemeenten Hellendoorn en Wierden, provincie Overijssel en de Regio Twente) hebben hiervoor maximaal 80 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In de plannen voor dit tracé wordt uitgegaan van een autoweg met twee maal twee rijstroken, waarop maximaal 100 kilometer per uur mag worden gereden. Alle verkeerslichten worden vervangen door viaducten met op- en afritten.

Uit een eerste verkenning is gebleken dat het tracé voor de nieuwe autoweg moet worden gezocht in het gebied tussen de huidige N35 en spoorlijn Almelo-Zwolle. Het gebied ten noorden van de spoorlijn valt af, want hier ligt een beschermd natuurgebied (Wierdense Veld). Bovendien moet het tracé bij Nijverdal zo goed mogelijk aansluiten op de infrastructuur van het Combiplan. De bewegingsruimte wordt hierdoor nog verder ingeperkt.

Hengeloër Enis Odaci rijdt dagelijks van Hengelo naar Zwolle en kent daarom als geen ander de ergernissen van de opstoppingen en vertragingen op deze rijksweg. Odaci is aangesteld als omgevingsmanager voor het project Nijverdal-Wierden en moet in die hoedanigheid vooral luisteren naar alle partijen die iets met dit project te maken hebben, variërend van bestuurders tot milieu-organisaties en individuele aanwonenden. „Ik wil graag alles weten wat zich afspeelt rond dit project, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij verdient. Zie mij als een tussenpersoon, die de communicatie en participatie met de hele omgeving organiseert.”

 

28-07-2011 Lees hier verder...

 

 

 

 

Uit Cobouw (11-07-2011)

Tunnelwet vermoedelijk pas dit najaar openbaar

Den Haag - De nieuwe Tunnelwet van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur wordt vermoedelijk pas dit najaar openbaar.

De tekst van het wetsvoorstel komt pas naar buiten als het wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Dat gebeurt pas als de Raad van State zich heeft gebogen over de nieuwe norm. Het hoogste bestuursorgaan doet hier doorgaan drie maanden over. De ministerraad stemde vrijdag in met de nieuwe tunnelwet. Over de inhoud ervan heeft het ministerie nog maar weinig naar buiten gebracht. Het bevat veiligheidseisen voor tunnels, zoveel is duidelijk. Aanvullend komt er een regeling waarin standaardpakketten van installaties en systemen per type tunnel worden voorgeschreven. De nieuwe regels moeten volgens de minister vertragingen en budgetoverschrijdingen voorkomen. De wet moet in juli 2012 in werking treden.
Publicatie datum: 11-07-2011 11:35

 

Nieuwe tunnelstandaard klaar

uit Cobouw
|25-06-2011

Den Haag - De nieuwe standaarden voor wegtunnels zijn klaar. Ze worden vanaf juli ingepast in vier lopende tunnelcontracten.

Daarbij gaat het om de Tweede Coentunnel, de A2-Maastricht, de Combi-tunnel en A4-Delft. Dat bevestigt de landelijk tunnelregisseur Hans Ruijter van Rijkswaterstaat. De drie opengebroken contracten zijn nog niet gelijmd en er is nog geen overeenstemming over de meerkosten van minimaal 55 miljoen euro.

 

Wierdensestraat Zuid werkt aan toekomst N35
dinsdag, 21 juni 2011 RTV Hellendoorn
WIERDEN/NIJVERDAL - De belangenvereniging Wierdensestraat Zuid is opgericht om mee te denken over de toekomstvisie van het traject Nijverdal-Wierden. Rijkswaterstaat heeft zogenoemde meedenktafels benoemd om te participeren in de verkenning 2x2 Nijverdal-Wierden. Eén van deze meedenktafel is bedoeld voor de direct aanwonenden van het tracé.
Belangvereniging Wierdensestraat Zuid vertegenwoordigt acht huishoudens aan de Wierdensestraat, allen gelegen aan de zuidzijde van de huidige Wierdensestraat. Wij willen een actieve rol spelen in het geheel rond de problematiek rond de kruising N35 ter hoogte van de Burgemeester Boersingel en de aansluiting op de noord-zuid verbinding. Op maandag 20 juni was de eerste meedenktafel, hier heeft de belangenvereniging haar visie naar voren gebracht.Het traject Nijverdal Wieden moet 2x2 rijstroken worden, en dit heeft ingrijpende gevolgen voor het combiplan in Nijverdal. In Nijverdal wordt nu een gelijkvloerse kruising gerealiseerd, de N35 met de noord-zuid verbinding. Bij een upgrade naar 2x2 rijstroken moet deze kruising worden vervangen door een ongelijkvloerse kruising doormiddel van een viaduct. Het probleem hier is de ruimte, het nieuwe traject van het spoor is al bijna klaar, en de ruimte tussen het spoor en het toekomstige viaduct RW35 is krap.

Toe- en afrit is aan de noordzijde van het tracé een probleem. Door een afrit te realiseren als men vanuit Wierden komt, die zich splitst in een uitvoegstrook voor rechtsaf richting Kruidenwijk / Ommen, en een uitvoegstrook voor links afslaand verkeer richting het centrum van Nijverdal. De uitvoegstrook richting centrum Nijverdal bevindt zich onder het viaduct om ruimte te besparen. (zie tekening punt A)
Door de uitvoegstrook onder het viaduct te realiseren creëer je ruimte, hierdoor neemt het viaduct niet veel meer ruimte in beslag, dan nu het geval is met de gelijkvloerse kruising. Voordeel van deze oplossing is dat er aan de noordzijde van de Wierdensestraat geen huizen en bedrijven hoeven worden afgebroken, wat een kostenbesparing oplevert. Deze oplossing kan uiteraard ook worden toegepast aan de zuidzijde van het tracé. (B)

'We zijn er ons van bewust dat deze oplossing niet de goedkoopste is, maar zoals aangegeven, Rijkswaterstaat hoeft geen bewoners / bedrijven uit te kopen aan de noordzijde van de Wierdensestraat, waarmee de meerkosten volgens ons meevallen. Een nadere kostenanalyse is nodig om één en ander door te rekenen', aldus een woordvoerder.

Een tweede voorstel is om, komende vanuit het centrum van Nijverdal de Wierdensestraat met een vloeide lijn te laten afbuigen naar de noord-zuid verbinding. Hierdoor zijn er dan geen verkeerslichten nodig ter hoogte van Wierdensestraat 88, waardoor er een betere doorstroming gerealiseerd wordt. (punt C op de tekening). Hier is een kleine afslag gerealiseerd naar de huidige Wierdensestraat die dan alleen nog een bewonersfunctie zal vervullen.

Minister Schultz specificeert kosten duurdere tunnels niet

cobouw 16-06-2011

DEN HAAG - Minister Schultz (infrastructuur) wil niet bekendmaken hoeveel duurder drie tunnelprojecten uitvallen als gevolg van vertraging en problemen met de tunneltechnische installaties. Specifieke bedragen noemen zou de onderhandelingen van Rijkswaterstaat met de opdrachtnemers bemoeilijken.

Het gaat om de meerkosten voor de Tweede Coentunnel, de combitunnel bij Nijverdal en de A2-tunnel bij Maastricht. Deze projecten vallen gezamenlijk 55 tot 150 miljoen euro duurder uit. Per tunnel is onduidelijk wat de extra kosten zijn. De Tweede Kamer, CDA’er Ger Koopmans voorop, wilde deze bedragen graag zwart op wit hebben.

Schultz gaat hier niet in mee. “Er wordt alleen gesproken over een totale financiële bandbreedte omdat Rijkswaterstaat nog met de opdrachtnemers in onderhandeling is”, aldus de minister.

Het toepassen van de nieuwe tunnelstandaard kost tijd en geld, schrijft de minister. Bijvoorbeeld omdat een deel van de door de aannemer verrichte werkzaamheden opnieuw moet of de samenwerking tussen de opdrachtnemer en Rijkswaterstaat verandert.

 

Ervaringen

Hoe hoog de schade gaat worden is volgens de minister ook nog niet duidelijk. Schultz heeft al wel honderd miljoen euro gereserveerd om de meerkosten op te vangen. Die investeringen verdienen zich terug, volgens de minister. Zij refereert hierbij aan de ervaringen die Rijkswaterstaat opdeed bij het openbreken van de contracten van de A73-tunnels, die uiteindelijk 66 miljoen euro duurder uitvielen. Hier werden volgens Schultz vertraging en hogere kosten voorkomen.

Of de Tweede Kamer akkoord gaat met de uitleg van de minister is nog niet duidelijk. Ger Koopmans was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

 

Dag van de Bouw Combiplan Nijverdal groot succes

 

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Leo ten Brinke kijken terug op een succesvolle Dag van de Bouw bij het Combiplan Nijverdal. Op zaterdag 28 mei kwamen maar liefst 2300 bezoekers een kijkje nemen bij de tunnel die op dit moment in aanbouw is. Ruim 40 medewerkers van de aannemer (inclusief onderaannemers) en enkele medewerkers van Rijkswaterstaat gaven tekst en uitleg bij het omvangrijke bouwproject in de kern van Nijverdal.

 

Het grote aantal bezoekers overtreft alle verwachtingen. Rond het middaguur stond de teller al op zo’n 750 bezoekers, met nog vier uur te gaan. De organisatie hield al rekening met een hoge opkomst, na de ervaringen van vorig jaar. Toen kwamen er zo’n 1000 bezoekers op het Combiplan af tijdens de Dag van de Bouw. De grote betrokkenheid van de Nijverdallers bij de bouw van de tunnel, maar ook de fase waarin het project zich op dit moment bevindt, zijn waarschijnlijk de belangrijkste redenen voor de hoge opkomst.

 

Schuttingen krijgen kleur!

Voorafgaand aan de Dag van de Bouw, op donderdag 26 mei, werden de grote houten panelen langs de bouwplaats van kleurrijke verftekeningen voorzien. Hiervoor waren alle leerlingen van de Prinses Beatrixschool uitgenodigd. Met veel enthousiasme gingen de kinderen, in de leeftijd van 4 tot 12, aan de slag met verf en kwasten. Vier kunstenaars uit Nijverdal hielpen de kinderen een handje door alvast tekeningen op het hout aan te brengen met als thema ‘Huisje, boompje, beestje’. Dankzij de hulp van Kristel Durmaz, Lies van Zuidam, Hetty Schuurman en Karin Samsen werd het eindresultaat een waar kunstwerk!

 

Ook schildersbedrijf Hedde & Siero leverde een bijdrage door de ‘schutting’ een egale achtergrondkleur te geven. De Regenboog leverde een grote stapel verfblikken waar de kinderen mee konden schilderen en zelfs de plaatselijke slagerij Heuver was erbij betrokken. Zij verschaften een grote hoeveelheid emmers gratis, die goed van pas kwamen bij de gigantische schilderklus.

 

De 700 meter lange schutting is geplaatst om het bouwterrein aan het zicht te onttrekken. Door deze schuttingen van diverse kleurrijke schilderingen te voorzien, hebben de kinderen ervoor gezorgd dat de bewoners aan de Piet Heinweg en de Bouwmeesterstraat een kunstig uitzicht hebben vanuit hun woning.

 

                                            De ArrY variant.

Zo zou de N35 er uit kunnen zien richting Zwolle onder de ovonde van de Baron van Sternbachlaan.

 

 

Veel linken naar interessante onderwerpen

Nijverdal 23-05-2011

Afritten Nijverdal-Zuid en Nijverdal-Centrum voor de Leo ten Brinketunnel.

Vanavond was de aftrap met een informatiebijeenkomst over de verkenning naar de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden.
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg aanzienlijk te verbeteren willen de provincie Overijssel, Regio Twente, de gemeenten Hellendoorn en Wierden en het Rijk dit wegdeel omvormen naar een 2x2 autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
Rijkswaterstaat heeft van de Minister van Infrastructuur en Milieu de opdracht gekregen een verkenning te starten naar het opwaarderen van dit deel van de N35.

Hiervoor wordt bij het Combiplan in Nijverdal de kruising met de Boersingel uitgevoerd met een viaduct met op en af ritten en een paar honderd meter verder naar het westen ook de kruising met de Baron van Sternbachsingel.
Deze twee viaducten liggen dan wel heel erg dicht naast elkaar (maar is dit wel zo veilig?)

Uit Tubantia

 

Aannemers zijn discussies over veilige tunnels zat

Algemeen
| Laatst gewijzigd:02-05-2011 12:59 | Thomas van Belzen | 1

Den Haag - Aannemers en ingenieurs worden mesjogge van de voortdurende discussies over veilige tunnels. Ze roepen minister Schultz van Infrastructuur op met een waterdicht verhaal te komen.

Het al behoorlijk dikke boek over Nederlandse tunnelproblemen is na de hoorzitting in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag weer een hoofdstuk rijker. Hoe het verhaal afloopt weet echter niemand nog.

De rammelende tunnelwet moet anders, vindt iedereen. Maar wat de minister nu weer op papier zette, roept bij even zovelen wederom vragen op. De zoveelste gesprekssessie legde pijnlijk bloot waarom tunnelprojecten jaren vertragen en miljoenen duurder uitvallen: er heerst gebrek aan consensus bij bestuurders. Aannemers zijn de discussies zat. Zij kunnen niets met dikke pillen zonder rode draad en eindconclusies, waarschuwde Hans Vrieling van Vialis, een dochter van VolkerWessels.

Aannemers zijn discussies over veilige tunnels zat

Algemeen uit COBOUW
| Laatst gewijzigd:02-05-2011 12:59 | Thomas van Belzen | 1

Den Haag - Aannemers en ingenieurs worden mesjogge van de voortdurende discussies over veilige tunnels. Ze roepen minister Schultz van Infrastructuur op met een waterdicht verhaal te komen.

Het al behoorlijk dikke boek over Nederlandse tunnelproblemen is na de hoorzitting in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag weer een hoofdstuk rijker. Hoe het verhaal afloopt weet echter niemand nog.

De rammelende tunnelwet moet anders, vindt iedereen. Maar wat de minister nu weer op papier zette, roept bij even zovelen wederom vragen op. De zoveelste gesprekssessie legde pijnlijk bloot waarom tunnelprojecten jaren vertragen en miljoenen duurder uitvallen: er heerst gebrek aan consensus bij bestuurders. Aannemers zijn de discussies zat. Zij kunnen niets met dikke pillen zonder rode draad en eindconclusies, waarschuwde Hans Vrieling van Vialis, een dochter van VolkerWessels.

 

 

 

Naar het jaar 2011   jan-feb-mrt-april