2010   jan-feb-mrt-april-mei         juni-juli-augustus     september-oktober                                          2011         2012        2013        

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2009 bekijken, klik op het jaartal.

In de periode van 1970 t/m 2010 (41 jaar) meer dan 700 artikelen.

70-112 80-73 90-84 2000-320 

Hier het jaar 2010 (van september en oktober)

                                         

Voor berichten van januari tot juni klik hier

Voor berichten van juni tot september klik hier

Voor berichten van september en oktober klik hier

 

 

 

Tunnels in A73 pas in december af

Terug naar de vorige pagina
29-10-2010 10:15  |  Binnenland  |  Koenen, Ingrid | 

UTRECHT - De tunnels in de A73 bij Roermond en Swalmen worden pas op 1 december opgeleverd. Strubbelingen rond de tunneltechnische installaties hebben de bouwtijd met drie jaar verlengd. De extra kostenpost: ruim 100 miljoen euro.


Bouwer Volker Wessels heeft de extra kosten via een open begroting inmiddels betaald gekregen van Rijkswaterstaat, bevestigt Cees Brandsen, hoofdingenieur-directeur van de Dienst Infrastructuur. Na de formele openstelling in december 2009 waren er nog tweehonderd restpunten. Die zijn allemaal weggewerkt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het opleveringsdossier.

De bouw van de tunnels van de A73 verdient geen schoonheidsprijs. De 52 installaties vertraagden het hele project en bracht de discussie op gang om de Tunnelwet te vereenvoudigen.

Cees Brandsen aan het woord over de manier waarop Rijkswaterstaat, de grootste opdrachtgever van de gww-sector, met de markt omgaat!

 

Markt leert sneller dan Rijkswaterstaat

Terug naar de vorige pagina
29-10-2010 00:00  |  Binnenland  |  Koenen, Ingrid | 
Cees Brandsen. Foto: Christiaan Krouwels.

UTRECHT - Rijkswaterstaat verdient nog geen dikke voldoende als professioneel opdrachtgever. "Er zijn grote stappen gezet maar we zijn er nog niet", stelt Cees Brandsen, Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Infrastructuur. "Samenwerken met de markt klinkt makkelijker dan het is."


Rijkswaterstaat gaat op 12 november het gesprek aan met de bouw tijdens de marktdagen. Dit jaar is het evenement weer groots opgezet en staan alle disciplines bij elkaar. "De basiscriteria zijn voor alle opdrachten gelijk: een goede uitvraag, duidelijke emvi-criteria (economisch meest voordelige inschrijving), partijen die hun verantwoordelijkheid begrijpen en toetsend borgen tijdens de uitvoering van een geïntegreerd contract", vat Brandsen samen. De grootste opdrachtgever in de gww-sector zet jaarlijks driehonderd contracten in de markt met een gezamenlijke waarde van bijna 4 miljard euro. Het aantal contracten daalt nog jaarlijks en zal nog verder dalen. "We hebben nog te veel contracten van tussen de 100.000 en 600.000 euro, die gaan we verder bundelen."

Spannend

Ronduit spannend is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat onder opdrachtnemers. Het rapportcijfer van de bouw aan de opdrachtgever, wordt tijdens de marktdag bekendgemaakt. "Een 7,5 is ons doel voor 2012. Maar laten we onszelf niet overschatten en realistisch zijn: we doen het nog lang niet op alle fronten goed, dus ik verwacht nu een lager cijfer." Brandsen vindt het logisch dat de bouw kritisch reageert richting de opdrachtgever en zou graag zien dat bouwers open kaart spelen. Nu blijven de gesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemers vaak in een kringetje draaien en wint de beleefdheid het van eerlijkheid. Op het gebied van vervlechten, veiligheid, tenderkosten, prestatiecontracten en samenwerken zijn nog slagen te maken en dat weten ook beide kanten. "Als je vijf jaar terugkijkt en vergelijkt zie je toch de verbeteringen." Samen naar oplossingen zoeken, klinkt heel logisch, maar is na een jarenlange traditie van cowboycultuur en meerwerkgevechten niet vanzelfsprekend. "Dat gaat nog niet overal vlekkeloos. Op sommige vlakken leert de markt sneller dan wij. Rijkswaterstaat heeft veel verschillende diensten en samenwerken blijkt in de praktijk best moeilijk." Samenwerken is ook noodzakelijk, onderstreept Brandsen. Een opdrachtgever heeft de macht de markt te dicteren, maar dat werkt niet. "Als een opdrachtgever te snel gaat, volgen er geen aanbiedingen. Dat is een signaal dat de markt je opdrachten zo niet wil of niet begrijpt." Dat gebeurde in het verleden met de eerste prestatiecontracten. Bij de nieuwste generatie meerjarige prestatiecontracten voor onderhoud is goed naar de markt geluisterd en verloopt de contractering een stuk voorspoediger. Vanuit het noorden van Nederland verspreiden de gebundelde onderhoudscontracten zich gestaag over het wegennet.

Ommezwaai

Brandsen merkt een ommezwaai om informatie met de markt te delen. Rond aanbestedingen worden inmiddels zo veel mogelijk gegevens verzameld en vrijgegeven. Zo gaf Rijkswaterstaat ramingen en risicodossiers vrij rond de aanbesteding van de zes contracten voor de Spoedwet wegverbreding en wil dat vaker gaan doen. "Maar tijdens de uitvoering bestaat nog steeds de neiging terug te grijpen naar oude reflexen, zodra maar iets misgaat. Beide partijen worstelen met die nieuwe rol en klimmen dan vaak nog in de pen in plaats van rond de tafel te gaan zitten." De kritiek op het betaalgedrag van Rijkswaterstaat is tanende, maar spitst zich toe op twee momenten, merkt Brandsen. "De markt vindt dat we te hoge eisen stellen aan de eerste betaling en voor de laatste 5 tot 10 procent geldt eigenlijk hetzelfde. Daarvoor moet het complete opleveringsdossier op orde zijn en veel bouwers hebben nog altijd de mentaliteit: werk klaar en wegwezen, op naar de volgende klus zonder de puntjes op de i te zetten. De totale keten is lang en traag." Rijkswaterstaat is niet van plan veel soepeler te worden, maar probeert wel meer begrip op te brengen voor de lastige economische situatie waarin veel bouwbedrijven verkeren.

 

'Filters voor verkeerstunnels voldoen niet'

Terug naar de vorige pagina
28-10-2010 11:15 Uit  Cobouw  |  Techniek  |  Quist, Jean | 

DRIEBERGEN - De bestaande elektrostatische filters om vervuilde lucht uit verkeerstunnels te reinigen voldoen niet. Niet in de laatste plaats vanwege de grote hoeveelheden energie die zulke installaties verbruiken.


Alleen een nieuwe generatie installaties kan de lucht uit tunnelmonden voldoende zuiveren en die locaties geschikt maken voor bebouwing, vindt Theo Cornelissen van ingenieursbureau Oranjewoud. Een aantal tunnels beschikt al over installaties die de vervuilde lucht aanzuigen en schoonmaken. Maar in de praktijk staan deze installaties volgens Cornelissen niet altijd aan omdat ze teveel energie verbruiken. Vermogens van 600 kilowatt zijn geen uitzondering.

Bouwkundige constructies kunnen een alternatief zijn voor reinigingsinstallaties. Ook die kunnen de vervuiling in de tunnellucht verdunnen. Rond de monden kunnen bijvoorbeeld 'open/dicht-constructies' worden gebouwd met een gatenpatroon in het dak. Maar het blijft voor Cornelissen een vraag of zulke constructies het echt doen. Windtunneltesten leveren daar maar beperkt inzicht in. Dat komt volgens hem omdat de proeven vaak alleen kunnen worden uitgevoerd met aannames die niet altijd overeenkomen met de praktijk.

 

Ruzie over vergunning Coentunnel

Terug naar de vorige pagina
29-09-2010 09:35  |  Binnenland  |  Koenen, Ingrid | 

AMSTERDAM - Amsterdam twijfelt over afgifte van een bouwvergunning voor de Tweede Coentunnel na de tunneldrama's bij de A73 en A2-Utrecht.


Uit Cobouw

De gemeente voelt zich "door regelgeving en instituties in een hachelijke positie" gebracht. Het ministerie reageert geërgerd. Amsterdam voelt zich in het nauw gedreven bij de afgifte van de bouwvergunning voor de tunnel en slaat alarm bij het ministerie. De commissie Tunnelveiligheid verschilt "diepgaand" van mening met Rijkswaterstaat over de veiligheid en installaties, constateert burgemeester Eberhard van der Laan in een brandbrief aan minister Eurlings. Rijkswaterstaat claimt dat de detaillering van de installaties en restrisico's niet nodig zijn, terwijl de commissie adviseert daarvan een "topeis" te maken. De gemeente wil een goede, veilige en bruikbare tunnel, maar voelt zich niet verantwoordelijk als de tunnel straks niet kan worden gebruikt, stelt een woordvoerder in een reactie. Tegelijk heeft Amsterdam geen zin om nu een bouwvergunning af te geven, zonder zekerheid over veilig gebruik in de toekomst. Dat laatste is zowel Roermond als Utrecht al overkomen en Amsterdam vreest dat zij de derde op rij zijn. De gemeente kreeg daarop een stekelige reactie van Rijkswaterstaat die vindt dat het advies van de commissie Tunnelveiligheid leidt tot een overkillaan toetsen en beter genegeerd kan worden. Topman Jan Hendrik Dronkers wijst de gemeente erop dat uitstel van de bouwvergunning leidt tot "vergelijkbare vertraging en schade" als eventuele vertraging van de openstellingsvergunning. De gemeente weet ook dat de minister aan de Tweede Kamer heeft gerapporteerd dat zoveel onduidelijkheid bestaat dat snelle besluitvorming onmogelijk is.

Smart

De bouw van de Tweede Coentunnel is in volle gang, maar moet zich nog beperken tot de toeritten en de ruwbouw, waarvoor al een voorlopige bouwvergunning is. Het zit de gemeente dwars dat ze niets mag zeggen over de tunnelelementen zolang die in Barendrecht zijn, maar zit ronduit in haar maag met het advies van het ministerie om de commissie Tunnelveiligheid te negeren. Want de gemeente is bevoegd gezag voor zowel de bouwvergunning als de openstellingsvergunning. Het is "bijzonder onwenselijk" om een vergunning te moeten weigeren voor een investering van 3 miljard euro, schrijft de gemeente. De vergunning voor de tunnel ligt tot 3 november ter inzage, terwijl de combinatie Dura Vermeer, TBI Bouw, Vinci, Besix Group, CFE, Arcadis en Dredging Int met smart zit te wachten op het ontbrekende document.

Publicatie datum:
29-09-2010 09:35

 

 

Sanering van de vervuilde grond in Nijverdal.

Achter het station (oude spoorhaven)  en achter het Politie bureau.

Hieronder een deel van de omschrijving (totale kosten  Euro 1.023.500,-). 

 

De oude spoorweghaven vlak voor de sanering (zie ook tunnelplan 83)

 

Boskronkel blijft langer dicht

vrijdag 17 september 2010 | 10:18 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 17 september 2010 

De verlegging van de Boskronkel, de fiets- en voetverbinding tussen het centrum van Nijverdal en de Kruidenwijk, loopt opnieuw vertraging op. Wethouder Jelle Beintema van openbare werken meldde enige tijd geleden trots dat de gemeente Hellendoorn en Rijkswaterstaat een overeenkomst hadden gesloten over het doortrekken van de Boskronkel vanaf het houten Reggebruggetje naar de G. van der Muelenweg over het fabrieksterrein van Koninklijke ten Cate.

Volgens de wethouder zou alles in oktober klaar zijn. Tijdens de voorlichtingsavond over de toekomstige inrichting van de stationsomgeving werd echter door de woordvoerder van Rijkswaterstaat gesteld dat de Boskronkel pas tegen het einde van dit jaar open gaat.

 

 

Analyse A2-tunnel: Eurlings en zijn tunnelgate

Terug naar de vorige pagina
16-09-2010 10:10  |  Binnenland  |  Belzen, Thomas van |  Cobouw

DEN HAAG - Verkeersminister Eurlings tracht toekomstig tunnelgeklungel te voorkomen. Mooi streven, maar het neemt niet weg dat 'Koning Asfalt' faalde op dit dossier. Door Kamerkritiek laat hij zich echter niet afbluffen.


'Landtunnel wacht zelfde lot als A73', kopt Dagblad Cobouw op 28 februari 2008. De waarschuwing komt van Richard de Klerk van GTI Energy en Infra (nu Cofely), de aannemer die verantwoordelijk is voor de veiligheidsinstallaties die in de Utrechtse landtunnel moeten komen. Hij voorspelt vertraging, omdat niemand weet wat een tunnel veilig maakt. Volgens hem rechtstreeks het gevolg van de nieuwe Tunnelwet. Het artikel leidt tot Kamervragen van Ger Koopmans, partijgenoot van Eurlings. Of de minister het geschetste beeld herkent? En of het ook andere projecten parten zal gaan spelen? De minister antwoordt twee keer met nee. Wel schrijft hij over verschillen van inzicht tussen aannemer en opdrachtgever.

Dagblad Cobouw blijft de ontwikkeling van de Utrechtse landtunnel volgen. In augustus 2009 belt de redactie met de vraag of de deadline van het kunstwerk (eind 2010) wordt gehaald. Rijkswaterstaat geeft die garantie niet, maar zegt lessen te trekken uit de ervaringen met de Roertunnels. De twee tunnels die door discussies een jaar later open gingen dan gepland. Twee weken geleden komt de voorspelling van De Klerk van GTI uit. Exact. Niets aan de hand hoor, stelt Eurlings gerust. Want er komen tijdelijke rijstroken.

De kwestie kwam dinsdag aan de orde in de Tweede Kamer. Eén vraag stond centraal: wanneer wist Eurlings dat het menens was. Twee weken geleden, of al veel eerder? En als dat zo was, had de minister dan niet adequater moeten ingrijpen? Met geen woord werd gerept over de Kamervragen die Koopmans stelde in 2008. Kritisch was vooral PvdA'er Sharon Dijksma. Zij sprak van een tunnelgate en vond het debat ongemakkelijk. Met een in een slachtofferrol gekropen politiek bestuurder die zijn eigen Commisie Tunnelveiligheid (TC) schoffeerde. Ze wil een helder verhaal. En net zoals de hele Kamer, oppert ze dat de tunnel bij Utrecht eerder open moet. Dat kan niet, volgens Eurlings: het wachten is op aanpassing van de Tunnelwet. Daarop een voorschot nemen, lukte hem wel. Vier rijbanen in één buis? Veilig zat, al raadt de TC dat af. En de tunnels bij de A4 Midden Delfland en Maastricht? "Die gaan op tijd open. Dit nooit meer." De Kamer neemt de zalvende woorden van de minister niet zomaar aan. Een extra debat is nodig om de mist te verdrijven. Eurlings zal waarschijnlijk moeiteloos overeind blijven. Weg gaat hij toch al. En Kamerleden vergeten en vergeven ook weleens iets.

Publicatie datum:
16-09-2010 10:10

 

Zwarte Pad wordt geasfalteerd voor fietsers
0 - Nieuws
donderdag, 16 september 2010 11:14
NIJVERDAL – De gemeente heeft in samenwerking met Koninklijke TenCate besloten om het Zwarte Pad tussen de Meijboomstraat en de Van de Muelenweg begaanbaar te maken voor fietsers en voetgangers. De bewoners van het Rode Dorp zijn nu genoodzaakt om via de Koersendijk of via de tunnel aan de Piet Heinweg de oversteek te maken omdat de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Meijboomstraat gesloten is in verband met de werkzaamheden aan het Combiplan.

De gemeente onderkent dat door alle afsluitingen voor het Combiplan, de route over de Koersendijk wel erg om is voor fietsers en voetgangers vanuit het Rode Dorp. De gemeente heeft dan ook geluisterd naar de bezwaren die vanuit de bewoners van het Rode Dorp kwamen en heeft aan Kon.Ten Cate gevraagd het Zwarte Pad tijdelijk te mogen gebruiken. Ten Cate heeft toestemming gegeven het Zwarte Pad begaanbaar te maken voor voetgangers en fietser. De gemeente Hellendoorn heeft Ballast Nedam opdracht gegeven het pad te asfalteren.Deze week zijn er voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals egaliseren. Op maandag 20 september wordt het Zwarte Pad geasfalteerd. Bij slecht weer (regen) moet het asfalteren worden uitgesteld. De asfaltlaag wordt 1,4 meter breed en is geschikt voor voetgangers en fietsers. Dit pad krijgt geen verlichting en wordt niet bewegwijzerd. Maandag 20 september is het pad aan het eind van de dag klaar.
Commentaar (2)add
...
geschreven door lichtje , 16 september, 2010
Beetje jammer dat het niet verlicht wordt. Het pad wordt toch het meest gebruikt door woon, werk, school verkeer dat betekent, in het donker(in de winter) naar je werk school en in het donker naar huis. Dan ga je echt niet met je fiets door zo'n donker paadje.
...
geschreven door Harry , 16 september, 2010
Misschien direct doortrekken naar de Reggebrug in de Boskronkel achter het station??
Is goedkoper en in 2 dagen klaar.

 

Raalter lobby N35 richt zich tot Den Haag

door Raymond Korse. woensdag 15 september 2010 | 07:00

Quantcast

RAALTE - De groep Raaltenaren die zich inzetten voor een verdiepte N35 direct langs het spoor, hebben hun plan voor een Raalter combitunnel van spoor en autoweg naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat gestuurd.

Daarbij wijzen ze de minister op het draagvlak in de gemeente Raalte.

,,Wij willen met dit rapport input leveren aan de voorverkenningsfase en tevens bewerkstelligen dat voor deze ideeën een breed draagvlak zal bestaan'', schrijven de Raaltenaren, die zich de werkgroep WN35VR (Werkgroep N35 Verdiept Rechtdoor) noemen. WN35VR heeft in april een rapport opgesteld over hoe in de ogen van de werkgroep de N35 het beste kan worden aangepakt. Daartoe zou de weg ter hoogte van Raalte iets moeten worden verlegd richting spoorlijn, waarbij zowel spoor als weg ter hoogte van het huidige station en het Overijssels Kanaal worden gelegd in een combitunnel.

In de brief aan de minister vermeldt de groep dat het vooral positieve reacties heeft gehad op het rapport, onder meer van de verantwoordelijk wethouder in Raalte, de fracties van CDA, Gemeentebelangen, VVD, van de Kring van Raalter Werkgevers, de Actiegroep Raalte Rechtdoor en van het bestuur van de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem.

Het feit dat het om een historische kans voor Raalte gaat om de barrières van weg en spoor tussen Raalte en Raalte-Noord op te heffen, wordt onderstreept in de brief. Ook andere voordelen worden geschetst. ,,Met ons plan wordt dan ook op bijna alle punten een oplossing geboden voor de in het raadsbesluit genoemde kanttekeningen bij de in de Marsroute N35 geschetste nadelen en tegen de bezwaren die er zijn tegen een verdiept tracé op de huidige plek van de N35.

Er wordt in de brief niet gerefereerd aan het feit dat er ook een groep Raaltenaren juist heeft gepleit voor een variant waarbij de N35 om het zuiden van Raalte heen wordt gelegd.

 

Eurlings garandeert geen vertraging bij nieuwe tunnels

Uit Cobouw
15-09-2010 10:05  |  Binnenland  |  Belzen, Thomas van | 

DEN HAAG - De PvdA spreekt van een tunnelgate, de PVV van een omslachtige operatie. Maar verkeersminister Eurlings roept tijdens het Grote Tunneldebat van dinsdagavond dat Nederland de veiligste tunnels ter wereld heeft.


De Kamer wilde opheldering over de Landtunnel in Utrecht die al gereed is, maar vanwege het complexe veiligheidssysteem pas in 2012 open kan.

De vrees bij partijen dat ook bij nieuwe tunnels (A4 Midden-Delfland, A2 Maastricht en Tweede Coentunnel) dezelfde problemen opdoemen, heeft Eurlings niet. Hij garandeerde dat er geen vertraging optreedt bij de A4 en A2.

Publicatie datum:
15-09-2010 10:05

 

 

 

Veiligheid van Botlektunnel inzet van ruzie 

Uit Cobouw 09-09-2010 10:15 | Binnenland | Koenen, Ingrid | ROTTERDAM - 

De nieuwe Botlektunnel is zonder brandwerende bekleding minder geschikt voor gevaarlijke stoffen. Daarover ruziet Rijkswaterstaat met de gemeente Rotterdam.

Het Rijk overweegt het contract A15 Maasvlakte-Vaanplein aan te passen. Rijkswaterstaat wees vorige week de combinatie A-lanes (Ballast Nedam en Strukton) aan als preferred bidder voor het megacontract. Onderdeel van de verbreding van de A15 tot twee keer vijf rijstroken is de aanpassing van de Botlektunnel. De tunneltechnische installaties (TTI) leiden echter tot discussie die ook tijdens de afgeronde dialoogfase niet is opgelost.

Eis Rijkswaterstaat overweegt de bieding van A-lanes te fixeren en de fase tussen preferred bidder en final closure te gebruiken om samen met de gekozen combinatie de installaties uit te werken. Pas daarna wil het Rijk de aanbiedingsprijs definitief maken. Daarbij moet nog worden uitgezocht of dit aanbestedingstechnisch mogelijk is. Bijkomend probleem is de nieuwe Europese regelgeving. Daardoor geldt voor de Botlektunnel de indeling in categorie D in plaats van de oude categorie II. Door de nieuwe indeling mogen niet meer alle stoffen, zoals diesel, door de tunnel. De gemeente Rotterdam eist echter van Rijkswaterstaat dat minimaal dezelfde soorten gevaarlijke stoffen door de tunnel mogen als vóór 1 januari.

Publicatie datum:09-09-2010 10:15

 

Wetgeving vertraagt tunnelprojecten

Uit cobouw

Terug naar de vorige pagina
02-09-2010 09:55  |  Binnenland  |  Belzen, Thomas van | 

DEN HAAG - Onduidelijke, te strenge regels zorgden al voor problemen bij de twee Roertunnels. Nu dreigt opnieuw voor zeker negen tunnels vertraging. Met man en macht probeert minister Eurlings (verkeer) dat te voorkomen.


Uit vernietigend onderzoek blijkt nu dat de wetgeving elk lopend tunnelproject frustreert (klik hier om het onderzoek te lezen!). Op de nieuwe markt van 'landtunnels' weet niemand wat een tunnel voldoende veilig maakt. Rijkswaterstaat beschikt over te weinig deskundigheid, terwijl te optimistische aannemers projecten aannemen voor te lage prijzen. Ook de rol van de Commissie Tunnelveiligheid, die adviezen verstrekt, staat ter discussie.

Niet nodig

Consequent houdt de commissie vast aan hogere veiligheidseisen dan Rijkswaterstaat. Eurlings belooft beterschap. Via een ministeriële regeling die donderdag ingaat, verdrijft hij alle onduidelijkheid rond het watermistsysteem: dit is niet nodig. Verder werkt hij aan een standaard veiligheidspakket waarmee grofweg elke tunnel kan worden uitgerust.

Publicatie datum:
02-09-2010 09:55

Uit rapport Quick Scan Tunnelprojecten RWS 10 008-R-012