2010   jan-feb-mrt-mei        juni-juli-augustus                                                         2011         2012        2013        

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2009 bekijken, klik op het jaartal.

In de periode van 1970 t/m 2009 (40 jaar) meer dan 600 artikelen.

70-112 80-73 90-84 2000-320 

Hier het jaar 2010 (van juni tot september)

                                         

Voor berichten van januari tot juni klik hier

 

 

 

 

Afscheiding bij tunnel voor veiligheid kijker

maandag 30 augustus 2010 | Tubantia

NIJVERDAL - Rijkswaterstaat heeft aan de Noordzijde van de tunnel in Nijverdal, ter hoogte van de Piet Heinweg, een afscheiding geplaatst.

De afscheiding staat tussen de bouwkuip en de openbare weg. Dit om de veiligheid van toeschouwers van het bouwproject te waarborgen. De constructie, stalen profielen waartussen houten panelen van ongeveer twee meter hoog gemonteerd zijn, moet er voor zorgen dat de toeschouwer de werkzaamheden in alle veiligheid kan aanschouwen. De constructie is ook aangelegd voor de veiligheid van verkeer op de Piet Heinweg.

Het ontgraven van de damwanden kan gevaar opleveren voor de toeschouwers of voorbijgangers op de Piet Heinweg. Naast het plaatsen van de afscheiding tracht Rijkswaterstaat verschuivingen bij het ontgraven te voorkomen door de damwanden te verankeren met groutankers, stalen draadbundels met aan de uiteinden een cilinder met een mengsel van cement en water.

Aan de zuidzijde van de bouwput is een afscheiding niet nodig. Daar kunnen de werkzaamheden nog altijd vanaf een veilige afstand worden bekeken.

Reacties
laatste eerstSorteer reacties
 

Door een schutting van 2 meter hoog te plaatsen denkt men niet aan de veiligheid van de kijker maar weert men gewoon kijkers! Jammer dan men niet gewoon bouwhekken geplaatst heeft ipv deze houten panelen.

Frank - 31-08-2010 | 23:19
 

Schijnveiligheid voor kijker bij tunnel.

Bij een projectsom van meer dan 200 miljoen euro vraag ik mij af of een simpele houten plank hier wel de meest doordachte oplossing is.
Bewoners en passanten moeten hier wel minimaal 3 jaar tegenaan kijken.
Volgens mij zou een architect of een ontwerper met een kleine opdracht, verassende practische en beter ogende oplossingen kunnen geven die toepasbaar zijn bij meerdere projecten.
Een praktische uitdaging voor de bouwer en een voordeel voor de Piet Heinweg en de Bouwmeesterstraat.

Harry - 30-08-2010 | 19:42

 

Tunnelplan Nijverdal

iniminieplaatje...Gisteren wist Tubantia te melden dat Rijkswaterstaat langs de Piet Heinweg in Nijverdal een schuttinkje zou gaan plaatsen. “Dit om de veiligheid van toeschouwers van het bouwproject te waarborgen. De constructie, stalen profielen waartussen houten panelen van ongeveer twee meter hoog gemonteerd zijn, moet er voor zorgen dat de toeschouwer de werkzaamheden in alle veiligheid kan aanschouwen”.

RoalteNet moest toch toevallig in het meest onbereikbare deel van Nijverdal zijn en nam even een kijkje aan de Piet Heinweg. Daar is men namelijk volop aan het graven met die nieuwe tunnelbak die in 2013 klaar moet zijn. Ik moet zeggen dat het best druk is in die imposante bouwput op een steenworp afstand van station Nijverdal-West!


Foto`s©RoalteNet

Dat Rijkswaterstaat er voor zorgt dat ik ter plekke veilig kan kijken is natuurlijk fijn nieuws… Maar als je de toeschouwers een veilige loerplek wilt bieden dan ga je toch geen schutting van 2 meter hoog bouwen? Men wil blijkbaar geen pottenkijkers…. Met gevaar voor eigen leven ben ik maar eens op die schutting geklommen om wat kiekjes te maken van de werkzaamheden.

In dit foto-album vindt u nog wat kiekjes.

 

 

 

Uit COBOUW

Nieuwe tunnels onuitvoerbaar

25-08-2010 00:00  |  Binnenland  |  Koenen, Ingrid

DEN HAAG - De nieuwe Tunnelwet stelt zulke hoge eisen aan installaties dat de uitvoering rampzalig verloopt. Een quick scan per tunnel in combinatie met minder strenge regels moet uitkomst brengen voor alle lopende tunnelprojecten.


In de komende jaren zal het tunnelareaal op de Nederlandse snelwegen bijna verdubbelen van de huidige 22 kilometer naar ruim 40 kilometer. De problemen bij de uitvoering bij zowel de twee tunnels in de A73 als de Landtunnel A2 ter hoogte van Utrecht maken duidelijk dat de huidige regels niet werkbaar zijn in de praktijk. Verkeersminister Eurlings beloofde in mei al vereenvoudiging en standaardisering, maar maakt die belofte tot op de dag van vandaag nog niet waar. De opvallende radiostilte rond de vereenvoudigde nieuwe eisen doet vermoeden dat tunnelveiligheid de gemoederen achter de schermen flink bezighoudt. Rijkswaterstaat hult zich in stilzwijgen over de stand van zaken. De A73 ging ruim twee jaar later open dan gepland en de oplevering van de Landtunnel A2 vindt niet deze zomer plaats en is tot nader order uitgesteld. Een nieuwe opleveringsdatum is niet bekend, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. De tunneltechnische installaties zijn bij beide projecten het grote struikelblok.

Risicofactoren

De vraag dringt zich op of de Tunnelwet niet overhaast is aangescherpt, geïnspireerd op de tunnelrampen in de Alpen. De ongevallencijfers in Nederlandse tunnels geven daar namelijk geen enkele aanleiding voor. Het SWOV, het wetenschappelijk onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid, inventariseerde tussen 2004 en 2008 39 ongevallen in tunnels, waarbij drie dodelijke slachtoffers vielen. "Het aantal ongevallen in tunnels bedraagt 1,1 procent van alle 3444 geregistreerde ongevallen met ernstig letsel op snelwegen. Dat is nauwelijks meer dan op de rest van de snelwegen." Toch concludeert SWOV dat in tunnels veel extra risicofactoren aanwezig zijn. Vooral bij brand en giftige stoffen zijn de gevolgen van een ongeval in een tunnel al snel veel ernstiger. "De verkeersveiligheid in tunnels kan worden verbeterd met vluchtstroken, beperkte hellingspercentages (of kruipstroken voor langzaam verkeer) en ruime bochten." Extra aandacht is vereist voor het ontwerp van de tunnelmonden en verlichting. Weefvlakken en uitvoegingen moeten achterwege blijven wanneer er geen vluchtstroken zijn, luidt het wetenschappelijk advies. De huidige wetgeving is zo streng dat 53 installaties nodig zijn om een tunnel veilig te verklaren. De aanscherping van de regels in 2006 leiden in de praktijk tot grote problemen bij de uitvoering. De Roertunnel en Swalmen tunnel waren de eerste projecten die moesten voldoen aan de nieuwe eisen. De uitvoering van de afbouwfase verliep ronduit moeizaam. Rijkswaterstaat en Volker Wessels liepen keihard aan tegen vertraging en tegenslag. Ook bij de A2 Landtunnel botsten Rijkswaterstaat en Cofely over de aanpak van de installaties, maar inmiddels onthouden de partijen zich van commentaar. Wethouder Gerard IJff van Roermond adviseert andere gemeenten met een tunnelproject goed op te letten bij afspraken met Rijkswaterstaat. "Vooral afspraken over de financiën moet je vooraf regelen. Achteraf geeft Rijkswaterstaat geen thuis", waarschuwt IJff andere bestuurders. Hij heeft b&w van Delft op bezoek gehad over de naderende uitvoering van de A4 Midden Delfland en er zijn ook contacten met de A2 Maastricht. Ook kreeg hij bezoek uit Amstelveen (Keizer Kareltunnel) en Leidsche Rijn (A2 Landtunnel). Een aparte vluchtstrook in de tunnel of de bouw van een brandweercentrale bij een van de tunnelmonden kan in zijn ogen al veel ellende bespraren.

Autistische trekjes

Oud-minister Peijs schrapte de vluchtstrook uit kostenoverwegingen. Rijkswaterstaat was niet van plan op te draaien voor een aparte brandweerpost en de gemeente Roermond ook niet, dus moesten het 53 installaties worden, waaronder een watermistsysteem. "Zorg dat je aan tafel komt als partner. Mij is dat alleen gelukt door hard te roepen en contact te zoeken met Kamerleden. Rijkswaterstaat begint autistische trekjes te vertonen zodra een onderwerp politiek gevoelig ligt. Niemand is meer aanspreekbaar. Goede communicatie had veel ellende en onrust bij omwonenden kunnen voorkomen. Mijn ervaring is dat de betrokken gemeenten nu vooral lijdend voorwerp zijn, zonder enige beslissingsbevoegdheid. Het wordt hoog tijd dat het gezamenlijk belang van een veilige tunnel centraal komt te staan bij het ontwerp en de uitvoering. Alle betrokken partijen, dus ook gemeente en brandweer, moeten daar als partners aan kunnen bijdragen." IJff doet tijdens het Nationaal Wegencongres een boekje open over zijn ervaringen met Rijkswaterstaat. De komende jaren staan nog veel meer tunnelprojecten op de agenda, onder meer de Zuidas, Gaasperdammerweg en Keizer Kareltunnel. Bij diverse andere tunnels ligt het ontwerp al vast en is de gunning (zo goed als) rond. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Tweede Coentunnel, maar ook voor de A2 Maastricht, Botlektunnel en Sluiskiltunnel. Om nieuwe ellende en vertraging te voorkomen heeft minister Eurlings beslist alle lopende en geplande projecten onder de loep te nemen. Hans de Ruiter is aangesteld als aparte tunnelregisseur bij Rijkswaterstaat en in quick scans komt per project een nieuw plan van aanpak. Standaardisering en versimpeling zijn de nieuwe toverwoorden. De projectmanagers zitten er met smart op te wachten, vooral bij de projecten waarbij ontwerp en uitvoering aan de orde zijn. Ook de onafhankelijke commissie van tunnelveiligheid, die vorig jaar het recordaantal van twaalf adviezen uitbracht, wordt onderworpen aan een evaluatie. De professoren Ale en Vrouwenvelder buigen zich over de vraag hoe de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels kan worden aangepast. De minister heeft dit voorjaar aangegeven in twee brieven aan de Tweede Kamer niet te zullen wachten op de uitkomst van evaluaties, maar zo snel mogelijk regels aan te passen. Zo is ingrijpen bij lopende projecten mogelijk zonder de wet te overtreden. Daarbij geeft hij alvast aan niets te zien in dure vluchtstroken in de tunnels. Ook watermistsystemen of sprinklers beschouwt de minister als overbodig voor nieuwe projecten. Om nieuwe inzichten niet te dwarsbomen moet de inbouw van dergelijke systemen wel mogelijk blijven en wordt daarvoor ruimte vrijgehouden in het ontwerp. De richting voor de nieuwe koers is ingezet, maar de invulling laat nog even op zich wachten.

Publicatie datum:
25-08-2010 00:00

 

 

 

 

Storing veroorzaakt olievervuiling bij tunnelbouw
dinsdag, 24 augustus 2010 RTVHellendoorn
NIJVERDAL - Vorige week is bij de werkzaamheden aan de tunnel door een storing aan een heimachine hydraulische olie over een deel van het Rode Dorp verneveld. De storing vond vorige week donderdag plaats aan de Bouwmeesterstraat, even voorbij de Joncheerenlaan.

De olie kwam vrij in de vorm van een fijne nevel. De olie is terecht gekomen op gevels, tuinmeubilair en auto's. Aanwonenden hebben dit gemeld bij de bouwcombinatie Leo ten Brinke en kregen hier onlangs een brief over van Rijkswaterstaat. De bewoners wordt verzocht om te controleren of er olieresten rondom het huis kunnen worden gevonden. De olie kan, als deze niet verwijderd wordt, op lange termijn sporen achterlaten op de lak van auto's. Bewoners die olieresten vinden, kunnen op kosten van het project de auto laten wassen bij een autowascentrum op het industrieterrein.

De olieresten aan de woningen zijn verwijderd door een professioneel reinigingsbedrijf. Ook hiervoor hebben de aanwonenden zich moeten melden bij Rijkswaterstaat.

‘Bliksemsteen’ Ravijn puur bij toeval ontdekt

woensdag 18 augustus 2010 | 14:41

 
Louis Verhaard (l) uit Olst vond in de bouwput bij het Ravijn een steen die vermoedelijk geraakt is door de bliksem.
Foto: Gerard Vrakking

NIJVERDAL - Het Ravijn bij Nijverdal is voor Louis Verhaard uit Olst momenteel welhaast een paradijs op aarde. De amateur-geoloog struint graag rond in de enorme bouwput. Door het gegraaf dat nodig is om de N35 te verleggen en naast de weg een spoorlijn te plaatsen, komen allerlei stenen aan de oppervlakte. Voor de ‘leek’ misschien saai en nietszeggend, maar het getrainde oog van Verhaard pikt de bijzondere stenen er zonder moeite uit.

 

Zo zag hij onlangs ter hoogte van het bezoekerscentrum van de Sallandse Heuvelrug een bijzondere steen uit de zandwand steken. Nadat hij de steen thuis twee dagen lang voorzichtig had geborsteld, zag Verhaard dat het een basaltsteen was. Het bijzondere is dat deze steen, terwijl hij ruim twee meter onder de grond zat, is getroffen door bliksem. Verhaard: „In Nederland is nog nooit een zwerfsteen gevonden waar de bliksem is ingeslagen.” Dat ondergrondse stenen worden getroffen, is waarschijnlijk niet uniek. Dat de steen ook daadwerkelijk wordt gevonden, is dus volgens Verhaard nog nooit voorgekomen. Rob van de Vlekkert uit Deventer, ook amateur-geoloog en al jaren bevriend met Verhaard, bevestigt de lezing van de Olstenaar. “Je kunt zien aan deze steen dat er iets niet klopt, er is iets mee gebeurd. Zo zitten er bijvoorbeeld zandkorreltjes gesmolten in de steen. Dus niet er op, maar er echt in. Je krijgt ze niet los. Wij zijn al veertig jaar bezig met geologie, maar dit is nieuw voor ons. We kunnen elke steen thuisbrengen, maar deze niet. De structuur is niet normaal.”

Bovendien vermoedt Verhaard dat de steen óf een vulkanische bom (brokstuk van een vulkaanuitbarsting) of een meteoriet is. “Het is op z’n minst een vulkanische bom die uit de Eifel komt en die zijn 500.000 jaar geleden ontstaan.” Die brokstukken zijn vervolgens door rivieren en dikke ijslagen naar deze regio verplaatst.

De twee geologen hebben de steen onder de microscoop van Van de Vlekkert bekeken, maar ook met het blote oog is duidelijk te zien dat er iets met de steen is gebeurd. Aan één kant is de oppervlakte van de steen grover, loopt er een duidelijke ‘goot’ over de steen en is hij zelfs een beetje zwartgeblakerd. Verhaard: „En je ziet allemaal kleine barstjes in de rest van de steen. Dat komt door de kracht van de bliksem.”

Verhaard is dolenthousiast na de vondst van nog meer bewijs. „Klei wordt ook rood als je het bakt, kijk maar naar bakstenen. Het is nu zo goed als zeker een blikseminslag geweest.”

 

Tunnel moet Nijverdal rust geven

Artikel in Trouw 13 augustus 2010.

 

nijverdal – Zomer 2010 in Nijverdal. De spoorlijn is compleet opgebroken. Auto’s rijden op de Grotestraat in een colonne achter een reinigingswagen. Files zijn een gebruikelijk beeld in het dorp. Buiten vakantietijd wurmen zich dagelijks 30.000 voertuigen langs Blokker en Livera op de weg tussen Twente en Salland.

Maar vanaf 2013 wordt alles anders. Automobilisten en treinreizigers passeren dit dorp aan de Sallandse Heuvelrug dan per tunnel. Waar in Nederland bijna elk dorpje een rondweg kreeg, bleven de inwoners van Nijverdal met het Rijk, de wegbeheerder, steggelden over de wegomlegging. Na 25 jaar overleg plus 7 jaren bezwarenprocedures werd het de tunnel.

Tot nu scheidde de Rijksweg 35 de Overijsselse provinciehoofdstad Zwolle praktisch van Twente. De aanbevolen reisroute leidt zelfs per snelweg langs Apeldoorn. Ook Overijssels gedeputeerde Job Klaasen (VVD, verkeer en vervoer) uit Almelo pendelt dagelijks via deze Gelderse route. ,,De helft langer, maar de helft sneller”, zegt hij.

 

 

Geluidfragment van het programma Alles Draait Om Geld.

 

 

Al ingewijd ver voor de opening

vrijdag 06 augustus 2010 | 16:15 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 06 augustus 2010 | tubantia

 
NIJVERDAL - ; Eenzaam staat het betonnen gevaarte in het landschap even buiten Nijverdal. Er gaat nog geen auto overheen en nog geen trein onderdoor. De ingebruikneming van het kunstwerk, zoals het in Rijkswaterstaat-terminologie wordt genoemd, duurt dan ook nog even. Maar ingewijd is het spoorwegviaduct, dat onderdeel is van het combitunnel-project, al wel. Een onbekende graffitikunstenaar heeft de betonkolos al voorzien van zijn uitingen. Of hij met de tekst zijn ongenoegen over het combitunnel-project kenbaar wil maken of dat hij het gewoon een sterke tekst vindt, is niet bekend. Wel bekend is dat Rijkswaterstaat de graffiti eerdaags zal verwijderen en dat er een anti-graffiticoating op het viaduct wordt aangebracht. foto Linda Nieuwenhuis

 

 

Zie hierboven "de infrastructurele projecten verdubbeling van de spoorlijn Almelo-Zwolle"

 

Boskronkel open najaar 2010

20 juli 2010 Gemeente Hellendoorn

Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn kregen de afgelopen tijd regelmatig het verzoek om te bezien of het alsnog mogelijk is de Boskronkel tijdens de bouw van het Combiplan open te stellen voor fietsers en wandelaars. Beide partijen hebben dit ter harte genomen en zijn in gesprek gegaan met Ten Cate.Ten Cate stelt grond beschikbaar en hierdoor is het mogelijk geworden de Boskronkel in het najaar van 2010 weer open te stellen. Rijkswaterstaat en de gemeente komen hiermee tegemoet aan de wensen van de inwoners en hopen met dit besluit het recreatieve element voor de gebruikers van de Boskronkel te hebben hersteld.

foto

Het college van B&W van de gemeente Hellendoorn heeft besloten een financiële bijdrage te leveren van € 15.000,- voor het realiseren van het fietspad dat gedeeltelijk over het terrein van Ten Cate loopt. De overige kosten worden gedragen door Rijkswaterstaat.

 

Met de aanleg van een tijdelijk fietspad, over het terrein van Ten Cate en parallel aan de oude Boskronkel en de Campbellweg (langs de bouwweg), kan de fietsverbinding worden hersteld, totdat de definitieve weg gereed is. Na het gereedkomen van het Combiplan in 2013, zal de Boskronkel een definitieve invulling krijgen.

 

Boskronkel in het najaar weer open
maandag, 19 juli 2010 RTVHellendoorn
NIJVERDAL - Het fietspad De Boskronkel gaat in het najaar weer open, dat heeft de gemeente vandaag bekend gemaakt. Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn kregen de afgelopen tijd regelmatig het verzoek om te bezien of het alsnog mogelijk is de Boskronkel tijdens de bouw van het Combiplan open te stellen voor fietsers en wandelaars.
Beide partijen hebben dit ter harte genomen en zijn in gesprek gegaan met Ten Cate. Ten Cate heeft ingestemd met het ter beschikking stellen van grond. Hierdoor is het mogelijk geworden de Boskronkel in het najaar van 2010 weer open te stellen. Rijkswaterstaat en de gemeente komen hiermee tegemoet aan de wensen van de inwoners en hopen met dit besluit het recreatieve element voor de gebruikers van de Boskronkel te hebben hersteld.

Het college van B&W van de gemeente Hellendoorn heeft besloten een financiële bijdrage te leveren van € 15.000,- voor het realiseren van het fietspad dat gedeeltelijk over het terrein van Ten Cate loopt. De overige kosten worden gedragen door Rijkswaterstaat.

Met de aanleg van een tijdelijk fietspad, over het terrein van Ten Cate en parallel aan de oude Boskronkel en de Campbellweg (langs de bouwweg), kan de fietsverbinding worden hersteld, totdat de definitieve weg gereed is. Na het gereedkomen van het Combiplan in 2013, zal de Boskronkel een definitieve invulling krijgen.

 

De ingezonden brief (12-07-2010) lijkt te helpen.

 

Verkenning N35: 'Sneller en Beter'

woensdag 14 juli 2010

NIJVERDAL - Het onderzoek van de provincie Overijssel naar de mogelijke verbreding van de N35 (Almelo-Zwolle) tussen Nijverdal en Wierden tot een autoweg met twee maal twee rijbanen is één van de eerste verkenningen, die wordt uitgevoerd in het kader van de zogenoemde Crises- en Herstelwet.

Deze door de Tweede Kamer goedgekeurde wet is bedoeld om vastgelopen projecten uit het slop te trekken en werkgelegenheid te behouden, met name in de bouwsector. De Tweede Kamer vindt dat dergelijke projecten via de uitgangspunten van 'Sneller en Beter' moeten worden uitgevoerd.

Het voordeel van een project dat onder deze nieuwe wet valt is de 'verlichte bewijslast'. Het is niet langer verplicht allerlei uitgebreide (dus tijdrovende) milieuonderzoeken te laten uitvoeren en mogelijke alternatieven hoeven niet langer tot op de bodem te worden uitgezocht. Natuurlijk moet de gekozen oplossing wel worden gemotiveerd op onderdelen als verkeer, veiligheid, geluid, natuur, kosten, milieu en dergelijke en moet de uitvoerbaarheid worden getoetst.

 

Uit Inform juli 2010

In Nijverdal werkt Van Hattum en Blankevoort, als onderdeel van Combinatie Leo ten Brinke, aan een tracé van 6,5 kilometer. Een project met unieke kenmerken, niet alleen vanwege het innovatieve karaker van de tunnel, maar bovenal omdat het een binnenstedelijk project is in een landelijke omgeving dat erom vraagt de belangen van de bewoners centraal te stellen. En dat gebeurt!

In de jaren ’70 opperde caféhouder Leo ten Brinke het idee om het centrum van Nijverdal te ontziendoor de aanleg van een tunnel. 

Vier decennia later is de bouw van de tunnel een feit. André Steketee van Van Hattum en Blankevoort is als hoofduitvoerder

van de Betoncombinatie Nijverdal nauw betrokken bij de realisatie. “Het is een uniek tracé. De tunnel,die onderdeel uitmaakt van het traject, bestaat

namelijk uit één tunnelbuis waar, gescheiden door een wand, zowel treinen als auto´s gebruik van maken. Een technisch hoogstandje en een primeur in

Nederland. Daar mogen we beslist trots op zijn.

Handen in de lucht

Het project kende een ongebruikelijke start. Nadat Rijkswaterstaat via brieven en berichtgevingen in kranten alle omwonenden vooraf had ingelicht over het project en de mogelijke overlast, startten

de voorbereidende werkzaamheden. “Stel je voor”, vervolgt André Steketee. “We startten in oktober 2009, conform planning met heien. Binnen een half uur kwam er een man met zijn handen in de lucht

de bouwplaats opgerend. Met klem verzocht hij ons het heien te staken. De man gaf aan grote schade te lijden als het heien doorging. De man in kwestie was de heer Van Keulen, eigenaar van de plaatselijke

kwekerij voor papegaaien en koikarpers.”

Roofvogel op de bouwplaats

“Van Keulen kweekt onder meer Australische zwarte roodstaartkaketoes. Normaal broeden deze zeer zeldzame vogels in oktober, maar door het heien verlieten ze hun nesten en vlogen ze volledig in

paniek door de ren. Overigens niet alleen vanwege het geluid en de trillingen. De hoge kraan die nodig is voor het heien, had ook zijn uitwerking. De vogels

zagen de kraan aan voor een roofvogel, hun enige natuurlijke vijand.”

Als gekken

“Ik lieg als ik zeg dat ik direct de ernst van de situatie kon inschatten. Maar nadat de uitvoerder mij van het verzoek op de hoogte stelde, heb ik het project uiteraard wel meteen even on hold gezet.

Ik ben eerst met Van Keulen in gesprek gegaan, en heb vervolgens met eigen ogen gezien hoe de kaketoes als gekken heen en weer vlogen. Inmiddels begreep ik dat een gezond kuiken een waarde van

velen duizenden euro’s vertegenwoordigt. Reden genoeg om direct met de opdrachtgevers en andere betrokkenen direct om tafel te gaan zitten. Ik heb verteld wat de belangen voor Van Keulen waren en

toegelicht waarom ik het project uit wilde stellen. Rijkswaterstaat en de gemeente waren het roerend met ons eens om de werkzaamheden drie maanden op te schorten tot na de broedperiode.”

Kritieke pad

Uiteraard worden bij een dergelijke beslissing de bedrijfsmatige belangen nauwkeurig afgewogen tegen de persoonlijke. In dit geval betrof het een projectonderdeel dat geen deel uitmaakte van

het kritieke pad. André Steketee: “We konden dus zonder al te veel negatieve gevolgen het deelproject stopzetten. Het risico dat we deze schade niet konden verhalen, heeft Van Hattum en Blankevoort

bewust genomen. Een volgende keer zouden we dat overigens beslist weer doen. Gezien vanuit menselijk en maatschappelijk oogpunt, maar zeker ook vanuit bedrijfsmatige overwegingen. Bij binnenstedelijke

trajecten als deze, is het succes afhankelijk van de binding met de omgeving. Je moet naar de bewoners luisteren en ze serieus nemen. Alleen dan kweek je begrip. Dat is essentieel om vertragingen tegen

te gaan en om de waardering voor het project te

maximaliseren.”

 

Bijdrage autoweg volgens afspraak

maandag 12 juli 2010 

NIJVERDAL - Met de alom gewenste opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden is naar verwachting zo'n tachtig miljoen euro gemoeid.

Hiervan neemt de rijksoverheid de helft voor haar rekening, betaalt de provincie Overijssel dertig miljoen euro en moet de resterende tien miljoen euro worden opgebracht door de Regio Twente en deelnemende gemeenten.

Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn wil een eerder gemaakte afspraak gestand doen en het beschikbaar stellen van de driekwart miljoen euro verwerken in de begroting van 2011. De aanleg van een 100-kilometer autoweg op dit traject vergroot de bereikbaarheid van Nijverdal vanuit Twente, verhoogt de verkeersveiligheid op dit weggedeelte en voorkomt dat het verkeer vanaf de kant Almelo/Wierden op de N35 straks al voor de 'tunnel' dichtslibt.

Het college is blij dat de provincie Overijssel nog deze zomer begint met de verkenning naar de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden en dat binnen een jaar duidelijk moet zijn hoe dit het beste kan worden aangepakt. Door dit onderzoek nu uit te voeren kunnen de werkzaamheden aan het Combiplan aan de oostkant van Nijverdal nog zodanig worden aangepast dat de kruisingen met de Burgemeester H. Boersingel en de Baron van Sternbachlaan direct ongelijkvloers kunnen worden aangelegd.

 

Damwand gedoopt voor start bouw Combitunnel Nijverdal (25 juni 2010 )

Vandaag werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van de tunnel in Nijverdal. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd ter hoogte van de Meijboomstraat een van de eerste damwanden gedoopt door Rijkswaterstaat en de andere betrokken partijen. Vervolgens werd de gedoopte damwand onder toeziend oog van de aanwezigen de grond in getrild. Met deze mijlpaal voor het project komt het uiteindelijke eindresultaat weer een stap dichterbij: een gecombineerde tunnel waarin spoor en N35 samen worden aangelegd. Naar verwachting staan in oktober 2010 alle damwanden op hun plek.

Burgemeester Van Overbeeke van de gemeente Hellendoorn trad op als gastheer. Na een korte terugblik op het voortraject, gaf hij het woord aan Hoofdingenieur-directeur Joke Cuperus van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Zij interviewde vervolgens de gedeputeerde Job Klaasen van de provincie Overijssel en vertegenwoordigers van ProRail en aannemerscombinatie Leo ten Brinke. In het vraaggesprek werd de prettige samenwerking tussen de betrokken partijen benadrukt. Ook de inspanningen die geleverd worden om de hinder te beperken voor de omgeving passeerden de revue. Joke Cuperus sloot het vraaggesprek af met het gemeenschappelijke doel voor alle betrokkenen: een veilige tunnel openstellen.

Flexibel geluidsscherm
Om geluidsoverlast tijdens het intrillen van de damwanden te beperken, maakt de aannemer gebruik van speciale geluidsschermen. Er zijn er twee van in gebruik voor het intrillen van de damwanden en zijn flexibel in te zetten. De geluidsschermen worden op hun plaats gehouden door een grote kraan en schuiven mee op naarmate het werk vordert.

fotograaf: Emile Willems

Gehandicaptenplatform doet aanbevelingen voor station
woensdag, 23 juni 2010 10:37 RTV Hellendoorn
NIJVERDAL - Het Gehandicaptenplatform is van mening dat er aan het nieuwe station voorzieningen moeten komen voor gehandicapten. Men heeft zich gebogen over de nieuwbouwplannen en heeft een brief met aanbevelingen aan de gemeenteraad gestuurd.

Op 26 mei heeft het Gehandicaptenplatform een bijeenkomst gehouden met de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) en met elkaar werd een lijst opgesteld van aandachtspunten voor het nieuwe station. Er wordt in de brief gepleit voor voorzieningen voor blinden en slecht zienden. "Het station en de directe omgeving dienen te worden voorzien van goede blindengeleiden-lijnen, duidelijke pictogrammen, brailletekens op leuningen, e.d. Hiervoor zou advies kunnen worden ingewonnen bij de Stichting Viziris. Een goede omroepinstallatie zou ook onderdeel van de voorzieningen dienen te zijn", meldt het platform in haar brief.
Daarnaast pleit men ook voor het goed bruikbaar en bereikbaar zijn van de OV chipautomaten en bankjes in en rondom het station.

Ook de aansluiting tussen perron en trein is in de huidige plannen nog niet optimaal voor mensen met een rolstoel, ook hier vraagt men de raad om de voorzieningen te verbeteren. "Indien dit (nog) niet gerealiseerd kan worden, dient er een “vlinder” te komen. Mogelijk kan deze worden bediend door de beheerder van de bewaakte fietsenstalling. Ook is het volgens de NS mogelijk om hiervoor vrijwilligers in te zetten. Zij dienen daartoe een cursus te volgen, terwijl de wettelijke aansprakelijkheid via de NS loopt", aldus het Gehandicaptenplatform.

Tot slot vraagt men de raad om een gelegenheid te creëren waar men een kopje koffie of thee kan drinken. "Dit is zeker van belang voor mensen, die voor aansluiting streekvervoer/trein hier moeten wachten. Mogelijk kan deze gelegenheid worden geëxploiteerd met inschakeling van mensen met een verstandelijke beperking (voorbeeld Oldenzaal). En er dient een invalidentoilet te komen", besluit men de brief.

 

 

Laatste spoorovergang in Nijverdal

College van Hellendoorn verheugd over verkenning N35

07 juni 2010
Het college van burgemeester en wethouders is zeer verheugd met het besluit om nog deze zomer de verkenning naar de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden tot een weg van 100 km/uur te starten.
foto

Zaterdag bezocht minister Eurlings Wierden en maakte het nieuws bekend dat het rijk, de provincie Overijssel en de regio Twente gezamenlijk de opwaardering van de huidige weg van 80 km/uur naar 100 km/uur willen oppakken.

 

De provincie Overijssel, in de persoon van gedeputeerde Job Klaasen, heeft zich al geruime tijd hard gemaakt voor deze opwaardering. Ook de regio Twente heeft dit initiatief van harte ondersteund. Het college spreekt dan ook haar waardering uit voor de voortvarendheid en volhardendheid waarmee de provincie en de regio zich hebben ingezet voor deze opwaardering. Zeker gezien de behoorlijke investering die daarmee gemoeid is. De totale kosten voor de opwaardering zijn begroot op 80 miljoen. De provincie neemt hiervan 30 miljoen voor haar rekening. De regio Twente investeert 10 miljoen en de resterende 40 miljoen draagt het rijk bij.

 

Voor de gemeente Hellendoorn komen twee ongelijkvloerse kruisingen steeds dichter bij. De toekomstige aansluiting met de Burg. Boersingel en de aansluiting met de Noord Zuid verbinding kunnen dan namelijk als ongelijkvloerse kruisingen worden aangelegd. Het college van Hellendoorn ziet hierdoor de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente aanzienlijk verbeterd worden.

 

 
Ook PvdA blij met toezeggingen minister
maandag, 07 juni 2010 09:25
NIJVERDAL – De Partij van de Arbeid is blij met de toezeggingen van minister Eurlings, die hij afgelopen zaterdag deed ten aanzien van de N35. Hij deed daar de toezegging dat met de verkenningenstudie Nijverdal-Wierden kan worden begonnen. Waarschijnlijk gaat de provincie Overijssel deze verkenning samen met de regio Twente en de betrokken gemeenten uitvoeren.
In de afgelopen 2,5 jaar is er door een stuurgroep van provincie, regio en gemeenten intensief gewerkt aan de marsroute van de N35. Voormalig PvdA wethouder Wilma Paalman heeft als lid van de stuurgroep zich achter de schermen intensief bemoeit met de lobby richting Den Haag.

Door het gereedkomen van de A35 Wierden-Almelo in 2007 bleek al snel dat de verkeerstoename richting Nijverdal niet 10-15 % was, maar 30 %. Reden voor alle partijen, onder aanvoering van Job Klaasen, gedeputeerde van de provincie Overijssel voor Mobiliteit, te pleiten voor een versnelling van het traject Nijverdal-Wierden.

Voor Wilma Paalman is daarbij vanuit Hellendoorn steeds de inzet geweest om ervoor te zorgen dat indien mogelijk het combiplan hierop nog aangepast zou worden. "Het zou natuurlijk een enorme kapitaalvernietiging geweest zijn om eerst aan de oostkant van Nijverdal 2 grote gelijkvloerse kruisingen aan te leggen en dan een paar jaar later alsnog ongelijkvloerse kruisingen. De kans was erg klein dat het zou lukken, maar net als bij de verplaatsing van het station moet je elke kans, hoe klein ook, grijpen". Zij is erg blij dat het met een enorme ambtelijke inzet vanuit de provincie toch gelukt is om dat stuk te versnellen en het combiplan alsnog aan te passen en dat nu de verkenningenstudie, die volgens haar erg snel uitgevoerd kan worden door minister Eurlings is toegezegd.
"We hebben er 2,5 jaar keihard aan gewerkt en ik was erg blij dat ik op de valreep van mijn wethouderschap vertrouwelijk te horen kreeg dat het hoogstwaarschijnlijk gelukt was."

De PvdA hoopt dat ook de verbetering van een ander karrenspoor, namelijk de spoorverbinding Wierden-Zwolle ook door alle partijen in de komende jaren verder wordt opgepakt, zodat met elektrificatie en een paar stukken verdubbeling hier ook een volwaardige treinverbinding komt, die na het gereedkomen van de Hanzelijn van Amsterdam naar Zwolle in 2013 een goed alternatief biedt voor de verbinding over Utrecht, Amersfoort, Deventer. Ook bij calamiteiten bij bijvoorbeeld Deventer is dit van groot belang.


 

Video van TV-Oost over "de A35 komt er aan"

 

 

De A35 komt er aan RTV Hellendoorn
zaterdag, 05 juni 2010 15:55
NIJVERDAL/WIERDEN – Demissionair Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat bracht aan het begin van de middag een bezoek aan de N35 bij Wierden. Met de woorden “de A35 komt er aan” liet Eurlings weten dat er alles aan gedaan wordt om de A35 zo snel mogelijk door te trekken naar Zwolle.
De minister maakte bekend dat hij en gedeputeerde Klaasen van de provincie Overijssel hebben besloten nog deze zomer te starten met de verkenning naar de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden tot een weg van 100 km/uur. Voor de uitvoering is 80 miljoen euro gereserveerd. 

 In Nijverdal wordt al gewerkt om de N35 in noordelijke richting te verleggen, zodat weg en spoor in één tunnelbak komen te liggen. Ook wordt het station Nijverdal naar het centrum verplaatst. Doel van de vandaag aangekondigde verkenning is om aan de oostkant van deze tunnel, tussen Nijverdal en Wierden, de geplande weg van 80 km/uur op te waarderen naar een autoweg van 100 km/uur. In de verkenning worden verschillende mogelijkheden onderzocht. Het resultaat van deze verkenning is een bestuurlijke voorkeursbeslissing hoe de weg eruit moet komen te zien.
Minister Eurlings benadrukte de noodzaak om vooruit te kijken bij de bouw van infrastructuur: “We maken werk met werk. We lossen met deze opwaardering niet alleen de problemen van vandaag op, maar ook die van de toekomst. De N35 is de ruggegraat van een regio met groeiambities. Een verbinding waar weggebruikers en omwonenden straks maximaal van profiteren.” Hij benadrukte het belang van een goede verbinding voor de regio en zegde toe dat nog voor de verkiezingen de handtekeningen gezet worden onder de overeenkomst om met de verkenning te beginnen. “Eenmaal ondertekend ontkomt niets of niemand daar meer aan”, aldus Eurlings.
Gedeputeerde Job Klaasen is blij met de verkenning naar de opwaardering van de N35. “Dit is het begin van een mooie nieuwe parel aan de N35-ketting. De werkzaamheden voor het Combiplan zijn al gestart, maar de aanpak van de weg aan de oostkant van de tunnel staan als laatste op de planning. Dit biedt ruimte voor Rijk en regio om in het huidige plan nog te anticiperen op toekomstige verkeersontwikkelingen. De regionale ambitie is uiteindelijk een 2x2-strooksweg van 100 km/uur zonder gelijkvloerse kruispunten.”
De aanpassingen in het Combiplan en de aanleg van het nieuwe weggedeelte tussen Nijverdal en Wierden zijn begroot op 80 miljoen euro. Rijk en regio delen de kosten, waarbij de provincie Overijssel 30 miljoen voor haar rekening neemt en de betrokken gemeenten en regio Twente 10 miljoen. Het Rijk draagt 40 miljoen euro bij.

Met de start van de verkenning is de realisatie van de ambitie rond de N35 van het Rijk, de provincie Overijssel en de aanliggende gemeenten een stap dichterbij gekomen. Hierbij gaat het om een gefaseerde opwaardering van de weg tussen Zwolle en Wierden naar een weg van 100 km/uur. Hierdoor verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel.
De PvdA Hellendoorn liet in een persbericht weten blij te zijn met de toezegging van minister Eurlings. De partij voegde daar aan toe dat ze ook hoopt op de verbetering van een ander karrenspoor, namelijk de spoorverbinding Wierden-Zwolle. Als dit door alle partijen in de komende jaren verder wordt opgepakt, zodat met elektrificatie en een paar stukken verdubbeling hier ook een volwaardige treinverbinding komt, biedt deze na het gereedkomen van de Hanzelijn van Amsterdam naar Zwolle in 2013 een goed alternatief voor de verbinding over Utrecht, Amersfoort, Deventer.

 

CDA kamerleden: ongelijkvloerse kruisingen in N35
dinsdag, 01 juni 2010 18:48 RTV Hellendoorn
NIJVERDAL - Tijdens een werkbezoek aan het combiplan in Nijverdal, hebben CDA’ers staatssecretaris Ank Bijleveld en 2e Kamerlid Eddy van Hijum toegezegd zich in te spannen voor de versnelde aanleg van ongelijkvloerse kruisingen in de N35 aan de oostzijde van Nijverdal. Zij zullen aan minister Eurlings vragen om op zeer korte termijn te kijken of dit mogelijk is.

De beide CDA’ers hebben samen met de aannemer (o.a. Hegeman Beton- en industriebouw) de bouwlocatie van het combiplan bezocht. In het gesprek gaven de woordvoerders van HBI aan dat het verstandig is om nu alvast in een keer ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen. Als dat niet gebeurt, moet dat later bij de verdere verbreding alsnog. Dat zou veel duurder zijn en leiden tot grotere logistieke problemen.

 De fracties van het CDA in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Hellendoorn steunen dit pleidooi ook.

Voor berichten van januari tot juni klik hier