Terug 

TUNNELPLAN

Op deze pagina staan (sinds 2006) regelmatig een aantal foto's met een stukje tekst over een actueel of historisch onderwerp van het Tunnelplan.

TUNNELPLAN 263,  een kijkje in de toekomst?

Met een klein artikeltje of een paar foto’s probeer ik nu op de website van de TC-Tubantia (http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/nijverdal ) de veranderingen op het nieuwe tracé van de N35 en de tunnel door Nijverdal aan te geven en in beeld te brengen. (in november 2009 stopt de TC-Tubantia abrupt met dorpspleinen op haar website ) 

De vraag is natuurlijk hoe het er over 6 jaar uitziet en of we TUNNELPLAN 263 nog kunnen schrijven.

Langs het tracé zijn er nu opeens wijzigingen (zoals de sloop van woningen) die erop duiden dat er een begin gemaakt is met dit megaplan. In de toekomst kijken is moeilijk, maar het heden en wat achter ons ligt is goed te beschrijven.

Tunnelplan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tunnelplan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Tunnelplan 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tunnelplan 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Tunnelplan 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Tunnelplan 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

Tunnelplan 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Tunnelplan 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Tunnelplan 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Tunnelplan 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Tunnelplan 170 171 172 173 174

 

   Blog

06-10-2012

Tunnelplan 149

Schatgraven of bewaren?  

 

Alweer 8 jaren geleden in 2004 werd de Eversberg onderzocht naar mogelijke sporen uit het verleden die de moeite waard zijn om te bewaren.

Voor de Leo ten Brinke tunnel (combiplan) moest de spoorlijn verplaatst worden naar een deel met archeologische waarde.

In een krantenartikel staat:

Goudzoeken
Het onderzoek zelf had nog het meeste weg van goudzoeken. Met een grondboor, gewoon zo een om thuis de tuin mee los te maken. De grond gaat door een zeef die doet denken aan die van een goudzoeker. Van den Berghe en Willemse bekijken het ‘goud’ dat achterblijft.
 

In 2005 staat te lezen:

Bijzonder
Of de vindplaatsen heel bijzonder zijn, kan Willemse nog niet aan geven. In Nederland worden immers wel vaker kleine kampementen van jagers en verzamelaars gevonden. ‘Toch kijken wij wel met speciale interesse naar vindplaatsen in gebieden langs het Regge dal.

Begin 2008 worden er een aantal proefsleuven op de Eversberg gegraven tot op de gele dekzand laag waarin wederom interessante vondsten naar boven komen.

 

Zo interessant dat de gehele bosstrook gekapt wordt en 23 naast elkaar liggende putten aangebracht worden. Laagje voor laagje werd onderzocht en gezeefd in een zeefinstallatie.

Het graafwerk werd in december afgesloten met een archeologische middag voor het publiek waar duidelijk verteld werd wat zoal gevonden was.

Eind 2008 was het onderzoek op de Eversberg afgerond en het eindrapport werd in 2009 verwacht.

 

Nieuwsgierig naar wat er nu gevonden was, zoek je op het internet naar mogelijke waardevolle archeologische plekken langs de Regge in de gemeente Hellendoorn.

Wat direct opvalt, is dat het Reggedeel in de gemeente Wierden (zuidelijk van de Eversberg) duidelijk staat aangegeven op een zogenaamde gemeentelijke Archeologische verwachtingskaart.

Ook de gemeente Ommen (noordelijk deel) heeft een dergelijke verwachtingskaart.

Met kleuren wordt hierop aangegeven waar hoge verwachtingen zijn en opvallend zijn de gebieden langs de Regge. Helaas is er niet zo’n kaart van de gemeente Hellendoorn, terwijl er ook hier hoge verwachtingen moeten zijn.

Archeologisch onderzoek voor een bouwvergunning aan de Grootestraat en aan de Spoorstraat geven kleine verwijzingen naar belangrijke vondsten op de Eversberg.

 

Navraag in 2010 bij het archeologisch onderzoeksbureau gaf aan dat er vertraging was opgetreden met de rapportage.

In 2011 blijkt dat het onderzoek groter geworden is dan eerst gedacht.

 

In september 2012 ligt er het onderzoekrapport, nee een echt boekwerk over het onderzoek op de Eversberg.  

Onvoltooid verleden

Sporen van meer dan 10.000 jaar menselijke activiteiten langs de Regge bij Nijverdal

ISBN 978-94-6064-791-8

Een met meer dan 300 pagina’s omvattend werk van een 15 tal specialisten die elk hun licht lieten schijnen op dit gebied.

Niet alleen over de vondsten van aardewerk of vuursteen maar ook analyse van gevonden dierresten en pollen die iets vertellen over het eten van de mensen en de aanwezige planten.

Duidelijk is wel dat de “Nijverdallers” over een grote periode gewoond hebben op de Eversberg vanaf het Paleolithicum, via de middeleeuwen tot de huidige tijd.

         

Schatgraven of bewaren?

Laten we bewust zijn welke historie we hier hebben en dit bewaren/documenteren, vooral omdat er de komende tijd nog meer bij de Regge gegraven zal worden

 

 

 

28-09-2012

Tunnelplan 148

Half werk.

De treinreizigers die komen uit het dorp Hellendoorn komen in een luxe positie wanneer ze volgend jaar met de fiets naar het nieuwe station gaan.

Vanaf de Oranjestraat komen ze direct op een prachtige overdekte fietsenstalling en kunnen dan via de overdekte stations traverse naar de perrons.

Dit is goed te zien op de plaatjes van Pro Rail en op de tekening van de bouwvergunning (voor de overkapping) bij de gemeente.

Verkorte overkapping van de traverse over het station.

Voor de reizigers uit Nijverdal die met de fiets komen is de situatie echter anders.

Aan de zuidzijde van het station (in het Park op Nijverdal) komt voor ongeveer 600 fietsen een dubbele fietsenstalling.

Dus kunnen er 300 onder en 300 bovenin geplaatst worden.

Je moet dan wel een oude fiets meenemen (staat in de regen en de sneeuw) omdat deze stallingen volgens Pro Rail niet overdekt worden.

Half werk zou ik zeggen, omdat er aangegeven is dat de 600 overdekte fietsenstallingen van de noordzijde naar de zuidzijde gaan.

 

Opmerkelijk is wel dat het deel van de traverse over de autoweg N35 ook geen overkapping krijgt.(zie ook Tunnelplan 146)

Half werk dus en volgens mij geen uitstraling richting centrum.

Naast het station van Alkmaar is wel een overkapping over een dubbele fietsstalling aangebracht en deze zou in Nijverdal zeker niet misplaatst zijn en goed ingepast kunnen worden naast het Park op Nijverdal.

Kijk ook hier.

Overkapping voor 600 fietsen in een dubbele fietsenstalling.

 

15-08-2012

Tunnelplan 147

Spoorbrug opgeblazen?

 

De bouw van de Leo ten Brinke tunnel door het hart van Nijverdal lijkt op een mega klus, maar nog geen 135 jaar geleden in 1878 werd begonnen met een veel grotere klus.

De aanleg van de spoorverbinding dwars door de berg en over het riviertje de Regge.

Een gigantische hoeveelheid zand werd verplaatst met primitieve gereedschappen (nu het Ravijn) en in deze geul werden de rails geplaatst.

Ook kwamen aan het spoortraject 5 overwegwachters huizen (zie tunnelplan 109), een grote goederenloods en een station/postkantoor Nijverdal met twee ambtswoningen.

Bij de kruising met de Regge ontstond een spoordraaibrug.

                                                                                            De eerste spoordraaibrug over de Regge.

De hele klus werd geklaard in amper 3 jaar waarna in 1881 de eerste trein over het traject kon rijden.

Op een tekening uit 1893 is deze draaibrug die geschikt was voor twee sporen goed te zien (bij het getal 76).

                                    Tekening uit 1893 met de spoordraaibrug.                                                     Tekening uit 1896.

Op zich een prachtig stukje techniek voor die tijd en waarbij de delen nog met klinknagels verbonden werden. (een deel van deze draaibrug is nu nog te zien en staat voor het War Museum aan de Grotestraat).

                            Een deel van de spoordraaibrug voor het War Museum

De draaibrug heeft maar 65 jaar over de Regge gelegen en is in de tweede wereldoorlog vernield. 

                                Bomkraters om de spoorbrug.                                                                                            De opgeblazen spoordraaibrug.

Eerst is het geprobeerd vanuit de lucht door de Amerikanen met bommen (de foto laat 11 bomkraters zien) en later succesvol door de Duitsers vanaf de grond met springstof.

Hierna lag er tijdens de bouw van een nieuwe betonnen brug een noodbrug over de fundaties.

De bouw van de betonnen spoorbrug met ernaast de noodbrug

Deze betonnen brug heeft ook geen lang leven gehad en is dit jaar na ongeveer 65 jaar afgebroken.

                                                                                De betonnen spoorbrug uit 1946.

Bij de afbraakresten vond ik nog een stuk tandheugel van de oude spoordraaibrug waarna een week later op dezelfde plek een blindganger (500 ponder bom) gevonden is.

            Tandheugel van de stalen spoordraaibrug.                                                Laatste middenpijler van de betonnen spoorbrug.

Nadat deze onschadelijk gemaakt is kan de Leo ten Brinke Combinatie beginnen aan de derde brug.

( de bom is onschadelijk gemaakt op zondag 23-09-2012, kijk hier. )

Ditmaal geen spoorbrug maar een verkeersbrug (N35), hopelijk voor langer dan 65 jaar.

 

 

15-07-2012

Tunnelplan 146

Traverse of loopplank?

 

In een krantenartikel uit de TC Tubantia van 6 januari 2011 is te lezen dat voor de herinrichting van de zuidelijke stationsomgeving toen een slordige 4,2 miljoen nodig was.

De provincie Overijssel kwam met 5 ton over de brug en Rijkswaterstaat met 4 ton. Tijdens een inloopbijeenkomst benadrukte wethouder Beintema dat de verlenging van de voetgangersbrug zo’n 550.000 euro kost en de rest gebruikt wordt voor de inrichting van de zuidkant (het park op Nijverdal).

Deze week vroeg ik mij af wat de burgers nu krijgen voor deze 550.000 euro bij het intakelen van het stalen frame van de traverse. Het gaat over een brug deel dat de twee rijbanen van de N35 kruist over een lengte van ongeveer 15 meter en bestaat uit vier kokers met daaraan vijf dwarsliggers. Hierop een loopdek en aan beide zijden een leuning.

Van het deel over het station zijn al prachtige plaatjes waarop te zien is dat er een doorzichtige overkapping aangebracht wordt om droog de perrons te kunnen bereiken. Echter het is ook duidelijk te zien dat het traverse deel over de N35 geen overkapping heeft.

Nu besloten is een fietsenstalling ook aan de zuidzijde (buiten de parkgrens) te plaatsen komen er veel meer treinreizigers vanuit het zuiden. Navraag bij Pro-Rail leert dat er geen overkapping komt vanaf de fietsenstalling tot het station.

Een gemiste kans omdat nu de gemeente Hellendoorn ook de kosten moet dragen van het ijsvrij houden van dit traverse deel?

Wordt de in de eerste ambitieuze plannen genoemde overdekte “nettentraverse” nu toch een “loopplank” ?

 

09-07-2012

Tunnelplan 145

Hoelang nog overlast?

 

Dodelijke ongevallen, overlast van de bouw, onzekerheid wanneer wordt beslist.

Enige opmerkingen die ik in de zaal om mij heen hoorde tijdens de toelichting van de stuurgroep “ Verkenning N35 Nijverdal Wierden” op 9 juli in Wierden.

Wanneer ik het goed begrepen heb, was de eerste ambitie om voor 60 miljoen een vlotte verbinding tussen Nijverdal en Wierden aan te leggen. De stuurgroep begon met 80 miljoen en na een jaar onderzoek komt men met een kostenplaatje van 140-160 miljoen. Daarvoor heb je een stroomweg met 2x2 rijstroken en 2 viaducten in Nijverdal, 1 in Wierden en een tunneltje voor de Vossenbosweg, daar waar nu een gelijkvloerse kruising is met verkeerslichten. Het ecoduct met fietstunnel valt buiten deze raming.

Maandag avond werd verteld dat door de twee viaducten in Nijverdal te schrappen en door al gronden te verwerven voor de 2x2 rijstroken die aansluiten op het combiplan de kosten naar 80 miljoen gebracht kunnen worden.

Veiligheid en overlast.

Door dit te doen blijft er in Nijverdal een onveilige situatie door deze ongelijkvloerse kruisingen en de mensen die in de buurt van deze kruisingen wonen hebben nog jarenlang overlast.

Een simpele rekensom leert ons dat de twee viaducten in Nijverdal dus samen minimaal 60 miljoen moeten kosten.

De oplossing lijkt dan ook direct te beginnen met de aanleg van de 2 viaducten in Nijverdal, het ecoduct, het tunneltje en het viaduct in Wierden. Aan de weg doen we niets (80 km weg) en we krijgen er voor terug een veilige weg die alle kunstwerken heeft voor de toekomst en minimale overlast voor omwonenden.

Wordt de verkeersdruk hoger kunnen altijd nog de gronden gekocht en 2x2 rijstroken asfalt gedraaid worden.

1 jaar overlast voor de bouw van 3 grote kunstwerken, veiligheid en geen onzekerheid !!

                          De N35

 

25-06-2012

Tunnelplan 144

Oude en nieuwe bruggen.

Moeilijk te ontdekken maar de bouw aan de nieuwe Rijksweg N35 of A35 gaat gewoon door.

Ten zuiden van de spoorbrug met de mooie naam EVERSBERG is begonnen met de voorbereidding van de aanleg voor een dubbele verkeersbrug. Deze brug zal de nieuw te graven Regge kruisen in het plan de Groene Mal 3.

Het waterschap Regge en Dinkel zal deze zomer beginnen met de aanleg van de meanderende nevengeul. Getracht wordt de oude loop (voor zover deze nog te vinden is) te volgen langs de Eversberg en dan achter de riool waterzuivering via de rand van de Jeannettenberg weer aan te sluiten op de oude Regge.(zie ook de pagina http://www.tunnelplan.nl/groene.htm )

In 2005 en in 2008 werden op de Eversberg en in het Regge dal archeologische vondsten gedaan. In de omgeving van de spoorbrug zijn zelfs resten van een potbeker uit het Laat-Neolithicum/Vroege Bronstijd gevonden met wat scherven, vuursteen en enkele houten staken uit dezelfde periode.

Moeilijk te ontdekken, maar misschien waren ver voor onze jaartelling hier ook al bruggenbouwers.

 

12-05-2012

Tunnelplan 143

GPS fietsroute

 

Het is mooi weer dus je ziet nu een groot aantal fietsers die er op uit trekken. Op de fietspaden om Nijverdal genieten velen van de natuur in de bossen en op de heide. Opvallend is de toename van het aantal elektrische fietsen dat je tegenkomt op de heuvelachtige paden. Mensen die naast de fiets lopen met een rood hoofd,  “ in de berg” , kom je nu nog sporadisch tegen.

Op  verschillende websites zijn diverse fietsroutes te vinden zoals op www.ontrack.nl/ of www.gpstracks.nl . Hierop vind je zowel kaartjes met een route als ook GPS tracks die je kunt gebruiken met een fiets navigatie.

Voor bezoekers van de website www.tunnelplan.nl/fiets.htm die een rondje om Nijverdal willen wandelen of fietsen is nu ook de route beschikbaar als een GPS track.
Met deze fiets en wandelroute ( te downloaden van de website) komt je langs diverse interessante punten van het combiplan.
Ook wordt er een stukje geschiedenis beschreven over het ontstaan van dit plan en een uitleg gegeven bij markante punten.Langs het noordelijke deel staan op regelmatige afstanden meerdere banken die uitnodigen voor een rustpauze.
2 stuks in het Ravijn aan het Goudzoekerspad verder 1 in het centrum en 2 aan de Boskronkel.
Ook aan de Veenweg en het Bolderpad in het Wierdeseveen zijn ze te vinden.
Langs het zuidelijke deel zijn een groot aantal horecabedrijven met terrassen.

 

17-04-2012

Tunnelplan 142

 

Deze week presenteerde de Gemeente Hellendoorn, Rijkswaterstaat en ProRail  de vorderingen van het Combiplan.

Opvallend was de presentatie van het nieuwe station dat vlak voor de tunnel komt te liggen.

Met een artist impression werd inzicht gegeven in de plannen van de inrichting van het station.

De loopbrug die de twee perrons verbind met het stationsplein aan de noordzijde, waar zich de parkeerplaatsen en rijwielstallingen bevinden en het “Park op Nijverdal” aan de zuidzijde die een groene toegang geeft naar het centrum.

Maar ook aankleding van de kale betonmuren van het perron met een kleurige bedekking waarachter levensgroot de naam Nijverdal staat met een frisse appelgroen lettertype.

 

Voor elke treinpassagier die het station bezoekt is het direct duidelijk in welke plaats hij komt.

De autoreiziger die Nijverdal links laat liggen heeft het wat moeilijker en zal dat niet zo duidelijk zijn.

Misschien is het een suggestie de betonnen wanden van de autotunnel te voorzien van de naam van de initiator van dit grote tunnelplan, Leo ten Brinke,  ook in een frisse appelgroene kleur.

 

29-03-2012

Tunnelplan 141  

Herstel van de “ Patat Route ”

Komende zaterdagavond zal op het braakliggende perceel, op de hoek van de Grotestraat en de Joncheerelaan het informatiebord over de nieuwe “Patat Route“ onthuld worden.

                             de Oale Schuure                                                                                   Bakker Mulder

Deze plek was in de jaren 60 het keerpunt van het  tienerpubliek dat op zaterdagavond over de Grotestraat wandelde van “ de Bakker ” (Mulder) naar “ de Oale Schuure “.

Een afstand van ongeveer 500 meter, genoeg om een puntzak patat met mayonaise te kunnen verorberen.

In de jaren 70 is de route verlengd tot 1000 meter en lag het tweede keerpunt tegenover de huidige Lidl bij “ Vader Hendriks ”.

                                Vader Hendriks

Ook de verkorte route was erg in trek en menige Duitser ging naar “ Pommes Wim ” (Dollekamp) nu Jan Mast, voordat ze zich in het Nijverdalse nachtleven storten.

Aan de route lag ook de eerste Nijverdalse Discobar van Leo ten Brinke, uitbater van Studio Pub en bedenker van het Tunnelplan.

                                              Studio Pub

De nieuwe “ Patat Route ” zal straks over de Grotestraat en via een voetpad op het dak van de Leo ten Brinke tunnel lopen met een totale lengte van 1,8 kilometer en voorzien zijn van infopanelen op de plekken van de verdwenen etablissementen.  

 

19-02-2012

Tunnelplan 140

Fietssnelweg F35 of fietsweg?  

De nieuwe fietssnelweg de F35, moet er voor zorgen dat er een vlotte verbinding ontstaat naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen zo is te lezen op de website van de Regio Twente.

Het tracé van de F35 volgt tussen Nijverdal en Almelo de rijbaan van de Rijksweg N35. Tussen Almelo en Enschede komt de F35 langs het spoor te liggen.  

 

Startpunt in Nijverdal zal ergens bij zwembad Het Ravijn of bij het bezoekerscentrum van Staats Bosbeheer zijn.

De fietssnelweg zal dan over de Piet Heinweg lopen (deze is de komende week al afgesloten voor werkzaamheden) moet dan de Joncheerelaan gelijkvloers kruisen en gaat dan via de Bouwmeesterstraat richting het station Nijverdal Centraal.

Over de uitvoering van de Bouwmeesterstraat heeft de Hellendoornse politiek zich al uitgesproken.

Na het nieuwe stationsplein (een fietsknooppunt) zal de fietssnelweg via een fietstunnel de van der Muelenweg kruisen richting het riviertje de Regge. Door leerlingen van de scholengemeenschap Reggesteyn zijn al oplossingen onderzocht om het Reggedal met bruggen te overwinden.

Bij de oude toegangsweg van de voormalige havezate de Eversberg ligt al een nieuw stuk rood fietspad tot de Eversbergweg.

Hoe de fietssnelweg verder zaal lopen richting Almelo is afhankelijk van de verkenning van de autosnelweg A35 tussen Wierden en Nijverdal.

Uitvoering.

Zoals aangegeven door de Regio Twente worden normen gebruikt waardoor de F35 in geheel Twente goed herkenbaar wordt.

Het tracé van de F35 is opgebouwd uit vier ‘bouwstenen’: de rode loper, de randen, de constructie en de voorzieningen.

 •De rode loper is de continue lijn: het fietspad dat minimaal 4 à 4,5 meter breed is.

 •De randen zijn de verticale bouwelementen die een duidelijke begrenzing aan de fietssnelweg geven, daar waar dat noodzakelijk is (veiligheid) of gewenst (herkenbaarheid). De randen bieden de mogelijkheid om alle losse elementen (verlichting, rustpunten, bewegwijzering, voorzieningen, beplanting etc.) in een heldere structuur te organiseren.

 •Afhankelijk van de locatie en de inpassingsmogelijkheden ligt de fietssnelweg op maaiveld, talud of palen.

 •Verlichting, bewegwijzering, rustpunten, informatieborden, fietsenstallingen etc. zijn de voorzieningen die het gebruik van de fietssnelweg veraangenamen. De keuze voor het type voorziening is afhankelijk van de mogelijkheden die de locaties bieden.

In Enschede is al een stuk fietssnelweg volgens deze bovenstaande norm gereed gekomen.

In Nijverdal ook, alleen dit stuk fietssnelweg over de Eversberg is zeker niet 4 meter breed.

                                                                  Fietspad of fietssnelweg F35?

Bij een minimale breedte van 4 meter zal er nog een extra stuk rood asfalt nodig zijn.

Hopelijk wordt de Piet Heinweg en de Bouwmeesterstraat direct ingericht als de Fietssnelweg F35  en niet als fietspad of fietsweg.

(masterplan Fietssnelweg F35)

                                                            Fietssnelweg F35?

Meer informatie over fietssnelwegen.

26-01-2012

Tunnelplan 139  

 

Uitkijken op spoorlijnen in Goor en Nijverdal?

Zoals ik al aangaf in Tunnelplan 138, is op het kruispunt van de oude spoorlijnen Hellendoorn-Neede en Zwolle-Almelo het nieuwe station Nijverdal Centraal in aanbouw.

Deze centrale plek aan de ingang van de Leo ten Brinke tunnel is historisch gezien altijd een druk punt geweest voor het spoor in Nijverdal, een echt knooppunt.

Het middelpunt van al deze activiteiten was wel het seinhuis dat achter de RK-kerk stond.

Vanuit deze hoge uitkijkpost (waarvan de bouwtekeningen teruggevonden zijn) werden niet alleen de diverse wissels en seinen maar ook de overwegbomen in het dorp bediend.  Op deze bouwtekening stond ook dat een zelfde seinhuis in Goor geplaatst is.

Via de Stichting Historisch Goor kwam ik er achter dat op de kruising van de spoorlijn Zutphen-Hengelo en het oude spoorlijntje Hellendoorn-Neede niet alleen een zelfde seinhuis heeft gestaan maar ook een wit wachtershuis met een scheef dak, dat iedereen nog wel kent aan de Meiboomstraat.

De witte wachterswoning in Goor staat nu nog steeds naast het spoor. 

                                         

Seinhuis in Nijverdal.                                                                                                        Seinhuis in Goor.

 

Wachterswoning in Nijverdal.                                                                                          Wachterswoning in Goor.  

                  Situatie in Goor, links onder op de kaart boven de bocht in het spoor.

 Kortom vele overeenkomsten met Nijverdal.

 -Seinhuis.

 -Witte wachterswoning.

 -Kruising van NS spoor met de Bello spoorlijn Hellendoorn-Neede.

 -Aansluitbochten op het hoofdspoor (toen een eis van defensie met dubbel spoor in de bocht).

 -Het riviertje de Regge is zowel in Nijverdal als in Goor aanwezig en kruist het spoor.

 -Spoor naar de Stoomblekerij.

 -Twee stations (Nijverdal en Nijverdal Zuid) (Goor en Goor West).

 

Een historische plek bij het nieuwe station Nijverdal Centraal en misschien een suggestie voor de architect van de toekomstige stationskiosk om elementen van het oude seinhuis in zijn ontwerp mee te nemen waardoor er weer een uitkijkpunt ontstaat.  

Seinhuis Post I in Nijverdal (linksonder de stalen kabels voor de mechanische bediening van de overweg aan de Meiboomstraat en het sein aan de Steen van Ommerenstraat).

In het midden de goederenloods (staat nu in het spoorwegmuseum in Utrecht) en rechts de RK- kerk.

 ( foto Kees van de Meene )

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

Voor Tunnelplan 130 tot Tunnelplan 139     kijk hier......