Terug 

TUNNELPLAN

Op deze pagina staan (sinds 2006) regelmatig een aantal foto's met een stukje tekst over een actueel of historisch onderwerp van het Tunnelplan.

TUNNELPLAN 263,  een kijkje in de toekomst?

Met een klein artikeltje of een paar foto’s probeer ik nu op de website van de TC-Tubantia (http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/nijverdal ) de veranderingen op het nieuwe tracé van de N35 en de tunnel door Nijverdal aan te geven en in beeld te brengen. 

(in november 2009 stopt de TC-Tubantia abrupt met dorpspleinen op haar website )

De vraag is natuurlijk hoe het er over 6 jaar uitziet en of we TUNNELPLAN 263 nog kunnen schrijven.

Langs het tracé zijn er nu opeens wijzigingen (zoals de sloop van woningen) die erop duiden dat er een begin gemaakt is met dit megaplan.

In de toekomst kijken is moeilijk, maar het heden en wat achter ons ligt is goed te beschrijven.

Tunnelplan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tunnelplan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Tunnelplan 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tunnelplan 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Tunnelplan 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Tunnelplan 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

Tunnelplan 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Tunnelplan 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Tunnelplan 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Tunnelplan 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Tunnelplan 170 171 172 173 174

 

26-01-2012

Tunnelplan 139  

 

Uitkijken op spoorlijnen in Goor en Nijverdal?

Zoals ik al aangaf in Tunnelplan 138, is op het kruispunt van de oude spoorlijnen Hellendoorn-Neede en Zwolle-Almelo het nieuwe station Nijverdal Centraal in aanbouw.

Deze centrale plek aan de ingang van de Leo ten Brinke tunnel is historisch gezien altijd een druk punt geweest voor het spoor in Nijverdal, een echt knooppunt.

Het middelpunt van al deze activiteiten was wel het seinhuis dat achter de RK-kerk stond.

Vanuit deze hoge uitkijkpost (waarvan de bouwtekeningen teruggevonden zijn) werden niet alleen de diverse wissels en seinen maar ook de overwegbomen in het dorp bediend.  Op deze bouwtekening stond ook dat een zelfde seinhuis in Goor geplaatst is.

Via de Stichting Historisch Goor kwam ik er achter dat op de kruising van de spoorlijn Zutphen-Hengelo en het oude spoorlijntje Hellendoorn-Neede niet alleen een zelfde seinhuis heeft gestaan maar ook een wit wachtershuis met een scheef dak, dat iedereen nog wel kent aan de Meiboomstraat.

De witte wachterswoning in Goor staat nu nog steeds naast het spoor. 

                                         

Seinhuis in Nijverdal.                                                                                                        Seinhuis in Goor.

 

Wachterswoning in Nijverdal.                                                                                          Wachterswoning in Goor.  

                  Situatie in Goor, links onder op de kaart boven de bocht in het spoor.

 Kortom vele overeenkomsten met Nijverdal.

 -Seinhuis.

 -Witte wachterswoning.

 -Kruising van NS spoor met de Bello spoorlijn Hellendoorn-Neede.

 -Aansluitbochten op het hoofdspoor (toen een eis van defensie met dubbel spoor in de bocht).

 -Het riviertje de Regge is zowel in Nijverdal als in Goor aanwezig en kruist het spoor.

 -Spoor naar de Stoomblekerij.

 -Twee stations (Nijverdal en Nijverdal Zuid) (Goor en Goor West).

 

Een historische plek en misschien een suggestie voor de architect van de toekomstige stationskiosk om elementen van het oude seinhuis in zijn ontwerp mee te nemen waardoor er weer een uitkijkpunt ontstaat.

 

02-01-2012

Tunnelplan 138  

Uitkijken op kruispunt spoorlijnen?  

Op het kruispunt van de oude spoorlijnen Hellendoorn-Neede en Zwolle-Almelo is de nieuwe treinhalte Nijverdal Centraal in aanbouw.

Deze centrale plek aan de ingang van de Leo ten Brinke tunnel is historisch gezien altijd een druk punt geweest voor Nijverdal, een echt knooppunt.

In Nijverdal werd het spoor niet alleen gebruikt voor de aanvoer van katoenbalen en kolen voor de textielfabrieken KSW, KSB en NSB maar ook voor het transport van zand uit het Ravijn (Nijverdal Zanderij) naar ander delen in Nederland.

Verder waren er een groot aantal handelaren, die de kolenzakken met nootje 3 tot 5 uitleverden bij de Nijverdalse gezinnen en hun opslagplaatsen hadden naast het spoor aan de Spoorstraat (nu Wibbelink).

Vele kilometers spoor dus met wissels, draaischijven en 4 stations.    Ik kom op wel 25 kilometer!

Noord-Zuid.

Grens  Hellendoorn/Nijverdal tot grens Nijverdal/Rijssen                            4850 meter.

Oost-West.

Eversberg tot in het Ravijn                                                                          3750 meter.

Aansluiting Nederlandse Stoom Blekerij

Dubbel spoor langs watertoren naar oude bleek                                             900 meter.

Aansluiting Koninklijke Stoom Weverij

Spoor over Margrietstraat en Kerkstraat naar Hoge Dijkje                            750 meter.

Spoor over Van der Muelenweg en Salomonsonstraat naar Hoge Dijkje        500 meter.

Aansluiting Koninklijke Stoom Blekerij

Spoor van Reggehaven naar nieuwe bleek                                                     600 meter.

Spoor van Oranjestraat naar nieuwe bleek (deels dubbel)                            1250 meter.

Station Nijverdal Zuid

Emplacement bij station en Wibbelink  (5 sporen)                                       2500 meter.

Nijverdal Zanderij

Emplacement in het Ravijn  (4 sporen)                                                        4500 meter.

Station Nijverdal

Emplacement van de Regge tot Oranjestraat (4 sporen)                              3750 meter.

Halte Nijverdal Centraal.

Dubbelspoor van Eversberg door Leo ten Brinketunnel naar

het tijdelijk station Nijverdal West                                                              2250 meter.

Door de jaren totaal zo’n  25,6 kilometer spoor in Nijverdal.

Het middelpunt van al deze spoorse activiteiten was wel het seinhuis dat achter de RK-kerk stond.

Vanuit deze hoge uitkijkpost (waarvan de bouwtekeningen teruggevonden zijn) werden niet alleen de diverse wissels en seinen maar ook de overwegbomen in het dorp bediend.

Misschien een suggestie voor de architect van de toekomstige stationskiosk om elementen van het oude seinhuis in zijn ontwerp mee te nemen waardoor er weer een uitkijkpunt ontstaat op deze historische plek.

 

 

 

23-12-2011

Tunnelplan 137

Laatste slooppanden?

 

Het begin van het combiplan was de sloop van een aantal huizen in 2006.

Een op de hoek van de Piet Heinweg / de Joncheerelaan en verder het geboortehuis van Leo ten Brinke op de hoek van de Bouwmeesterstraat / de Joncheerelaan.

Het hoekhuis van de tandarts aan de Bouwmeesterstraat / Meyboomstraat moest ook wijken.

Dan achter het station een huis aan de Campbellweg en aan de Veenweg nog eens drie.

Als laatste een complete straat, de Steen van Ommerenstraat waarvan er nog maar 1 staat op de hoek met de Meyboomstraat met huisnummer 1.

Maar we zijn er nog niet zag ik vanmorgen, ook de panden Meyboomstraat 24 en 26 worden gesloopt.

Bij het zien van deze van deze huizen moest ik denken aan de maximale hoogte van het tunnel dak.

Er werd van uitgegaan dat het beton dak nergens hoger komt te liggen dan 1,05 meter boven de dorpel van de woning Meyboomstraat 11.

Deze dorpel kon ik nergens vinden omdat dit huis allang gesloopt is en dus ook het controle punt.

Ter hoogte van Bouwmeesterstraat 32 is een puist op het tunnel dak te zien, waaronder de aanjaag ventilatoren komen om de uitlaatgassen van de auto’s weg te blazen die onder de Joncheerelaan doorrijden. 

Het hoogste punt of het hoogte punt van de tuinen van Nijverdal?

 

25-11-2011

Tunnelplan 136

Erom of Eronder, tunnelplan van 1971 tot 2011  

De krantenartikelen die ik al jaren verzamel over het “Tunnelplan” gaven mij altijd  een algemeen beeld over de geboorte van het Combiplan.

Wanneer je de meer dan 1000 artikelen (http://www.tunnelplan.nl/29.htm) doorleest, valt het op dat er soms geen samenhang in de besluiten van de bestuurders is. Ook aan de hoeveelheid berichten (70er jaren 112 stuks, 80er jaren 73 stuks, 90er jaren 84 stuks en van 2000 tot 2010 wel 620 stuks) is te zien dat het plan soms op een klein vlammetje stond te pruttelen.

Toen  het boek “Erom of eronder” van Peter de Noord gisteren bij mij op de deurmat lag, dacht ik na een avond lezen, wat is het toch jammer dat de pers maar een kant kan belichten en je de bestuurderskant maar moeilijk kan volgen.

Vele artikelen en besluiten krijgen door dit boek nu een logische samenhang, veel herkenning maar ook verrassende nieuwtjes.

Het prachtige boek heeft een duidelijke indeling en leest erg gemakkelijk.

Het laat chronologisch alle (mis)stappen van het proces zien.

Maar we zijn er nog niet!     Straks ligt het tunnelhuis in het zand en zal de inrichting en decoratie moeten plaats vinden. Veiligheid, rijsnelheid en doorrijhoogte een warm station maar ook de Tuinen van Nijverdal zijn belangrijke items. Of blijft Nijverdal in de toekomst een flessenhals wanneer de tunnel weer eens gesloten is?

Eronder is voor de snelle jongens die geen tijd hebben en naar Zwolle of Almelo scheuren.

Erom voor de mensen die genieten op een terras in een leefbaar en bruisend centrum van Nijverdal zoals Leo ten Brinke al in 1975 aangaf.

Mooi boek, over de Leo ten Brinke Tunnel !!  

Erom of eronder. (presentatie boek 02-12-2011)

Presentatie boek (foto Jenne Brinks)

 

05-11-2011

Tunnelplan 135

Nieuw fietspad met oude geschiedenis op de Eversberg.

Op de Everberg is een nieuw fietspad gereed gekomen.

Vanaf de Everbergweg tot de oude oprit naar de voormalige havezate Eversberg ligt het rode pad parallel aan de nieuwe spoorlijn.

                                                                                                          Nieuw fietspad

De meeste fietsers beseffen niet dat ze over een voor Nijverdal belangrijk historisch gebied rijden.

Niet alleen woonde de Nijverdalse textiel fabrikant op de havezate Eversberg, maar veel vroeger waren hier ook al mensen.

In 2008 zijn onder dit fietspad bij opgravingen, sporen van fundatiepalen van huizen en akkerland gevonden.

                                                 Uitleg over de grondsporen

Deze vondsten uit de vroege ijzertijd laten zien dat de Eversberg al erg lang in trek was bij bewoners.

Naast het water (de Regge) kun je goed zien waarom deze vroege Nijverdallers hier hoog en droog gewoond hebben.

Denk er eens aan wanneer je over dit nieuwe fietspad fietst.

 

 

09-10-2011

Tunnelplan 134

Uitkijken naar een uitkijkpunt.

Regelmatig vragen niet-Nijverdallers mij hoe het er voorstaat met de tunnel.

Met enige trots kan ik dan vertellen dat de fundatie is aangebracht en er begonnen is met het storten van de betonnen tunnelwanden.

Is er  al wat te zien, is dan de volgende vraag, die ik dan met enige teleurstelling moet beantwoorden met , nou moeilijk.

Je kunt wandelend of op de fiets langs een hoge schutting gaan, waarachter het allemaal gebeurd.

Voor de lange bezoekers is het mogelijk net over deze schutting te kijken waarbij je uitgestrekt met de tenen in de hondenpoep staat en voor de kleinere bezoekers zijn gaten aangebracht waardoor je net niets kan zien.

                    Hoge schutting met "poeprand"

 

Beschamend is dit bij een projectbedrag van meer dan 300 miljoen euro.

Mijn oproep om uitkijkposten van een wachthuisje met een informatiebord (zie tunnelplan 118)   te plaatsen heeft het bij Rijkswaterstaat en de Gemeente Hellendoorn niet gehaald.

Ook vragen van de CDA fractie aan het college geven nog geen resultaat (luister maar naar dit geluidfragment bij 11:45 ).

 

 

Wel hebben de bouwers voor eigen gebruik een hoog uitkijkplatform ter plaatse van de vroegere Steen van Ommerenstraat geplaatst.

                       Excursieplatform voor eigengebruik van Rijkswaterstaat.

 

 

Triest dat de belastingbetaler alleen mag uitkijken naar een uitkijkpunt maar  verder niets ziet.

 

 

 

 

 

18-09-2011

Tunnelplan 133

 

Tunneldak toch onder de grond?

Begin 2002 begon de discussie over de hoogte van het tunneldak.

De buurtbewoners dachten dat een tunnel altijd onder de grond gemaakt wordt maar in Nijverdal bleek er toch een andere definitie van de tunnel te zijn.

Een maximale hoogte van 0,75 meter ofwel de tafelhoogte werd het.

De woordvoerster van de gemeente noemt in augustus 2002 een hoogte van het dak 1,2 meter boven het maaiveld, maar Rijkswaterstaat spreekt over 1,2 tot 1,7 meter.

Hierna moet bezuinigd worden en zal er een geluidscherm komen met een hoogte van 1,8 meter.

In september 2003 is er sprake van een hoogte van 10 tot 40 centimeter.

Bij het uitwerken van de plannen en de te verwachten kosten wordt er van uitgegaan dat de bovenzijde van het beton nergens hoger komt te liggen dan 1,05 meter boven de dorpel van de woning Meiboomstraat 11.

Op de tekeningen van de bouwvergunning is deze maat terug te vinden nl. 12,1 meter boven NAP.

Nu de bouw in volle gang is lijkt het dat de eerste plannen aangepast zijn.

 

In de nieuwsbrief van maart 2011 staat een tekening van de dwarsdoorsnede van het nieuwe station en zie je ook de tunnelbuizen. De treintunnelbuis heeft een totale hoogte van de bovenzijde van het dak tot op de onderwaterbetonlaag van 8 meter en de twee autotunnelbuizen een hoogte van 6,8 meter.

Tussen de onderwaterbetonlaag en de onderzijde van de autotunnelbuis was een laag vulzand gepland van 1,2 tot 1,5  meter.

Wanneer je nu vanaf de Meiboomstraat kijkt naar de werkzaamheden, kun je zien dat de betonvloer van de treintunnel op dezelfde hoogte ligt als de autotunnel.

Dus de autotunnel wordt 1,2 meter hoger en de maximale doorrijhoogte is hierdoor groter.

 Of de tunnel had toch onder het maaiveld kunnen liggen?

 

 

 

 

13-08-2011

Tunnelplan 132

 

Verplaatsen waterwegen.  

Niet alleen de drukke rijksweg N35 door Nijverdal maar ook het riviertje de Regge wordt de komende jaren verplaatst.

Het plan De Groene Mal Fase 3 dat nu ter inzage ligt bij het Waterschap Regge en Dinkel geeft aan dat er een nieuwe hoofdgeul gegraven wordt ten oosten van de huidige rivier.

Nadat de fase 1 (de aansluiting op de Regge bij de atletiekbaan) en fase 2 (de aansluiting op de Regge en een nieuwe brug in de Wierdensestraat) al gereed zijn wordt nu fase 3 aangepakt.

    

De hoofdgeul stroomt straks onder de nieuwe EVERSBERG spoorbrug door en meandert dan met een waterbreedte van ongeveer 15 meter naar het noorden.

Op oude kaarten is te zien dat geprobeerd is de oude loop van de Regge te volgen.

Daar waar nu de Boskronkel afbuigt van de Regge naar de Eversberg komt een fiets en voetgangersbrug, de Bospadbrug,  waarvoor Reggesteyn leerlingen al een paar jaar geleden enkele ontwerpen gemaakt hebben.

 

Tussen de rioolwaterzuivering en de Janettenberg ontstaat een natuurlijke smalle passage met hoge wanden.

Verder naar het noorden (achter het hoogspanning verdeelstation) sluit de nieuwe hoofdgeul aan op het deel van fase 1.

De huidige sloot met dichte begroeiing achter de rioolwaterzuivering geeft al een aardig beeld van hoe het er straks zal uitzien met diverse prachtige doorkijkjes.

    

De nieuwe Regge zal over een paar jaar een grote hoeveelheid water kunnen bergen en een natuurlijke plek voor planten, dieren en wandelaars worden.

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl/groene.htm)

 

 

 

04-08-2011

Tunnelplan 131

 

Dat eigenwijze Nijverdalse water.  

 

Deze week was het weer raak, voor de tweede keer de hele parkeergarage in het centrum onder water. Met hemelwater wel te verstaan terwijl de gehele ruimte overdekt is.

 

In de jaren 60 stonden de lage plekken in Nijverdal regelmatig onder water na een grote plensbui.

Vaak stond er in de Meijboomstraat (toen het diepste punt) een laag water, daar waar straks de ingang Oost van de Leo ten Brinke tunnel en het nieuwe station Nijverdal Centrum komt.

Een andere straat die veel overlast had van het eigenwijze Nijverdalse water was de Joncheerelaan. Toevallig straks naast de ingang West van de Leo ten Brinke tunnel.

De foto’s zeggen genoeg.

Wateroverlast aan de Meijboomstraat.

 

 

Wateroverlast aan de Joncheerelaan

 

 

De plensbui komt Nijverdal binnen over de Grotestraat.

 

 

Hoeveel van dat eigenwijze Nijverdalse water zou er nu in de tunnel kunnen lopen.

De hoogte kaart van de nieuwe N35 door de tunnel geeft aan dat bij Dalzicht de wegashoogte 30,544 meter is en bij de Meijboomstraat het diepste punt van de tunnel op 6,305 meter ligt.

Het station nog dieper n.l. 5,023 meter. Met een hoogte verschil van 25 meter wil het eigenwijze Nijverdalse water wel de berg afkomen.

Maar ook van de andere kant, bij de Regge ligt het wegdek op 10,651 meter, hebben we een hoogte verschil van 5 meter.

De afstand van Dalzicht tot de ingang West is ongeveer 1000 meter en van de ingang Oost (station) tot de Reggebrug ook 1000 meter. Met een breedte van 28 meter (2x2 rijweg +

dubbel spoor) krijgen we een oppervlak van 2000x28= 56000 vierkante meter.

 

Op 28 juli viel er 30 mm regen in een half uur tijd. (1 mm = 1 liter water per vierkante meter)

Dus op het combiplan kwam er 56000x30= 1680000 liter of 1680 kubieke meter.

Ter plaatse van het diepste punt bij de ingang Oost ( over 50 meter) zou er dan 1680/50x28=1,2 meter water staan.

Een wat technisch verhaal, maar dat is ongeveer tafelhoogte (standaard maat van Rijkswaterstaat).

 

Gelukkig zal dit nooit voorkomen omdat we kunnen vertrouwen op de nieuwe tunneltechniek (hopelijk beter dan in de parkeerkelder) en wordt het eigenwijze Nijverdalse water snel weggepompt.

 

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

 

(14-07-2011)

Tunnelplan 130

 

De bodem ligt er nu (2).  

Zoals al beschreven in Tunnelplan 129 waren er krimpscheuren ontdekt en gerepareerd in het onderwaterbeton van het nieuwe station achter de RK kerk.

Een stuk verderop aan de Bouwmeesterstraat kun je nu ook goed zien dat hier ook krimpscheuren ontstaan zijn.

Deze zijn later versterkt met stalen pennen die onder een hoek zijn aangebracht.

Verder lijkt het er op dat er een beetje teveel beton gebruikt is want met machines wordt aan de bovenste laag gefreesd en gehakt zoals op de foto’s te zien is.

 

Dit is niet voor iedereen zichtbaar omdat de houten schutting net iets te hoog is, maar daar kon wel eens verandering in komen.

Aan de overzijde is een stellage gemaakt van steigermateriaal die er uitziet als een uitkijkpost.

Misschien gunt Rijkswaterstaat ons toch een kijkje achter de schermen?

 

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

Voor Tunnelplan 120 tot Tunnelplan 129     kijk hier......