Terug 

TUNNELPLAN

Op deze pagina staan (sinds 2006) regelmatig een aantal foto's met een stukje tekst over een actueel of historisch onderwerp van het Tunnelplan.

TUNNELPLAN 263,  een kijkje in de toekomst?

Met een klein artikeltje of een paar foto’s probeer ik nu op de website van de TC-Tubantia (http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/nijverdal ) de veranderingen op het nieuwe tracé van de N35 en de tunnel door Nijverdal aan te geven en in beeld te brengen. 

(in november 2009 stopt de TC-Tubantia abrupt met dorpspleinen op haar website )

De vraag is natuurlijk hoe het er over 6 jaar uitziet en of we TUNNELPLAN 263 nog kunnen schrijven.

Langs het tracé zijn er nu opeens wijzigingen (zoals de sloop van woningen) die erop duiden dat er een begin gemaakt is met dit megaplan.

In de toekomst kijken is moeilijk, maar het heden en wat achter ons ligt is goed te beschrijven.

Tunnelplan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tunnelplan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tunnelplan 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tunnelplan 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Tunnelplan 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Tunnelplan 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Tunnelplan 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Tunnelplan 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Tunnelplan 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Tunnelplan 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Tunnelplan 170 171 172 173 174

 

                  

 

(24-06-2011)

Tunnelplan 129

 

De bodem ligt er nu.  

 

Vandaag was de bodem te zien, niet van de schatkist maar van het nieuwe station Nijverdal Centraal.

Een maand geleden is er gestart met het leegpompen van de bouwput waar straks het station moet komen achter de RK kerk.

Al snel bleek dat er een lekkage was in het vers gestorte onderwaterbeton en het grondwater daardoor  naar boven borrelde.

Er werden twee lange krimpscheuren in het beton ontdekt waarna de bouwput weer snel gevuld werd met water om voldoende tegendruk te geven.

Duikers zijn direct begonnen deze krimpscheuren te repareren en na voldoende uithardtijd kon deze week het water uit de bouwput gehaald worden.

De trekankers waaraan straks de perrons van het station en de twee rijbanen van de N35 worden vastgemaakt zijn nu goed te zien.

Vanaf de tijdelijke brug in de Meiboomstraat keken de toekomstige jonge gebruikers van het station in de diepte en hoorde je de opmerking “ papa daarom kost het ook zoveel” en “die pennen hebben ze veel te lang gemaakt”.

Maar de bodem die ligt er nu.

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

(25-05-2011)

Tunnelplan 128

 

De ovonde Nijverdal.

Deze week was de aftrap met een informatiebijeenkomst over de verkenning naar de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden.
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg aanzienlijk te verbeteren wil men dit wegdeel omvormen naar een 2x2 autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
Rijkswaterstaat heeft de opdracht gekregen een verkenning te starten naar het opwaarderen van dit deel van de N35 met ondermeer ongelijkvloerse kruisingen.

Voor het Combiplan zou dat betekenen dat de kruising bij de Boersingel en bij de Baron van Sternbachlaan voorzien worden van viaducten.

Meedenken is de leus van Rijkswaterstaat en een mogelijke variant (de ArrY variant) kan zijn om Nijverdal toch een ovonde te geven.

Deze ovonde ter hoogte van de Baron van Sternbachlaan zou dan voorzien zijn van op en afritten naar de N35 en kan de al genoemde viaducten vervangen.

                                                                   Schets van de ArrY variant.

Om het geheel wat duidelijker te maken staat hier een schets van het plan met in het noorden de aansluiting richting Kruidenwijk en de spoorlijn met het spoorviaduct, in het midden de ovonde Nijverdal met de N35 en in het zuiden de aansluitingen naar Nijverdal (Wierdensestraat) en het industrieterrein Groot Lochter (eventueel via de Gamma).

Ik ben geen wegen bouwkundige en weet niet wat mogelijk is, maar één troost, Leo ten Brinke was dat ook niet met zijn Tunnelplan in 1975.

De ArrY variant lijkt mij een leuke uitdaging voor de Leo ten Brinke Combinatie, extra werkgelegenheid en aantrekkelijk stukje meerwerk aan de ingang van Nijverdal.

                                                                                                               Situatie in mei 2011.

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

Zo zou de N35 richting Zwolle eruit kunnen zien, onder de ovonde in de Baron van Sternbachlaan.

Simpele constructie en weinig ruimtebeslag.

(16-05-2011)

Tunnelplan 127

Naam van de tunnel in Nijverdal ?

Afgelopen zaterdag dacht ik, zou de naam van de Tunnel onder Nijverdal nu al bekend zijn?
De nieuwe spoorbrug over de nevengeul van het riviertje de Regge in het plan de Groene Mal heeft in ieder geval al een duidelijke naam.


Van ver af is te lezen "EVERSBERG" met grote letters op de stalen groen/blauwe railing.
Kennelijk heeft Rijkswaterstraat al een keuze gemaakt voor de namen van de kunstwerken.

 Of de railing aan het begin van de tunnel bij het nieuwe station Nijverdal Centraal en de railing bij de Joncheerelaan breed genoeg zijn voor de tekst "Leo ten Brinketunnel" kon nog niet bevestigd worden.

(08-05-2011)

Tunnelplan 126

 

 

Het moet eerst slechter worden….

 

De kop van een krantenartikel uit het jaar 2000 laat zien:”Het moet eerst slechter worden”.

In het artikel wordt beschreven de chaos die ontstaat bij het NS-station, wanneer er onvoldoende fietsenstallingen zijn.

In 1973 was dit probleem niet aanwezig omdat je verplicht was je fiets bij de fietsenstalling aan de Stationsstraat te stallen, uiteraard tegen betaling.

Voor mij altijd de reden om mijn fiets in een steegje naast de drukkerij aan de Grotestraat te plaatsen.

Daar heeft hij zeker 3 jaar mooi droog gestaan.

De laatkomers die de fiets ’s morgens op het laatste moment nog in de rijwielklemmen naast de ingang van het station stalden, kregen ‘s middags een beteuterd gezicht, bij de aanblik van wat er overgebleven was.

De foto’s laten zien hoe een plaatselijke kleine ondernemer er voor zorgde zijn klandizie op pijl te houden.

 

Deze week moest ik hieraan denken bij het zien van de situatie die ik aantrof bij het tijdelijke station Nijverdal West.

Ook hier niet voldoende stal mogelijkheden en daardoor weer chaos.

Het moet eerst slechter worden….. ook voor het nieuwe station Nijverdal Centraal in het centrum van Nijverdal.

 

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

 

(30-04-2011)

Tunnelplan 125

 

Spoordijk.

 

Vanaf de Wierdense straat is de nieuwe spoordijk al duidelijk te zien.

Voor het Combiplan is de spoorlijn Wierden – Nijverdal verplaatst naar het Noorden en kruist de nieuwe Baron van Sternbachlaan over het spoorviaduct Veenweg.

Een bosje met een paar dennen geeft nog de plek aan waar een paar jaar geleden nog een prachtige witte villa stond.

De spoorlijn loopt verder richting Nijverdal en kruist straks het nieuwe fietstunneltje het Roetndakpad, genoemd naar een huis dat hier vroeger stond.

Een stuk verder staat de Eversbergspoorbrug over de nevengeul van het riviertje de Regge in het plan de Groene Mal met op de achtergrond de markante schoorsteen van de Nieuwe Bleek.

Op het laatste stuk tot het oude station ligt over de Regge de Konijnenbergspoorbrug die straks voorzien is van een dubbel spoor.

Via deze link ( http://www.youtube.com/watch?v=GPMgmtWOdFE ) is de spoordijk mooi te zien in vogelperspectief.

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

 

(20-04-2011)

Tunnelplan 124

 

Gemiste kans.

Een gemiste kans zou ik zeggen.

Het is triest dat de beide glazen wachtruimten die op het perron 1 van station Nijverdal staan en erg geschikt waren voor een uitkijkpost langs het tunnel tracé in Nijverdal ( zie Tunnelplan 118) nu al vernield zijn.

Van de zeven ruiten in het wachthokje  hebben er nu al twee barsten en gaten en zijn niet meer te gebruiken.

De kans op vernieling was achter de RK kerk vele malen kleiner geweest omdat er hier veel meer toezicht is. (parkeerplaats en tijdelijke brug aan de Meijboomstraat).

Misschien is het nu nog mogelijk om van de  twee vernielde wachthuisjes alsnog een

prachtige uitkijkpost te maken ( zie ook Tunnelplan 118 ).

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

 

(16-03-2011)

Tunnelplan 123

Eerste testen met railbus.

 

ProRails heeft vergevorderde plannen om in Nijverdal een test uit te voeren met zogenaamde railbussen.

Nu minister Schultz van Haegen deze week de kamer geïnformeerd heeft dat het proces en de regelgeving rondom tunnelveiligheid herzien moeten worden,  zal hierdoor de bouw van de combitunnel een verwachte vertraging van 8 tot 11 maanden krijgen.

Ook het treinverkeer door Nijverdal kan dan pas later opgestart worden.

 

Om te garanderen dat de ononderbroken treinverbinding Zwolle-Almelo eind 2012 weer aanwezig is, worden op dit traject een paar jaren railbussen ingezet.

Dit zijn bussen die zowel op de rails als ook op de weg kunnen rijden omdat ze voorzien zijn van banden en stalen treinwielen.

De railbus, die in Duitsland al toegepast wordt,  kan simpel van de rails rijden en zijn weg vervolgen via de straten.

 

Om te controleren of deze bussen door het centrum kunnen rijden (ze zijn zwaarder en iets breder)  zal eind week 13 een test uitgevoerd worden.

Twee bussen (een uit Zwolle en een uit Almelo) kruisen elkaar voor het Nieuw Dunant gebouw.

Voordat met de herinrichting van de Grotestraat begonnen wordt, komen hier de tijdelijke bus/trein haltes (Nijverdal Centraal).

 

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

 

(11-03-2011)

Tunnelplan 122

 

Eerste  contouren spoortunnel zichtbaar.

 

In het westelijk deel van het combiplan zijn de contouren van de treintunnel al goed te zien.

Ook is de waterdichte betonvloer met de uitstekende trekankers al zichtbaar.

Op de linker foto de onderste betonvloer met de inham voor het dienstgebouw, ook te zien op de rechter tekening.

De nieuwe brug in de Joncheerelaan komt boven de bruine scheidingswanden.

Tot  de Joncheerelaan is het nog een open bak die dan over gaat in een gesloten deel met een paar grote vierkante openingen in het dak voor de ventilatie.

Na de Meiboomstraat wordt de spoortunnel een brede open bak met twee perrons, het station Nijverdal Centraal met de veel besproken loopbrug.

 

Om ongeveer een idee te krijgen hoe het er uit zal zien, heb ik een foto van het perron van station Best gemaakt.

Hier ligt het perron ook deels in een open bak (wel een trieste aanblik).

Na de van der Muelenweg kruipt het spoor weer omhoog tot het maaiveld om dan via twee nieuwe bruggen over het riviertje de Regge,  Nijverdal te verlaten

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

(28-02-2011)

Tunnelplan 121

 

Op de website is te lezen dat een politieke partij vragen gaat stellen tijdens de vergadering van de Commissie Grondgebied over een te verwachten vertraging van de openstelling van de Tunnel van 1 jaar.

Niet in 2013 zou de opening dan zijn maar in 2014.

Op zich heb ik daar geen moeite mee omdat dan de Gemeente Hellendoorn 1 jaar langer kan sparen voor het naambordje “Leo ten Brinke Tunnel” maar wie draait er op voor de kosten om mijn website www. Tunnelplan.nl een jaar langer in de lucht te houden?

(sponsoren kunnen zich bij mij melden).

 

En dat het lang kan duren hebben we gezien bij de Roer Tunnel en de Swalmen Tunnel in Limburg.

Nadat die tunnel in 2002 gereed gekomen was had men nog jaren lang plezier van de afsluitingen en ombouw van het veiligheid systeem.

Nu, in 2011 zijn de naweeën hiervan nog regelmatig voelbaar, vooral tijdens de vakantie periode.

                                    De Swalmen tunnel.

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

(13-02-2011)

Tunnelplan 120

 

Maquette van tunnelplan.

 

Nu alweer 36 jaar geleden was dit krantenartikel te lezen:

“Studio Pub heeft op de voorlichtingsavond in het Hervormd Centrum gisterenavond duidelijk de show gestolen.”

Voor hun tunnelplan bestond grote belangstelling. Ook de maquette die men in korte tijd gebouwd heeft, trok de aandacht.

Al is die dan misschien niet geheel op schaal, er is duidelijk te zien hoe men zich de tunnel in werkelijkheid voorstelde.

                Leo bij de maquette in 1975.

 

Verder is te lezen:

“Als het tunnelplan haalbaar is, en dat is het beslist, vernamen we gisterenavond van een deskundige, dan moet worden afgewacht of de gemeente de ongeveer honderd miljoen gulden door het rijk en provincie gedekt kan krijgen.”

 

                                            Grote belangstelling.

Honderd miljoen gulden toen en een kostenplaatje van inmiddels 200 miljoen euro is een erg groot verschil.

Een maquette of een duidelijk informatiebord van het tracé lijkt mij dan wel op zijn plaats.

Regelmatig spreek ik belangstellenden die mij vragen waarom er midden in Nijverdal een kanaal gegraven wordt.

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

 

Voor Tunnelplan 110 tot Tunnelplan 119     kijk hier......