Terug 

TUNNELPLAN

Op deze pagina staan (sinds 2006) regelmatig een aantal foto's met een stukje tekst over een actueel of historisch onderwerp van het Tunnelplan.

TUNNELPLAN 263,  een kijkje in de toekomst?

Met een klein artikeltje of een paar foto’s probeer ik nu op de website van de TC-Tubantia (http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/nijverdal ) de veranderingen op het nieuwe tracé van de N35 en de tunnel door Nijverdal aan te geven en in beeld te brengen. (in november 2009 stopt de TC-Tubantia abrupt met dorpspleinen op haar website ) 

De vraag is natuurlijk hoe het er over 6 jaar uitziet en of we TUNNELPLAN 263 nog kunnen schrijven.

Langs het tracé zijn er nu opeens wijzigingen (zoals de sloop van woningen) die erop duiden dat er een begin gemaakt is met dit megaplan. In de toekomst kijken is moeilijk, maar het heden en wat achter ons ligt is goed te beschrijven.

Tunnelplan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tunnelplan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Tunnelplan 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tunnelplan 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Tunnelplan 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Tunnelplan 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

Tunnelplan 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Tunnelplan 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Tunnelplan 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Tunnelplan 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Tunnelplan 170 171 172 173 174

 

   Blog

 

 

05-07-2014

Tunnelplan 169

Voorkeur N35 Noord.  

Dodelijke ongevallen, overlast van de bouw, onzekerheid wanneer wordt beslist.

Enige opmerkingen die ik in de zaal om mij heen hoorde tijdens de toelichting van de stuurgroep “ Verkenning N35 Nijverdal Wierden” op 9 juli 2012 in Wierden.

De druk bezochte informatie avond (zie ook Tunnelplan 145) gaf mij toen al de indruk dat het niet alleen om kosten ging maar ook om bewoners die onzekerheid kregen door de vage voorstellen.

Met de oprichting van de Stichting Bewonersbelangen N35 Wierden begin 2013 kwam er een alternatief plan dat deels door het waterwingebied van Vitens zou lopen en vele huizen in de buurtschap De Huurne zou sparen, de Noordelijke variant.

Hierna organiseerde de stuurgroep een middag (4-3-2013) om het alternatief te beoordelen en waarbij ik ook uitgenodigd was om de Bond waarvoor ik fiets te vertegenwoordigen. Logisch dat er enkele gefronste wenkbrauwen waren omdat het toch over de N35 ging.

Al snel werd het duidelijk dat een tracé door het waterwingebied onbespreekbaar was en het betrekken van de fietssnelweg F35 bij de plannen een bijzaak leek.

Een artikel in de Tubantia juni 2013 met de kop "Omwonenden N35 zijn Vitens beu" liet zien dat de strijd nog niet gestreden was en er misschien toch nog creatieve mogelijkheden waren. Tijdens een bijeenkomst met buurtbewoners in juli 2013 gaven de gedeputeerde van Overijssel Gerrit Jan Kok en wethouder Hans Bekke aan dat de Noord variant serieus wordt overwogen en waarna het besluit van de N35 een jaar uitgesteld werd.

Intussen leek een Noord variant N35 voor andere partijen ook interessant te worden, zowel voor de Natuur organisaties als de betrokkenen bij de F35.

Het meeliften van de F35 met de nieuwe N35 zou bij een Noord variant de mogelijkheid geven deze fietssnelweg op de oude weg te plannen en er zelfs een F35+ van te maken (zie Tunnelplan 164) waardoor een reistijd van 25 minuten van Nijverdal naar Almelo op de fiets mogelijk is.

De voorkeur voor de N35 Noord variant werd nog duidelijker gemaakt met het prachtige plan "de Symbiose tussen F35 en N35 Noord" waarbij tot in detail al voorstellen gegeven werden (zie Tunnelplan 166).

Alle moeite werd beloond afgelopen donderdag 3 juli in Zuna toen de stuurgroep aangaf de voorkeur uit te spreken voor de N35 Noord variant en dit advies zal geven aan de minister van Infrastructuur & Milieu. 

Een stukje onzekerheid (ook bij de verliezers die er helaas ook zijn) is nu weggenomen.

                                                           De stuurgroep maakt bekend dat zij de minster de N35 Noord zal gaan adviseren.

De volgende stap is de fietssnelweg F35 van Nijverdal naar Wierden volgens het plan "de Symbiose tussen F35 en N35" over de dan oude N35 (mijn voorkeur).       

 

20-06-2014

Tunnelplan 168

Burgermoeder verbonden via navelstreng met verkeersdirigenten.  

Deze beeldspraak is een beetje ver gezocht maar dekt wel de lading.

                                                                                    VCNON in Wolfheze.

Op vrijdag 20 juni mocht ik een kijkje nemen in de Verkeers Centrale Noord Oost Nederland in Wolfheze bij Arnhem. Deze centrale is verbonden via een navelstreng (een glasvezelkabel van 85 km) met de veiligheids systemen in en om de tunnel in Nijverdal. Door de verkeersdirigenten (de operators ) wordt op 6 werkplekken met grote schermen,dag en nacht over de veiligheid van de tunnelgebruikers in Nijverdal gewaakt. Calamiteiten worden automatisch gedetecteerd waarna hulpdiensten worden ingeschakeld. Echter onze burgemeester mevr. Raven blijft verantwoordelijk.

                       Met de twee gele knoppen boven het toetsenbord wordt omgeschakeld naar de Nijverdalse tunnel.

Op de 6 verschillende werkplekken bevinden zich 2 knoppen die het mogelijk maken de werkplek om te schakelen naar de Nijverdalse tunnel. De grote beeldschermen met kamera beelden van de snelwegen in Oost Nederland schakelen dan over naar de beelden in en om de tunnel. Ook het hele veiligheidssysteem van de tunnel is dan onder bereik van deze operator. Een complex systeem en zoals onze oud minister Camiel Eurlings zo treffend verwoorde tijdens de hoorzitting ICT, te vergelijken met het veiligheids systeem van een Boeing 747 vliegtuig.

Tijdens mijn bezoek werd door een aantal operators geoefend met het systeem, waarbij er gelijktijdig een calamiteit in de spoortunnel was, interessant te zien hoe dit opgelost werd.

Noodbedieningspaneel voor de Nijverdalse tunnel.                                                                        Oefening met het veiligheid systeem.

Maar voor de tunnel (begin 2015) geopend kan worden zal er nog veel geoefend moeten worden.

(zie ook Tunnelplan 163)

Rijkswaterstaat en Jim, bedankt voor de excursie.

 

09-06-2014

Tunnelplan 167

De Tuinen van Nijverdal.  

Vanuit de lucht lijkt het nog steeds dat er een grote witte landingsbaan door Nijverdal loopt.

Het dak van de tunnel krijgt echter binnenkort een groene invulling, zoals al in Tunnelplan 154 aangegeven is.

Of de makers van het idee uit 1975 een vooruitziende blik hadden of de plannenmakers van nu teruggekeken hebben naar het verleden is niet zo belangrijk.

Met het voorstel WEEFWERK uit 2006 en de laatste plannen " de TUINEN van NIJVERDAL " die de gemeente Hellendoorn  gelanceerd heeft, bestaat de mogelijkheid een prachtig centrum in te richten.

Zes jaar geleden, in 2008 zag de Bouwmeesterstraat en nog zo uit, een bloesemtunnel.

en vorig jaar nog een kale vlakte.........

Het leek erop dat het tunneldak als parkeerdek gebruikt zou worden, een buitenlandse chauffeur dacht hier zijn 40 tonner kosteloos te kunnen parkeren.

Gelukkig is hij niet door het dak gezakt (Rijkswaterstaat tolereerd geen enkele auto op het dak).

 

      

Vorige week is het nieuwe plan door B&W goedgekeurd. Het ziet er zo uit.

Detail bij de Joncheerelaan.......                                                                   ....... hier komen ongeveer dezelfde bankjes als in het "Park op Nijverdal"

22-04-2014

Tunnelplan 166

De symbiose tussen F35 en N35.  

Waar de N35 tussen Wierden en Nijverdal precies komt, is nog in studie bij Rijkswaterstaat. De ligging van de fietssnelweg F35 wordt mede bepaald of de noordelijke variant of de zuidelijke variant van de N35 wordt gekozen.

De voorkeur zal zijn om de noordelijke variant van de N35 toe te passen waardoor er een symbiose kan ontstaan tussen de F35 en de N35.

Wanneer volgend jaar de Leo ten Brinke tunnel vrij gegeven wordt, kunnen we echter nog niet snel van Wierden naar Nijverdal, omdat hierna dit deel wegdeel aangepakt wordt.

Vooral wanneer de zuidelijke variant gekozen wordt blijft deze weg nog een paar jaar een bouwplaats met oponthoud. De noordelijke variant die naast de bestaande weg gepland is kan echter zonder verkeersopstoppingen gemaakt worden. Nadat de nieuwe N35 dan gereed is zal de oude Wierdensestraat veranderen in de snelle fietssnelweg F35.

Voor de F35 geeft dit vele voordelen.
-bestaande weg. 
-ontvlechting van snelle en langzame fietsers.
-geen combinatie van landbouw/auto verkeer en F35.
-goede verbinding met industrie terrein en woonwijken.
-sociaal veilig , naast ventweg/bebouwing.
-infrastructuur al aanwezig zoals kabels voor verlichting en riool.
-zichtbaar zijn voor autoverkeer (het over de streep trekken van automobilisten).
-voldoet beter aan de nieuwe richtlijnen (CROW 340) voor snelle fietswegen (tot 7 meter breed).
-Nijverdal-Almelo in 30 minuten.
 
Voor de N35 geeft dit ook voordelen bij de noord variant.
-minder sloop van huizen.
-eenvoudige aanleg, ruimte voldoende.
-geen oponthoud tijdens de bouw (oude weg blijven gebruiken).
-veiligheid tijdens de bouw.
-inpassen in landschap (eventueel verdiept)
-betere aansluiting op nieuwe viaducten.
-geen sloop van bestaande weg.
-geen verleggen van kabels en riool.
-calamiteitenweg dichtbij

De F35 over de Bolderpad route geeft nadelen.
-natuur Wierdense veld, verlichting, drukte ook in het donker.
-landbouwverkeer over de F35, breedte, fundering, kruisingen.
-leidingen voor verlichting/riool.
-sociale onveiligheid, geisoleerd, geen contact (weinig bewoners).
-gemengd fietsverkeer, toeristische fietsers, forensen, scholieren, sportfietsers en voetgangers.
-beperkte mogelijkheid om op de F35 te komen, isolement.

Alles samengevat in " de symbiose tussen F35 en N35"

Hieronder een stukje historie.

Hieronder

Van Eversberg (F35 in blauw)  via Baron van Sternbachlaan (ongelijkvloerse kruising) naar.......

.......... de Boersingel (ongelijkvloerse kruising met op en afritten) onder het ecoduct........

.......... over de bestaande Wierdensestraat.......

....... naar de ongelijkvloerse kruising met op en afritten (Wierden West).

Het profiel:                 Ventweg             de F35 (op bestaande weg)                                                                     de nieuwe N35 (2x2 baans)                        de spoorbaan met Bolderpad

 

 

De ijkpunten.

Een goede reden om een toekomstbestendige F35 aan te leggen (zie hieronder).

 

 

29-03-2014

Tunnelplan 165

Unieke samenwerking in NijverValley.  

 

Overeenkomst

Dinsdag tekenen Nijverdal ten Kate (leverancier van hoogwaardige gewapende thermoplasten) en Hegemann Betonbouw  (bouwonderneming die gebruik maakt van speciale gewapende betonconstructies) een samenwerkingsovereenkomst om in de toekomst intensiever met elkaar te werken.

Beide bedrijven vullen elkaar aardig aan op het gebied van lichtgewicht constructies.

Nijverdal Ten Kate met gewapende thermoplastische composiet materialen die veelvuldig gebruikt worden in de luchtvaart industrie en de laatste jaren steeds meer  in de automotive industrie. Deze materialen lijken  nu uitermate geschikt voor extreem sterke en lichtgewicht brugdelen.

Hegemann Betonbouw heeft veel ervaring met gecompliceerde hoog belaste betonnen bruggen.

Ravijn-Fly-Over

Als pilot project wordt de nieuw te maken Ravijn-Fly-Over genoemd, een fiets-voetbrug over de nieuwe N35 en de spoorlijn in het Ravijn. Deze brug maakt deel uit van de Fietssnelweg F35 die loopt van Enschede, Hengelo, Almelo en Wierden naar het bezoekerscentrum boven op de berg  in Nijverdal.

Delen van deze F35 zijn al zichtbaar bij het Nijverdalse station. Ook verbind deze Ravijn-Fly-Over het bezoekerscentrum op de Sallandse berg met het Avonturenpark en het Landalpark in Hellendoorn. Lange afstand wandelaars (gebruikers van het Pieterpad) kunnen ook van deze brug,  met een adembenemend uitzicht, gebruik maken.

Unieke constructie

De fiets-voetbrug krijgt een lengte van 150 meter en bestaat uit 7 dragende pylonen waarvan de langste 18 meter boven het Ravijn uitsteekt. Op deze pylonen komen 6 zelfdragende brugdelen die elk een lengte hebben van 20 meter. De brugdelen uit versterkt thermoplast zijn 6 meter breed (4 meter voor de Fietssnelweg F35 en 1,5 meter voor het voetpad). Daar waar de brugdelen op de betonnen pylonen liggen ontstaat een rond uitzichtpunt  van 12 meter met overkapping om te genieten van het prachtige uitzicht. Ook kan hier een bank geplaatst worden. De brugdelen hebben kabelkanalen voor verlichting en regenwaterafvoer onder het voetgangers deel.

Unieke samenwerking

Niet alleen deze bedrijven uit Nijverdal zijn betrokken, ook de Gemeente Hellendoorn, de Provincie Overijssel , de Regio Twente en de Fietsersbond spelen een belangrijke rol.

 

Kaartje van het Ravijn bij Nijverdal.

Modelstudie van de Ravijn-Fly-Over F35 in Nijverdal.

Uit de omgevings visie Natuurlijk Avontuurlijk

 

25-01-2014

Tunnelplan 164

Op de fiets naar Almelo in 23 minuten.  

Onmogelijk, dat is de eerste gedachte. Maar met een snelle e-bike en de fietssnelweg F35 is het zeker te halen.

Even een paar feiten, met de auto van station Nijverdal tot station Almelo moet je 20 minuten rijden over 18,5 km volgens de route planner. Natuurlijk alleen wanneer de verkeerslichten niet op rood staan en je direct een parkeerplek vind.

Met een gewone fiets of een e-bike is de tijd 46 minuten over een afstand van 14 km (bij 18 km/h).

Maar met een snelle e-bike is de tijd 23 minuten bij een snelheid van 35 km/h.

Speedpedelec

Kenmerken van de snelle e-bike (fietsersbond)

De snelle e-bike heeft de volgende kenmerken:

 

De snelle e-bike kan 45 km/h, maar dat is niet realistisch omdat boven de 35 km/h de luchtweerstand enorm zal toenemen.

Alleen een snelle fiets is niet genoeg, de infrastructuur moet er ook zijn.

Snelle fietssnelweg F35+.

De eerste delen van de fietssnelweg zijn al zichtbaar, van het station via de Eversberg kun je nu tot aan de rand van Nijverdal komen. Hoe verder richting Wierden is nog een vraagteken.

In de verkenning van de nieuwe N35 van Nijverdal naar Wierden wordt door Rijkswaterstaat gekeken naar een nieuw tracé waarna de huidige N35 geheel opengebroken en verwijderd wordt.

Deze oude weg van Nijverdal naar Wierden is echter uitermate geschikt als snelle fietssnelweg F35+. Over de volle breedte van deze weg kunnen 4 fietsstroken aangebracht worden. De buitenstroken voor fietsers met een maximale snelheid van 20 km/h en de twee binnenstroken voor de snelle fietsen met een maximale snelheid van 40 km/h.  

Wel is er een fietsbrug nodig over de Baron van Sternbachlaan en de Boersingel.

Je kunt dan van het station Nijverdal zonder stoplichten vlot doorrijden tot Wierden.

De onderstaande kaartjes laten de aansluiting op de snelle fietssnelweg F35+ zien.

 

Via het Grote Alleepad ten noorden van de Wierdensestraat.

Met een fietsbrug over de Baron van Sternbachlaan.

Verder tussen de nieuwe N35 en de Wierdensestraat.

Over de Boersingel met een fietsbrug en verder naar de snelle fietssnelweg F35+ over de oude Wierdensestraat.

Uniek in europa de F35+

 

 

 

 

23-12-2013

Tunnelplan 163

Een veilige tunnel is een gesloten tunnel.

Dit klinkt logisch maar het is natuurlijk de bedoeling dat het drukke doorgaande verkeer niet meer via de dorpskern van Nijverdal gaat maar de tunnel gebruikt.

Na gereedkomen en opening van de verkeerstunnel begin 2015 (of misschien al eind 2014 met fles wijn) zal de Grotestraat verkeersluw gemaakt worden en is dan eindelijk na 40 jaar het plan van Leo ten Brinke werkelijkheid geworden.

Afsluiting.

Het hele combiplan heeft een lengte van ongeveer 6 km. Een dubbel treinspoor en de rijksweg N35 gaan  via een open bak en drie tunnelbuizen vanaf de kruising met Burgemeester Boersingel ( in het oosten ) tot Dalzicht boven op de Noetselerberg (in het westen) door het hart van Nijverdal.

    

Bij een calamiteit op het tracé wordt met slagbomen de weg ter plaatse van de Baron van Sternbachlaan in het oosten en in het westen bij Dalzicht afgesloten. Afhankelijk van de aard van de calamiteit wordt het treinverkeer gestopt en met matrixborden omleidingen voor het autoverkeer aangegeven. Op dat moment moet een groot deel van het verkeer weer door Nijverdal geperst worden.

  Veiligheidssystemen.

Om calamiteiten te kunnen detecteren en er adequaat op te kunnen reageren zijn er een groot aantal systemen in de tunnels en de open bak aangebracht.

Het combiplan voldoet aan de nieuwe landelijke tunnelstandaard.

De bijna 50 systemen bevinden zich zowel in de spoortunnel als ook in de verkeerstunnel en worden in Zwolle (regelkamer voor het spoor) en in Wolfheze bij Arnhem (regelkamer voor het verkeer)  bediend.

 

De wegverkeerscentrale VCNON (Verkeers Centrale Noord Oost Nederland) in Wolfheze is met een 85 kilometer lange glasvezelkabel verbonden met de systemen in de Nijverdalse tunnel.

De operators daar waken dag en nacht over de veiligheid van de tunnelgebruikers in Nijverdal en treden in actie wanneer een van de systemen iets detecteert.Bij een calamiteit bv. in de spoortunnel wordt het treinverkeer gestopt en kunnen de passagiers langs de rails over de vluchtpaden naar de openingen in het westen en naar het station lopen. Via een aantal deuren in de zuidelijke tunnelwand krijgen de hulpdiensten (zoals brandweer en ambulance) toegang. Deze vluchtdeuren zijn alleen te openen wanneer de VCNON in Wolfheze het autoverkeer in de noordelijke tunnelbuis heeft stopgezet. Veel communicatie is dus nodig. Het VCNON controleerd en regeld een groot aantal snelwegen in het noorden en het oosten en krijgt nu ook een regelpaneel voor de Nijverdalse tunnel. 

Hopelijk ontstaan er in dit gebouw geen incidenten zoals een paar jaar geleden toen een blikseminslag met brand de centrale een lange tijd lam legde.

Testperiode.

Om fouten te ontdekken in de complexe ITC infrastructuur worden alle systemen het komende jaar getest.  Indien er één schakel niet of niet goed functioneert, heeft het invloed op een ‘keten’ aan gerelateerde systemen. Dat was wel duidelijk na de openstelling van de Swalmen en Roer tunnel waar bv. een los dekzeil van een vrachtwagen het hoogte detectie alarm activeerde en automatisch het verkeer op de A73 lam legde. Tussen februari 2008 en oktober 2009 zijn deze tunnels alleen al 1.796 keer gesloten geweest vanwege problemen met de hoogtedetectie of daadwerkelijk te hoge vrachtwagens.

Na een testperiode van 1 jaar zijn afsluitingen in Nijverdal dus  niet te verwachten en horen we op de radio geen mededeling:     

 “Verkeersinformatie…….A35….. Tunnel in Nijverdal afgesloten…. Omleiding via….”.

30-11-2013

Tunnelplan 162

De bouw van de Leo ten Brinke Tunnel van 2004 tot en met 2013.

Vervolg (zie hieronder)

 

10-10-2013

Tunnelplan 161

De bouw van de Leo ten Brinke Tunnel van 2004 tot en met 2013.

 

Hieronder het tracé, waarbij met letters de diverse locaties zijn aangegeven.

Daaronder een filmpje met foto's elk half jaar, gemaakt naar het noorden, oosten, zuiden en westen.

De veranderingen in de tijd, zijn dan goed te zien. 

A. de Leo ten Brinke tunnel 1. Dalzicht

B. de Leo ten Brinke tunnel 2. Ravijn

C. de Leo ten Brinke tunnel 3. Kerkhof

D. de Leo ten Brinke tunnel 4. Zwembad

E. de Leo ten Brinke tunnel 5. Piet Heinweg

F. de Leo ten Brinke tunnel 6. Joncheerelaan

G. de Leo ten Brinke tunnel 7. Bouwmeesterstraat

H. de Leo ten Brinke tunnel 8. Meijboomstraat

I.  de Leo ten Brinke tunnel 9. Muelenweg

J.  de Leo ten Brinke tunnel 10. Oud Station

K.  de Leo ten Brinke tunnel 11. Regge

L.  de Leo ten Brinke tunnel 12. Eversberg

 

08-09-2013

Tunnelplan 160

Het 4e station in Nijverdal gesloopt.

Deze week is het 4e station van Nijverdal afgebroken.

Nadat het Station Zuid aan de Spoorstraat (dit stond op de plek waar nu de markt is) in 1969 gesloopt werd (na 59 jaar), kwam het Station Nijverdal-Hellendoorn met het postkantoor aan de Stationsweg aan de beurt in 1972 (na 91 jaar).

In 1972 staan twee stations naast elkaar.

Het derde Station West in het Ravijn  is begin dit jaar afgebroken en dus deze week het 4e Station Nijverdal aan de Stationsweg (na 41 jaar).

Dit station is in 1972 gebouwd door de firma Podt voor 161.000 gulden

In 1996 had Nijverdal een primeur met de eerste Wizzle winkel van Nederland in het station waar zowel kaartjes als kruidenierswaren gekocht konden worden.

In 2008 is de verplaatsing van het station naar het centrum definitief voor een bedrag van 12 miljoen euro.

Het 5e Station van Nijverdal.

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

Voor Tunnelplan 150 tot Tunnelplan 159     kijk hier......