TERUG  

 

                                                                                 TUNNEL
Dit alternatieve plan is een plan wat misschien niet de meest ideale is,maar wel in ieder geval een oplossing, die rekening houdt met de geweldige belangrijke wensen, die de harmonie en het behoud van mens, dier en natuur vragen.
Bij een rondweg door de natuur, wordt zowel mens als dier verjaagd.
Instinctmatige angst (drang), om alles wat tegennatuurlijk is op een afstand te houden.
Doordat deze heuvelrug doormidden gesneden wordt, ontstaan er twee helften, die geen verbinding met elkaar hebben.
Het zelfde geldt voor de woongebieden.
Er ontstaan drie losse stukken, die voorheen allemaal verbinding met elkaar hadden.
Deze eenheid wordt nu doormidden gesneden door de rondweg.
Dan het gevaar voor kinderen, welke allemaal in de buurt van zo'n rondweg wonen en nog geen besef hebben van het gevaar van zo'n weg, waarop ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch hard over gereden wordt.
Kijk maar naar de recreatieweg (en dat is nog maar een kleintje).
Wanneer de overheid tegemoet komt aan de eis, dat de rondweg 200 meter van het villapark en de klinkenbelt moet liggen, dan zou deze eis voor het hele gebied moeten gelden, war de rondweg doorheen trekt.
Alle mensen zouden moeten verdwijnen, die binnen deze straal van 200 meter wonen.
Buiten het probleem wat dit in zou houden is er sprake van een financiŽle tegemoetkoming.
Maar je gezondheid is niet met geld af te kopen, wanneer je toch aan deze weg woont.
De problemen, welke wij hier in het oosten hebben, zijn maar een schijn van de problemen welke in het westen leven.
Daarom zie ik voor de toekomst dat de oplossingen voor het verkeer in het westen het snelst doorgang vinden, maar de beslissingen die daarover genomen worden, gelden dan wel landelijk.
Zodoende is de kijk op de naar vorengebrachte toekomstvisie een wel erg sombere kijk, niet verwachtende dat dit allemaal uit zal komen.
Het openbaarvervoer zal naar verwachting wel dermate gestimuleerd worden,(en mag het?) zodat het weinig zin heeftvoor alle forensen om hun eigen auto te gebruiken.
En mag het openbaar vervoer goedkoper wanneer een auto zoveel faciliteiten nodig heeft, zoveel eisen stelt en nog altijd ruimte voor 4 personen in beslag neemt.
Dit betekend een geweldige ontlasting van de bestaande wegen.
In dit licht gezien zouden we het best kunnen doen met de bestaande wegen, mits deze verbeterd worden.
Alleen de doorgaande route Almelo-Zwolle, welke dwars door Nijverdal gaat, blijft wel een probleem.
Zodoende de oplossing een tunnel op het tracť van de trein.
Dit tast n.l. de leefbaarheid niet aan en heeft vele voordelen, welke in deze krant genoemd worden.
Blijkt dan toch in de toekomst dat het werkelijk noodzakelijk is dat die andere wegen er ook komen, dan kunnen die nog altijd aangebracht worden,met een eventueel aansluitingspunt achter de R.K. kerk.
Blijkt dat we het allemaal een beetje overtrokken hebben gezien, dan zijn in ieder geval al die mooie gebieden niet aangetast.


Daarom willen wij graag, dat al die mensen die zich betrokken voelen bij deze problemen, dit dan ook daadwerkelijk laten horen.
U kunt naar deze krant schrijven voor al Uw opmerkingen, aanmerkingen, suggesties en ideeŽn, of het afmaken met een lachertje.
De mensen die zich in werkgroepen bezig houden met de alternatieve tunnel, zullen ook Uw hulp nodig hebben.


Leo ten Brinke
(uit d'Opregte Nijverdalse Courant)


WAT MAAKT HET UIT EEN STUKJE GROEN, HET GAAT TENSLOTTE ALLEMAAL OM DE POEN.

TERUG