Terug 

TUNNELPLAN

Op deze pagina staan (sinds 2006) regelmatig een aantal foto's met een stukje tekst over een actueel of historisch onderwerp van het Tunnelplan.

TUNNELPLAN 263,  een kijkje in de toekomst?

Met een klein artikeltje of een paar foto’s probeer ik nu op de website van de TC-Tubantia (http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/nijverdal ) de veranderingen op het nieuwe tracé van de N35 en de tunnel door Nijverdal aan te geven en in beeld te brengen. (in november 2009 stopt de TC-Tubantia abrupt met dorpspleinen op haar website ) 

De vraag is natuurlijk hoe het er over 6 jaar uitziet en of we TUNNELPLAN 263 nog kunnen schrijven.

Langs het tracé zijn er nu opeens wijzigingen (zoals de sloop van woningen) die erop duiden dat er een begin gemaakt is met dit megaplan. In de toekomst kijken is moeilijk, maar het heden en wat achter ons ligt is goed te beschrijven.

Tunnelplan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tunnelplan 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tunnelplan 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tunnelplan 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Tunnelplan 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Tunnelplan 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Tunnelplan 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Tunnelplan 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Tunnelplan 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Tunnelplan 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Tunnelplan 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

 

   Blog

14-05-2015

Tunnelplan 179

Wijntunnel Nijverdal

Op 13-05-2015 lezen we in het dagblad Tubantia dat de Gemeente Hellendoorn een schadeclaim wil indienen bij Rijkswaterstaat van meer dan 1 miljoen euro in verband met de uitstelling van de opening van de tunnel. 

Vreemd dat Hellendoorn nu wel weet wat de kosten zijn en ik op mijn WOB vraag " Een inzicht van de gemaakte kosten (direct en indirect) door de gemeente Hellendoorn na 10 december 2014 m.b.t. de Salland Twente tunnel" geen antwoord gekregen heb.


Voor mijzelf kan ik ook wel een sommetje maken.
a. De website tunnelplan een jaar langer bijhouden en op het internet laten staan € 450.
b. Wekelijks 2x 17 km langs het combi plan (km €530 + uren €2600) €3130.
c. Bezoek RWS Wolfheze/Nijverdal/Arnhem € 400.
d. Bezoeken andere tunnels in Nederland en Duitsland €1850.
e. Vervolgen Raad en Commissie vergaderingen € 200.
f. Computer, kopieer en fotoapparatuur (afschrijving) € 450.
Totaal €6480,-
Misschien kan een deel van dit miljoen hieraan besteed worden.


Volgens mij heb ik meer zekerheid op een paar goede flessen wijn, gewonnen uit de weddenschappen (voorlichter RWS en directie aannemer) over de datum van de opening van de tunnel. Het persbericht van RWS dat de opening misschien in augustus of in september plaatsvindt, geeft ook de mogelijkheid nog een paar flessen wijn te verdienen.

Wijntunnel.


Wanneer de zuidelijke tunnelbuis niet geopend kan worden, zou er een prachtige wijnkelder kunnen ontstaan zoals die ook te vinden is in het buitenland.


In Moldavië staat de grootste wijntunnel ter wereld. Zó groot zelfs dat je er niet te voet wordt rondgeleid, maar met een auto. Een bord naast de ingang geeft aan dat de maximum snelheid vijf kilometer per uur is. Niet dat iemand zich eraan houdt, want anders kom je nooit door de 55 kilometer (!) lange wijnkelder heen.


Bij het nameten van de Nijverdalse zuidelijke tunnelbuis ( in de breedte kunnen meerdere wijnrekken geplaatst worden met tussenpaden) kwam ik tot een vreemde ontdekking.

De tunnelbuis blijkt 6 centimeter smaller te zijn, voor het auto verkeer niet een groot probleem, maar het scheelt toch al gauw een paar duizend flessen wijn.


Hopelijk is dit probleem dan ook opgelost voor de officiële opening eind november.

 

 

05-05-2015

Opening tunnel niet voor de zomer (kijk hier)

 

11-04-2015

Tunnelplan 178

Kansen voor een optimale fietssnelweg F35.

Nu minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) de noord variant van de N35 heeft vastgesteld tussen Wierden en Nijverdal en de aansluiting op het combiplan met 2x2 rijstroken uitgevoerd wordt, zijn er weer meer kansen voor een optimale fietssnelweg F35.

De N35 zal ter plaatse van de burgemeester Boersingel een ongelijkvloerse kruising krijgen met op en afritten en ter plaatse van de Baron van Sternbachlaan een ongelijkvloerse kruising.

Zoals te verwachten was moet dus al het nieuw aangelegde asfalt tussen Boersingel en Baron van Sternbachlaan er weer uitgebroken worden en zal de N35 opnieuw op een hoogte van 4,5 meter aangelegd worden.

Hierdoor ontstaat opnieuw ruimte voor de fietssnelweg F35 bij de Baron van Sternbachlaan.

Op deze plek zijn dan geen in en uitvoegstroken nodig die nu aangebracht zijn en kan de nieuwe hoog liggende weg tegen de hoge spoordijk gesitueerd worden. Er is nu ook weer voldoende ruimte onder het spoorviaduct voor de fietssnelweg F35.

http://www.tunnelplan.nl/krant/2014/IMG_3160.JPG

De kruising van de N35 met de Baron van Sternbachlaan met rechts het spoorviaduct.

Al dit nieuwe asfalt moet er weer uit om plaats te maken voor een nieuw viaduct.

 

  http://www.tunnelplan.nl/krant/2014/olt882.jpg

Ongelijkvloerse kruising met de Baron van Sternbachlaan

   

Zoals te zien is op het bovenstaande kaartje kan de fietssnelweg F35 nu onder het spoorviaduct en onder het N35 viaduct door lopen en dan oostelijk parallel aan de N35 op maaiveldhoogte.

De bestaande geluidschermen komen dan tussen de N35 en de fietssnelweg  (bij een verhoogde weg werken deze niet op de huidige plek).

Smalle passage tussen spoor en huis  45 meter.

A= 2 rijstroken richting Wierden 10 meter.

B= 2 rijstroken richting tunnel   10 meter.

C= 2x2 rijstroken met middengeleider 21 meter

C1 = C = 2x2 rijstroken met middengeleider 21 meter maar nu tegen het spoor (op zelfde hoogte).

D= Afstand van weg tot spoorhek  2 meter

E= Fietssnelweg F35      4 meter

Hierboven is de situatie weergegeven bij de smalste passage tussen het spoor en een van de huizen nl. 45 meter. Te zien is dat een deel van het asfalt (E) gebruikt kan worden voor de fietssnelweg F35.

Smalle p

E= Fie      

Passage tussen het spoor en een van de huizen nl. 45 meter.

De fietssnelweg F35 (paars) loopt verder tussen de Wierdensestraat en de N35 naar het industriegebied ’t Lochter.

 

 

Situatie op het industrieterrein ’t Lochter.

     

 De fietssnelweg F35 loopt paralel aan de nieuwe Wierdensestraat naar de rotonde bij de food ketens SubWay en McDonalds om dan zuidelijk van Wolters met een fietstunnel onder de burgemeester Boersingel naar het westen aan te sluiten op het Symbiose Plan richting Wierden.

De grote waterberging blijft door gebruik te maken van een duiker volkomen intact.

Passage burgemeester Boersingel met fietstunnel, zuidelijk van Wolters.

Kansen voor een optimale fietssnelweg F35.

-       Sociaal veilige route met goede verlichting

-       Goede aansluitingen naar Nijverdal Zuid en door ’t Lochter

-       Veilige passage burgemeester Boersingel

 

 

 

 

20-03-2015

Tunnelplan 177

Over 100 dagen tunnel open ? 

Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de geplande feestelijke opening van de Nijverdalse tunnel (11 december 2014) uitgesteld werd.

Krachtige termen zoals "Rijkswaterstaat moet op z'n donder hebben" stonden in de pers, echter een conference van Jan Jaap van der Wal in het RTL programma Late Night haalde Rijkswaterstaat uit zijn winterslaap.

Jan Jaap van der Wal

 

Opeens kwam er een persbericht met de mededeling dat de fout gevonden was.

Volgens het draaiboek volgt er nu een testperiode van 3 maanden en zal de tunnel misschien wel over 100 dagen opengaan.

De eerste auto's kunnen dan na 1 juli 2015 door de tunnel waarna in augustus of september het officiele openingsfeest in Nijverdal kan losbarsten.

 

"Koning, keizer, admiraal, Nijverdal kennen ze allemaal" zou Leo ten Brinke zeggen en dan moeten we voor die eerste, maar een schaar klaarleggen voor de bruisende opening.

Na een periode van 40 jaar gaat het auto en treinverkeer dan onder Nijverdal door en zijn de prachtige bossen niet doorsneden met een rondweg.

Hopelijk hebben we dan ook geleerd dat je zuinig moet zijn op de natuur (dus bijvoorbeeld geen fietssnelweg door het Wierdense Veld)

 

 

25-01-2015

Tunnelplan 176

Tunnel open in 2015 ??. 

Toen eind november 2014 de mededeling kwam dat de officiele opening van de autotunnel in Nijverdal op 11 december uitgesteld  werd, heb ik een aantal instanties eens gevraagd wat er nu aan de hand is.

Van het persbericht van Rijkswaterstaat wordt je ook niet veel wijzer, 

De tunnel kan nog niet worden opengesteld, omdat er ICT-problemen zijn”

Nu kennen we de ITC- problemen in Nederland, ze zijn geldverslindend, en zelfs een parlementaire hoorzitting in juni 2014 waarbij Camiel Eurlings aan de tand gevoeld werd over de Swalmen tunnel in de A73.

 https://www.youtube.com/watch?v=vhNm85UTLbI

Dus een uitleg gevraagd bij de Veiligheidbeamte wegtunnels Nederland Prof. Johan Bosch, de Provincie Overijssel, de aannemer en B&W van de gemeente Hellendoorn. Alle instanties wijzen naar elkaar maar duidelijkheid is er niet.

Het kon nog wel eens lang duren wanneer je de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester Anneke Raven leest.

……dan kan ik natuurlijk niet om de tunnel heen. Ik hoop dat  2015 het jaar wordt  waarin Nijverdal nu eindelijk verlost zal worden van de continue verkeersstroom op de Grotestraat.  Tenminste, we gaan er vanuit dat het nu wel gaat lukken dat de tunnel opengaat . Aan de gemeente zal het in ieder geval niet liggen. Het achterliggende doel van deze mega-operatie die al zo lang duurt, is dat het centrum van Nijverdal bereikbaarder en toegankelijker wordt en daardoor ook leefbaarder. Ik ben ervan overtuigd dat een verkeersarme Grotestraat een echte impuls kan betekenen voor het Nijverdalse centrum………… daarom is het spijtig dat de opening van de tunnel, gepland voor afgelopen december, is uitgesteld. Maar het is nu eenmaal zo…….Terwijl in 2011 het er nog naar uitzag dat er zowel bij de Baron van Sternbachlaan als de Burgemeester  Boersingel simpele kruisingen met verkeerslichten zouden komen, is eind 2014 besloten om bij beide  een ongelijkvloerse kruising aan te leggen, en  met aansluitingen bij de Burgemeester Boersingel………. Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Raven (deels)

Nu na twee maanden kan zowel de voorlichter van Rijkswaterstaat als ook de beleidsmedewerker Vergunningen van de gemeente Hellendoorn niet aangeven hoe het er voorstaat. Beide geven aan dat wanneer het probleem gevonden is er nog een testperiode van minimaal 3 maanden komt voordat de eerste auto's door de tunnel mogen rijden.

Wel hoor je van alle instanties dat de afzonderlijke systemen goed werken, dus druk je op de knop "Ventilator AAN" dan zal er een ventilator draaien.  Welke ventilator dat is en of deze de goede richting in blaast is dan nog een verrassing en ook of bij Aselo het matrixbord naast de snelweg A35 aangeeft om niet via Nijverdal te rijden.

Wat wel werkt is het sneeuwvrij maken van de rijstroken zoals op de foto te zien is.

Bij een software probleem denk ik altijd dat er iets nieuws wordt uitgevonden dat niet goed werkt. Dit is een fout die hersteld kan worden... of een meer drastische oplossing, gebruik bestaande software.

Net over de grens bij onze oosterburen staat de grootste centrale van Nordrhein-Westfalen waar 43 tunnels bewaakt worden met een beperkt aantal mensen. Dus prima software. http://www.strassen.nrw.de/service/presse/meldungen/2006/060808-01.html

Laten we hopen dat het sneeuwvrij maken van de rijstroken in december 2015 wel voor het autoverkeer is.

(uitstel opening tot zeker 1 juni 2015, klik maar hier........)

28-12-2014

Tunnelplan 175

Comfortabel de berg op. 

Nijverdallers kennen het wel uit vroegere tijden, je hebt een bruiloft bij Dalzicht,  fietst om 19.30 uur de berg op en komt met een rood hoofd en nat bezweet het bruidspaar feliciteren .

’s Nachts het zelfde terug van de berg af, nat van binnen en een rood hoofd omdat je van de fiets bent gevallen.

Dat willen we de toeristen die de Paarse Poort met de fiets willen bezoeken toch niet aandoen.

Dat het fietspad naast de Grotestraat steil liep wist ik wel, maar hoeveel? Eens gezocht bij  de wegbeheerder Rijkswaterstaat  en daar vond ik de hoogtelijnen van de Grotestraat, de spoorlijn en de nieuwe N35 (die nog niet open is).

Op de schets HOOGTE LIJNEN kun je zien dat je over een afstand van 400 meter via het fietspad naast de  Grotestraat ongeveer 19 meter moet klimmen. De auto’s over de nieuwe N35 hebben het dan veel  makkelijker , nl. over 600 meter een hoogte verschil van 14 meter.

Fietssnelweg F35 van Nijverdal naar de Paarse Poort.

Maar er is een comfortabele mogelijkheid om te voet of per fiets boven op de berg te komen.

Door de fietssnelweg F35 van de Piet Heinweg over het STUT aan te leggen en dan met de fiets/voetbrug  het Ravijn over te steken, kan comfortabel het hoogte verschil van 19 meter over een lengte van 750 meter (600 m over het Stut en 150 m over de Fly-Over) genomen worden.

Dit is bijna 2x minder steil als de Grotestraat en men krijgt een adembenemend uitzicht onderweg. (zie ook Tunnelplan 165)

Hieronder de dwarsdoorsnede in het Ravijn waarbij de Fly-Over een hoogte verschil van 6 meter kan overbruggen. Ook wordt het Avonturenpark/Landal eenvoudig verbonden met de Paarse Poort.

Investeer in de toeristen en denk hier eens over na om later geen rood hoofd te krijgen van andere geplande brugjes.

Zo wordt er ook naar gekeken door scholieren (Reggesteyn)

 

13-12-2014

Tunnelplan 174

Autotrein door de tunnel.

veilig en schoon

Met een levertijd van zeker 3 maanden (exclusief transport) en een testperiode van nog eens 2 maanden kan het wel een half jaar duren voordat de communicatie/veiligheidsbox  voor de tunnel gemonteerd en bedrijfsklaar is.

De geplande feestelijke openstelling (zou 11 december 2014 zijn) van de autotunnel in Nijverdal zal hierdoor een gigantische vertraging krijgen en zoals het er nu uitziet pas laat in de zomer van 2015 plaatsvinden (brief minister).

Tot dan kan de Grotestraat in Nijverdal  (N35) nog niet afgesloten worden om plaats te maken voor een bruisend centrum (Passage LtB).

Verder zijn er nog een aantal geplande infrastructurele projecten die voor vertraging  zorgen op de toch al drukke N35 van Wierden naar Zwolle.

De bouw van het viaduct bij Wierden en het Ecoduct bij het Wierdenseveld zorgen de komende jaren voor opstoppingen net als de viaducten Boersingel, Baron van Sternbachlaan en de Bostunnel  bij Raalte.

Dan is een autotrein nog niet zo’n gekke gedachte.

Autotrein van Wierden naar Heino.

Momenteel is de reistijd met de auto van Wierden naar Heino (25 kilometer) minimaal  35 minuten.

Een autotrein doet over 25 km bij 120 km/h  ongeveer 13 minuten maar daarbij komt natuurlijk wel de tijd om met de auto de trein op en af te rijden 2 x 2 minuten.  

                                              

De moderne autotreinen zijn voorzien van  roldeuren aan de zijkanten waarbij het op en afrijden  vanaf de perrons bijna gelijktijdig met meerdere auto’s kan plaatsvinden.

Bij Wierden en Heino  is voldoende plek  net na de bebouwde kom , om naast de bestaande spoorlijn en de N35  een insteekstation te realiseren met twee hoog gelegen perrons.

De autotreinen die met een hoge frequentie rijden, kunnen elkaar passeren in de treintunnel  (2 km) bij Nijverdal en het station Raalte.

Denk hier maar eens over na, onder de kerstboom met een oliebol in de hand.

 

03-12-2014

Tunnelplan 173

de Tuinen van Nijverdal

veilige weg van huis naar school

Ik zat in de klankbordgroep “de Tuinen van Nijverdal”, ben geen buurtbewoner maar heb wel veel belangstelling voor deze tuinen.

Dat komt namelijk hierdoor.

Al weer 58 jaar geleden liep ik 4x per dag, van de Karel Doormanweg naar de kleuterschool aan de Spoorstraat, bij de nonnetjes.

’s Morgens heen en dan weer terug naar huis om te eten en dan weer ’s middags heen en aan het eind van de middag terug, voor die tijd normaal.

Ja alleen,      maar dan over de rustige Steen van Ommerenstraat  en niet over de toen al drukke Grotestraat.

Toen was het ook zo koud als vandaag en kon ik me heerlijk opwarmen bij de potkachel in het houten huisje bij de vriendelijke overwegwachter aan de Joncheerelaan.

In het voorjaar keek ik vol bewondering naar de prachtige bloesem van de bomen in de Bouwmeesterstraat en in de herfst zoeken naar grote eikels van de eiken aan de Steen van Ommerenstraat.

Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat deze bomen plaats moesten maken voor de Nijverdalse tunnel die onder de Tuinen ligt.

Wat is het dan dankbaarder  om in de klankbord groep te gaan zitten die  na het hele bouwproces van deze tunnel ideeën kon aandragen om dit plekje Nijverdal  nog mooier te maken.

Gezamenlijk met een aantal buurtbewoners, de gemeente en meedenkende deskundigen is dit het resultaat deze Tuinen van Nijverdal  en daar kunnen we echt trots op zijn.

Maar we zijn er nog niet.

Over een paar jaar komen hier nieuwe buren aan de Steen van Ommerenstraat en er moeten zeker doorsteekjes komen naar de Grotestraat.

Verder zal de Fietssnelweg F35 (Bouwmeesterstraat)  een ongelijkvloerse kruising onder de Joncheerelaan moet krijgen om de kinderen een veilige weg te geven naar het zwembad en de Paarse Poort.

Net zoals ik 58 jaar geleden een veilige weg van school naar huis had over deze weg langs de Tuinen van Nijverdal.

 

22-11-2014

Tunnelplan 172

Uitstel opening tunnel

Weddenschap gewonnen?  

In juni 2013 werden twee glasvezelkabels gelegd aan de Oostzijde richting Wierden en aan de Westzijde richting Raalte. Beide kabels kregen een aansluiting met de Verkeerscentrale Noordoost- Nederland in Wolfheze bij Arnhem van waaruit een oogje gehouden wordt op de tunnel in Nijverdal.

 

Tijdens een daarop volgend gesprek met de veiligheidscoördinator, de communicatieadviseur van de gemeente Hellendoorn en de voorlichter van Rijkswaterstaat, was ik nog niet overtuigd van het veiligheidssysteem dat nu in de tunnel werd aangebracht.

 

Voor de grap heb ik toen met de voorlichter een weddenschap afgesloten om een goede fles wijn, dat de verkeerstunnel voor 2015 niet volledig open zou gaan voor auto’s.

 

Om meer gevoel te krijgen van dit complexe veiligheidssysteem heb ik gevraagd een kijkje te mogen nemen in de Verkeerscentrale te Wolfheze.

Dit bleek erg lastig maar een jaar later in juni 2014 lukte het toch en werd er in deze imposante centrale al geoefend met verschillende ongeval scenario’s.

 (zie Tunnelplan 168 http://www.tunnelplan.nl/tunnelplan11.htm )

 

Met de mededeling van burgemeester Raven dat de tunnelfestiviteiten en de opening op 11 december plaats vinden (door wethouder Beitema op 19 november nog bevestigd) kreeg ik koude voeten en heb een mooie fles wijn uitgezocht.

Maar alleen een fles wijn voor al die bouwjaren leek mij toch iets te weinig.

 

Als aandenken en afsluiting van dit grote bouw project had ik een 3d geprinte wijnfleshouder gemaakt. (zie http://www.thingiverse.com/thing:492497 )

  

 

Gisterenmiddag (22-11-2014) kreeg ik een telefoontje en later een persbericht dat de openstelling uitgesteld wordt in verband met communicatie problemen van de ICT-systemen in de tunnel en de ICT-systemen van de Verkeerscentrale in Wolfheze.

 

Misschien moet ik voor de feestdagen toch maar een wijnoverdracht organiseren en toosten op een veilige tunnel in 2015.

Proost.                                                                       Harry Olthof

 

03-10-2014

Tunnelplan 171

Passage Leo ten Brinke

De Grotestraat krijgt een nieuwe naam… 

 

December 2014 lijkt het einde van een lange bouwperiode midden in het centrum te zijn. 

De Nijverdalse Tunnel zal officieel geopend worden op 11 december en dan zal het dorp van het doorgaande verkeer verlost zijn. 

Van 1975 tot 2015 is er 40 jaar lang nagedacht over hoe en wanneer de ideeën van Leo ten Brinke (en de mensen om hem heen) uitgevoerd kunnen worden. 

De verkeersarme Grotestraat kan dan omgedoopt worden in de Passage Leo ten Brinke en zoals Leo al aangaf in zijn tekeningen wordt deze straat voorzien van banken en groen waardoor het goed vertoeven is in het bruisende centrum van Nijverdal. 

De banken nodigen uit om te genieten van de nieuwe passage en bieden ook de mogelijkheid de fiets veilig te stallen tijdens het winkelen. 

(zie ook http://www.thingiverse.com/tunnelplan/designs )

Betaald parkeren is ook afgeschaft omdat er geen plek meer is voor auto's. 

Dit werk (een 3d Art) geeft aan hoe het er uit zou kunnen zien.

Op een groot informatie scherm zijn oude en actuele foto’s te zien, maar ook informatie over het weer, landelijk nieuws, reclame en Gemeentelijke officiële mededelingen (b.v. live volgen van de raadsvergadering).

Het moet toch mogelijk zijn om in deze tijd van bezuinigen een bordje Passage Leo ten Brinke te plaatsen in de voormalige Grotestraat?

 

 

 

 

 

 

 

23-08-2014

Tunnelplan 170

Al het nieuwe asfalt moet er weer uitgebroken worden.  

Hoe de kruisingen met de Baron van Sternbachlaan en de burgemeester H.Boersingel er  uit zien is nu goed zichtbaar.

Alle opstelvakken en verkeerslichten zijn nu aangebracht en het wachten is op de opening van de tunnel.

 

De kruising met de Baron van Sternbachlaan.

Kruising met de H.Boersingel.

Zoals al in Tunnelplan 10 uit 2006 aangegeven, dus al 8 jaren geleden, zijn de kruisingen nu bijna gereed.

De artist impressions van toen zijn werkelijkheid geworden.

Maar.........................

Al dat mooie asfalt zal er weer uitgebroken moeten worden!!!!!!!!

Wanneer de stuurgroep dit najaar het advies geeft aan de minister van Infrastructuur & Milieu voor de N35 Noord zal er een viaduct ontstaan op de kruising met de H.Boersingel (met op en afritten) en een viaduct over de Baron van Sternbachlaan. 

Al het asfalt moet er dan uit omdat de weg hoger komt te liggen bij de Baron van Sternbachlaan en de H.Boersingel over de N35 met op en afritten.

Ook zal de as van de weg verplaatst moeten worden voor een goede aansluiting onder het nieuwe Ecoduct van de N35, de ventweg en de nieuwe fietssnelweg F35.

Er bestaat nu weer de mogelijkheid de F35 langs de Baron van Sternbachlaan te laten lopen omdat alle opstelvakken niet meer nodig zijn. 

Misschien kan een deel van het asfalt dan toch nog gebruikt worden voor de Fietssnelweg F35 !!!!

 

 

(alles na te lezen op www.tunnelplan.nl)

Voor Tunnelplan 160 tot Tunnelplan 169     kijk hier......