TERUG

 

De bron van de Nijverdalse beek.

(Eigen Oogst Nijverdal 2016) 

Bij het graven van het Ravijn door de Nijverdalse berg in 1880 ten behoeve van de spoorlijn Zwolle – Almelo is de bron van de Nijverdalse beek vervallen. Deze beek volgde toen de loop van het huidige spoortrace richting het riviertje de Regge.

Tijd om de loop van dit verdwenen kabbelende beekje te herstellen door achter het zwembad in het Ravijn een wandel en fietsspiraal te bouwen. Dit bouwwerk met een diameter van 55 meter zorgt er voor dat de wandelaar in het Ravijn en de fietser op de fietssnelweg F35 gemakkelijk en zonder veel klimmen het Stut op kan.

Over een lengte van 600 meter wordt een hoogte verschil van 12 meter overbrugd met een comfortabel fietspad van 4 meter en een voetpad van 1,5 meter. Boven aangekomen met een prachtig uitzicht over Nijverdal heeft men de keus via een brug over het spoor en N35 richting Paarse Poort of richting Avonturen Park.

Naast het voetpad in de spiraal kan het beekje in een goot naar beneden kabbelen en via het Leo ten Brinkepark  richting Regge stromen.

Rijkswaterstaat heeft hier al een tunnel en meerdere viaducten en bruggen gebouwd en noemt die in vaktaal Kunstwerken.

De wandel en fietsspiraal kunnen we dus ook een Kunstwerk noemen.

 

 

Door deze QR-code in te scannen met je mobile telefoon (de app  "  QR code reader twmobile " ) krijg je meer achtergrond informatie.

 Dit werk (een stukje 3D Art)  laat een simpele vorm zien. Alle onderdelen van dit werk zijn gemaakt met een 3D printer uit de mileu vriendelijke kunststof PLA (vergelijkbaar met Lego steentjes) waarvan de mogelijkheden (ook op artistiek gebied ) ongekend zijn.                                   http://www.thingiverse.com/thing:1836785

 Harry Olthof
Gevraagd en ongevraagd advies.
www.tunnelplan.nl

Achtergrond van de fietssnelweg F35 van Gronau tot de Paarse Poort in Nijverdal.

19-02-2012

Tunnelplan 140

Fietssnelweg F35 of fietsweg?   

 

De nieuwe fietssnelweg de F35, moet er voor zorgen dat er een vlotte verbinding ontstaat naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen zo is te lezen op de website van de Regio Twente.

Het tracé van de F35 volgt tussen Nijverdal en Almelo de rijbaan van de Rijksweg N35. Tussen Almelo en Enschede komt de F35 langs het spoor te liggen.   

 

Startpunt in Nijverdal zal ergens bij zwembad Het Ravijn of bij het bezoekerscentrum van Staats Bosbeheer zijn.

De fietssnelweg zal dan over de Piet Heinweg lopen (deze is de komende week al afgesloten voor werkzaamheden) moet dan de Joncheerelaan gelijkvloers kruisen en gaat dan via de Bouwmeesterstraat richting het station Nijverdal Centraal.

Over de uitvoering van de Bouwmeesterstraat heeft de Hellendoornse politiek zich al uitgesproken.

Na het nieuwe stationsplein (een fietsknooppunt) zal de fietssnelweg via een fietstunnel de van der Muelenweg kruisen richting het riviertje de Regge. Door leerlingen van de scholengemeenschap Reggesteyn zijn al oplossingen onderzocht om het Reggedal met bruggen te overwinden.

Bij de oude toegangsweg van de voormalige havezate de Eversberg ligt al een nieuw stuk rood fietspad tot de Eversbergweg.

Hoe de fietssnelweg verder zaal lopen richting Almelo is afhankelijk van de verkenning van de autosnelweg A35 tussen Wierden en Nijverdal.

Uitvoering.

Zoals aangegeven door de Regio Twente worden normen gebruikt waardoor de F35 in geheel Twente goed herkenbaar wordt.

Het tracé van de F35 is opgebouwd uit vier ‘bouwstenen’: de rode loper, de randen, de constructie en de voorzieningen.

 •De rode loper is de continue lijn: het fietspad dat minimaal 4 à 4,5 meter breed is.

 •De randen zijn de verticale bouwelementen die een duidelijke begrenzing aan de fietssnelweg geven, daar waar dat noodzakelijk is (veiligheid) of gewenst (herkenbaarheid). De randen bieden de mogelijkheid om alle losse elementen (verlichting, rustpunten, bewegwijzering, voorzieningen, beplanting etc.) in een heldere structuur te organiseren.

 •Afhankelijk van de locatie en de inpassingsmogelijkheden ligt de fietssnelweg op maaiveld, talud of palen.

 •Verlichting, bewegwijzering, rustpunten, informatieborden, fietsenstallingen etc. zijn de voorzieningen die het gebruik van de fietssnelweg veraangenamen. De keuze voor het type voorziening is afhankelijk van de mogelijkheden die de locaties bieden.

In Enschede is al een stuk fietssnelweg volgens deze bovenstaande norm gereed gekomen.

In Nijverdal ook, alleen dit stuk fietssnelweg over de Eversberg is zeker niet 4 meter breed.

                                                                  Fietspad of fietssnelweg F35?

Bij een minimale breedte van 4 meter zal er nog een extra stuk rood asfalt nodig zijn.

Hopelijk wordt de Piet Heinweg en de Bouwmeesterstraat direct ingericht als de Fietssnelweg F35  en niet als fietspad of fietsweg.

(masterplan Fietssnelweg F35)

                                                            Fietssnelweg F35?

 

03-11-2012

Tunnelplan 150

Fietsroute door Nijverdal?   

 

Fietsen in Nijverdal blijkt soms echt avontuurlijk te zijn.

Voor toeristen meestal aantrekkelijk wanneer een kronkelend fietspad elke keer een nieuw uitzicht geeft.

Via het Ravijn loopt bv de fietsknooppunten route over het Goudzoekers pad richting Nijverdal.

Hierna begint de fietssnelweg op de Piet Heinweg en na een oversteek over de drukke Joncheerelaan en via de Bouwmeesterstraat (waar de auto’s te gast zijn) komt deze uit op het nieuwe station.

Met een kronkel over het stationsplein gaat de fietssnelweg F35 onder de van der Muelenweg door via een 5 meter brede fietstunnel.

                        Aanleg van de fietstunnel onder de van der Muelenweg.

Parallel aan de spoorlijn loopt deze F35 verder naar de Regge en buigt dan richting een nieuwe fietsbrug af die over de nog te graven Reggegeul zal komen te liggen.

                 Fietssnelweg met fietsbrug in Nijmegen.

Het laatste deel komt te liggen op een nu nog 2 meter breed, met rood asfalt verhard fietspad langs de Eversberg.

 

Met verbazing heb ik gelezen dat de Boskronkel (een prachtig fietspad over de Eversberg) wordt afgesloten voor meer dan een jaar.

Nu kan men zich voorstellen dat de bouwers van de nieuwe fietsbrug veilig en rustig moeten kunnen werken en het graven van de nieuwe Regge ook om een tijdelijke afsluiting vraagt.

 

Het lijkt echter toch zinvoller de nieuwe brug eerst te bouwen en te openen en daarna het deel van de Boskronkel af te sluiten.

Zo blijft deze prachtige fietsverbinding gewoon open in Nijverdal voor zowel de gebruikers van de F35 als ook voor de toeristische fietsers.

 

 

 

09-03-2013

Tunnelplan 153

 

Aan de fietssnelweg, de F35 die begint in Nijverdal boven op de berg valt nog veel te verbeteren.

Maar vaak wordt de vraag gesteld, wat is nu die fietssnelweg die parallel loopt met het Tunnelplan?

 

Fietssnelweg F35

De centrale ‘drager’ van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente is de fietssnelweg F35.

Een snelle, comfortabele, veilige en non-stop fietsverbinding tussen ondermeer Nijverdal, Wierden en Almelo. 

De potentie van de fietssnelweg is aanzienlijk. Het gaat niet alleen om fietsritten over de hele afstand. Door voldoende aansluitingen biedt de F35 een comfortabel alternatief voor de auto op korte afstanden.

De F35 is multifunctioneel en dient meerdere doelen:

• Verminderen van congestie op autoroutes naar de binnensteden, stations, kantoren en evenementenlocaties; een goed alternatief voor het steeds drukkere autoverkeer (mobiliteitsfunctie).

• Steden, dorpen en recreatieve bestemmingen verbinden (recreatieve functie).

• Een vlotte verbinding naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen en waar de meeste openbare voorzieningen zijn (economische functie).

• Een vlotte verbinding tussen steden, stadsdelen, dorpen en nieuwbouw: tussen alle mogelijke bevolkingsgroepen in de Twentse samenleving (sociale functie).

• Bijdrage in vermindering van broeikasgas (CO2) en geluid (milieufunctie).

• Stimuleren van beweging per fiets en andere mensaangedreven vervoermiddelen (gezondheidsfunctie).

• Verlagen van het aantal verkeersslachtoffers (veiligheidsfunctie).

• Een zichtbaar project, waar Twente mee op de kaart wordt gezet (PR-functie).

 

Recreatieve bestemmingen.

De F35 verbindt Nationaal Park Sallandse Heuvelrug rechtstreeks met Nationaal Landschap Noordoost Twente. Tussen deze twee gebieden liggen diverse aantrekkelijke gebieden en voorzieningen, die het fietsen waard zijn.

In Nijverdal is een nieuw sportbad met een regionale functie, Het Ravijn. In Hellendoorn is de publiekstrekker 'Avonturenpark Hellendoorn'.

 

Ligging van de F35 in Nijverdal.

De F35 begint in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug ten westen van Nijverdal bij de Paarse Poort.

                                       De Paarse Poort, het begin van de F35.

 

In verband met de werkzaamheden aan het Combiplan is de verbinding van de Paarse Poort naar het Sportcentrum, het Ravijn nog niet geheel duidelijk.

Wel zal de F35 de spoorlijn Zwolle-Almelo en de nieuwe N35 kruisen met een brug en daarbij moeten ook de hoogteverschillen makkelijk genomen worden.

Het eerste gedeelte van de fietssnelweg loopt over de Piet Heinweg. Op deze weg is het beperkte plaatselijk autoverkeer te gast.

Dan kruist de F35 de Joncheerelaan (een drukke voorrangsweg) waarvoor nog geen deugdelijke oplossing is (te denken aan een fietsvriendelijk verkeerslicht).

Over de Bouwmeesterstraat vervolgd de F35 zijn weg naast het tunneldak van de Leo ten Brinke tunnel waarop de Tuinen van Nijverdal worden aangebracht.

De F35 met rechts een ventilatie opening van de tunnel (oefening met rook) in de toekomstige Tuinen van Nijverdal.

 

Op het stationsplein komen alle verkeersdeelnemers bij elkaar. Gebruikers van trein, bus, auto, fiets en wandelaars kunnen hun weg vervolgen vanaf dit centrale plein in het winkelcentrum van Nijverdal.

Parkeervoorzieningen voor de auto en stallingen voor de fiets zijn hier in ruime mate aanwezig.

Via een fietstunnel gaat de F35 verder naar het oosten en kruist het riviertje de Regge in het plan de Groene mal via twee fietsbruggen ten noorden van de spoorlijn Nijverdal-Almelo.

Aanleg van een fietsbrug voor de F35 in het plan de Groene Mal.

 

Na het bosgebied van de Eversberg loopt over de Baron van Sternbachlaan en een fietstunnel onder de spoorlijn de F35 verder parallel aan de N35 verder naar Wierden in het oosten van Nijverdal.

 

27-06-2013

Tunnelplan 157

 

Waar bemoeit hij zich mee….

Het vinden van mogelijke gevaarlijke situaties en voorkomen dat er toch een ongeluk kan ontstaan.

Ja, je kunt het bemoeizucht vinden maar of de veiligheidsnormen nog van deze tijd zijn moet je je toch elk jaar afvragen.

Zo lezen we in het dagblad Tubantia dat er nog eens 10 miljoen geïnvesteerd wordt in de fietssnelweg F35 van Nijverdal naar Twente.

De “rode loper” zoals de fietssnelweg ook genoemd wordt is een 4 meter breed fietspad (lees ook Tunnelplan 153 voor de uitleg).

De fietssnelweg kruist het riviertje de Regge twee maal via een oude houten brug en een splinter nieuwe betonnen brug.

Nieuwe betonnen brug voor de fietssnelweg F35 over de Regge bij de Eversberg.

Het ontwerp van deze betonnen brug was al een keer afgekeurd om onduidelijke redenen maar sinds deze week ligt de brug over de Regge met een stalen leuning.

De houten brug die ervoor ligt heeft ook een leuning maar die is aanmerkelijk lager.

Oude houten brug voor de fietssnelweg F35 over de Regge bij de Eversberg.

Reden om eens te kijken wat tegenwoordig de norm is in Hellendoorn.

1. .Leuninghoogte 900 mm. Houten fietsbrug over de Regge naast de Konijnenberg spoorbrug.

2.       2.  Leuninghoogte 1150mm. Betonnen fietsbrugbrug over de Regge naast de Eversberg spoorbrug.

3.       3.  Leuninghoogte 1000mm. Betonnen fietsbrug over de Regge naast de Hellendoornse brug in de Reggeweg.

4.      4.  Leuninghoogte 1200mm. Houten fietsbrug over de Regge achter de OLA fabriek.

5.       5. Leuninghoogte 950mm. Betonnen fietsbrug over de Regge naast de brug in de Helmkruidlaan.

6.    6. Leuninghoogte 900mm. Houten fietsbrug over de Regge in de Bleekweg , Groot Lochter.

7.    7.  Leuninghoogte 1050mm. Betonnen brug over de Regge in de Mozartlaan.

 

Grote verschillen dus van maximaal 1200mm en minimaal 900mm.

  Nieuwe betonnen brug voor de fietssnelweg F35 over de Regge bij de Eversberg.

De wettelijke voorschriften voor leuningen staan in het Bouwbesluit 2003 met een dwingend voorschrift van minimaal 1000mm. Verder het CROW-“Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen en bermen niet autosnelwegen buiten de bebouwde kom”  komt met een hoogte van minimaal 1100mm. Deze hoogte is echter gebaseerd op voetgangers.

 

Maar we praten hier nu wel over fietsers die met een snelheid van 25 km/h (E-bike) over de fietssnelweg flitsen.

Verder ligt het zwaartepunt van een fietsende man op 1220mm en kun je je goed voorstellen wat er gebeurd wanneer deze fietser de 900mm hoge leuning schramt en omkiepert.

De houten brug naast de Konijnenberg spoorbrug met een breedte van 2500mm is te smal voor de F35.

Fietspaden met tweerichtingsverkeer moeten  minimaal 4000mm breed zijn bij een schuwafstand van 500mm.

Verder is de veiligheid van de fietser niet gegarandeerd wanneer er plotseling een konijn oversteekt en de botsing met de te lage leuning ontaard in een zwempartij in het mooie Reggedal.

Probleem geconstateerd dus nu……….

 

 

 

 

31-08-2013

Tunnelplan 159

F35 Fiets Fly Over Ravijn Nijverdal.

 

Nu een deel van de Fietssnelweg F35 door Nijverdal geopend is, blijft het gedeelte van de Paarse Poort naar het Het Ravijn toch lastig te zijn.

De nieuwe N35 bij Dalzicht is al voorzien van riool en kabels, dus een tunnel onder de weg is geen optie meer.

Verder moet de spoorlijn Nijverdal-Raalte gekruist worden en is een verbinding tussen de Paarse Poort en het Avonturenpark/vakantiepark Landal (Pieterpad) wenselijk.

De Gemeente Hellendoorn heeft zich al uitgesproken in het Uitvoeringsprogramma Economische zaken en Vrijetijdseconomie 2013-2017 dat:

- Overbrugging N35 bij Paarse Poort
Van evident belang is een overbrugging van de N35 bij de Paarse Poort.De Paarse Poort is het knooppunt van meerdere routestructuren en
tevens start- en steunpunt voor diverse routes. De N35 wordt nu nog overgestoken bij de Klinkenbeltsweg en de Oude Deventerweg. Dit is
een onveilige verkeerssituatie. Doel is om beide routes via een brug over de N35 aan de Paarse Poort te verbinden.
2015-2016
- Optimalisering verbinding tussen Paarse Poort – centrum Nijverdal
In het verlengde van het actiepunt “het versterken van levendigheid kernen’ willen we ook de mogelijkheden benutten die er liggen om de
Paarse Poort op een betere manier te betrekken bij het centrumgebied van Nijverdal. Ook dit kan weer kansen bieden aan ondernemers om innovatieve ideeën/ concepten uit te werken die hierop in spelen..
2013-2015

Een combinatie van bovengenoemde punten zou een F35 Fiets Fly Over Ravijn Nijverdal kunnen zijn.

 (Harry 13-07-2013)

(vergroot tekening)    Vanaf de fietsstraat Piet Heinweg langs de parkeerplaats van sportcentrum het Ravijn. 

Achter de bomenrij langs omhoog.

Boven op ’t Stort richting Avonturenpark / Landal  Hellendoorn of via de FietsFlyOver F35 Ravijn over het spoor en de N35 naar de Paarse Poort.

(FietsFlyOver F35 Ravijn met lengte van 150m,  uit 6 brugdelen van 25m op 5 pilaren)

 

  

Een voorbeeld van de F35 Fiets Fly Over Ravijn Nijverdal bestaat al en is in Enschede te zien. Deze Fly Over bestaat uit prefab brugdelen die op pilaren gemonteerd worden. Kijk hier. en hier.

Zou  het niet mooi zijn wanneer toeristen via een geweldig uitzicht op Nijverdal, het Ravijn kunnen overbruggen en dan langs de Tuinen van Nijverdal het verkeersluwe bruisende centrum kunnen bereiken?

 

 

 

 

25-01-2014

Tunnelplan 164

Op de fiets naar Almelo in 23 minuten.    

 

Onmogelijk, dat is de eerste gedachte. Maar met een snelle e-bike en de fietssnelweg F35 is het zeker te halen.

Even een paar feiten, met de auto van station Nijverdal tot station Almelo moet je 20 minuten rijden over 18,5 km volgens de route planner. Natuurlijk alleen wanneer de verkeerslichten niet op rood staan en je direct een parkeerplek vind.

Met een gewone fiets of een e-bike is de tijd 46 minuten over een afstand van 14 km (bij 18 km/h).

Maar met een snelle e-bike is de tijd 23 minuten bij een snelheid van 35 km/h.

Speedpedelec

Kenmerken van de snelle e-bike (fietsersbond)

De snelle e-bike heeft de volgende kenmerken:

 

De snelle e-bike kan 45 km/h, maar dat is niet realistisch omdat boven de 35 km/h de luchtweerstand enorm zal toenemen.

Alleen een snelle fiets is niet genoeg, de infrastructuur moet er ook zijn.

Snelle fietssnelweg F35+.

De eerste delen van de fietssnelweg zijn al zichtbaar, van het station via de Eversberg kun je nu tot aan de rand van Nijverdal komen. Hoe verder richting Wierden is nog een vraagteken.

In de verkenning van de nieuwe N35 van Nijverdal naar Wierden wordt door Rijkswaterstaat gekeken naar een nieuw tracé waarna de huidige N35 geheel opengebroken en verwijderd wordt.

Deze oude weg van Nijverdal naar Wierden is echter uitermate geschikt als snelle fietssnelweg F35+. Over de volle breedte van deze weg kunnen 4 fietsstroken aangebracht worden. De buitenstroken voor fietsers met een maximale snelheid van 20 km/h en de twee binnenstroken voor de snelle fietsen met een maximale snelheid van 40 km/h.   

Wel is er een fietsbrug nodig over de Baron van Sternbachlaan en de Boersingel.

Je kunt dan van het station Nijverdal zonder stoplichten vlot doorrijden tot Wierden.

De onderstaande kaartjes laten de aansluiting op de snelle fietssnelweg F35+ zien.

 

Via het Grote Alleepad ten noorden van de Wierdensestraat.

Met een fietsbrug over de Baron van Sternbachlaan.

Verder tussen de nieuwe N35 en de Wierdensestraat.

Over de Boersingel met een fietsbrug en verder naar de snelle fietssnelweg F35+ over de oude Wierdensestraat.

Uniek in europa de F35+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelstudie van de Ravijn-Fly-Over F35 in Nijverdal.

 Uit de omgevings visie Natuurlijk Avontuurlijk

 

 

05-07-2014

Tunnelplan 169

Voorkeur N35 Noord.    

Dodelijke ongevallen, overlast van de bouw, onzekerheid wanneer wordt beslist.

Enige opmerkingen die ik in de zaal om mij heen hoorde tijdens de toelichting van de stuurgroep “ Verkenning N35 Nijverdal Wierden” op 9 juli 2012 in Wierden.

De druk bezochte informatie avond (zie ook Tunnelplan 145) gaf mij toen al de indruk dat het niet alleen om kosten ging maar ook om bewoners die onzekerheid kregen door de vage voorstellen.

Met de oprichting van de Stichting Bewonersbelangen N35 Wierden begin 2013 kwam er een alternatief plan dat deels door het waterwingebied van Vitens zou lopen en vele huizen in de buurtschap De Huurne zou sparen, de Noordelijke variant.

Hierna organiseerde de stuurgroep een middag (4-3-2013) om het alternatief te beoordelen en waarbij ik ook uitgenodigd was om de Bond waarvoor ik fiets te vertegenwoordigen. Logisch dat er enkele gefronste wenkbrauwen waren omdat het toch over de N35 ging.

Al snel werd het duidelijk dat een tracé door het waterwingebied onbespreekbaar was en het betrekken van de fietssnelweg F35 bij de plannen een bijzaak leek.

Een artikel in de Tubantia juni 2013 met de kop "Omwonenden N35 zijn Vitens beu" liet zien dat de strijd nog niet gestreden was en er misschien toch nog creatieve mogelijkheden waren. Tijdens een bijeenkomst met buurtbewoners in juli 2013 gaven de gedeputeerde van Overijssel Gerrit Jan Kok en wethouder Hans Bekke aan dat de Noord variant serieus wordt overwogen en waarna het besluit van de N35 een jaar uitgesteld werd.

Intussen leek een Noord variant N35 voor andere partijen ook interessant te worden, zowel voor de Natuur organisaties als de betrokkenen bij de F35.

Het meeliften van de F35 met de nieuwe N35 zou bij een Noord variant de mogelijkheid geven deze fietssnelweg op de oude weg te plannen en er zelfs een F35+ van te maken (zie Tunnelplan 164) waardoor een reistijd van 25 minuten van Nijverdal naar Almelo op de fiets mogelijk is.

De voorkeur voor de N35 Noord variant werd nog duidelijker gemaakt met het prachtige plan "de Symbiose tussen F35 en N35 Noord" waarbij tot in detail al voorstellen gegeven werden (zie Tunnelplan 166).

Alle moeite werd beloond afgelopen donderdag 3 juli in Zuna toen de stuurgroep aangaf de voorkeur uit te spreken voor de N35 Noord variant en dit advies zal geven aan de minister van Infrastructuur & Milieu. 

Een stukje onzekerheid (ook bij de verliezers die er helaas ook zijn) is nu weggenomen.

 

                                                           De stuurgroep maakt bekend dat zij de minster de N35 Noord zal gaan adviseren.

De volgende stap is de fietssnelweg F35 van Nijverdal naar Wierden volgens het plan "de Symbiose tussen F35 en N35" over de dan oude N35 (mijn voorkeur).       

 

 

 

 

 

Tunnelplan 166

De symbiose tussen F35 en N35.    

Waar de N35 tussen Wierden en Nijverdal precies komt, is nog in studie bij Rijkswaterstaat. De ligging van de fietssnelweg F35 wordt mede bepaald of de noordelijke variant of de zuidelijke variant van de N35 wordt gekozen.

De voorkeur zal zijn om de noordelijke variant van de N35 toe te passen waardoor er een symbiose kan ontstaan tussen de F35 en de N35.

Wanneer volgend jaar de Leo ten Brinke tunnel vrij gegeven wordt, kunnen we echter nog niet snel van Wierden naar Nijverdal, omdat hierna dit deel wegdeel aangepakt wordt.

Vooral wanneer de zuidelijke variant gekozen wordt blijft deze weg nog een paar jaar een bouwplaats met oponthoud. De noordelijke variant die naast de bestaande weg gepland is kan echter zonder verkeersopstoppingen gemaakt worden. Nadat de nieuwe N35 dan gereed is zal de oude Wierdensestraat veranderen in de snelle fietssnelweg F35.

Voor de F35 geeft dit vele voordelen.
-bestaande weg. 
-ontvlechting van snelle en langzame fietsers.
-geen combinatie van landbouw/auto verkeer en F35.
-goede verbinding met industrie terrein en woonwijken.
-sociaal veilig , naast ventweg/bebouwing.
-infrastructuur al aanwezig zoals kabels voor verlichting en riool.
-zichtbaar zijn voor autoverkeer (het over de streep trekken van automobilisten).
-voldoet beter aan de nieuwe richtlijnen (CROW 340) voor snelle fietswegen (tot 7 meter breed).
-Nijverdal-Almelo in 30 minuten.
 
Voor de N35 geeft dit ook voordelen bij de noord variant.
-minder sloop van huizen.
-eenvoudige aanleg, ruimte voldoende.
-geen oponthoud tijdens de bouw (oude weg blijven gebruiken).
-veiligheid tijdens de bouw.
-inpassen in landschap (eventueel verdiept)
-betere aansluiting op nieuwe viaducten.
-geen sloop van bestaande weg.
-geen verleggen van kabels en riool.
-calamiteitenweg dichtbij

De F35 over de Bolderpad route geeft nadelen.
-natuur Wierdense veld, verlichting, drukte ook in het donker.
-landbouwverkeer over de F35, breedte, fundering, kruisingen.
-leidingen voor verlichting/riool.
-sociale onveiligheid, geisoleerd, geen contact (weinig bewoners).
-gemengd fietsverkeer, toeristische fietsers, forensen, scholieren, sportfietsers en voetgangers.
-beperkte mogelijkheid om op de F35 te komen, isolement.

Alles samengevat in " de symbiose tussen F35 en N35"

Hieronder een stukje historie.

Hieronder

Van Eversberg (F35 in blauw)  via Baron van Sternbachlaan (ongelijkvloerse kruising) naar.......

.......... de Boersingel (ongelijkvloerse kruising met op en afritten) onder het ecoduct........

 

 

28-12-2014

Tunnelplan 175

Comfortabel de berg op. 

 

Nijverdallers kennen het wel uit vroegere tijden, je hebt een bruiloft bij Dalzicht,  fietst om 19.30 uur de berg op en komt met een rood hoofd en nat bezweet het bruidspaar feliciteren .

’s Nachts het zelfde terug van de berg af, nat van binnen en een rood hoofd omdat je van de fiets bent gevallen.

Dat willen we de toeristen die de Paarse Poort met de fiets willen bezoeken toch niet aandoen.

Dat het fietspad naast de Grotestraat steil liep wist ik wel, maar hoeveel? Eens gezocht bij  de wegbeheerder Rijkswaterstaat  en daar vond ik de hoogtelijnen van de Grotestraat, de spoorlijn en de nieuwe N35 (die nog niet open is).

Op de schets HOOGTE LIJNEN kun je zien dat je over een afstand van 400 meter via het fietspad naast de  Grotestraat ongeveer 19 meter moet klimmen. De auto’s over de nieuwe N35 hebben het dan veel  makkelijker , nl. over 600 meter een hoogte verschil van 14 meter.

Fietssnelweg F35 van Nijverdal naar de Paarse Poort.

Maar er is een comfortabele mogelijkheid om te voet of per fiets boven op de berg te komen.

Door de fietssnelweg F35 van de Piet Heinweg over het STUT aan te leggen en dan met de fiets/voetbrug  het Ravijn over te steken, kan comfortabel het hoogte verschil van 19 meter over een lengte van 750 meter (600 m over het Stut en 150 m over de Fly-Over) genomen worden.

Dit is bijna 2x minder steil als de Grotestraat en men krijgt een adembenemend uitzicht onderweg. (zie ook Tunnelplan 165)

Hieronder de dwarsdoorsnede in het Ravijn waarbij de Fly-Over een hoogte verschil van 6 meter kan overbruggen. Ook wordt het Avonturenpark/Landal eenvoudig verbonden met de Paarse Poort.

Investeer in de toeristen en denk hier eens over na om later geen rood hoofd te krijgen van andere geplande brugjes.

 

Zo wordt er ook naar gekeken door scholieren (Reggesteyn)

 

 

11-04-2015

Tunnelplan 178

Kansen voor een optimale fietssnelweg F35.

Nu minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) de noord variant van de N35 heeft vastgesteld tussen Wierden en Nijverdal en de aansluiting op het combiplan met 2x2 rijstroken uitgevoerd wordt, zijn er weer meer kansen voor een optimale fietssnelweg F35.

De N35 zal ter plaatse van de burgemeester Boersingel een ongelijkvloerse kruising krijgen met op en afritten en ter plaatse van de Baron van Sternbachlaan een ongelijkvloerse kruising.

Zoals te verwachten was moet dus al het nieuw aangelegde asfalt tussen Boersingel en Baron van Sternbachlaan er weer uitgebroken worden en zal de N35 opnieuw op een hoogte van 4,5 meter aangelegd worden.

Hierdoor ontstaat opnieuw ruimte voor de fietssnelweg F35 bij de Baron van Sternbachlaan.

Op deze plek zijn dan geen in en uitvoegstroken nodig die nu aangebracht zijn en kan de nieuwe hoog liggende weg tegen de hoge spoordijk gesitueerd worden. Er is nu ook weer voldoende ruimte onder het spoorviaduct voor de fietssnelweg F35.

http://www.tunnelplan.nl/krant/2014/IMG_3160.JPG

De kruising van de N35 met de Baron van Sternbachlaan met rechts het spoorviaduct.

Al dit nieuwe asfalt moet er weer uit om plaats te maken voor een nieuw viaduct.

 

   http://www.tunnelplan.nl/krant/2014/olt882.jpg

Ongelijkvloerse kruising met de Baron van Sternbachlaan

    

Zoals te zien is op het bovenstaande kaartje kan de fietssnelweg F35 nu onder het spoorviaduct en onder het N35 viaduct door lopen en dan oostelijk parallel aan de N35 op maaiveldhoogte.

De bestaande geluidschermen komen dan tussen de N35 en de fietssnelweg  (bij een verhoogde weg werken deze niet op de huidige plek).

Smalle passage tussen spoor en huis  45 meter.

A= 2 rijstroken richting Wierden 10 meter.

B= 2 rijstroken richting tunnel   10 meter.

C= 2x2 rijstroken met middengeleider 21 meter

C1 = C = 2x2 rijstroken met middengeleider 21 meter maar nu tegen het spoor (op zelfde hoogte).

D= Afstand van weg tot spoorhek  2 meter

E= Fietssnelweg F35      4 meter

Hierboven is de situatie weergegeven bij de smalste passage tussen het spoor en een van de huizen nl. 45 meter. Te zien is dat een deel van het asfalt (E) gebruikt kan worden voor de fietssnelweg F35.

Smalle p

E= Fie       

Passage tussen het spoor en een van de huizen nl. 45 meter.

De fietssnelweg F35 (paars) loopt verder tussen de Wierdensestraat en de N35 naar het industriegebied ’t Lochter.

 

   

Situatie op het industrieterrein ’t Lochter.

       

 De fietssnelweg F35 loopt paralel aan de nieuwe Wierdensestraat naar de rotonde bij de food ketens SubWay en McDonalds om dan zuidelijk van Wolters met een fietstunnel onder de burgemeester Boersingel naar het westen aan te sluiten op het Symbiose Plan richting Wierden.

De grote waterberging blijft door gebruik te maken van een duiker volkomen intact.

Passage burgemeester Boersingel met fietstunnel, zuidelijk van Wolters.

Kansen voor een optimale fietssnelweg F35.

-       Sociaal veilige route met goede verlichting

-       Goede aansluitingen naar Nijverdal Zuid en door ’t Lochter

-       Veilige passage burgemeester Boersingel

 

13-01-2016

Tunnelplan 185

Vooruit kijken (na een terugblik).   

 

de A35/N35 van Wierden naar Nijverdal, het viaduct bij de Boersingel en het viaduct over de Baron van Sternbachlaan.

Dodelijke ongevallen, overlast van de bouw, onzekerheid wanneer wordt beslist.

Enige opmerkingen die ik in de zaal om mij heen hoorde tijdens de toelichting van de stuurgroep “ Verkenning N35 Nijverdal Wierden” op 9 juli 2012 in Wierden.

De druk bezochte informatie avond (zie ook Tunnelplan 145) gaf mij toen al de indruk dat het niet alleen om kosten ging maar ook om bewoners die onzekerheid kregen door de vage voorstellen.

Met de oprichting van de Stichting Bewonersbelangen N35 Wierden begin 2013 kwam er een alternatief plan dat deels door het waterwingebied van Vitens zou lopen en vele huizen in de buurtschap De Huurne zou sparen, de Noordelijke variant.

Hierna organiseerde de stuurgroep een middag (4-3-2013) om het alternatief te beoordelen en waarbij ik ook uitgenodigd was om de Bond waarvoor ik fiets te vertegenwoordigen. Logisch dat er enkele gefronste wenkbrauwen waren omdat het toch over de N35 ging.

Al snel werd het duidelijk dat een tracé door het waterwingebied onbespreekbaar was en het betrekken van de fietssnelweg F35 bij de plannen een bijzaak leek.

Een artikel in de Tubantia juni 2013 met de kop "Omwonenden N35 zijn Vitens beu" liet zien dat de strijd nog niet gestreden was en er misschien toch nog creatieve mogelijkheden waren. Tijdens een bijeenkomst met buurtbewoners in juli 2013 gaven de gedeputeerde van Overijssel Gerrit Jan Kok en wethouder Hans Bekke aan dat de Noord variant serieus wordt overwogen en waarna het besluit van de N35 een jaar uitgesteld werd.

Intussen leek een Noord variant N35 voor andere partijen ook interessant te worden, zowel voor de Natuur organisaties als de betrokkenen bij de F35.

Het meeliften van de F35 met de nieuwe N35 zou bij een Noord variant de mogelijkheid geven deze fietssnelweg op de oude weg te plannen en er volgens mijn plan van januari 2014 er zelfs een F35+ van te maken waardoor een reistijd van 25 minuten van Nijverdal naar Almelo op de fiets mogelijk is.

Alle moeite werd beloond op donderdag 3 juli in Zuna toen de stuurgroep aangaf de voorkeur uit te spreken voor de N35 Noord met de fietssnelweg op de oude weg en dit advies zal geven aan de minister van Infrastructuur & Milieu. 

In maart 2015 is de verkenning afgerond en besluit de minister voor de N35-Noord variant met ongelijkvloerse oplossingen.

Op 15 oktober 2015 organiseert Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over het milieueffectrapport MER waar aangegeven werd hoe het trace gepland was.

De voorlichter gaf aan dat de N35 begrenst wordt door de spoorlijn in het noorden en het industrieterrein  Lochter in het zuiden en dat daar niet van afgeweken kan worden.

Binnen deze grenzen is het natuurlijk moeilijk een volwaardig viaduct te plannen bij de Burgemeester Boersingel. Vooral omdat alle verkeer van Nijverdal, de Kruidenwijk en Rijssen via de rotonde in de Boersingel op de N35 richting Zwolle en Almelo moet rijden. Kijk ook hier.

Deze week (december 2015) zag ik het rapport over het industrie terrein het Lochter (KWALITEITSSCAN ‘T LOCHTER TE NIJVERDAL) waarin het maar 2 sterren krijgt.   Als ik het goed lees mag ik bijna concluderen dat wanneer de fietssnelweg F35 door/langs het Lochter loopt met feeders voor fietsers en wandelaars, het Lochter, dan  3 sterren zou krijgen !!!

Een goede reden meer voor een F35 trace aan de zuidzijde waardoor een opwaardering (betere verkoopstatus) van de uit te geven kavels .Belangrijk ook voor de planning van de nieuwe 2x2 N35 bijvoorbeeld.

Omdat het industrieterrein Lochter niet de beste status heeft en een groot deel van Lochter 3 al lang braak ligt kan een deel gebruikt worden voor een goede oplossing voor het verkeer.(misschien geeft weth. Walder tijdens de geheime informatiesessie, begin februari meer duidelijkheid over de grote groene fabriek naast de windmolens).

Het ecoduct met groene uitloop is niet voor niets verplaatst van Wierdens grondgebied naar het industrieterrein Lochter 3.

Samenvatting

07 september 2015

 

 

16 november 2015

 

 

8 december 2015