TERUG

 

 

 

 

 

 

 

Bij het begin van de bebouwing aan de oostkant van Nijverdal buigt de bestaande autoweg af naar het tracÚ van de trein en loopt verder geheel mee met dit tracÚ tot aan het eind van de bossen bij Haarle.
Hier buigt de weg weer af naar de bestaande autoweg Nijverdal-Zwolle.
Het eerste gedeelte van de weg ligt bovengronds maar is verzonken zodat bij de Eversberg en de Eversbergweg over deze weg loopt.
Doordat de weg verzonken in het terrein ligt ondervindt men zo min mogelijk last van geluidshinder en wordt het landschap zo min mogelijk aangetast.
De Eversbergweg en de spoorlijn blijven op het bestaande niveau en liggen dus hoger dan de autoweg.
Bij de Reggebrug liggen de autoweg en het spoor op het zelfde niveau, zodat men deze weg met een brug kan oversteken.
Aan de andere kant van de Regge zal de autoweg weer in het terrein verzinken om dezelfde redenen als hiervoor omschreven.
Bij het bestaande station ontstaat daardoor de mogelijkheid een loopbrug over de weg te leggen voor de treinreizigers.
Dit is nodig omdat de weg tussen het station n de spoorlijn komt te liggen.
Ter hoogte van de G. van de Meulenweg op het terrein achter de R.K. kerk en voor de bedrijfsgebouwen van Nijverdal-ten-Cate is er dan ruimte voor de aanleg van een eventueel noodzakelijk aansluitpunt op het tunneltracÚ voor het plaatselijke verkeer, waardoor het tunnelwegrace evenzeer multifunctioneel (door zoveel mogelijk auto's benut wordt) wordt als rondweg.
De spoorweg en de autoweg zijn dan aangekomen bij het begin van de tunnel achter de R.K. kerk.
Het oude spoortje naast de kerk kan veranderen in een weg voor plaatselijk verkeer zodat de Meijboomstraat kan worden afgesloten, wat nodig is i.v.m. de uitvoering van de winkelpromenade.
De tunnel loopt nu tussen de Bouwmeesterstraat en de Steen van Ommerenstraat door.
Dit betekend dat er bovengronds ruime vrij komt.


Deze kan dan gebruikt worden voor de aanleg van voldoende parkeergelegenheid om zo ook voor automobilisten uit de buurtschappen in de gemeente Hellendoorn de winkelpromenade bereikbaar te maken.
Boven de tunnel wordt een weg aangelegd voor het plaatselijke verkeer.
Deze weg moet aansluiten op de nieuw aan te leggen weg op het oude spoortje naast de R.K. kerk.
De Steen van Ommerenstraat en de Bouwmeesterstraat kunnen blijven bestaan als speel- en ventwegen.
Ze worden voorzien van groenstroken zoals op de schets is aangegeven.
In de dakconstructie van de tunnel kunnen glazen lichtvensters worden aangebracht, wat een aanzienlijke energiebesparing zal opleveren.
De Joncheerelaan blijft zoals die nu is en gaat op die manier over de tunnel heen.


De binnenkort door de N.S. aan te brengen Ahob's, die voor de vele kinderen die straks zomer en winter het zwembad in het Ravijn zullen bezoeken, een gevaar betekenen, kunnen daardoor komen te vervallen.
Zowel de autoweg als de trein blijven ook in het Ravijn in de tunnel.
Hierdoor ondervindt zowel het zwembad als het fraaie natuurgebied totaal geen hinder van het ondergrondse voortrazende verkeer.
De overkapping kan hier bestaan uit een lichte constructie en hoeft daardoor niet veel geld te gaan kosten.
Het Ravijn wordt nu inderdaad een geweldige mooie grote zandbak waarin mens en dier vrij kunnen ronddwalen.
De ontsierende hoogspanningskabels, waartegen reeds eerder massaal protest los barstte kunnen tevens in de tunnel verdwijnen.
Aan het einde van het ravijn bij de N.T.F. loopt ook daar de aanwezige zandweg gewoon over de tunnel heen.
Het hele tunnelproject heeft geen last van gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen en dure viaducten.
Na de N.T.F. kan de weg en het spoor weer bovengronds zijn baan vervolgen.
Ter hoogte van de Tunnelweg naar Hellendoorn bij Haarle, waar de bebossing ophoudt is er weer ruimte om de weg terug te laten buigen naar de bestaande route Zwolle-Nijverdal.
Een ongelijkvloerse kruising hier geeft de mogelijkheid van een aansluiting voor het verkeer uit Nijverdal, Hellendoorn en Haarle.
De Tunnelweg (die van Haarle naar Hellendoorn) kan dan automatisch onder de verkeersweg doorlopen.


We zijn nu aangekomen op het punt waar het tunneltracÚ eindigt en de eensgezindheid onder de Nijverdalse bevolking eindelijk eens een feit moet worden om de overheid duidelijk te maken wat wij van belang vinden voor de toekomst van onze plaats.


Leo ten Brinke.
(uit d'Opregte Nijverdalse Courant).

TERUG