Krantenartikelen en beeldverslagen geven de opvattingen in het verleden en het heden duidelijk weer.Ook wordt stilgestaan bij de randverschijnselen van dit mega project zoals bijvoorbeeld de hoogspanningsleiding en de kruising met het riviertje de Regge.Aan de bovenzijde van de website bevinden zich  5 knopjes die je terugbrengen naar de geschiedenis of je een kijkje geven op de situatie van nu.