TERUG

Foto's van de laatste jaren (kijk hier)

Hieronder het tracÚ, waarbij met letters de diverse locaties zijn aangegeven.

Daaronder een tabel met foto's elk half jaar, gemaakt naar het noorden, oosten, zuiden en westen.

De veranderingen in de tijd, zijn dan goed te zien. 

Opmerkelijke verschillen zijn onderaan deze pagina weergegeven.

Klik op de foto's om meer details te zien!!!!!!!!!!

Locatie 

op tracÚ

            Foto's op de diverse locaties per half jaar

september 

2004

maart 

2005

september 

2005

maart 

2006

september 

2006

maart 

2007

september 

2007

maart

2008

september

2008

maart

    2009    

A

Dalzicht

noord
oost
zuid
west
B

Ravijn

noord
oost
zuid
west
C

Kerkhof

noord
oost
zuid
west
D

Zwembad

noord
oost
zuid
west
E

Piet Heinweg

noord
oost
zuid
west
F

De Joncherelaan

noord
oost
zuid
west
G

Bouwmeester

straat

noord
oost
zuid
west
H

Meijboom

straat

noord
oost
zuid
west
Locatie op tracÚ september 

2004

maart 

2005

september 

2005

maart 

2006

september 

2006

maart 

2007

september

2007

maart 

2008

september

2008

maart

2009

                                                    Nog meer foto's 

                                                    (vervolg klick hier)

 

 

Opmerkelijke verschillen:

03-2005        Zie Q oost.         De bomen langs de weg naar Wierden zijn gekapt.       

09-2006        Zie M zuid.        Het hele bos rechts is gekapt (tussen Eversbergweg en Grotestraat).

09-2006        Zie N west.        Het huis rechts wordt afgebroken.

09-2006        Zie Q oost.        Nieuwe ventweg gereed (rechts).

03-2007        Zie F noord        Huis verdwenen.

03-2007        Zie F oost            Huis verdwenen.

03-2007        Zie H noord        Huis verdwenen.

03-2007        Zie N west           Bouw nieuw huis.

09-2007        Zie D noord        Hek zwembad verplaatst.

09-2007        Zie D west           Rijplaten voor aanleg mast 41.

09-2007        Zie L zuid            Begin aanleg Groene Mal.

09-2007        Zie N noord        Aanleg nieuwe Veenweg.

03-2008        Zie D noord        Zwembad verdwenen.

03-2008        Zie D oost            Hoogspanningskabels verdwenen.

03-2008        Zie D west            Hek verplaatst voor station west.

09-2008        Zie D oost            Zwembad en hoogspanningsmast gesloopt.

09-2008        Zie E zuid            Hoogspanningsmast gesloopt. 

09-2008        Zie F west            Hoogspanningsmast gesloopt. 

09-2008        Zie H west           Hoogspanningsmast gesloopt. 

03-2009        Zie foto's             Meerdere bomen langs het tracÚ gekapt.

TERUG