TERUG        COLOFON

                                Hierboven staat een overzichtskaartje van het gehele tracé van Dalzicht (links) tot Mc. Donalds (rechts).

                  Ga met de muis over het kaartje, waarbij detailkaartjes zichtbaar worden of gebruik de blauwe knopjes aan de onderzijde.

DALZICHT  STATION WEST  DE TUNNEL  STATION NIJVERDAL CENTRAAL  REGGEBRUGGEN  KRUISING BARON  BOERSINGEL

 

Website          De N35 via een tunnel door Nijverdal

Algemeen.

In 2006 ben ik begonnen met een onafhankelijke website over:


De N35 via een tunnel door Nijverdal.        
http://www.tunnelplan.nl


Hierin wordt beschreven: de historie, plannen en de uitvoering van dit grote project.              Mijn doel is zoveel mogelijk mensen deelgenoot te maken van de ideeën en de uitvoering van het Tunnelplan.

Ik had nog een stencil van d'Opregte Nijverdalse Courant uit 1975 waarin voorgesteld werd, een geplande rondweg te vervangen door een tunnel. Niet alleen kritiek maar ook een oplossing werd  gegeven aan de toenmalige bestuurders. En laat nu meer dan 30 jaar later dit plan werkelijkheid worden.( mede door de inzet van Leo ten Brinke).

De uitleg van de website is ook te volgen via een animatie, waarbij de pagina’s door een vrouwelijke stem verklaart worden.                                                                                        (  http://www.tunnelplan.nl/foto1.htm knop uitleg website onderzijde pagina,  duur 5 minuten).

In 2004 ben ik begonnen elk half jaar het tracé te fotograferen en zo langzamerhand worden al dingen zichtbaar.(http://www.tunnelplan.nl/foto.htm).

De frequentie van fotograferen is nu al verhoogd naar elke week en via meerdere diashows is de actuele situatie te zien. (http://www.tunnelplan.nl/nieuw.htm).      

Ook zijn er verschillende technische onderwerpen (zoals de methode van het maken van de tunnel en het ondergronds brengen van het station of een hoogspanningsleiding) die een plaats hebben gevonden op de website.

Verdere randverschijnselen als sloop van huizen en archeologisch onderzoek hebben ook mijn aandacht, maar ook de mensen achter dit gedachtegoed.

Mijn bedoeling is dit nog verder te vergroten, waarbij ook oude en nieuwe krantenartikelen van 1970 tot het heden toegevoegd zijn die een prachtig tijdsbeeld geven. Wat is niet mooier dan dat heel veel mensen kunnen lezen over de plannen en kunnen genieten van een stukje (oh ja, zo was dat) historie.     Ik maak hierbij gebruik van krantenartikelen, informatie van de Gemeente Hellendoorn, Rijkswaterstaat en andere instanties maar ook opmerkingen van websitebezoekers. Ook eigen onderzoek en foto’s spelen een belangrijke rol. Verder moeten animaties, geluid- en filmfragmenten een dynamisch geheel vormen.

Verder probeer ik wekelijks op de website van TC-Tubantia een foto of een klein stukje tekst (al of niet met een kritische of vooruitziende blik) te plaatsen onder TUNNELPLANxx http://www.hellendoorn.tctubantia.nl/nijverdal. (helaas is de TC-Tubantia/dorpspleinen gestopt).

Wat eerst op een probeersel leek is nu uitgebouwd naar en gigantische website met video en geluidsfragmenten, animaties en vele foto’s en krantenartikelen.

En deze zal de komende jaren alleen maar groter worden nu begonnen is aan het combiplan.

 

Harry Olthof

7442GP Nijverdal.  

 arry@tunnelplan.nl       

www.tunnelplan.nl

Combiplan Rijksweg 35,  kans voor Nijverdal

Combiplan rijksweg 35, voor een leefbaar en bereikbaar centrum
Het gemeentebestuur van Hellendoorn werkt aan een leefbaar en bereikbaar centrum in Nijverdal. Samen met Rijkswaterstaat en andere partijen gaat de gemeente de uitdaging aan om het Combiplan te realiseren, een nieuw tracé voor de rijksweg 35 door Nijverdal met een gedeeltelijke ondertunneling in combinatie met het spoor. Zodat het doorgaande verkeer niet meer door het centrum hoeft te rijden. Prettiger en veiliger. En het centrum kan daardoor eindelijk uitgroeien tot dé centrale ontmoetingsplek voor heel Hellendoorn!

Van een slecht bereikbaar, weinig aantrekkelijk Nijverdal …
De leefbaarheid, verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid in het centrum van Nijverdal staan onder druk. Het centrum van Nijverdal is een van de laatste kernen in Nederland die in tweeën wordt gedeeld door een rijksweg. Met voor iedereen zichtbare consequenties: een weinig aantrekkelijk centrum met veel verkeersopstoppingen waar het onplezierig winkelen is in de stank en herrie van een continue stroom aan vrachtwagens en auto’s. Het doorgaande verkeer levert ook een onveilige situatie op voor het winkelend publiek. Denk aan kleine kinderen zo vlak langs een drukke doorgaande weg of ouderen die moeite hebben met oversteken.

..… naar een goed bereikbaar, compact en levendig centrum !
Er komt een oplossing! Op basis van verschillende onderzoeken heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in 1995 een nieuw tracé vastgesteld voor de rijksweg 35 door Nijverdal en hier geld voor beschikbaar gesteld. Rijkswaterstaat werkte dit uit in het Combiplan: een verlegging en gedeeltelijke ondertunneling van het rijksweg 35 tracé in combinatie met het spoor. Met het nieuwe tracé verbetert de doorstroming van het verkeer. De dagelijkse vertraging van het doorgaande verkeer op het traject Twente - Zwolle is straks, als de tunnel er is, verleden tijd. Ook kan het centrumgebied autoluw worden gemaakt met meer ruimte voor groen en activiteiten. Zodat Nijverdal een centrum krijgt dat compact, goed bereikbaar en aantrekkelijk is: het kloppend hart voor heel Hellendoorn! (uit www.hellendoorn.nl)