2010    2011    2012    2013        

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2012 bekijken, klik op het jaartal.

 

                                        

 

 

'Tunnel A4 kampt met ernstige constructieve gebreken'

Techniek
|  Laatst gewijzigd:25-06-2013 14:47  |  Peter de Lange  |  1

1/1 Klik om de foto te vergroten

Schiedam - Civiel technicus Ad de Kanter die voor de gemeente Schiedam berekeningen voor de in aanbouw zijnde A4 Midden-Delfland controleert, heeft zijn functie neergelegd omdat hij de veiligheid in de landtunnel niet kan garanderen.

De Kanter beweert "ernstige constructieve gebreken" te hebben geconstateerd in de temperatuurbelasting van de tunnelwanden en de wapening. In een email aan de Schiedamse gemeenteraad schrijft De Kanter dat de gemeente zijn controlerende taak door gebrek aan tijd en mankracht onvoldoende kan uitoefenen. Het vergunningenteam waaraan hij als ingehuurde specialist was toegevoegd, zou stempels zetten op stukken die niet zijn gecontroleerd, zoals ontwerpen van geluidsschermen.

De Kanter legde zijn bevindingen voor aan zijn superieuren, aannemerscombinatie A4All (Boskalis, Heijmans en VolkerWessels) maar ondervond daar weinig begrip.

 

Nieuwe Tunnelwet moet zich nog bewijzen

Infra gww
|  Laatst gewijzigd:18-06-2013 16:35  |  Ingrid Koenen  | 

1/1 Klik om de foto te vergroten

Den Haag - De Tunnelwet is goedgekeurd in de Eerste Kamer en krijgt in juli kracht van wet. De ergste tunnelproblemen lijken daarmee voorbij.

De nieuwe regels lopen inmiddels twee jaar achter de praktijk aan, maar zullen zich nog wel moeten bewijzen. De nieuwe Tunnelwet is het wettelijke kader voor een uniforme en duidelijke standaard voor Rijkstunnels van meer dan 250 meter. Met de vastlegging van de standaarduitrusting hoeven geen discussies meer te worden gevoerd over voorzieningen als ventilatoren, cameraís en verlichting. Er rollen uit de standaard gemiddeld 52 installaties die integraal aangestuurd moeten worden.

De nieuwe tunnelstandaard maakt de bouw van een tunnel niet eenvoudiger, maar zou wel veel discussies in de eindfase moeten voorkomen. De commissie Tunnelveiligheid is opgedoekt en de invloed van brandweer en gemeente ingeperkt. Of dit echt gaat werken, moet nog blijken. Tunnelprojecten duren immers lang en de problemen zitten pas in de eindfase

 

Trein Zwolle-Enschede eind 2014 in handen van provincie en Regio

Trein Zwolle-Enschede eind 2014 in handen van provincie en Regio

18 april 2013

Provinciale Staten zijn akkoord met de decentralisatie van de treindienst Zwolle-Enschede van het Rijk naar de provincie. Daarnaast zijn ze ook voorstander van een nader onderzoek naar de kosten van elektrificatie voor het trajectdeel Zwolle-Wierden op deze spoorlijn. Hiervoor stellen zij 2,5 miljoen euro beschikbaar. Dat blijkt uit de vergadering van Provinciale Staten van woensdag 17 april 2013 waarin over het voorstel van Gedeputeerde Staten rond het treintraject Zwolle-Enschede is besproken.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft met Gedeputeerde Staten van Overijssel en Regio Twente afspraken gemaakt om de verantwoordelijkheid voor de spoorlijn Zwolle-Enschede over te nemen van het Rijk. Nu de voorstellen door Provinciale Staten zijn goedgekeurd, worden de afspraken definitief en komt de treindienst in december 2014 in handen van de provincie Overijssel en Regio Twente. 

De provincie en Regio willen de capaciteit, punctualiteit en toegankelijkheid van de treindienst Zwolle-Enschede voor de reizigers enorm verbeteren. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van de lijn nog groter, waarmee ook nieuwe reizigers aangetrokken kunnen worden. Daarom wordt de komende jaren samen met de nieuwe vervoerder bekeken wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld hogere frequenties, het laten rijden van een intercity tussen Enschede en Zwolle en het verbeteren van onder andere de verbinding tussen Enschede-Zwolle-Amsterdam.

Daarnaast wordt ook gekeken naar elektrificatie van de spoorlijn. Elektrificatie van de lijn is interessant omdat maar een deel van het traject, tussen Zwolle en Wierden, geŽlektrificeerd hoeft te worden. Tussen Wierden en Enschede kunnen al elektrische treinen rijden. Deze treinen zijn goed voor het milieu, ze rijden sneller en de exploitatiekosten (aanschaf-, onderhoud- en brandstofkosten) van deze treinen zijn lager dan dieseltreinen. Uit een eerste globale raming blijkt dat met de elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Wierden een bedrag gemoeid is tussen de 34 en  64 miljoen euro. Om een beter zicht te krijgen in de kosten is een nader onderzoek nodig. In 2014 leggen Gedeputeerde Staten een definitief investeringsvoorstel voor elektrificatie aan Provinciale Staten voor. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel gaan de spoorlijn Zwolle-Enschede samen met Regio Twente aanbesteden. Nog dit jaar wordt een keuze gemaakt op welke wijze de aanbesteding gaat plaatsvinden, zodat eind 2014 het treinvervoer op een soepele wijze kan worden voortgezet.

naar boven 

Gerelateerde informatie

naar boven

 

 

 

 

Voor januari, februari en maart 2013 kijk hier.